GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ

 

ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK BELİRTİSİ

 
 
 
 

 

Hasat öncesi ve sonrası meyve çürümelerine neden olurlar.

Elmanın çiçek çukuru etrafında veya orta kısımlarında önceleri renk açılmasına neden olur.

Bu lezyonlar kuru olup, kahverenginden siyah renge dönüşür.

Elmadaki belirtisi meyve etinden çekirdek evine doğru (40–50 mm.) derinlemesine ilerleyen ve kısmen de yüzeysel olarak çürüyen bölgeler, siyah veya kahverengimsi renkte, yassı ve kenarları belirgin çökük lekeler şeklinde görülür .

Meyvelerdeki yumuşama, güneş ve soğuk zararları ile hasat öncesinde oluşan mekanik veya diğer yaralanmaların dokuda oluşturacağı zayıflıklar, etmeninin giriş kapısını oluşturmaktadır.

Meyve sapında zayıflamaya da neden olmaktadır.

Alternarya meyve çürüklüğü hastalığı, elma kabuğundaki koyu renkli lekeler ile acı benek hastalığına benzemektedir. Buna karşın Acı benek hastalığı meyvede bitki besin elementleri oranının dengesiz olması sonucu ortaya çıkarken, Alternarya meyve çürüklüğü hastalığı ise A.alternata fungusunun enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır.

 

Acı benek hastalığının elma meyvesindeki belirtisi.

Elma yapraklarında, önce açık, daha sonra koyulaşan portakal renkte dairesel halka şeklinde yaprak lekelerine neden olur .

Bu etmen, hasattan önce veya sonra meyveyi enfekte edebilir. Meyvelerin olgunlaşma başlangıcında fungus meyveyi enfekte edebilir.

Hasada yakın ileri derecedeki çürüklüklerde meyve eti siyaha dönüşür ve süngerimsi bir yapı alır.

 

ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

Etmenin konukçuları elma ve armuttur.

 

ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

Meyvelerin elle toplanmasında dikkatli olunmalı,

Toplama ve paketleme esnasında ezilmemelidir.

Hasattan sonra bekletilmeden bir an önce depoya alınmalıdır.

Hasat esnasında gerekli titizliğin gösterilmesi depolama ömrünü de uzatacaktır.

Depolama atmosferi ve sıcaklığı uygun olmalı, meyvenin muhafazası optimum şartlarda olmalıdır.

Toplama yapılacak olan kasa veya sepetin yüzeyi Chlorin’le dezenfekte edilmeli veya meyve kasalara konmadan önce buhardan geçirilmelidir.

 

ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ KİMYASAL MÜCADELE

1. İlaçlama: Meyve tatlanma başlangıcında (yaklaşık ¾ meyve büyüklüğü)

2. İlaçlama: Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

 

 

ALTERNARY to fruit rot in APPLE

 

In ALTERNARY APPLE FRUIT ROT DISEASE SIGNS

Pre- and post-harvest fruit rot causes.

bowl of apples or flowers around the mid section before opening causes the color.

These lesions are dry, turn from brown to black color.

 the sign of the house toward the core in the apple flesh (40-50 mm.) And partly superficially progressive depth of rotting, black or brownish in color, flat and the edges are seen as distinct sunken spots.

softening in fruits, sun and cold damage with weakness in the tissues that generate mechanical or other injuries occurring in the pre-harvest constitutes the gates of factors.

It causes a weakening in the fruit stalk.

Alternary fruit rot disease, is similar to the pain spot disease in apple peel with dark spots. However bitter pit disease emerges as a result of unbalanced ratio of fruit per plant nutrients, while Alternary fruit rot disease is caused by a fungus infection A.alternata.

 

Symptom of bitter pit in apple fruit diseases.

in apple leaves, the open, cause then darker orange spots on leaves in the form of a circular ring.

These factors, before or after harvest the fruit can become infected. Beginning of fruit ripening of fruit fungi can infect.

flesh turns to black rot in the advanced degrees and close to Harvest takes a spongy structure.

 

PLANTS ALTERNARY to fruit rot disease seen in APPLE:

The host of factors are apples and pears.

 

The STRUGGLE ALTERNARY to fruit rot in APPLE

Cultural Measures

Be careful in collecting the fruit by hand,

Do not crush during the picking and packing.

A moment should be taken before allowing storage after harvest.

demonstrate the diligence during harvest will extend the storage life.

Storage atmosphere and temperature should be appropriate, the fruit should be kept in optimum conditions.

Collection box or basket to be carried out on the surface should be disinfected before being put into Chlorin'l or fruit should be safe from the steam.

 

APPLE FRUIT ROT in ALTERNARY FIGHT AGAINST CHEMICAL

1. Disinfection: Fruit sweetening beginning (about ¾ fruit size)

2. Disinfection: At the end of the duration of action of drugs used, the second treatment should be done.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com