GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL
  Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Hastalıklar »»  

 

SİTOSPORA KANSERİ

(Cytospora spp)

 

SİTOSPORA KANSERİ HASTALIK BELİRTİSİ

 

 

• Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda ise kuruma ve geriye doğru ölüm şeklinde ortaya çıkar.

 

• Enfekteli kısımda kabuk kahverengileşir çöker, konukçu bitki yara etrafında kallus dokusu oluşturur. Bu arada zamk akıntısı görülür, kanser görünümü ortaya çıkar İlkbahardaki bulaşmalar sonucunda daha kısa fakat daha çökük kanserler oluşur ve bunların birçoğu aynı vejetasyon döneminde iyileşerek kapanabilir. Ancak sonbahar ve kışın oluşanlar, yavaş fakat daha fazla yayılarak dalların kurumasına neden olur.

 

• Hastalık ilkbahar ve yaz aylarında, dalın veya gövdenin çevresini tamamen sararsa, enfeksiyon noktasının üstünde kalan kısım aniden solar ve kurur.

Kanserli kısım uzunlamasına kesilirse iletim demetlerinde aşağıya ve yukarıya doğru kahverengi bantlar görülür. Ayrıca hastalıklı kısımla sağlıklı doku arasında kırmızımsı kahverengi bir hat dikkati çeker.

 

• Hastalık etmeni ilkbahar ve sonbaharda yapılan budama yaraları, kış donları sırasında oluşan kabuk çatlakları ve sonbaharda dökülen yaprak izleri ve meyve saplarında oluşan yaralardan giriş yapar. Kuru dallarda oluşan konidiospor yağmur, böcek, budama aletleri ile dağılarak yeni enfeksiyonlara neden olur.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma için eğe törpü yapımı

 

• Enfeksiyonlar, çok sayıda meyve veren dalın kurumasına neden olduğundan önemli ürün kayıplarına yol açar.

 

SİTOSPORA KANSERİ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

 

• Kayısı, kiraz, elma, erik, kestane ve kavak başta olmak üzere birçok meyve ve orman ağaçları konukçuları arasındadır.

 

SİTOSPORA KANSERİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

Kültürel Önlemler

 

• Kayısı gibi verim budaması gerektirmeyen sert çekirdekli meyve türlerinde yapılacak dal kesimleri ve dal almalar, hasattan sonra yaz aylarında yapılmalıdır.

 

• Hastalıklı dallar sağlıklı dokuyu da içerecek şekilde kesilmeli ve imha edilmelidir.

Kesilen yüzeyler ise ardıç katranı ile kapatılmalıdır.

 

• Budama aletleri, hasta kısımlar budandıktan sonra %10’luk sodyum hipoklorit solüsyonuna batırılmalı ve daha sonra sağlıklı ağaçların budama işlemine geçilmelidir.

 

• Kanserler yaz aylarında sağlam dokuya kadar temizlenmelidir.

 

• Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır.

 

• Toprak işleme ve hasat sırasında ağaçlar yaralanmamalıdır.

 

• Bahçenin tesis edildiği alan iyi drenajlı olmalı, bahçeye gerektiği kadar azotlu gübre verilmemelidir.

 

• Sezon sonu sulamadan kaçınılmalıdır.

 

SİTOSPORA KANSERİ KİMYASAL MÜCADELE

 

• Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.

 

 

SİTOSPOR A CANCER

Cytospora spp.

 

SİTOSPOR SIGNS OF CANCER DISEASE

• Symptoms body, cancer in the majors and minors, and in more manifest as dry twigs and backwards death.

• Infected parts of the crust browning crashes, creates callus tissue around the wound host plant. Meanwhile gum discharge is seen, the appearance of a shorter but more sunken cancer cancer arises as a result of contamination in the spring and many of them can be recovered and closed the same vegetation period. However, those formed in autumn and winter causes the branches to dry slower but more spread.

• Disease spring and summer months, if the branch or trunk of the environment completely epilepsy, the remainder of the infection point on suddenly wilt and dry.

If the cancerous parts cut lengthwise down the transmission beam upwards and brown bands are seen. Also noteworthy reddish brown line between healthy tissue with diseased part.

• pathogens in the spring and in the fall pruning wounds, wounds that occur in the traces are logged to the shell cracks and fallen leaves in autumn frosts occur during winter and fruit stalks. Konidiosp rain is formed in the dry branches, insects, pruning tools with new infections cause scattered.

• Infections, as this will dry out the large number of fruiting branches can lead to significant crop losses.

 

CANCER SEEN ON PLANT DISEASE SİTOSPOR that:

• Apricots, cherries, apples, plums, lots of fruit and forest trees, mainly chestnut and poplar are among the hosts.

 

SİTOSPOR A CANCER FIGHTING PROCEDURES

 

Cultural Measures

• Apricot branch cuts to be made in efficiency as stone fruit species and branch acquisitions do not require pruning should be done in the summer after harvest.

• diseased branches should be cut so as to include healthy tissue and must be destroyed.

The cut surface should be covered with juniper tar.

• Pruning tools, patient portions after pruning should be dipped into a 10% sodium hypochlorite solution and then passed to the pruning of healthy trees.

• Cancer intact tissue should be removed until the summer.

• Other diseases and pests should be done.

• Trees should injury during tillage and harvest.

• The area should be well drained as garden plants, nitrogen fertilizer should not be given as needed to the garden.

• Avoid watering late in the season.

 

SİTOSPOR CANCER FIGHT AGAINST CHEMICAL

• There is no effective chemical control methods against this disease.

 

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com