GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

BUĞDAY VE ARPADA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ

Hastalık Belirtisi:

   

Buğday ve arpada kök ve kök boğazı yanıklığına neden olmaktadır.

 

Kurak geçen uzun ilkbahar periyodundan sonraki yağışlarda şiddetli hastalık oluşturur. Oksijenin yetersiz olduğu ağır topraklarda ve zayıf topraklarda hastalık daha fazla ortaya çıkar.

Bitkilerin alt yaprak kınlarında sap ve boğumda bal rengi bir görünüm olur. Bazı dönemlerde

bitki gelişme döneminin ortasında bitkiler ve kardeşlerinde veya fide döneminde sararma ve ölüm meydana gelir. Hastalıklı bitkilerin başakları bükülür bazı başaklarda tane oluşmaz .

Hastalık için uygun şartlar oluştuğunda üründe %50 veya daha fazla kayıplara neden olur.

Bitkilerde tüm gelişme dönemlerinde ve tüm organlarda hastalık meydana getirmektedir.

Bu nedenlerle tane ölümleri, fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü; yapraklarda noktalar halinde nekrotik lekeler; başakta kavuz ve tane yanıklığı, embriyo kararmasına ait belirtiler meydana getirmektedir.

Hastalık kök ve kök boğazında meydana getirdiği lekeler koyu veya soluk kahverengi görünümdedir.

Bitkilerde gelişme geri kalır.

Hastalıklı bitkiler donuk, mor veya koyu yeşil bir renk alır.

Bitkilerin kök sistemleri daha kısa olur ve kökleri kahverengi bir görünüm alır.

Bitkilerin saplarında kenarları belirgin oval lekeler oluşur.

Hastalık buğdayın çeşitli gelişme dönemlerinde etkili olur. Bu nedenle bitkilerde fide yanıklığı, kök ve kökboğazı yanıklığı ile sap çürüklüğü de meydana getirir

Genç yaprak kınlarında, daha sonra da bitki sapında hastalığın tipik belirtisi olan donuk oval Bitkiler bu çürük kısımlardan kıvrılmakta ve çeşitli yönlere doğru gelişigüzel yatmaktadır.

Ayrıca hasat döneminde boş başaklar ve cılız, buruşuk tanelerin oluştuğu başaklar göze çarpmaktadır.

 

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda hastalık oluşturabilir.

Bunların başında buğday, arpa ve diğer Hordeum türleri ile Triticale, yulaf ve çavdar gelmektedir.

 

Mücadele Yöntemleri:

 

Kültürel Önlemler

Dayanıklı çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Erkenci çeşitler hastalıklara geççi çeşitlerden daha fazla duyarlıdır.

İyi bir toprak işlemesi uygulanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun olmalıdır.

Ekimden önce topraktaki yeşil bitki ve bitki artıklarını yok etmek amacı ile toprak işlemesi yapılmalı ya da herbisit uygulaması ile ortadan kaldırılmalıdır.

İyi bir gübreleme ile bitkide dayanıklılık oluşması sağlanmalıdır.

İz elementlerin eksikliği giderilmelidir.

Hastalığın yoğun olduğu tarlalarda bu etmenlerin konukçusu olmayan bitkilerin yanında yulafta ekilebilir. Yulaf bu etmenlerin saldırısına hassastır ancak bu funguslar yulaf içinde çok yavaş geliştiği için kısa sürede yok olmaktadır. Hastalık için 2-3 yıllık rotasyon uygun olur.

Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi önemlidir.

Anızların gömülmesi hastalığın seviyesini düşürür.

 

Kimyasal Mücadele

Tohumluk ekiminden önce tohum ilaçlarından biriyle ilaçlanmalıdır.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Carboxin+Thiram 205+205 g/l  FS 300 ml -
Prothioconazole+Tebuconazole 250+150 g/l FS 15 ml  -
       
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

 
4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

 

 

Root and crown rot in wheat and barley

Fusarium spp.

Bipolaris sorokiniana (Sacc.)

Rhizoctonia spp.

Pseudocercosporella herpotrichoides GGT.

 

Disease Symptoms:

causes blight in wheat and barley roots and root collar.

Creates a severe disease in later spring rains last a long period of drought. In heavy soils where oxygen is insufficient and more disease occurs in poor soils.

honey-colored stem and leaf sheaths of the plants in the lower knuckle would look. In some periods

and brother in the middle of the plant or seedling plants during the growth period, yellowing and death occurs. One spike of diseased plants does not occur in some twisted spike.

 the products formed when the appropriate conditions for the disease causes 50% or more losses.

diseases and all organs of plants constitute the entire development period.

For these reasons, many deaths, seedling blight, root and crown rot; necrotic spots on the leaves as dots; spike and grain husks blight, brings symptoms occur darkening of the embryo.

Disease caused by the roots and root collar stains are dark brown or pale appearance.

The lagging development in plants.

diseased plants dull, or dark purple-green color.

be shorter root systems of plants and roots take a look brown.

The edges of the stems of plants consists of distinct oval spots.

wheat would be effective in various development phases of the disease. Therefore plants seedling blight, root rot and stem blight brings with Root-crown also occur.

Young leaf sheaths, then dull oval plant plants typical of the disease, which indicates that the stalk is bent from caries and correct random or in various directions.

In addition, a blank spike harvest period and puny, shriveled grains spike to occur, are outstanding.

 

Plants where the disease occur:

pathogens can cause disease in the majority of grasses plants. Among these, wheat, triticale and barley Hordeum species other comes oats and rye.

Fighting Methods:

Cultural Measures

cultivation of resistant varieties should be preferred. Early varieties are more susceptible to disease late variety.

A good tillage should be applied, seed depth and soil must be suitable annealing.

No green plants and plant residues in the soil before planting to processing soil should be done with purpose or should be removed with herbicide application.

ensures the durability of the plant with a good fertilization.

The lack of trace elements should be removed.

In fields where the disease is concentrated in non-host plants of these factors alongside oats cultivated. Oats are susceptible to attack by fungi of these factors, but this is not very slow as soon as it has developed in oats. 2-3 year rotation would be appropriate for the disease.

It is important to train the resistant variety.

embedding the stubble reduce the levels of the disease.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com