GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL
  Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Hastalıklar »»  

 

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI

(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)

 

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK BELİRTİSİ

 

• Hastalık etmeni bir bakteridir ve karantinaya tabidir. En önemli yayılma yolu enfekteli tohumluk patatesler, bulaşık konteynırlar, ekipmanlar ve depolardır.

• Belirtiler genellikle vejetasyon döneminin sonlarında ortaya çıkar.. Solgunluk en alttaki yapraklardan başlar.

Bitkinin tamamında ya da sapın sadece bir tarafında görülebilir. Yaprakların kenarları içeri ve yukarı doğru kıvrılır. Yapraklarda önce donuk açık yeşil renk, sonra grimsi yeşil rast gele bir beneklenme, sararma ve son olarak kahverengi nekrotik alanlar oluşur.

• Enfekteli saplar enine kesildiklerinde, iletim dokusunda renk değişikliği belirgin değildir.

• Yumrular enine kesildiğinde iletim demeti etrafında dar, şeffaf (cam gibi), krem-sarı renkli alanlar görülür.

Daha sonra bu alanlarda kahverengi renk değişikliği oluşur.

• Daha ileri evrelerde renk değiştiren bölge yumuşar.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır

• Bu yumrular sıkıldıklarında dış doku kolaylıkla iç dokudan ayrılır ve kremimsi, peynir gibi, kokusuz bakteriyel akıntı ortaya çıkar.

• Hastalık ilerledikçe gözlerin etrafında kırmızımsı kahverengi lekeler görülür.

• Yumru kabuğunda çökük alanlar ve çatlaklar oluşur.

• Hem hassas hem de tolerant çeşitlerde orta şiddetteki enfeksiyonlar, yumrularda latent enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Latent enfeksiyonları tespit etmek ancak laboratuar analizleri ile mümkündür.

• Yumru belirtileri Ralstonia solanacearum (Patateste bakteriyel kahverengi çürüklük hastalığı) tarafından oluşturulan belirtilerle karıştırılabilir.

 

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

• Patates

 

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

• Hastalığı oluşturan bakteri karantinaya tabidir. Bu nedenle hastalığın görüldüğü tarlalarda patates dikimine 3 yıl süreyle izin verilmemelidir. Bu süre içerisinde tarla kendi gelen (kendiliğinden yetişen) patates bitkileri yönünden kontrol edilmeli ve bunlar sökülüp imha edilmelidir.

• En önemli mücadele metodu hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk yumruların kullanılmasıdır.

• Patates tohumlukları kesilmeden dikilmelidir.

• Patates üretiminde kullanılan her türlü alet, ekipman ve depolar ile nakilde kullanılan tüm araçlar çamaşır suyuyla yüzeyleri en az 10 dakika süreyle temas edecek şekilde dezenfekte edilmelidir.

• Patates çuvalları ve paketlemede kullanılan diğer materyaller bir defa kullanılmalıdır.

 

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ KİMYASAL MÜCADELE

• Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.

 

 

Of Potato Ring Rot Disease

(Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus)

 

Signs of disease of Potato Ring Rot

• The disease is a bacterial factors and are subject to quarantine. The most important route of transmission by infected seed potatoes, washing containers, equipment and storages.

• Symptoms usually occur at the end of the vegetation period .. start from the bottom leaves wilt.

Throughout the plant may be the only one side of the handle. Includes edges of the sheets and are folded upwards. Dull light green color before the leaves, then a random grayish green mottling, yellowing and finally a brown necrotic areas.

• When cross-cut handles the Infected, the color change is not apparent in the transmission tissue.

• Tubers around the narrow transmission beam cross-cut, transparent (like glass), cream-yellow colored areas are seen.

Then brown discoloration occurs in these areas.

• soften areas that change color in the more advanced stages.

• The outer tissue of the tubers when they get bored easily separated inner texture and creamy, cheese, revealed bacterial odorless discharge.

• As the disease progresses reddish brown spots appear around the eyes.

• a sunken areas and cracks in the bark tubers.

• infections in moderate tolerant varieties in both precision, leads to latent infection in tubers. But latent infections in vitro assays to identify possible with.

• Tuber symptoms of Ralstonia solanacearum (bacterial brown rot disease in potato) mixed with symptoms created by.

 

Potato ring rot disease seen PLANTS

• potato

 

Potato ring rot control methods

Cultural Measures

• disease forming bacteria are subject to quarantine. Therefore, the planting potatoes in fields affected by the disease should not be allowed a period of 3 years. During this time, its from the field (self-grown) should be checked for potato plants and these should be removed and destroyed.

• The most important method of struggle free from diseases is the use of certified seed tubers.

• Potato seed should be planted without interruption.

• All kinds of instruments used in potato production, transport and equipment used in warehouses and in a way that all vehicles should be disinfected for at least 10 minutes contact surfaces with bleach.

• Potato bags and other materials used in the packaging should be used once.

 

FIGHTING CHEMICALS of Potato Ring Rot

• There is no effective and economical chemical control methods.

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com