GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

CERCOSPORA YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI

(Cercospora beticola)

 

CERCOSPORA YAPRAK LEKESİ BELİRTİLERİ:

   

Yapraklarda 2-3 mm çapında küçük, yuvarlak lekeler oluşur; lekelerin ortası açık-gri olup, etrafı kırmızı kahverengi kenarla çevrilidir.

Hastalığın ağır seyretmesi halinde lekeler bütün yaprağı kaplayarak kurumasına sebep olur ve bu şekilde bir çok yaprak ölebilir.

Bir lup yardımı ile lekelerdeki siyah noktalar (spor taşıyıcıları) ile birlikte gri mantar miseli görülür. Belirtiler önce tarlada bazı bitkilerde ortaya çıkar.

Bütün tarlaya yayılması ise yağmur damlaları ve rüzgarla olur.

 

BİYOLOJİSİ:

Hastalık etmeni yaprak ve tohum üzerinde spor formunda kışı geçirir. Bu sebeple sadece kısa münavebe şartlarında toprakta büyük bir enfeksiyon potansiyeli oluşur.

Sıcaklıklar en az 23-27 oC ve nisbi rutubet % 96 olduğu şartlarda ilk belirtiler 5 gün sonra görülür.

Nemli-sıcak iklim şartları hastalığın gelişmesi için özellikle uygundur.

 

RİSK FAKTÖRLERİ:

Sıra aralarının kapanması (tarlada mikro klimanın değişmesi), geçen yıllardan kalan yüksek enfeksiyon potansiyeli (sık münavebe), yağmurlama sulama.

 

EKONOMİK ÖNEMİ:

Bütün nemli-sıcak ekim bölgelerinde Cercospora şeker pancarının en önemli yaprak hastalıklarından biridir.

Hastalık etmeni özellikle Adapazarı, Çarşamba ve Susurluk Şeker Fabrikalarının ekim sahalarında şiddetli görülmekte olup, yüksek verim kayıplarına sebep olmaktadır.

 

MÜCADELE:

Maneb, mancozeb gibi etkin maddeli koruyucu etkili fungisitler kullanılarak hastalığın ilaçlı mücadelesi mümkündür.

Son yıllarda hastalığın mücadelesinde Entegre Mücadele Yöntemleri (eşiğe dayalı mücadele) de başarıyla uygulanmaktadır.

Hastalığın mücadelesinde diğer bir yol ise, toleranslı çeşitlerin ekimi ve en az 3 yıllık bir münavebe uygulanmasıdır.

 

Cercospora leaf spot DISEASE

(Cercospora beticola)

 

Cercospora leaf spot symptoms:

2-3 mm in diameter on the leaves small, round spots occur; middle of the open-gray stain, is surrounded by red-brown edge. The disease causes severe stains watch case and a lot of leaves to dry by covering the whole leaf may die in this way. Black spots on the stain with the help of a loop (sports media) is seen with gray mushroom spawn. Symptoms first appear in the field in some plants. The entire field will be spread by wind and rain drops.

 

BIOLOGY:

Pathogenic form on leaves and seeds spent the winter sports. Therefore, only a short rotation soil conditions in a great potential for infection occurs. Temperatures 5 days after the first symptoms are seen in terms of at least 23-27 ° C and relative humidity is 96%. Humid-hot climate is particularly suitable for the development of the disease.

 

RISK FACTORS:

Occasional closure of (the air conditioner in the field of micro change), high infection potential remaining from last year (frequent alternation), sprinkler irrigation.

 

ECONOMIC IMPORTANCE:

In all damp-heat is one of the most important cultivation of sugar beet Cercospora leaf disease. Pathogen, especially in Adapazari, Wednesday and Susurluk Sugar Factories planting area is seen in severe, leads to high yield losses.

 

THE CHALLENGE

Maneb, medicated diseases using effective fungicides such as mancozeb protective active ingredient, the fight is possible. Integrated Pest Management Methods in the fight against the disease in recent years (threshold-based combat) is being implemented successfully. Another way to combat the disease, and the cultivation of tolerant varieties is applied to at least a 3-year rotation.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com