GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL
  Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Hastalıklar »»  

 

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI

 (Sclerotinia laxa Aderh et Ruhl.)

 

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 
 

Etmenin miselyumları bölmeli, renksizdir; kalınlıkları ve hücre büyüklükleri hifin yaşına göre değişir. Genellikle genç miselyumlar ince, yaşlı olanlar ise kalındır.

 

Miseller üzerinde rozet şeklinde mikro konidioforlar ve bunların üzerinde küre şeklinde renksiz mikro konidiler oluşur. Konidiumlar genellikle limon şeklinde, bir ucu sivri, diğer ucu yuvarlakça olup miseller üzerinde zincir şeklinde oluşur ve olgunlaştıktan sonra dağılırlar. Hastalıklı her organ üzerinde doğada konidiler oluşur.

 

Hasta dallar üzerinde sonbahar ve ilkbahar başlangıcında püstüller halindeki konidi yığınları çıplak gözle görülebilir. Başlangıçta açık renkli olan püstüller olgunlaştıkça griye dönüşür. Püstüller üzerindeki konidiler yağmur damlaları ve sarsıntıyla çevreye yayılırlar. Spor kitlelerini ilkbaharda yağışlarla birlikte hasta çiçek ve meyvelerde görmek olasıdır. Apotesyum fungusun eşeysel üremesini sağlayan organıdır ve toprakta kalan mumya meyvelerde ilkbaharda oluşur. Apotesyum içinde bulunan askuslar dar, silindir şeklinde ve tepesi biraz şişkin olup içlerinde sekizer adet tek hücreli renksiz oval askosporlar bulunur.

 

Fungus kışı hastalıklı meyveler ve dallar üzerinde misel halinde geçirir. Hastalanmış dal ve meyveler üzerinde ilkbaharda konidiler meydana gelerek açmış olan çiçekleri enfekte eder.

 

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI ZARAR ŞEKLİ,

Hastalık konukçusunun çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerinde belirti oluşturur. Hastalığa yakalanmış çiçeklerin petal yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları kahverengileşir ve bu renk değişimi daha sonra tüm çiçeğe yayılır. Nemli havalarda enfekte olmuş kısımlar üzerinde etmenin konidi kitleleri görülür. Hasta çiçekler dal üzerinde kurur ve mumyalaşır.

 

Meyve enfeksiyonları genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir. İlk belirti meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir.

Lekelerin etraflarında açık kahverengi bir halka bulunur. Çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir, ancak leke çukurlaşmaz. Bu lekeler üzerinde 1-3 gün sonra konidium yastıkları oluşur ve konidiumlar olgunlaşınca uçarlar.

 

Konidium kümeleri yarım küre şeklinde olup yeşilimsi gri renklidir. Meyve üzerindeki misel kütlesi zamanla meyveyi buruşturur ve tamamen kurutur. Kuruyan meyveler mumyalaşır ve dalda asılı kalırlar. Yurdumuzda kayısılardaki meyve enfeksiyonları önemli değildir.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır

 

Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur, kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, elips şeklinde ya da uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir.

 

Kanser yaralarının altındaki parankima dokusu erir ve kahverengine döner. Kuruyan kısımlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklarda ölürler ve dala asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanma görülür.

Hastalık kiraz ve vişnede Marmara Bölgesinde özellikle Kocaeli çevresinde zarar yapmakta, epidemi yıllarında zarar % 80-90 olabilmektedir. Genel olarak hastalık yurdumuzun hemen her bölgesinde görülmektedir.

 

KONUKÇULARI

Kayısı, kiraz, vişne, erik, badem ve şeftalidir.

 

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

Hastalığın görüldüğü bahçelerde ağaçlar üzerindeki tüm kuru dallar budanıp yakılmalı, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış ve yere düşmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir.

 

KİMYASAL MÜCADELE

 

İlaçlama Zamanları

1. İlaçlama:   Çiçeklenme başlangıcında ( % 5 - 10 çiçekte)

2. İlaçlama : Tam çiçeklenmede ( % 90 - 100 çiçekte)

 

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Benomyl %50 WP 60 g  
Carbendazim %50 WP 75 g  
Thiophanate - methyl %70 WP 60 g  
Captan % 50 WP 300 g  
* Procymidone %50 WP 200 g  
* Iprodione %50 WP 150 g  
* Hexacanozole %50 SC 50 g  
* Bitertanol %25 W.P. 50 g  
* Bitertanol 300 g/l E.C. 100 ml  
* Dodine % 65 W.P. 100 g  
* Dodine 500 g/l F.W. 80 ml  
* Thiabendozole % 60 W.P. 100 g  
** Thiram %80 W.P. 150 g - 200 g - 300 g  

 

*    Kiraz, vişne ve şeftalide önerilmemektedir.

**  Kirazda 150 gr. kayısıda 200 gr, şeftalide 300 gr olarak önerilmektedir.

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Monilya (mummy) DISEASE

  (Sclerotinia laxa Aderh et Ruhl.)

 

Monilya (mummy) DISEASE DEFINITION AND LIVING STYLE

Factors that should divide the mycelium is colorless; thickness and cell size varies depending on the age of the hyphae. Usually young mycelium thin, thick while the older ones.

 

Conidiophores micro micelles are spherical shaped badge on them occurs over and they colorless micro cone. Konidium generally lemon-shaped, tapered at one end and the other end is formed as a chain of the micelles is roundish and disperse after maturation. They occur in nature diseased cone on every organ.

 

Cone stack in the form of pustules in the fall and early spring branches on the patient can be seen with the naked eye. Initially, the light-colored pustules matures turn gray. The pustules were cones on the raindrops and spread into the environment with vibration. Sports masses are likely to see patients with precipitation in spring flowers and fruits. My Apotesy sexual and reproductive organ that allows the fungus in the soil occurs in the spring in the remaining mummy fruit. I Apotesy askus located in narrow, cylindrical and slightly swollen hill is located eight units are single-celled ascospores colorless oval inside.

 

Spent the winter in case fungus mycelium on diseased fruits and branches. Diseased branches and fruits, which opened on the square they came to infect cone flowers in spring.

 

Monilya (mummy) DISEASE LOSS METHOD,

Host disease of the flowers, flower stalks creates symptoms in fruit and shoot. Petals of flower petals caught the disease, stigma and stamens are rusty pipe and the color change is then propagated to all the flowers. Factors on the mass of the cone infected parts are seen in wet weather. Patients dry flowers on the branches and mummified.

 

Fruit infections usually occur in the near term to fruit ripening. The first symptom is a brown or a few stains in the fruit peel.

In a ring around the stain has turned brown. Decay develop into the flesh, but not pitting spots. This occurs 1-3 days after conidia on my pillow stains and fly konidium are ripe.

 

Conidium is hemispherical clusters are greenish gray. Mycelial mass on fruit and fruit is completely dry wrinkle in time. The dried fruits are hung on the branches, and mummification. Apricot fruit infections in our country is not important.

 

Shoots infected with the flower stem browning, and thin shoots are completely dry, if the wound occurs in the thick of cancer. Cancer wounds are not closed, saddlebacked, manifests itself in the form of elliptical or long slits.

 

Cancer melts under the parenchymal tissue wounds and turns brown. Buds in dry parts, flowers, fruit and leaves and branches remain in suspension to die. Are seen around the wound glued rainy and humid weather.

Cherries and cherry disease in the Marmara Region in particular do damage around Istanbul, 80-90% may harm the epidemic years. In general, the disease is seen in almost every region of our country.

 

hosts

Apricots, cherries, plums, almonds and peaches.

 

Monilya (mummy) FIGHT AGAINST DISEASE

Cultural Measures

The disease seen in the gardens should be burned budanıp all dry branches on trees, stuck on mummified fruit trees and fallen on the ground should be collected and destroyed.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com