GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK VE KARABACAK HASTALIĞI

(Erwinia carotovora subsp. carotovora)

(E. carotovora subsp. atroseptica)

(E. chrysanthemi)

 

Hastalık Belirtisi

   

Bitkiye bakteri yaralardan girer. Bakterinin hücreleri parçalamasıyla yumruda sulu ve yumuşak bir çürüklük oluşur.

Bakteriler kışı toprakta, toprağa karışmış yumru ve bitki parçaları üzerinde geçirir.

Hastalık önce tarlada kendini belli eder. Toprağa dikilen yumru eğer bakteriyle bulaşıksa, bitki

çıkışı olmaz ve yumrular toprak altında çürür ya da çıkış olsa bile bitkilerin gelişmesinde bir

durgunluk, çalılaşma ve bodurlaşma, yapraklarında yukarıya doğru kıvrılma, sararma, solgunluk ve bazı durumlarda ölüm gözlenir.

 Karabacak belirtisi genellikle bitki çıkışından sonra görülür. Hasta bitkilerin gövdesinin hemen toprak

üstündeki kısmında siyahlaşma ve yumuşama görülür. Bazı durumlarda siyahlaşma gövdenin üst

kısımlarına kadar ulaşır. Ana gövdedeki siyahlaşma ve çürüme stolonlara ve yeni oluşan yavru yumrulara doğru yayılır. Ağır bulaşık yumrulardan çıkan bitkilerde yan kökler hiç oluşmaz. Bu şekildeki bitkiler çekildiğinde toprak seviyesinden kopar.

Hasta bitkilerden hasta yumrular oluşur. Bu tip yumrular kesildiğinde başlangıçta krem, beyaz renkte ve sulu bir çürüme gözlenir. Zamanla patates yumrusunda hasta ve sağlam doku arasında

siyah sınır oluşur ve renk hızla değişir. Böyle yumrularda hızlı ve kokulu bir çürüme gözlenir. Hastalıklı yumruların depoya girmesi halinde, yeni yumru bulaşmaları olmakta ve ürün kaybı artmaktadır.

 

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

Patates, havuç, turp, soğan, sümbül, zambak, kabak, hıyar, patlıcan, domates, biber, lahana, marul, ıspanak konukçuları arasındadır.

 

Mücadele Yöntemleri

Hastalıkla mücadele Kültürel Önlemlere dayanmaktadır.

 

Kültürel Önlemler

Temiz tohumluk kullanılmalıdır.

Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir.

Ağır topraklarda derin dikimden kaçınılmalıdır.

Hastalıklı bitki artıkları yumruları ile birlikte tarladan uzaklaştırılmalıdır.

Bulaşık topraklarda patates ve domates dışındaki bitkilerle (hububat, mısır v.s) ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Hasat patates yumrularının kabuğu kalınlaştıktan sonra yapılmalıdır.

Yumru üzerinde bulunan toprak depolama sırasında havalanmayı engellediğinden depolama öncesinde yumruların üzerindeki toprak mümkün olduğunca uzaklaştırılmalıdır.

Depolar sık sık kontrol edilerek hasta yumrular ayıklanmalı ve uzaklaştırılmalıdır.

Toprak altı zararları ile mücadele edilerek, yumrularda yara açılması önlenmelidir.

 

Kimyasal Mücadele:

Etkin ve ekonomik bir Kimyasal Mücadele yöntemi yoktur.

 

 

Bacterial soft rot KARABACAK AND DISEASE

(Erwinia carotovora subsp. Carotovora)

(E. carotovora subsp. Atrosepti by)

(E. chrysanthemi)

 

disease Symptom

Plants bacteria enter the wound. Bump with fragmentation occurs in the cells hydrated and soft rot bacteria.

The bacteria overwinter in the soil, pass on tuber and plant parts mixed into the soil.

The disease manifests itself in the field before. Bacteria contaminating the soil if planted tubers, and plants

not output and the development of a plant tubers rot or output even if buried

recession, bunchy and dwarfed leaves the upward curling, yellowing, wilting and death observed in some cases.

usually seen after plant emergence Karabacak sign. Immediately land the body of diseased plant

blackening and softening is seen in the section above. In some cases, blackening the upper body

Reaches the parts. Blackening and decay in the main body and spreads out to stolonlardan newly formed offspring tubers. Side dishes in the plant roots from heavy lump does not occur at all. When this plant breaks ground level in the figure is taken.

 tubers from diseased plants consists patients. When this type of cream initially cut tubers, observed a white and watery rot. Times between patients and healthy tissue in potato tubers

black border and the color changes occur rapidly. In such bump observed decay quickly and smelling. In case of entry into storage of diseased tubers, being new tuber contamination and loss of product is increasing.

 

Plants seen the disease

 Potatoes, carrots, radish, onion, hyacinth, lily, pumpkin, cucumber, eggplant, tomatoes, peppers, cabbage, lettuce, spinach are among the hosts.

 

Fighting Methods

Disease control is based on cultural measures.

 

Cultural Measures

Clean seed should be used.

Potato Tubers should be planted without interruption.

Avoid planting deep in heavy soils.

diseased plant debris must be removed from the field with tubers.

Dish soils with plants other than potatoes and tomatoes (cereals, corn, etc.) rotation should be applied.

shell should be made of potato tubers after harvest thickens.

 lands on the ground tubers during storage before storing it prevents the ventilation on the tubers must be removed as possible.

Warehouses frequently checked and patients should be extracted and tubers must be removed.

subsoil by struggling with injury, wound dehiscence in tubers should be avoided.

 

Chemical Control:

active and there is no economical chemical control methods.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com