GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL

 

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI

(Spilocaea oleaginea=Cycloconium oleaginum)

 
 

 

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI BELİRTİSİ

• İlk belirtiler ilkbaharda yaprak üst yüzeyinde görülen siyahımsı-gri renkte yuvarlak nokta şeklindeki lekelerdir.

 

Bu noktaların olduğu yerde renk açılır, etrafında açık renkli bir halka oluşur.

 

Bunu dıştan ikinci bir halka çevirir.

 

Bu görünüm nedeni ile hastalığa halkalı leke denmektedir.

 

Hastalıklı yapraklar dökülür. Bu da verim azalmasına ve erken meyve dökümüne yol açar.

 

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

 

• Zeytin ve yabani zeytin ağaçlarıdır.

 

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

Kültürel Önlemler:

 

• Taban arazide, ağır su tutan topraklarda zeytinlik tesis edilmemeli drenaj kanalları açılmalıdır.

 

• Gübreleme ve sulama tekniğine uygun olarak yapılmalı, aşırı azotlu gübre kullanılmamalıdır.

 

• Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı, kuru dal ve dalcıklar budanarak temizlenmelidir.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oymada dolgu verniği ve eskitme nasıl yapılır

 

• Yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya sürülerek gömülmelidir.

 

Kimyasal Mücadele:

 

Marmara Bölgesi’nde;

1. İlaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden önce,

2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

 

Ege Bölgesi’nde;

1. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce ,

 

Akdeniz Bölgesi’nde;

1. İlaçlama: Hasattan sonra,

2. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

 

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Bakır sülfat%25 Suda çözünen kristal

%1.5’lik Bordo Bulamacı

1. ilaçlama (1500g göztaşı+ 750 g Sönmemiş kireç) %1’lik Bordo Bulamacı

2. ilaçlama (1000g Göztaşı +500g sönmemiş kireç)

14
Bakır hidroksit 361.1g/l FL 250 ml 14
Bakır hidroksit %35 DF 175 g 14
Bakır hidroksit %50 WP 300 g 14
Bakır kalsiyum sülfat %20 WP 1500 g (1.ilaçlama) 1000 g (2. ilaçlama) 14
Bakır kalsiyum oksiklorid %16 WP 800 g 14
Bakır oksiklorid %50 WP 400 g 21
Bitertanol %25 WP 100 g 14
Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları %51.4 EC 350 ml 7

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

OLIVE Leaf Spot Disease

(Spilocae to oleagine A = Cycloconi My oleaginous)

 

DISEASE SIGNS OF OLIVE ringspot

• The first symptoms are seen in the upper surface of leaves in the spring blackish-gray stains in a circular spot colors. These spot colors where opens, light occurs around the ring. This translates to a second ring outside. This view is called ringspot disease caused by. Diseased leaves are shed. This leads to reduction in yield and cause premature fruit drop.

 

OLIVE PLANT DISEASE ringspot disease seen that:

• are the wild olive and olive trees.

 

OLIVE ringspot METHODS OF FIGHTING DISEASE

 

Cultural measures:

• Base on the land, drainage channels should be opened to olive plants in heavy soil that holds water.

• Fertilizing and watering should be done in accordance with the technical, excessive nitrogen fertilizer should not be used.

• Trees will be off and the lights had to be pruned, dry branches and pruning dalcık cleaned.

• Spilled spotted leaves should be collected and burned or buried in applying should.

 

Chemical Control:

In the Marmara region;

1. Disinfection: Autumn shoots before seen,

2. Disinfection: After Flower buds evident before opening flowers

In the Aegean region;

1. Disinfection: just before the shoots appear in spring,

2. Disinfection: After Flower buds evident before opening flowers,

In the Mediterranean region;

1. Disinfection: After harvest,

2. Disinfection: just before the shoots appear in spring,

3. Disinfection: After Flower buds evident, should be done before opening flowers.

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com