GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL
  Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Hastalıklar »»  

 

KARPUZ BAKTERİYEL MEYVE LEKESİ

Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.

 

TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 
 

Hastalık etmeninin optimum gelişme sıcaklığı 32°C, minimum 1 °C ve maksimum  41°C ’dir

Etmen tohum kaynaklı olup, kışı bulaşık tohumlarda, hasta karpuz kabuklarında, bulaşık bitki artıklarında, hastalıklı tohumlardan zamansız gelişen fidelerde ve yabani kabakgillerde geçirir. İklim koşulları hastalık için uygun olduğunda, birkaç hasta bitkiden tarladaki diğer bitkilerin tümüne hastalık bulaşabilir.

İlk inokulum kaynağı bulaşık tohumlardır. Bakteri tohum kabuğunun iç veya dış kısmında bulunur ve kışı burada geçirir. Bulaşık tohumlardan gelişen fidelerde, uygun iklim koşullarında hastalık ortaya çıkar. Ancak iklim koşulları uygun değilse bakteri fidelerde herhangi bir hastalık belirtisi göstermeden epifit olarak kalabilir. Yüksek sıcaklık ve nem hastalık etmeninin gelişmesi için en uygun koşullardır. Sıcaklığın 26°C olması ve yarım saat süreyle yaprakların ıslak kalması sonucu enfeksiyon gerçekleşir.  Hasta fide, yaprak ve meyveler sekonder enfeksiyon kaynaklarıdır. Yağmur, çiğ, sulama suyu (özellikle yağmurlama sulama), böcekler, hayvanlar, kullanılan alet ve ekipmanlar hastalığın yayılmasında rol oynar. Hastalık etmeni, bitkiye açılan yaralardan ve doğal açıklıklardan giriş yapabilmektedir.

 

BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalık etmeni fide, yaprak ve meyvede görülür. Bulaşık tohumların çimlenmesi sonucu gelişen fidelerdeki ilk belirtiler, kotiledon yapraklarının alt yüzeyinde su emmiş görünümlü lekeler şeklinde görülür. Bu lekeler zamanla genişleyerek fidenin ölümüne neden olabilir. Ayrıca genç fidelerin hipokotilinde lekeler oluştuğunda da fide ölümü gerçekleşir. Fidelerin gerçek yapraklarındaki lekeler ise küçük, koyu kahverengi ve etrafı sarı hale ile çevrili olup genelde ana damar boyunca yoğunlaşmaktadır.

 

Tarlada, bitkinin yapraklarında az sayıda lekeler görülür. Bu lekeler hafif köşeli, genellikle açık kahverengiden kırmızımsı kahverengiye kadar değişen renklerdedir. Yaprak altından bakıldığında, özellikle nemli havalarda lekeler su emmiş görünümlüdür. Az sayıda oluşan bu lekeler genelde iyi ayırt edilemez ve diğer faktörlerin oluşturduğu belirtilerle karıştırılabilir. Yaprak lekeleri yaprak dökümüne neden olmaz, ancak meyve enfeksiyonu için kaynak oluşturur.

 

Hastalığın en tipik belirtisi meyve yüzeyinde oluşan koyu zeytin yeşili renkteki iri lekelerdir. İki-üç haftalık meyveler enfeksiyona karşı daha duyarlıdır. Meyve lekeleri ilk önce küçük, su emmiş görünümlü alanlar olarak ortaya çıkar. 

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Dremel Aksesuarları Nelerdir, Nasıl kullanılırlar
 Başlangıçta 1cm'den küçük olan bu lekeler 7-10 gün içinde meyve yüzeyinin tümünü kaplar. Lezyonlar ilerleyip büyüdükçe çatlaklar oluşur, buradan amber sarısı veya kremsi beyaz renkte bir bakteriyel akıntı gözlenir. Meyve lezyonları meyve etinde de görülür, bu durumda bakteri tohuma bulaşır. Bu şekilde hasta karpuz meyveleri, sekonder olarak diğer mikroorganizmaların saldırısına uğrar ve çürüme görülür. Meyve lekeleri hızla büyüyerek hasattan birkaç hafta önce şiddetlenir ve ürünün pazar değerini yok eder.

 

Hastalık, uygun koşullarda % 100’ e varan ürün kayıplarına neden olabilir.

Ülkemizde Trakya’da (Edirne) ve Akdeniz Bölgesi’nde (Antalya, Adana, Osmaniye) tespit edilmiştir.

 

KONUKÇULARI

En büyük zararı karpuzda meydana getirir. Kültürü yapılan tüm kabakgil (kabak, hıyar, kavun, karpuz) bitkileri ve bu familyaya ait yabancı otlar konukçusudur.

 

MÜCADELESİ

Hastalığın yayılışının engellenmesi ve mücadelesi amacıyla karantina önlemleri alınmalıdır.

 

Kültürel Önlemler

•              Hastalıktan ari, sertifikalı tohum ve fide kullanılmalıdır.

•              Yağmurlama sulama yerine damla sulama tercih edilmelidir.

•              Bakım işlemleri sırasında fidelerin yaralanmamasına özen gösterilmelidir.

•              Fidelik ve tarlada hasta bitkiler sökülerek imha edilmelidir.

•              Hastalığın görüldüğü alanlarda en az 4 yıl süreyle kabakgil, özellikle karpuz üretimi yapılmamalı ve bu alanlarda kendiliğinden gelişen bitkiler ve yabancı otlar yok edilmelidir.

•              Tarla veya serada kullanılan aletler, viyoller, toprak işleme aletlerinin ve traktör tekerleklerinin ve % 10’luk sodyum hipokloritle (çamaşır suyu) yıkanarak dezenfekte edilmelidir.

 

Kimyasal mücadele:

İlaçlama zamanı

Tarlada ilk çiçeklenme başlangıcında ilaçlamalara başlanır, kullanılan preparatın etki süresi göz önünde bulundurularak meyve olgunlaşıncaya kadar ilaçlamalara devam edilir.

 

 

MELON BACTERIAL FRUIT stains

Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.

 

DESCRIPTION AND LIVING STYLE

Optimum growth temperature of the pathogens at 32 ° C, minimum 1 ° C and maximum 41 ° C are

Factors seed is sourced in winter dish seed, watermelon patients in the shell, washing plant residues, and passes from diseased seedlings growing in the wild cucurbit seed timeless. Is suitable for the climatic conditions of the disease, the disease can be transmitted to all other plants in the field to plant a few patients.

The first source of inoculum is contaminated seeds. Located on the inner or outer part of the bacterial seed coat and winter is spent. Dish in the emerging seedlings from seeds, disease occurs in favorable climatic conditions. However, climatic conditions can remain as epiphytes without showing any signs of illness in unsuitable bacteria seedlings. Optimum conditions for the development of high temperature and humidity pathogen. When the temperature of 26 ° C and is left wet for a period of half an hour leaf infection occurs. Patients seedlings, leaves and fruits are sources of secondary infection. Rain, dew, irrigation water (particularly irrigation), insects, animals, instruments and equipment used plays a role in the spread of the disease. Pathogen is able to login from the wounds and natural openings in the plant.

 

Symptoms, ECONOMIC IMPORTANCE AND SPREADING

Seedlings pathogen is at the leaves and fruit. The first symptoms developed after the seed germination of seedlings Dish, on the lower surface of the cotyledon leaves are seen as waterlogged looking stains. These spots can cause the death of seedlings expanded over time. Moreover, when spots on young seedling hypocotyl occur seedling death occurs. The true leaves of the seedlings in small spots, dark brown and is surrounded by a halo around the yellow is generally concentrated along the main vein.

 

In the field, a small number of spots in the plant's leaves are seen. This slight angular spots, usually varying in color from light brown to reddish brown. When gold leaf, especially in wet weather is looking waterlogged spots. This is usually mixed with a small number of spots formed by the top indistinguishable symptoms and other factors. Leaf spots will not cause defoliation, but a source for fruit infection.

 

The most typical symptom of the disease that occur in dark olive green fruit surface stains large in color. Two-three weeks of fruit are more susceptible to infection. Fruit stains at first small, are revealed as water soaked areas looking. Initially, all the vessels of the fruit surface stains that are less than 1cm in 7-10 days. Lesions scroll grows cracks are formed, is here observed a bacterial amber or yellow discharge from the creamy white color. Fruit lesions seen in the pulp, then the bacteria will contaminate the seed. In this way the patient watermelon fruit are attacked by other microorganisms and decay are seen as secondary. Fruit stains exacerbated few weeks before harvest to grow rapidly and destroy the market value of the product.

 

Diseases in suitable conditions to 100% up can cause product loss.

In our country, in Thrace (Edirne) and in the Mediterranean Region (Antalya, Adana, Osmaniye) have been identified.

 

hosts

The greatest damage occurred in watermelon brings. All cucurbits cultured (squash, cucumber, melon, watermelon) and the weed host plants belonging to this family.

 

STRUGGLE

To prevent the spread of disease and quarantine measures should be taken in order to fight.

 

Cultural Measures

• Diseases of the free, certified seeds and seedlings should be used.

• Sprinkler irrigation drip irrigation should be preferred instead.

• Care must be taken not to injure the seedlings during maintenance operations.

• Seedling plants in the field and the patient should be removed and destroyed.

• In areas where the disease seen at least 4 years of cucurbits, especially watermelon production should be done in these areas and spontaneous plants and weeds should be destroyed.

• The tools used in the field or greenhouse, viyoll, soil tillage tools and tractor wheels and 10% sodium hypochlorite (bleach) should be washed and disinfected.

 

Chemical control:

Spray time

MAlArA drugs begin blooming in the first start in the field, until the fruit is mature while considering the effect of the medication is continued mAlArA used drugs.

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com