GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL
  Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Hastalıklar »»  

 

PATATES SİĞİL HASTALIĞI

(Synchytrium endobioticum)

 

PATATES SİĞİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

 
 
 
 

• Hastalık, kökler hariç tüm toprak altı kısımlarda ortaya çıkmaktadır.

• Gövdenin toprakla birleştiği yerler (kök boğazı), yumrunun bitki ile bağlantı noktaları (stolonlar) ve yumrular enfeksiyon yerleridir. Bu yerlerdeki hastalıklı alanların anormal büyümesi sonucu urlar oluşur.

• Urlar morfolojik olarak karnabahara benzeyen hiperplastik doku şeklinde gelişen biçimsiz, tomurcuklanmış yapıdadır. Boyutları toplu iğne başı büyüklüğünden yumruk büyüklüğüne kadar olabilir. Tipik bir ur başlangıçta beyazdır, kabaca elips şeklinde, ancak yapı olarak genellikle katı olmayıp, yumuşak ve etli, pürüzlü, yapıdadır. Yumrudan kolaylıkla kopabilmektedir.

• Şiddetli bulaşmalarda yumrunun tamamı gal halini alabilir. Şiddetli enfeksiyonlar, yumru oluşumunu önlemek suretiyle patates üretimini tahrip etmektedir.

Hastalık önemli derecede ürün kayıplarına neden olur, hasta yumrular ya tarlada veya depoda çürür.

• Nadir olarak yaprak ve çiçek enfekte olabilse de hastalanmış patates bitkilerinin yeşil aksamında hiçbir değişiklik görülmez, tıpkı sağlam bitki görünümünde olur ve zarar hasada kadar saklı kalır. Ancak bazen bitki susuz kalmış gibi canlılıkta bir azalma olabilir.

• Hastalık etmeni toprakta çok uzun yıllar canlılığını koruyabilmesi nedeniyle, bulaşık tarlada çok uzun yıllar patates üretimi yapılamamaktadır. Bu gibi alanlar ihraç amaçlı bitki üretiminde ve her türlü üretim materyali yetiştirmek amacıyla kullanılamaz.

 

PATATES SİĞİL HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

• Kültür bitkisi konukçusu patatestir. Domates ve Solanaceae familyasına bağlı diğer bitkiler ve yabani Solanum türleri etmen tarafından hastalandırılabilirler.

 

PATATES SİĞİL HASTALIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

• Kimyasal mücadelesi tavsiye edilmediğinden, etmenin yayılmasını önlemek için mutlaka karantina önlemleri uygulanmalıdır.

 

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır

PATATES SİĞİL HASTALIĞI KARANTİNA ÖNLEMLERİ

• Tarlada tek bir bitkide hastalık tespit edilmesi halinde, o tarla bulaşık olarak kabul edilir. Bulaşık olduğu belirlenen tarlalarda patates üretimi ve her türlü üretim materyali (fide, fidan gibi) ve şeker pancarı, soğan vb. gibi toprak taşıyabilecek bitkiler yetiştirilmemelidir.

• Bulaşık tarlalardan elde edilen yumrular kesinlikle tohumluk, sofralık ve hayvan yemi olarak kullanılmamalı, yakılarak, kaynatılarak (> 80°C suda) veya bulunduğu tarlada derin çukurlara gömülerek imha edilmelidir.

• Bulaşık tarlada kalan yeşil aksam ve yumru artıkları da yakılarak imha edilmelidir.

• Tarla kenarındaki Solanum türlerine ait yabancı otlar temizlenmelidir.

• Üreticilerin bulaşık tarlada kullandıkları tarla işleme, çapalama ve hasat sırasında kullandıkları her türlü araç ve gereç ile hayvanların ayaklarına ve hasat ettikleri ürünün üzerine yapışan toprakların tarla dışına çıkartılması, temiz alanların bulaşmasına neden olacağından, bunu önleyici tedbirler alınmalıdır.

• Bulaşık tarlalarda kullanılan her türlü araç ve gereç %5’lik çamaşır suyu (NaOCl)

ile dezenfekte edilmelidir.

• Bulaşık tarlaların etrafındaki alanların koruma altına alınması ve bu alanlarda patates üretimi yapılacaksa, etmenin ırklarına dayanıklı olduğu resmi olarak testlenmiş olan patates çeşitleri yetiştirilmelidir.

• Bulaşık yumrularla beslenen hayvanlarda, patojen hayvan bağırsaklarında da canlılığını sürdürebildiği ve hayvan dışkısı ile de yayılabileceğinden, hastalıklı yumrular çiğ olarak hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır.

 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER

• Patates üretiminde sertifikalı tohumluk kullanılmalı

• Hastalık gübre ile de taşınabildiğinden, çiftlik gübresi güvenilir yerden temin edilmeli

• Tarlada kullanmak amacı ile hastalıkla bulaşık yerlerden tarla alet ve ekipman mutlaka çok iyi bir şekilde çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.

 

PATATES SİĞİL HASTALIĞI KİMYASAL ÖNLEMLER

• Bu hastalığa karşı, etkili olmadığı için kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.

 

 

Potato wart disease

(Synchytrium Endobioticum)

 

Potato wart disease Symptoms

• The disease occurs in all six parts of roots, excluding land.

• The land where it joins the trunk (root collar), ports and tuber crops (stolonlardan) and tuber infection are located. The result of abnormal growth of diseased areas occur in these places ur.

• Products are developed in the form of amorphous morphologically resembling cauliflower hyperplastic tissue, is budding structure. Size may be up to fist size from pinhead size. A typical product is initially white, roughly elliptical, but the structure is not usually as hard, soft and fleshy, rough, structure. Can be easily detached from the tuber.

• Severe infection may take the whole lump gal swings. Severe infections, destroys the potato tuber production by preventing the formation.

Disease causes significant crop losses, tuber rots the patient or the field or in storage.

• In rare cases, it is able to infect leaves and flowers also no change in the green parts of diseased potato plants does not appear, just as happens in the rugged appearance and damage plants remain reserved until harvest. However, sometimes there may be a reduction in the viability of such plants wilting.

• Due to maintain the viability of the pathogens in the soil for many years, too many years in the field dishwasher potato production can be made. In such areas for plant production and export all kinds of material used to train production.

 

Potato wart disease of the PLANTS SEEN

• Culture is a potato plant hosts. Other plants and wild Solanum species and depends on Tomato Solanaceae family can hastalandırıl by factors.

 

METHODS OF FIGHTING DISEASE potato wart

• Chemical control is not recommended since, and quarantine measures to prevent the spread of the factors should be applied.

 

Potato wart disease quarantine measures

• If the disease is detected in a single plant in the field, that field is considered contaminated. Potato production in the fields identified as a dishwasher and all kinds of production material (seedlings, saplings like) and sugar beet, onion and so on. plants should not be grown in such soil to carry.

• Dish fields obtained from strictly seed tubers, table and should not be used as animal feed, burning, boiling (> 80 ° C in water) must be disposed of or buried in a field where the pothole.

• Dish-field foliar and tuber remaining residues should be disposed of by burning.

• must be cleaned of weeds belonging to the Solanum species on the edge of the fields.

• Manufacturer of processing fields they use in infested fields, hoeing and all kinds they use during harvesting material and the feet of animals with instruments and taken out of the field of adhering soil on the products they harvest, as this will cause contamination of the clean area, it should be taken preventive measures.

• 5% bleach all kinds of tools and equipment used in the field Dish (NaOCl)

should be disinfected with.

• Washing of the conservation of the area around the farm and potato production to be made in these areas, varieties of potatoes which have been officially tested to withstand the agent's race should be grown.

• In animals fed with Dish bump, can maintain its viability in the intestines of animals and animal pathogens can spread through the feces, diseased tubers should not be used as animal feed raw.

 

CULTURAL MEASURES

• Potato production of certified seed should be used

• Disease can be transported by manure, farmyard manure should be obtained from reliable place

• tools from the fields of disease with the purpose of use in the field, place dishes and equipment must be disinfected with a very good way to bleach.

 

Potato wart disease CHEMICAL PRECAUTIONS

• against this disease, chemical control is not recommended because it is not effective.

 

 

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com