GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL
  Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Hastalıklar »»  

 

NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĞI

( Ascochyta rabiei (Pass) Labr. )

 

NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĞI TANIMI

Bu fungus, konukçu bitkinin gövde, dal ve tohum kapsüllerinde eşeysiz üreme yoluyla piknit ve pikniospor oluşturur, hastalığın vejetasyon süresince çevreye yayılması ve sekonder enfeksiyonu piknitlerden çıkan pikniosporlarla olmaktadır. Hastalıklı bitki artıklarında eşeyli üreme yoluyla perites içerisinde askus ve askosporlar oluşturmaktadır.

Peritesler fungusun tarla şartlarında kışlama organlarıdır. Bu fungus mecburi bir parazit olduğu için yaşamını nohut üzerinde sürdürmektedir.

Etmenin yıldan yıla geçişi ve üretim alanlarına yayılması daha çok fungusla enfekte olmuş nohut tohumlan ile olmaktadır. Fungus lekeli kapsüller içerisindeki taneleri enfekte eder.

 

NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĞI HASTALIĞIN BELİRTİLERİ,

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır

Etmen nohut bitkilerinin sap, yaprak ve tohum kapsüllerinde lekeler ve kurumalara sebep olur. Sap ve dallan çepeçevre saran, düzensiz irilikte açık kahveden siyahımsı koyu kahve rengine kadar değişen lekeler meydana getirir. Sap ve dallar bu lekeli yerlerden kırılır ve kısa zamanda kururlar. Tohum kapsülleri üzerinde iç içe dairesel lekeler meydana getirir. Bu lekelerin yüzeyinde toplu iğne başı iriliğinde siyah renkte fungusun piknitleri görülür. Yapraklarda ise, yine dairesel olan lekelerin çevresi sarı renk almaktadır.

Bazı bölgelerde, bu hastalığın sebep olduğu kurumalara, çiftçiler "Bulut aldı" veya "Bulut çaldı" deyimini kullanmaktadırlar.

 

Hastalığın tarlada zararı, ilk defa primer enfeksiyon kaynaklarından başladığı için kurumalar da tarla yüzeyinde ocaklar halinde başlar ve tarlada yer yer kurumalar nedeni ile boşluklar meydana getirmektedir.

 

İlkbahar ayları ve yaz başlarında sık ve bol yağış alan yıl ve bölgelerde, sulama yapılan yerlerde, nispi nemi yüksek olan kapalı vadilerde hastalık epidemi haline geçebilir. Kullanılan tohum hastalık etmeni fungus ile enfekteli ise veya bir yıl önce hastalığın zararı görülen tarlaya üst üste ekim yapılmış ise, hastalığın önemli derecede ürün kaybına sebep olacağı bilinmelidir.

Ülkemizde nohut üretimi yapılan tüm tarım alanlarına antraknoz hastalığı bulaşmış durumdadır.

 

NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĞI KONUKÇULARI

Nohut bitkisidir

 

MÜCADELESİ:

 

Kültürel Önlemler:

-İyi bir kontrole tabi tutmak suretiyle, antraknoz hastalığı görülmeyen tarlalardan tohumluk alınmalıdır.

- En az bir sene olmak üzere 2-3 senede bir aynı tarlaya nohut ekilmek suretiyle ekim nöbeti yapılmalı, böylece Bu surette hastalık etmeninin tarladan bulaşması önlenmeli

- Nohut bitkilerinin hasadı yapılır yapılmaz tohumluğa ayrılacak olan miktarı yayılmak suretiyle 7-8 gün süre ile güneş altında kurutulmalı, tohum ayrıldıktan sonra depoya alınmalı

- Zamanında mücadele önlemi alınmamış tarlalarda hastalığın ilk görüldüğü ocaklardaki hastalıklı nohut bitkileri sökülerek tarladan uzaklaştırılmalı

- Ekim esnasında tohumların normal derinliğe düşmeleri sağlanmalı

- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

 

NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĞI KİMYASAL MÜCADELE:

İlaçlama Zamanının Tespiti

 

Tohum İlaçlaması:

Ekimden 3-4 saat önce, nohut tohumlan su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerinde yayılarak havalandırılmalı ve tohum ilaçlarından biri ile ilaçlanarak ekilmelidir.

 

Yeşil Aksam İlaçlaması:

Günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az % 80 olması ile mücadeleye başlamak gerekirse de pratik yol, bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez , ilaçlamaya başlanması ve 7 - 10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2 - 5 uygulama yapılmasıdır.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Thiram % 80 WP 300 g  
Mancozeb % 80 WP 200 g  
Maneb % 80 WP 200 g  
Thiram % 80 WP 200 g  
Propineb % 70 wp 200 g  
Propineb % 10 Toz 4 kg  
Kükürt % 80,92,96,98 Toz 3 kg  
Kükürt % 80 WP 300 g  
Chlorothalonil % 75 WP 200 g  

 -

Toz kükürt yerine WP’li kükürtler tercih edilmelidir.

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

 

CHICKPEA BLIGHT OF DISEASE

(Ascochyta rabiei (Pass) Lab is.)

 

CHICKPEA BLIGHT DISEASE DEFINITION

These fungi, host plant stems, branches and seed capsules in the form pycnidia and pikniosp through asexual reproduction, vegetation spread throughout the environment of the disease and secondary infection with pikniospor is emerging from pycnidia. Diseased plants are now being created in askus perites through sexual reproduction and ascospore in.

 

Perites and fungus are overwintering organs in field conditions. This fungus continues to be mandatory for a parasite living on chickpeas.

Spread the agent's transition from year to year and production is more fungus infected with chickpea seeds. Fungus infects stained capsules within the grains.

 

CHICKPEA BLIGHT OF DISEASE SYMPTOMS OF THE DISEASE,

Factors chickpea plant stems, leaves and seed capsules in spots and leads to dry. Surrounding the stem and branches all around, blackish spots ranging from light brown to dark brown in color irregular size will bring about. Stem and branches break from this place, and as soon as they dried stained. Seed capsules circular stains, constitute the nest. This stain on the surface of the pinhead-sized black pycnidia of the fungus occurs. In the leaf, which is still the periphery of the circular stain is yellow.

In some areas, the drying caused by this disease, farmers "took Cloud" or "Cloud stole" they use the phrase.

 

Damage of disease in the field, the primary institution for the first time starting from the source of infection starts at the furnace and the gaps in the field surface with dry places in the field constitute cause.

 

Spring and early summer months and often years of abundant rainfall areas and regions where irrigated, high indoor relative humidity in the valley can now become an epidemic disease. The seed used to be infected by pathogenic fungi or seen the damage the disease a year before sowing is made on top of the field, will lead to the loss of significant products of the disease must be known.

Anthracnose in all agricultural areas of chickpea production in our country are infected with disease.

 

CHICKPEA hosts BLIGHT OF DISEASE

Chickpea is a plant

 

STRUGGLE:

 

Cultural measures:

-Good Subject to control by keeping a, anthracnose disease should be invisible from seed fields.

- At least 2-3 years, including one year in a same field with the sowing of peas should be planted to copy, so the field of pathogen contamination should be prevented in this manner

- Is made of chickpea plants harvest is not done by spreading the amount to be allocated to seed should be dried under the sun with 7-8 days, after seed storage should be separated

- Diseased chickpea plants first appeared in the hearth of the disease-fighting measures in the field has not been received in time should be removed from dismantled field

- During October the seeds fall to the normal depth should be provided

- Resistant varieties should be preferred.

 

CHICKPEA BLIGHT OF DISEASE FIGHTING CHEMICALS:

Determination of spraying time

 

Drugs of seeds:

3-4 hours before planting, chickpea seeds after soaking in water, spread on an exhibition for a period of half an hour should be well ventilated and disinfected seeds should be planted with one of the drugs.

 

The Green Evening Drugs:

Average daily maximum temperature of 10 ° C and relative humidity of at least be 80% if you need to start fighting the practical way in the region with a diameter of 2-3 mm in pea leaves and stems round or uzunums the brown stains as soon as it is detected, the introduction to drugs and 7 - with an interval of 10 days according to the meteorological conditions and the severity of the disease 2 - 5 application is made.

 

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com