GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI

(Mycosphaerella fragariae)

 

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ TANIMI

   

Hastalık, yaprak lekesi şeklinde görülür. Ancak, taç ve çanak yapraklarda, stolonlarda ve meyve sapları üzerinde de lekelere rastlanmaktadır.

Lekeler ilk önce yaprak yüzeyinde küçük koyu erguvani belli belirsizdir.

Daha sonra orta kısımları kahverengileşip, grileşir. Lekeli alan, erguvan kırmızısı-kahverenginde belirli bir sınırla çevrilir.

Çok sayıdaki leke birleşerek yaprağı kurutur.

Belirtilerin ortaya çıkması, hem çilek türü ve çeşidine hem de etmenin ırkına bağlıdır.

Duyarlı çeşitlerde, yaprak ve yaprakçığın önemli bir kısmını kaplayan lekeler görülür.

Hastalıklı taç ve çanak yapraklar, stolonlar, meyve demetleri üzerindeki lekeler, normalde yaprağın üst yüzeyinde oluşanlara benzer.

Hasta olmuş meyveler üzerinde yüzeysel siyah lekeler ortaya çıkar.

Hastalıklı doku, kahverengimsi siyah renkte, sert ve derimsi haldedir.

Meyvede çürüme ve üründe kayıp olmamasına rağmen, kalite düşer.

Ülkemizde çilek üretilen tüm alanlarda rastlanmaktadır.

 

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Konukçuları çilek ve parmak otu (Potentilla manspeliensis)’dur.

 

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

İyi drene edilmiş topraklarda çilek yetiştirilmelidir.

Bitkiler arasında iyi bir hava sirkülâsyonu sağlanmalı, dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır.

Kış süresince bitki üzerinde kalan enfekteli yaşlı yapraklar, hastalığın inokulum kaynağının azaltılmasına yardımcı olması bakımından, ilkbahar büyüme dönemi başlamadan önce tarladan uzaklaştırılmalıdır.

 

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ KİMYASAL MÜCADELE

 

Kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.

 

 

STRAWBERRY LEAF SPOT DISEASE

(Mycosphaerella fragariae)

 

STRAWBERRY Canker Disease Symptom

The disease is seen in the form of leaf spots. However, in the petals and sepals, also are found in fruits and stems stain on stolonlardan.

Spots are small dark purple uncertain given the first leaf surface. Then kahverengileşip middle parts, is grayed out. Stained area, Judas is translated into a red-brown in certain limits. Combine a large number of spots on the leaves are dry.

The emergence of symptoms, as well as the strawberry varieties and species and depends on factors of race. In susceptible varieties, leaves and spots covering a significant portion of the leaflet is seen.

Diseased crown and sepals are stolonlardan are spots on fruit bunches, similar to those normally formed in the upper surface of leaves.

The patient has been revealed superficial black spots on the fruit. Diseased tissue, brownish black in color, hard and leathery state.

Although there is no loss of decay and fruit products, quality decreases.

strawberries produced in our country are to be found in all areas.

 

Strawberry plant leaf spot disease seen:

Hosts and finger grass strawberry (Potentilla manspeliensis) stop.

 

STRAWBERRY LEAF SPOT Fighting Methods:

 

Cultural Measures

strawberries should be grown in well-drained soil has been.

provide a good air circulation between plants, resistant varieties should be used.

healthy propagation material should be used.

The infected older leaves remaining on the plant during the winter, in terms of helping to reduce the inoculum source of the disease, should be removed from the field before the start of spring growth period.

 

STRAWBERRY LEAF SPOT Chemical Terrorism:

There is no chemical control.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com