GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI

(Pyricularia oryzae)

 

ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI HASTALIK BELİRTİSİ

 

Hastalık; bitkinin yaprak, yakacık, kın, boğum, salkım, salkım boğumu ve tane kavuzlarında görülür. Genellikle yaprak lekeleri Temmuz ayından itibaren görülmeye başlar. Bu lekeler iğ veya baklava dilimi şeklinde, iki ucu sivri, ortası gri-bej veya saman sarısı renkte olup etrafı kahverengi bir hale ile çevrilidir.

Lekelerin şekli, sayısı, büyüklüğü çeltik çeşidinin duyarlılığına, etmen ırkının hastalandırma yeteneğine ve hastalık gelişimi için çevre koşullarının uygunluğuna bağlı olarak değişir.

Başlangıçta ayrı ayrı ve küçük olan lekeler daha sonra büyüyüp birleşerek yaprağın tamamen kurumasına neden olabilirler.

Hastalıklı yakacık, iplikle sıkılmış gibi bir görünüm alır. Yakacıktaki leke, yaprak kınına doğru uzanabilir. Kın üzerindeki lekeler yaprak ayasındakilerden farklıdır.

Belirli bir şekilleri yoktur, uzunlamasına gelişirler.

Sap üzerinde ise yağ lekesini andıran belirtiler oluşur ve bu lekelerin üzerlerinde petrol yeşili renkte küf gelişir. Bitki üst kısmından çekilirse boğumdan kopar ve çoğunlukla boğumun alt kısmında bitki sağlam olmakla beraber, ileri dönemlerde alt kısımlardaki, birinci ve ikinci boğumlarda önce doku yumuşaması, sonra kahverengileşme ve siyahlaşma şeklinde görülen “boğum enfeksiyonları” meydana gelir.

Salkım oluşumundan sonra, salkımın hemen altındaki boğumda da yanıklık enfeksiyonu görülebilir. Buna “salkım boğum yanıklığı” ismi verilir. Bu durumda salkım normal yeşil renk yerine, mavi yeşil renk alır. Boyun enfeksiyonunun oluş zamanına göre, ya kavuzlar içinde tane hiç oluşmaz ve boş kavuzlar meydana gelir veya ince, cılız, çimlenme yeteneği

ve pazar değeri olmayan, tebeşir gibi beyaz daneler oluşur.

Hastalık tarlada başlangıçta, azotlu gübrenin fazla kullanıldığı veya daha sık ekim yapılan kısımlarda, 1-2 m çapında çökmüş haldeki ocaklar olarak dikkati çeker. Eğer hastalığın gelişmesini teşvik eden uygun koşullar devam ederse, bu ocakların çapı büyür ve hatta tarlanın tümünü kaplayabilir.

 

ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Çeltik, Darıcan, Adi kamış, Topalak, ve Sivri dikenli saz’da görülmektedir.

 

ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

Hastalıktan ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.

Hastalığa toleranslı veya dayanıklı çeşitler ekilmelidir.

Hasat sonrası tarladaki hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir.

Azotlu gübre zamanında uygulanmalıdır.

Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır.

Tarlada su seviyesi derin tutulmamalıdır.

Gereksiz yere su kesimi yapılarak, mahsul susuzluk stresine sokulmamalıdır.

Sulama suyunun soğuk olmamasına özen gösterilmelidir.

Ekim zamanında yapılmalıdır.

Sık ekim yapılmamalıdır.

 

ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI KİMYASAL MÜCADELE

Çeltik yanıklığına karşı, tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele yapılır.

 

Tohum ilaçlaması mutlaka koruyucu olarak yapılmalıdır. Tohum miktarına göre belirlenen, küçük su tankları veya tohum ıslatma havuzları bu amaç için kullanılabilir.

Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen ilaçlama başlatılmalıdır. Gerekirse ilacın etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü ilaçlama uygulanmalıdır. Küçük alanlar için sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü, büyük alanlar için ise iş genişliği fazla olan hidrolik tarla pülverizatörleri kullanılır.

 

İlaçlama Tekniği

Tohum İlaçlaması Uygulanacak ilacın tavsiye edilen dozları kullanılarak hazırlanan ilaçlı suda, 24 saat bekletilen tohumlar, sudan çıkarıldıktan ve suyu sızdırıldıktan sonra (traktörle veya uçakla ekimde) ekimi yapılır. Eğer, ekim elle yapılacaksa, ilaçlı sudan çıkarılan tohumlar, ön çimlendirme işleminden sonra, elle su içerisine saçılır.

Yeşil aksam ilaçlaması İlacın tavsiye edilen dozuna göre hazırlanan ilaçlı su, yaprak ve sapların yüzeyi ilaçlı su ile ıslanacak şekilde kaplama olarak tarlaya uygulanır.

 

ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Carbendazim 50 % WP 150 g/da 21
Trifloxystrobin 50 % WG 20 g/da 35
Azoxystrobin 250 g/l SC 100 ml/da 28
Prochloraz+Propiconazole 400+90 g/l EC 150 ml/da 21
%25 Trifloxystrobin +%50 Tebuconazole  WG 20 g/da 35

  

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

 
4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

 

 

PADDY blight of

(Pyricularia oryzae)

 

DISEASE SIGNS OF PADDY blight

Disease; plant leaves, yakacık, sheath, node, cluster, cluster nodes and is found in many husks. Generally, leaf spots begin to appear from July. These spots or spindle-shaped diamond, two pointed, medium gray-beige or straw is surrounded by a halo around the yellow-brown color.

The shape of the stain, the number, size and sensitivity of rice cultivars vary depending on the suitability of environmental conditions for the development of the ability of sick racial factors and disease.

Initially, individual and small spots which later merged grow and can cause leaves to dry completely.

Diseased yakacık gets bored with thread-like appearance. Yakacık spots on the leaves may extend into its sheath. The spots on the leaf sheaths are different from those in months.

Does not have any particular shape, the longitudinal thrive.

If symptoms resembling oil stains on the handle is formed and develops oil musty green color of this stain on them. If you withdraw from the plant top, although robust plant at the bottom of severed from the knuckle and often knuckles, in the lower part in the later stages, tissue softening before the first and second knuckle, then browning and seen as Blackening "knuckle infections" occur.

After the bunch formation, the infection can be seen just below the knuckle of the panicle blight. This is called "cluster node blight," the name given. In this case the cluster instead of the normal green, blue to green. According to the timing of neck infection, or does not occur in the grain husks and empty husks never occur or thin, scrawny, germination ability

and no market value of white grains such as chalk.

Disease initially in the field, in part, made ​​more frequently used or planting more nitrogen fertilizer, 1-2 m in diameter on the stove in its collapsed state as noteworthy. If appropriate conditions that promote the development of the disease continues, the larger the diameter of the hearth and may even cover the whole field.

 

RICE PLANTS blight disease seen

Rice, Jacqui, the Common reed, Topalak, and are seen in sharp barbed reed.

 

PADDY blight FIGHTING PROCEDURES FOR DISEASE

 

Cultural Measures

from certified disease-free seed should be used.

Disease-tolerant or resistant varieties should be planted.

diseased plants in the field after harvest residues should be destroyed.

Nitrogen fertilizer should be applied in time.

Analysis of balanced fertilization should be done based on the results and avoid excessive use of nitrogenous fertilizers.

The water level in the field should not be deep.

Unnecessary water sector made ​​should be inserted into the crop drought stress.

Care should be taken that cold of water for irrigation.

to be held in October in time.

planting should not be done frequently.

 

PADDY blight FIGHT AGAINST CHEMICAL

Against the blight of rice, seeds and green parts are made in the form of chemical control agents.

 

Seed treatments should be carried out as an absolute shield. Determined by the amount of seed, seed soaking small water tanks or pools used for this purpose.

Green parts in drugs, disease symptoms are seen in the region is not visible, or if the weather conditions are going to suit the development of the disease, medication should be initiated immediately. Second or third medication should be administered, if necessary, depending on the drug's effect duration and weather conditions. Backpack sprayer for small areas (mechanical, automatic, motor) or back atomizer, for large areas over which the working width hydraulic sprayers are used.

 

Spraying Technique

Application will be made ​​using the medicated seed Medicines recommended dose of the drug in water, the seeds held for 24 hours, after you have removed the water and the water leaked (by tractor or by plane in October) sowing is done. If the seed is to be made manually, medicated water extracted seeds, after pre-germination process, hands scattered into water.

Foliar spraying the drug prepared according to the recommended dosage of the drug of water, the surface of the leaves and stems is applied to the fields as drug coating to wet with water.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com