GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL
  Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Hastalıklar »»  

 

MISIR RASTIĞI

Ustilago maydis

 

MISIR RASTIĞI HASTALIK BELİRTİSİ:

 
 

• Hastalık etmeni bir mantardır.

 

• Hastalık ertesi yıla bulaşık toprak ve hastalıklı bitki artıkları ile geçer ve toprakta 8 yıla kadar canlı kalabilir

 

• 3-4 yapraklı devrede mısır bitkilerinde bulaşma olur.

 

• Yaşlı bitkilerin hastalanması oldukça güçtür.

 

• Bulaşma; rüzgar, yağmur gibi mekanik yollarla veya böcek, insan ve hayvanların açtığı yaralar yoluyla olur.

 

• Hastalığın gelişmesi, çevre koşulları ve bitkinin büyüme durumu ile ilgili olup, bulaşma ve gal gelişmesi için en uygun sıcaklıklar 18-21°C’dir.

 

• Yağış hastalığın gelişmesinde önemli bir etkendir. Sulama, kurak bölgelerde hastalığın artmasına yol açar.

 

• İkincil bulaşmalar önceki yıllardan toprakta kalan dağılmış gallerdeki sporlarla olmaktadır.

 

• Mısır rastığı, bitkinin yaprak, sap, koçan, püskül ve erkek çiçekleri gibi tüm toprak üstü aksamında gal adı verilen şişkinlikler oluşturur.

 

• Özellikle genç, aktif gelişme dönemindeki bitkilerde belirtiler çok şiddetlidir.

 

• Galler önceleri sert olup parlak, gri beyaz renkli bir zarla kaplıdır.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır

 

• Galin oluştuğu yere, büyüklüğüne, sayısına, püskül ve koçan çıkarma devresindeki enfeksiyon durumuna bağlı olarak zarar derecesi de değişir.

 

• Koçan, erkek çiçekler ve boğumlarda çok zararlıdır.

 

• Hastalıklı bitkilerden alınan koçanlardaki daneler çürüklük etmenlerine karşı hassastır.

 

• Erken dönemdeki şiddetli bulaşma bitkinin ölümüne ve koçan çıkmamasına neden olur.

 

• Ülkemizde mısır ekilişi yapılan her yerde görülebilmektedir.

 

MISIR RASTIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

Hastalık etmeninin tek konukçusu mısır bitkisidir.

 

MISIR RASTIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

 

Kültürel Önlemler

 

• Hastalıkla mücadele de kullanılan tek yöntem kültürel önlemlerdir. Zararın önlenmesi veya en az düzeye indirilmesi için:

 

• Sertifikalı tohumluk kullanılmalı veya hastalığın bulunmadığı alanlardan tohumluk alınmasına dikkat edilmelidir.

 

• Mısır rastığının zararlı olduğu yerlerde en az 3-4 yıllık bir ekim nöbeti uygulanmalıdır.

 

• Rastık galleri olgunlaşmadan kesilip yok edilmelidir.

 

• Rastıklı bitki artıkları ve galler ya çok derine gömülmeli veya yakılmalı, hayvanlara yedirilmemelidir.

 

• Böceklerle mücadele edilmeli, bitkinin yaralanması önlenmelidir.

 

• Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle gereğinden fazla azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır.

 

MISIR RASTIĞI KİMYASAL MÜCADELE

 

• Hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.

 

 

RAS is EGYPT

Ustilago maydis

 

EGYPT RAS is symptomatic:

• pathogen is a fungus.

• The disease is no longer contaminated soil and diseased plant next year may remain in the soil for up to 8 years to pass and live

• It has been contamination in the 3-4 leaf corn plants.

• illness of older plants is quite difficult.

• Infection; wind, insects or mechanical means, such as rain, it wounds caused by humans and animals.

• Disease development, environmental conditions and is related to the growth status of the plant, transmission and optimum temperature for development is 18-21 ° C gal.

• Precipitation is an important factor in the development of disease. Irrigation leads to an increase in diseases in arid regions.

• Secondary infection is being spread through sports in Wales remaining in the soil from previous years.

• Corn smut, plant leaves, stalks, husks, tassels and creates a gal called bulges on all above-ground parts as male flowers.

• Especially young, symptoms are very severe period of active development in plants.

• Wales before hard is bright, gray covered with a white membrane.

• where Galin occurs, size, number varies depending on the degree of damage on the tassel and ear infections subtraction circuit condition.

• Husbands, male flowers and knuckle is very harmful.

• grain in the ear taken from diseased plants are susceptible to rot factors.

• Causes severe ear infection, and death of the plant to come in early.

• It can be seen everywhere in our country with cultivation of corn.

 

RAS is CORN PLANTS DISEASE SEEN:

Is the single host of the pathogen of corn plants.

 

FIGHTING PROCEDURES RAS that EGYPT:

 

Cultural Measures

• cultural measures are the only methods used to combat the disease. Losses for preventing or minimizing levels:

• Care should be taken to be the area where the seed Certified seed should be used or not the disease.

• At least 3-4 years of crop rotation where harmful during that Egypt should be applied.

• Smut galleri should be no cut before they mature.

• Rastıkl of crop residues and Wales must either be burned or buried too deep, should not be fed to animals.

• It should be combating insects, plant injury should be avoided.

• According to the analysis of balanced fertilization should be done, especially to give too much nitrogen fertilizer should be avoided.

 

RAS is CHEMICAL CORN FIGHT

• There is no effective chemical control methods against the disease.

 

 

 

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com