GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL
  Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Hastalıklar »»  

 

PAMUKLARDA FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ

(Rhizoctonia solani Kühn., Fusarium spp., Alternaria spp, Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger van Tieghem)

 

TANIMI

Hastalığa sebep olan sadece bir etmen değildir. Toprak fungusları dediğimiz etmenlerden biri Veya birkaçı bir arada zarar yaparak bu hastalığı meydana getirirler.

 

Rhizoctonia solani:

Her zaman rastlanabildi organı misellerdir. Miseller başlangıçta seyrek bölmeli, renksiz ve vakuolludur. Sonradan

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır
 sarımtrak, yaşlandıkça da koyu kahverengine dönüşürler. Gelişmesi kuvvetlidir ve miseller dik açı teşkil edecek şekilde yan dallar meydana getirirler. Yan dallar üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme bulunur. Gayri muntazam bir şekilde koyu kahverengi ile siyah renkte sklerotlar oluşturur.

 

Fusarium spp.:

Fungusun miselleri bölmeli ve dallıdır, dallanma genellikle düzensizdir. Konidi-ler doğrudan doğruya konidi taşıyıcıları üzerinde oluşurlar. Bunlar tek hücreli renksiz mikrokonidi ve 3-5 bölmeli orak şeklindeki makrokonidilerdir. Bazı ortamlarda mavi veya ten renginde sklerotlar da teşkil edebilir.

 

Alternaria spp.:

Çok az dallanmış ve genellikle düzgün bir konidi zinciri vardır. Konidiler uzun, koyu esmer renkli, enine ve boyuna bölmelidir ve belirli şekilde dikenlidirler. Bazen çatallı olan bir uzantıları vardır.

 

Macrophomina spp.

Fungusun genç lifleri kültürde renksiz görülür. 8 mikron kalınlıkta olup, fazlaca dallanırlar ve herbir dal ana dala paraleldir. Yaşlanmış hiflerin görüşünü biraz daha değişiktir. Bunların ince bölmeleri ve dik dalları vardır. Bu hifler üstünde 27^C da 2 - 3 gün içinde sklerotlar oluşur. Sklerotların şekilleri belirli değildir, oval veya şekilsizdirler.

 

Verticillium spp.;

Fungusun konidioforları dik, bölmeli uzun ve renksizdir. Vertisillat olarak dallanmıştır.

Lamba şişesi şeklindeki yan dallar daire şeklinde aynı yerden çıkarlar. Konidiler yan dalların uçlarında meydana gelirler. Eliptik şekilde, tek hücreli renksiz veya çok hafif renklidirler.

 

Aspergillus nîger:

Miselyumları dallı bölmeli, kuvvetli, renksiz ve çok çekirdeklidir. Konidia uzunca bir konidiofor üzerinde meydana gelir. Görünüşleri tıpkı bir soğan çiçeği biçiminde ve siyah renklidir.

 

Hastalık etmenleri kışı toprakta ve topraktaki bitki artıklarında misel, skleroti, konidi veya klamidospor gibi değişik şekillerde geçirirler. Bunlar, bulaşık toprağa yeniden ekim yapıldığında, uygun ekolojik şartlan bulunca yeni çimlenen tohumları enfekte ederler. Her iki şekilde yeni çimlenen fideye geçen hastalık etmenleri onun toprak yüzüne çıkmasından önce veya çıktıktan sonra ölümüne sebep olurlar.

 

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Hastalığın ilk belirtileri yeni oluşmuş kökte görülür. Bu köklerin kabuk dokusu renk değiştirerek yumuşamaya ve çürümeye başlar. Toprak yüzeyine çıkabilmiş hasta fidelerin kökleri ve kök-boğazı kahverengileşir, incelir, bitki ayakta duramaz, devrilir ve kurur.

Nemin daha az, sıcaklığın daha yüksek olduğu zamanlar hastalık ağır seyrettiğinden fideleri daha yaşlı devrede de yakalayabilmektedir. Bu aşamada hastalanan fidelerde zarar şekli ise toprak seviyesinin hemen biraz altında kırmızımtrak koyu kahverenginde, bitki sakının içine doğru çökük lekeler şeklindedir. Bu şekilde zararlanmış fidelerin bir kısmı sonraları kurur. Bir bölümüde havaların ısınması ve nemin azalmasından sonra yüzeysel

kökler meydana getirerek canlılıklarını sürdürürler.

 

Hastalık bilhassa bulaşık ve nem tutan topraklarda yağışlı ve serin giden yıllarda çok büyük tahribat yaparak pamuk tarlasındaki fidelerin tümünün kök ve kök-boğazlarının çürüyüp ölmesine neden olduğundan, tarlanın yeniden ekilmesini gerektirmektedir. Hastalık yeniden ekimi gerektirecek seviyede olmadığı zamanlarda ise fide eksilişi nedeniyle tarlada bazı boş alanların kalmasına sebep olmaktadır. Bu olasılığı karşılamak için de çiftçi gerektiğinden fazla tohum kullanmaktadır. Bu suretle tohum, ilaç ve işleme masraflarının yükselmesine ve geç ekimden dolayı mahsûl kaybına neden olmak suretiyle büyük ekonomik zararlar oluşturmaktadır.

Ülkemizde pamuk ekimi yapılan bütün alanlarda yaygındır.

 

KONUKÇULARI:

Biber, patlıcan, domates vs. gibi sebzeler, çeşitli çiçek fidelerinde, meyve çöğürlerinde,

tütün, pancar, anason, susam gibi endüstri bitkilerinde zarara neden olmaktadır.

 

MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler

- Pamuk ekimi erken yapılmamalı, toprak sıcaklığı 15 - 16 "C ye ulaştıktan sonra yapılmalıdır,

- Toprağı kuru tutarak hastalık etmenlerinin çoğalmasına engel olan bitkilerle, bilhassa hububatla münavebe yapılmalıdır,

- Toprağın kaymak bağlamasına engel olunmalı, bunun için de toprağın kaymağı zamanında kırılmalı ve çok ağır topraklarda pamuk ekiminden sakınılmalıdır,

- Pamuk tohumlan derin ekilmemelidir.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Carboxin%37+Thiramfo37.5 WP 500 g*
600 g**
 
Carboxin 205 g/1+Thiram 205 g/1 FF 400 ml***
500 ml *
600 ml**
 
Chloroneb % 10 TOZ 2 kg  
Quintozene (PCNB) % 18 TOZ 2.5 kg  
Quintozene (PCNB) % 75 WP 600 g  
Quintozene % 10+Captan % 10 TOZ 700 g/dekara  
Pencycuron % 20+Captan % 50 TOZ 500 g  
Tolclofos-Methyl % 10 TOZ 2 kg  

 

*        Az havlı pamuk tohumu

**      Çok havlı pamuk tohumu

***    Delinle pamuk tohumu

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

 

Seedling root rot in COTTON

(Rhizoctonia solani Kühn., Fusarium spp., Alternaria spp, Macrophomina spp.,

Verticillium spp., Aspergillus niger van Tieghe I)

 

DESCRIPTION

Is not only a factor in causing the disease. Of the factors that we call soil fungi

Or bring one of these diseases occur in a few doing harm.

 

Rhizoctonia solani:

Always are the organs of the micelles were detected. Micelles split initially sparse, colorless and

is vacuoles. Later yellowish older, they become dark brown. developments

strong and micelles formed at right angles to the side branches so that they form. Side branches

located right next to a bay on the knuckles. Non-uniformly dark

creates sclerotizing in black and brown.

 

Fusarium spp .:

And branched septate mycelium fungus, is usually irregular branching. Cone-s

directly toward the cone was formed on carriers. These single-celled colorless makrokoni they were split 3-5 mikrokoni and sickle-shaped. Some media in blue or tan sclerotizing also can pose.

 

Alternaria spp .:

Very few branched chains and usually have a smooth cone. Cone had long, dark

brown color, and they should divide the transverse and longitudinal barbed certain way. Sometimes, a forked

has extensions.

 

Macrophomina spp.

The fungus appears colorless young fibers in culture. A thickness of 8 microns, are much branching

and parallel to each major branches. HiFi is slightly different view of aging. of these

There are thin sections and other branches. These hyphae above 27 ^ C in 2 - 3 days in sclerotizing

occurs. It is not certain forms of sclerotizing are oval or amorphous.

 

Verticillium spp .;

The fungus erect conidiophores, split a long and colorless. Branch was operated as verticillate keratopathy.

Light from the same place in the form of minor interest circular vial. They cone of side branches

occur at the ends. Elliptical way, unicellular colorless or slightly colored.

 

Aspergillus niger:

Branched septate mycelium are strong, colorless and multi-core. Conidia quite a

occurs on the conidiophore. Looks like an onion blossom and black form

color.

 

Disease agents winter plant residues in the soil and soil mycelium, sclerotizing was cone

or as chlamydospore spend in different ways. These dishes soil revegetation

When done, they found appropriate by infected seeds germinating new ecological conditions. each

Either way the new germinating seedlings to soil his last illness factors emerge

main cause of death before or after you leave.

 

The symptoms of illness

The first symptoms of the disease occurs in newly formed roots. This root bark texture color

changing begins to soften and rot. The patient was able to leave the seedlings to the soil surface

roots and root collar is brown, thin, plants can not stand, tilting and dry.

Less humidity, temperature higher than that once the disease is severe course

Seedlings can also capture older circuit. At this stage the damage in diseased seedlings

The shape just slightly below ground level in a dark reddish brown, plant

Beware of sunk right into the form of stains. In this way some of the pests were followed seedlings

then dry. After the reduction of the heat and humidity of the air in a shallow section

They maintain their viability by forming roots.

 

Disease, especially dishwasher and holds all of the seedlings in soil moisture during the rainy and cool outgoing year doing very great damage in cotton fields and is the root cause rotting of the roots die-throat requires the field to be replanted. Disease when it is not at a level that requires the re-cultivation leads to having some free space in the field of seedling decrease is due. To meet this possibility is to use seed farmers more than necessary. Thus the seed, the rise of drug and treatment costs and by causing the loss of crops due to late planting constitutes a major economic losses.

Our country is widespread in all areas of cotton cultivation.

 

Hosts:

Peppers, eggplant, tomatoes, etc. such as vegetables, in a variety of flower seedlings, fruit seedlings,

tobacco, beets, anise, causes damage in industrial plants such as sesame.

 

STRUGGLE:

Cultural Measures

- Cotton planting should be done early, the soil temperature is 15 - 16 "must be done after reached to C,

- Soil with plant pathogens which prevents the proliferation of keeping dry, the grain should be especially made alternately,

- Must be prevented from shifting soil binding, it must be broken at the time of shifting soil and in very heavy soils should be avoided for cotton cultivation,

- Cotton seeds should be planted deep.

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com