Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

BİÇERDÖVERLE HUBUBAT HASADINDA DANE KAYIPLARININ FAZLA OLMASI

 

Arazi Sahiplerinin Olumsuz tutum ve davranışları

 

• Dane kaybının ekonomik önemini bilmemesi

• Arazi sahibinin asıl mesleğinin çiftçilik olmaması

• Köydeki bazı kişilerin olumsuz etkisinin olması

• Arazi sahibinin dane kaybı konusunda biçerdöverciye müsamaha göstermesi

• Arazi sahibinin kültürel işlemleri uygun yapmaması

        Yabancı ot mücadelesini yapmaması

        Gübreleme yanlışlıkları

        Yanlış sulama uygulaması

        Toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığının uygun yapılmaması

• Erken hasat yapma isteği

        İkinci ürün ekme isteği

        Dolu ve yangın tehlikesi

        Biçerdöver bulamama kaygısı

        Ekonomik sebeplerden ürünü hemen paraya çevirme isteği

 

Arazi Yapısına Bağlı Olumsuzluklar

• Arazinin eğimli olması

• Arazinin küçük ve parçalı olması

• Arazinin taşlı olması

• Arazide çukur,  kanal ve set olması

 

Operatörlerin Yanlış Tutumları

• Operatörlerde Bilgi Eksikliği

        Operatör Eğitimine Katılmamış Olması

        Yeterince kurs açılmaması

• Yüksek hızda hasat yapması

        İşini kaybetme korkusu

        İşi bir an önce bitirme isteği

        Biçerdöver sahibinin telkini

• Ayarların iyi yapılmaması

        Ayarlar konusunda bilgi yetersizliği

• Biçerdöverlerin bakım ve kullanma kurallarının uygulamaması

        Vakit Kaybetmeme isteği

        Bakım masraflarının yüksek olması

 

Uygun Olmayan Biçerdöverlerin Hasatta Kullanılması

• uygun olmayan tadilat yapılması

• biçerdöverlerin bakımsız olması

      Biçerdöverlerin uygun şekilde muhafaza edilmemesi

      Hasat başı ve sonunda temizlik ve bakımının yapılmaması

• biçerdöverlerin eski olması

      Yeni biçerdöver fiyatlarının yüksek olması

      Yaşlı ve ekonomik ömrünü dolduran biçerdöver kullanımını engelleyen yasal düzenleme olmaması

 

Biçerdöver Sahiplerinin hatalı davranışları

• Fazla para kazanma hırsı

• Biçerdöverlerin bakım ve kullanma kurallarının bilinmemesi

• Gezginci biçerdöver sahipleri işe gereken önemi vermiyor

• Eğitim eksikliği

 

Üründen Kaynaklanan sebepler

• Ürün ve çeşit özelliğine göre uygun hasat zamanının belirlenmemesi

• Ürünün yatması

 

İdari Ve Hukuki Yetersizlikler

 

• Cezaların caydırıcı olmaması

• Kabahatler kanununun uygulanmasının pratik olmaması

• Dane kaybının önemi hakkında kamuoyunun oluşturulmaması

      İdarecilerin gerekli hassasiyeti göstermemesi

      Yeterli ödeneğin olmaması

 

• Eğitimdeki yetersizlikler

      Eğiticilerin tekamül eğitimlerinin yapılmaması

      Eğitim merkezlerinde modern biçerdöverlerin olmaması

 

• Biçerdöverlerin hasat öncesi uygunluk kontrollerinin yapılmaması

       Biçerdöverlerde fenni muayene Zorunluluğunun olmaması

       Biçerdöverlerde fenni muayene kurum ve yetki eksikliği

 

• Biçerdöverlerde tescil işlemlerinin gereği gibi olmaması

       Tescil işlemlerin ziraat Odalarınca yeterli titizlikte yapılmaması

       Tescil kontrol mekanizmasının olmaması

 

• Kontrollerin yeterince yapılmaması

      Hasat zamanında mesai saatleri ayarlanamıyor

      Eleman yetersizliği

      Kontrollerde yeterli araç görevlendirilmemesi

      Kontrolörlerin güvenlik sorunu var

      Hasat zamanında kontrolörlerin başka işlerde görevlendirilmesi