GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI (SÜRGÜN KURUMASI)

(Phomopsis viticola)

 

HASTALIK BELİRTİSİ

   

Başta sürgünler olmak üzere yapraklar, yaprak sapları, salkım ve salkım sapları, taneler hastalığa yakalanabilmekle birlikte hastalık esas sürgünlerde kendini gösterir.

Sürgünün dipten itibaren üçüncü veya beşinci gözüne kadar olan kısmında, lekeler ve çatlamalar görülür.

Önce ortaları koyu siyah lekeler meydana gelir, daha sonra bu lekeler birleşerek düzensiz halde siyah çatlak ve yaralar oluşturur. Bu yaralar çok derin olup odun dokusunu dahi çatlatabilir.

Hastalanmış yapraklar sararır, buruşur, kenarları yırtılır ve küçük kalır.

Hastalanmış salkım ve tane saplarında lekeler oluşabilir.

Uzunluğuna çatlayıp yarılan sürgünler sonbaharda beyazlaşarak tipik şeklini alır.

Hastalığın diğer adı da ‘SÜRGÜN KURUMASI’ dır.

 

HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Asma

 

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

Kültürel Önlemler

Asmalar budama zamanında yapılmalı ve hasta sürgünler dipten kesilmelidir.

Budama artıkları kesinlikle asmanın altında bırakılmamalı, uzaklaştırıp yakılmalıdır.

Budamada temiz aletler kullanılmalıdır.

Hasta asmalardan aşı kalemi alınmamalıdır.

 

KİMYASAL ÖNLEMLER

Kış ilaçlaması:

Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

 

Yaz ilaçlaması:

1. ilaçlama sürgünler 2–3 cm olduğunda,

2. ilaçlama sürgünler 8–10 cm olduğunda,

3. ilaçlama sürgünler 25–30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Yapraktaki görünüşü

2. ilaçlama sürgünler 8–10 cm olduğunda,

3. ilaçlama sürgünler 25–30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml 21
Bakır hidroksit 361.1 g/l SC 100 ml 14
Bakır kalsiyum sülfat %20 WP

500 g yaz ilaçlaması

3500 g kış ilaçlaması

14

Bakır tuzları+rosin asitleri 51.4

g/l metalik bakıra eşdeğer

EC 200 ml 7
Bakır sülfat %25 Suda çözünen kristal

%4’lük Bordo Bulamacı

kış uygulaması

(4000g Göztaşı+2000g

Sönmemiş kireç)

21
Captan %50  WP 250 g (Yaz uygulaması) 3
Cymoxanil+Mancozeb %5+%45 WP 250 g 14
Folpet %80 WG 150 g (yaz uygulaması) 7
Folpet %50 WP 200 g 7
Folpet 500 g/l FL 150 ml (yaz uygulaması) 7
Mancozeb % 80 WP 200 g (yaz uygulaması) 21
Mancozeb %75 WG 150 g 21
Maneb %80 WP 200 g (yaz uygulaması) 21
Metiram %80 DF 200 g (uygulaması) 56
Petrol yağ+DNOC 650+15 g/l EC 6000 ml /94 litre su
(kış uygulaması)
21
Propineb %70 WP 200 g (yaz uygulaması) 28
Pyraclostrobin+Metiram %5+%55 WG 150 g 28
Iprovalicarb+ Propineb %5.5+%61.3 WP 225 g 28
Bordo Bulamacı + Mancozeb(%12+%30) WG 300 g 21

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

 
4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

 

DEAD ARM DISEASE AT VINEYARDS

(Phomopsis viticola)

 

signs of disease

Initially shoots, including leaves, leaf stems, bunches and bunches of stems, grains disease manifests itself mainly in exile Although you can catch the disease.

From the bottom of the exile until the third or fifth part of the eye, stains and cracks are seen.

occur before mid-dark black spots, these spots will create later merged to form irregular black cracks and wounds. These wounds are too deep can crack even the wood texture.

Sick leaves are yellowing, wrinkled, torn edges and remains small.

The spots may occur in diseased stems and grain clusters.

Longitudinal crack and split shoots typically takes the shape to white in the fall.

 

Another name for the illness 'SHOOT DRY' dir.

 

PLANTS disease seen

Suspended

 

FIGHTING PROCEDURES

Cultural Measures

Suspended should be discontinued and the patient should be made timely pruning shoots bottom.

Pruning now certainly should not be left under the vine, taken away to be burned.

Pruning tools should be used in clean.

Patients should be taken cuttings from the vine.

 

CHEMICAL PRECAUTIONS

Winter spraying: after pruning should be done just before waking eyes.

 Software application:

1. When spraying shoots of 2-3 cm,

2. When spraying shoots 8-10 cm,

3. The spraying should be done has been found that shoots 25-30 cm.

 

CHEMICALS USED IN FIGHT AGAINST DRUGS AND DOSAGE

Appearance of leaves

2. When spraying shoots 8-10 cm,

3. The spraying should be done has been found that shoots 25-30 cm.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com