GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

BAĞLARDA KÖK URU HASTALIĞI

(Agrobacterium vitis)

 

BAĞLARDA KÖK URU HASTALIK BELİRTİLERİ     

 

Etmen asma bitkisinde, toprağa karışmış urlarda ve kök parçalarında uzun yıllar canlılığını sürdürebilmektedir. Bulaşık topraklara konukçu bitki dikildiğinde, kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında kültürel işlemler, aşılama, böcek ve nematod beslenmesi gibi nedenlerle açılan taze yaralardan bitkiye giriş yapar.

   

Hastalık, omcanın toprağa yakın kısımlarında ve kollarda görülür. Köklerde genellikle ur oluşturmaz, fakat bölgesel nekrozlara (sıraca) ve çürümelere neden olabilmektedir. Urlar yaz ayı başlarında beyaz renkli ve yumuşak görünümlüdürler, yaz sonunda kahverengine dönüşürler. Sonbaharda ise kuru ve odunsu bir yapıya bürünürler.

 

Bir sezonda tüm omcayı saracak kadar büyük urlar oluşabilir. Urlu bitkiler genellikle zayıf sürgün gelişimi gösterir ve sürgünün urun üstünde kalan kısımları kuruyabilir. Özellikle don olaylarının görüldüğü yerlerde, asma üzerindeki don çatlakları boyunca çok sayıda urlanma olmaktadır. Don çatlakları boyunca oluşan bu belirtiler halk arasında “sıraca” ya da “uyuz” olarak adlandırılmaktadır.

 

BAĞLARDA KÖK URU HASTALIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Hastalık etmeninin konukçusu asmadır.

 

BAĞLARDA KÖK URU MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

 

Kültürel Önlemler:

 

Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda ve kış-ilkbahar donlarının yoğun görüldüğü yerlerde fidanlık ve bağ tesisinden kaçınılmalıdır.

Hastalık belirtilerini taşımayan sertifikalı fidan, çelik ve kalem kullanılmalıdır.

Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.

Budama, aşılama gibi yetiştirme tekniklerinin uygulanması sırasında kullanılan aletler her seferinde %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) batırılarak dezenfekte edilmelidir.

Hastalığın görüldüğü bağlar söküldükten sonra en az 5 yıl süreyle yeni bağ tesis edilmemelidir. Mısır, buğdaygiller, soğanlı bitkiler, yonca ve kuşkonmaz gibi bitkilerle 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Fidan üretiminde kullanılacak olan uyku dönemdeki anaç ve kalem çeliklerinin 50°C sıcaklığa ayarlı su banyosunda 30 dakika süreyle sıcak su uygulamasına tabi tutulmasıyla, ksilem (iletim demetleri) borularında bulunan bakteri büyük oranda yok edilmektedir.

Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır.

Aşılama sırasında anaç kalem uyumuna dikkat edilmeli, yara yerlerinden bakteri girişini engellemek için aşı yerleri steril parafin ile kapatılmalıdır.

Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir.

 Bağdaki ağır bulaşık asmalar sökülüp imha edilmeli, söküm yerinde 40 cm derinlik ve 20 cm genişliğinde tecrit çukuru açılarak içerisi sönmemiş kireçle doldurulmalıdır.

 

 BAĞLARDA KÖK URU KİMYASAL MÜCADELESİ

 

Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.

 

Root-knot Disease in VINEYARDS

(Agrobacterium vitis)

 

disease Symptom

Factors of vine plants, many years in the mixed product in the soil and root fragments can maintain its vitality. Dish planted when soil to host plants, cultural practices in the soil close to the stem or body parts, vaccination, insect, and an introduction to the plant from the drop-fresh wound for reasons such as nematode feeding.

The disease is seen in the near ground portion OMC and arms. Root usually does not create a product, but the regional necrosis (struma) and can cause decay. They are white and soft looking on ur head in the summer months, they turn brown in late summer. In autumn they turn into dry and woody structure.

Omca ur big enough to wrap all in one season may occur. URLs plants often show poor shoot growth and shoots may dry the parts remaining on the product. Especially in the area where the frost, frost cracks are numerous throughout Urla on the vine. Don formed along the cracks between these symptoms people "struma" or "scabies" is called.

 

PLANTS disease seen:

The hosts of the pathogen is suspended.

 

FIGHTING PROCEDURES:

Cultural measures:

Heavy and high water-holding capacity of the soils and winter-spring frosts should be avoided where they are heavily seen plant nurseries and vineyards.

Symptoms of certified seedlings bearing, steel and pen should be used.

Diseased plants should be removed and destroyed.

Pruning tools used during the implementation of cultivation techniques such as vaccination each time 10% sodium hypochlorite (bleach) should be disinfected by immersion.

After removing the bonds of the disease for at least 5 years should not be seen in new bond facility. Corn, grasses, bulbs, plants such as alfalfa and asparagus with a 5-year rotation should be applied.

seedlings production rootstock in the period of sleep to be used in and pen steel at 50 ° C water bath adjusted by subjecting the hot water treatment for 30 minutes, xylem (vascular bundles) are disposed of in large bacteria in the pipe rates.

Avoid wounding the plant during maintenance operations.

Attention should be paid to maternal compliance pen during inoculation, vaccination place to prevent the ingress of bacteria from the wound should be covered with sterile paraffin place.

It must be fought with subsoil pests.

It should be disassembled and disposed of in the vineyard vines heavy dishes, dismantling over 40 cm deep and 20 cm wide opening into isolation pit should be filled with unslaked lime.

 

Chemical control:

There is no effective and economical chemical control methods.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com