GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ÇİÇEKBURNU ÇÜRÜKLÜĞÜ

 

Meyvede verim kayıplarına yol açan çiçek burnu çürüklüğü kalsiyum noksanlığından kaynaklandığı, buna sebep olarak da tuz stresi gösterilmektedir. Çünkü tuzun çiçek dokularındaki toplam ksilem alanında azaltıcı etkisi olduğu bildirilmektedir.

    

Başlangıçta meyvenin çiçek burnunda oluşan açık renkli leke, giderek kahverengi ve siyah renge dönüşür ve sonra da kuru, deriye benzer bir görünüm alır. Daha sonraki aşamalarsa mantar enfeksiyonu sonucunda bu bölge yumuşak ve ıslak bir görünüme dönüşebilir. Eğer çiçek burnu çürüklüğünü oluşturan koşullar fazla ise bu belirtiler meyvelerin erken döneminden itibaren görülmeye başlar.

 

NEDENLER;

Gerçek neden, meyvedeki Kalsiyum eksikliğidir. Kalsiyum eksikliğine etki eden nedenler;

Düzensiz sulamalar. (Genellikle çok sulamalardan sonraki susuz koşullar)

 

Bitki gelişiminin hızlı olması.(hızlı büyüyen bitkiler çok su ve çok Kalsiyuma ihtiyaç duyar.)

Bazı besin elementlerinin aşırı seviyede bulunması.(Fazla Azot, gelişmeyi hızlandırdığı için Kalsiyum ihtiyacını artırır; fazla Potasyum da Kalsiyumdan yararlanmayı engeller.)

 

Dikimin soğuk toprağa yapılması.

Kalsiyumu kullanılabilir forma çeviren organizmalar düşük sıcaklıklarda etkili çalışamazlar ve bitki yeteri kadar kalsiyum alamaz. Toprak sıcaklığı arttıkça bu organizmaların çalışması da arttığından, daha fazla miktarda Kalsiyum, kullanılabilir forma dönüşebilir.

 

Kök çevresindeki derin sürümler. Çapa ve ya sürüm işlemleri derin yapıldığında, kök uçları zarar göreceğinden dolayı, bitkinin su alımı engellenir ve böylece meyvelere taşınması gereken Kalsiyum miktarında azalma olur.

 

Topraktaki tuzluluğun yüksek oluşu.

Aşırı azotlu gübrelemeler.

Köklerde zarara neden olan hastalık ve zararlılar da Kalsiyum alımını engellediğinden Çiçekburnu Çürüklüğü’ne neden olabilir.

 

Bitkilerin susuz kalışı da Kalsiyum alımını azalttığından dolayı Çiçekburnu Çürüklüğü’ne neden olabilir.

 

ÖNLEMLER;

 

Toprağa Kalsiyum vermek, toprak tuzluluğunun artmasına neden olacağı için yararlı bir önlem değildir. Bu nedenle kalsiyumlu gübreler ya çok olabildiğince erken verilmeli ya da geç kalınmış ise yapraktan uygulanmalıdır.

 

Toprak nemi dengede tutulmalıdır. Sulamalar yeterli olmalıdır fakat fazla olmamalıdır.

 

Sulamalar arasındaki sürede toprak kurumamalıdır. Seyrek ve çok sulama yerine, sık ve az sulama tercih edilmelidir.

 

Malçlama toprak nemini stabil tutacağı için yararlıdır.

 

Ot mücadelesi için yapılan çapa işlemleri ve ya sürümler yüzeysel yapılmalı, saçak köklere zarar verilmemelidir.

 

Azot sadece yeteri kadar verilmeli, fazla verilmemelidir.

Soğuk toprağa dikim yapmaktan kaçınılmalıdır.

 

 

Blossom end rot of

 

Which leads to blossom end rot of fruit yield losses caused by calcium deficiency, as is shown in this cause salt stress. Because the salt in the flower tissue is reported to be the effect of reducing the total xylem area.

 

Initially formed in flower fruit stain light-colored nose, gradually turns brown and black, and then dry, takes a similar appearance to the skin. This region can become soft and wet look at the results later stage if a yeast infection. If more conditions that make up the blossom end rot symptoms begin to appear from the early period of the fruit.

 

REASONS;

The real reason is the lack of calcium in the fruit. Factors affecting calcium deficiency;

Irregular irrigation. (Usually very next anhydrous conditions of irrigation)

 

Be fast plant growth. (Fast growing plants need a lot of water and a lot of calcium.)

The presence of excessive levels of some nutrients. (Excess Nitrogen, Calcium increases the need to accelerate the development, benefit from more Potassium also prevents calcium.)

 

Planting done in cold soil.

Organisms that convert calcium form calcium can not be used, and can not work effectively enough plants at low temperatures. As soil temperature increases with the operation of these organisms, a greater amount of calcium, can become available form.

 

Deep versions around the roots. When the anchor and release operations or deep structures, because the ends of the roots will be damaged, the plant's water intake is blocked and thus a reduction in the amount of calcium that must be moved to the fruit.

 

The high salinity in the soil.

Excessive nitrogen fertilization on.

Diseases and pests that cause damage in the root inhibits the calcium intake can lead to Çiçekburn the Çürüklüğü.

Stay thirsty plants can also cause the Çürüklüğü Çiçekburn because it reduces calcium intake.

 

PRECAUTIONS;

Ground Calcium give useful as it would lead to an increase in soil salinity is not a measure. Therefore, the calcium fertilizers should be given either too early or too late as possible should be applied to the leaves.

 

Soil moisture should be kept in balance. Watering should be sufficient, but should not be more. In the time between waterings should land dry. Rather sparse and very watering and less frequent irrigation should be preferred.

 

Mulching the soil moisture is useful to keep stable.

 

Operations performed for weeding hoe and or superficial versions should be done, not damage to the hairy roots.

 

Nitrogen should be just enough, should not be much.

• Avoid planting in cold soil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com