GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI

(Xanthomonas arboricola pv. Corylina)

 

FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI BELİRTİSİ

   

Hastalık etmeni Bakteri, yaralar ve yapraklar üzerindeki açık stomalar (gözenek) yoluyla bitkiye girer. Kanserli dokularda ve hastalıklı tomurcuklarda canlılığını sürdürür. Bakteri; bitkiden bitkiye yağmur, rüzgâr ve budama aletleri ile yayılır

Yapraklar üzerindeki lekeler, yuvarlak veya düzensiz bir şekilde görülürler. Lekelerin çapları genellikle 1–2 mm’dir. Yeni oluşan lekeler donuk, sarımsı yeşil renkte olup, zamanla kırmızımsı kahverengine dönüşebilir.

Hastalıklı dallar ise dışardan kurumuş gibi görünür. Yapraklar bu dallar üzerinde kıvrılarak kurur ve asılı kalır. Dallardaki lezyonları tespit etmek güç olabilir, fakat yakından kontrol edildiğinde, kabuğun hafifçe çökük ve kırmızımsı mor bir renk aldığı görülür. Kabuk kaldırılırsa iç kısımlardaki dokuların küçük lekeler şeklinde kırmızımsı kahverengine dönüştüğü görülür.

Gövdede kanser oluşumu, bu hastalığın en önemli devresidir (hastalığın en önemli evresi, gövdedeki kanser oluşumudur.

Yaralar genellikle 4 yaşına kadar olan ağaç gövdelerini kuşatır ve onların ölümlerine neden olur.

 

FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Fındık

 

FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel önlemler

Fındık bahçeleri tesis edilecek yerlerde toprak normal derinlikte ve bitki besin maddelerince zengin olmalıdır.

Taban suyu yüksek ve su tutan toprakların bulunduğu yerlerde bahçe tesis edilmemelidir.

Gübreleme ve toprak işlemesi zamanında ve tekniğine uygun yapılmalıdır.

 Bahçe tesis edilirken sağlıklı fidanlar seçilmeli ve sonbaharda dikimi yapılmalıdır.

Enfekteli dallar kesilip imha edilmelidir.

Budama sırasında bir ocaktan diğerine geçerken budama aletleri sık sık %3’lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) batırılarak dezenfekte edilmelidir.

Hastalıklı bahçelerde budama, bakterinin aktif olmadığı yaz ve kış aylarında yapılmalıdır.

Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılıp imha edilmelidir.

 

FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI KİMYASAL MÜCADELE

1. ilaçlama: Hasattan sonra sonbahar yağışları başlamadan önce ağustos sonu veya eylül başında,

2. ilaçlama: Sonbahar sonlarında yaprakların %75’inin döküldüğü bir devrede,

3. ilaçlama: İlkbaharda yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir devrede yapılır.

 

Bakır sülfat%25 Suda çözünen kristal % 1’likBordo Bulamacı (1000g+500g sönmemiş kireç) 21

 

 

 

Bacterial blight of hazelnut

(Xanthomonas arboricola pv. Coryli to)

 

Bacterial blight of hazelnut PRECEDENCE

Bacterial pathogens, and leaves scars on the open stomata (pores) enters the plant through. Remains viable in cancer tissues and diseased buds. bacteria; from plant to plant by rain, wind and spread by pruning tools

The spots on the leaves, round or are seen in an irregular manner. Diameters of the plaques is usually 1-2 mm. The newly formed dull spots, is yellowish green in color, can be transformed into reddish brown over time.

 If the diseased branches appear to be dried outside. The leaves are curled on these branches and hang dry. Branches can be difficult to identify lesions in, but when closely controlled, it is seen that the shell gets a slightly sunken and reddish purple color. As small patches of tissue in the inner parts removed if it turned into a reddish-brown bark.

occurrence of cancer in the body is the most important period of the disease (the most important stage of the disease is the formation of cancer in the body.

The sores usually surrounds the tree trunk up to 4 years of age and causes their death.

 

Bacterial blight of hazelnut PLANTS disease seen

nuts

 

Bacterial blight of hazelnut FIGHTING PROCEDURES

Cultural measures

Where hazelnut orchards to be installed at a depth of soil and plant should normally rich in nutrients.

Base where high water and should not be found in the soil holds water garden plants.

 fertilization and tillage should be done according to time and technique.

healthy seedlings when planting the garden plants must be selected and performed in the fall.

Infected branches should be cut and destroyed.

When switching from one furnace during pruning, pruning tools, often 3% Lysol solution or 10% sodium hypochlorite (bleach) should be disinfected by immersion.

In diseased garden pruning should be done during the summer and winter months where the bacteria become active.

Pruning residues should be disposed removed from the garden.

 

Bacterial blight of hazelnut FIGHTING CHEMICALS

1. drugs: after harvest before fall rains begin in late August or early September,

2. spraying: a circuit into which the 75% of the leaves in late autumn,

3. spraying: a circuit that is done in the spring leaf buds begin to burst.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com