GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

GROWING CORN Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Mısır ılıman ve tropik bölgelerde tarımı yapılan bir bitkidir.  Farklı iklim koşullarına adapte olmuş ticari üretimi

 yapılan pek çok mısır tipleri mevcuttur. Diğer yandan deniz seviyesinden daha alçak yerlerde ve  dört bin metre yüksekliklere kadar  olan yerlerde  mısır tarımı yapılabilmektedir. Mısır bitkisinin en iyi geliştiği bölgeler en az 120 donsuz güne ve ortalama 2100-2200 Günlük Gelişme Derecesine sahip yörelerdir. Suyun bol ve sıcaklığın ılıman olduğu orman-mera iklimlerinde en yüksek verim düzeylerine ulaşılır.

 

Mısır bitkisi 10-11 C ‘de çimlenmeye başlayabilir. Toprak sıcaklığı 5-10 cm derinlikte 15 C’ye ulaştığı zaman çimlenme hızlanır. Mısır bir sıcak iklim bitkisi olmasına rağmen aşırı sıcaklık isteyen bitki değildir.  38 C’nin üzerinde bir kaç gün devam eden sıcaklıklar bitkiye zarar verir. Mısır bitkisinin sıcak gecelerde iyi geliştiği sanılmakla birlikte, sıcak ve rutubetli gecelerde iyi bir gelişme görülmez.

 

Genel olarak mısır için en uygun koşulların soğuk geceler, güneşli günler ve orta sıcaklık olduğu söylenebilir.  Sık sık bulutlu havaların oluşması ve düşük ışıktan dolayı fotosentezin azalması nedeniyle tropik iklimde mısır verimi

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap heykel nasıl yapılır
 subtropik iklimdekine göre daha düşük gerçekleşir.

 

Bitkinin gelişmesi için optimum ve minimum bağıl nem değerleri sıcaklık ve alınabilen su miktarına bağlı olmakla birlikte genel olarak %50 ve altına inen bağıl nem koşullarında bitki olumsuz etkilenir.  Özellikle tozlanma döneminde ortaya çıkan düşük hava nemi tane bağlamayı aksatır ve su kayıplarını arttırır. 

 

Ülkemizin iklim verileri dikkate alındığında düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık ve düşük bağıl nem koşullarının hakim olduğu yöreler dışında kalan bölgelerde uygun çeşit ve sulamayla rahatlıkla mısır üretimi yapılabilir.

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Mısırda çinko noksanlığında, belirtiler yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder.

Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak demetleri oluşur.

Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır.

Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür.

Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.

 

 

Mısır bitkisinde potasyum noksanlığında boğum aralarının kısalarak bitkinin bodur kalmasına neden olur ve ince bir gövde oluşur. Yaşlı yaprakların uç ve kenarlarında kloroz ve kuruma görülür. Kloroz zamanla yaprak içlerine ilerler. Koçanların uç kısımlarında gelişmenin zayıf olduğu dikkati çeker.

 

Potasyum bitkilerde karbonhidrat oluşması ve taşınması için gerekli bir besin maddesidir. Potasyumun mısır bitkisinde sap gelişmesini kuvvetlendirir. Eksikliğinde sap iyi gelişemeyerek kırılma ve yatmalar görülür. Bunun dışında potasyum kök gelişimini olumlu etkiler, bitkinin soğuğa dayanıklılığını artırır ve azottan en iyi şekilde yararlanmayı sağlayarak verim düzeyini yükseltir. Bu nedenle mısır potasyum ihtiyacı yüksek olan bitkidir.

 
Mısır bitkisi azot noksanlığını çok belirgin bir şekilde gösteren bir bitkidir. Bitkiler sarımsı yeşil renkli olurlar. Yaşlı yapraklar sarıya döner, uçlardan başlayarak ana damar boyunca ilerleyen bir solgunluk görülür. Gövde kısa ve ince kalır.

Mısır bitkisi Karbon, Hidrojen ve Oksijeni serbest havadan alabilirken, havadaki azotu hiç kullanamaz. Toprağa verilen azotun ancak yarısının mısır bitkisi tarafından kullanılabilmesi, gere kalan kısmının ise çeşitli şekillerde kaybolması nedeniyle azot gübrelemesi gübreleme programının en güç kısmını oluşturur.

Azot, mısır bitkisinin tüm yaşam dönemi süresince kullandığı bir besin elementidir. Azotlu gübre gereksinimi büyüme peryodu başlarında pek fazla değilken, ekimin üçüncü haftasında birden artar ve püskül oluşumunun 10 gün öncesinden başlayarak 25-30 gün sonrasına kadar en yüksek düzeye ulaşır.
 
Mısırda bor noksanlığında boğum aralarının kısalması neticesinde bitkide bodurlaşma, orta yaprakların her iki yüzünde orta damar çevresinde beyaz nekrotik lekeler görülür.

En genç yapraklar kıvrılır ve ölür.

Koçanlar küçük, çarpık şekilli, koçanda tane sayısı olağanüstü az olur.
 

Mısırda demir noksanlığında genç yapraklarda en ince damarların bile yeşil kalması ve damarlar arasında rengin tamamen sarıya dönmesi en tipik belirtilerdir. Böylece yeterli miktarda klorofil oluşmaması nedeniyle en genç yapraklar beyaz renk alır.

Kireçli alkalin topraklarda yetişen bitkilerde demir noksanlığı belirtileri daha yaygındır..

 

Demir noksanlığında klorofil a ve b miktarlarına paralel olarak karotin, ksantin, lütein gibi çeşitli pigment madde miktarları da azalır.

 

Bitkilerde fotosentez oranında da benzer azalma görülür.

 
Mısırda magnezyum noksanlığında, Magnezyum iyonları bitki bünyesinde hareketli olduğu için, noksanlık halinde yaşlı yapraklardan kolaylıkla, yeni oluşan genç yapraklara taşınmaktadır. Bu nedenle de magnezyum noksanlığı simptomları önce yaşlı yapraklarda görülür. Magnezyum noksanlığının tipik belirtisi yaşlı yapraklarda damarlar arasında görülen sararmadır Primer ve sekonder damarlar (birinci ve ikinci damarlar) yeşil renklerini korurlar, üçüncü ve daha ince damarlar ve damarlar arası bölgelerde renk sararır. Yaprak bu haliyle benekli bir görüntüye sahip olur. Ekstrem durumlarda klorotik dokular ölerek kahverengi nekrozlar oluşturur.

Mısırda fosfor noksanlığında, yaşlı yapraklarda ve gövdede kırmızı menekşe rengi değişimler görülür buna karşılık genç yapraklar koyu yeşil renkli olurlar. Yaşlı yapraklarda daha sonra kıvrılma görülür ve erken ölürler. Gövde ince olur olgunlaşma gecikir. Düzensiz taneli koçanlar oluşur.

 

Bitkinin gelişmesinde azottan sonra en önemli besin elementi fosfordur. Topraktaki ve bitkideki fosfor miktarı azot ve potasyuma göre daha düşük düzeydedir. Ancak fosfor, azotun aksine topraktan yıkanıp kaybolmaz. Mısır bitkisinin fosfor bakımından en hassas dönemi mevsim başlangıcıdır. Zira, bitki genç döneminde (60--65 cm boya ulaşıncaya kadar) normal büyüme sağlayabilmek için dokularında yüksek oranda fosfora ihtiyaç duymaktadır.

Mısırda mangan eksikliğinde genç ve yaşlı yapraklarda, yaprakların orta kısımlarında sarımsı yeşil çizgiler oluşur. Benzer kloroz demir noksanlığında da görülmekle beraber, demirde bu simptomlar başlangıçta sadece genç yapraklardır. Mangan noksanlığının şiddetli olması durumunda sarı renkli çizgiler nekrotik bir hal alır ve iyice beyaza döner. Genç yapraklar çıkarken genelde beyaz soluk yeşildirler. Noksanlık hafif olsa dahi ürün miktarında azalma kaçınılmazdır.

 

Mısırda kalsiyum noksanlığında, Genç yapraklar deforme olur ve yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi nekrozlar oluşur. Noksanlıktan zarar gören dokularda hücre duvarları eridiğinden buraları yamuk bir yapı alır.Mısırda demir noksanlığında, bitkilerin yapraklarında, paralel yeşil damarlar ve aralarda sarı çizgiler yaprak ucundan başlayarak uzanır. Benzer belirti mangan noksanlığında olmakla beraber, mangan sarı - yeşil paralel çizgiler yaprağın orta kısımlarında görülür, uçlardan başlamaz.

 

BOOLTEX Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
       
GOLDENMIX®

Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,

meyve tutumunda 2. uygulama,

hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır. 

200-300 cc
       
GOLDEN ÇİNKO

Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.

125-150 cc
       
GOLDEN DROP

AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTAS    

Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı

2-3 kg
       
COMPLEX

Organik esaslı damla sulama ve salma sulama gübresi.

On beş gün aralıklarla. Bir boş, bir dolu sulama veya bölünmüş miktarlarda dolu sulama.

   

Dönüme

5-7 kg

 

Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 

Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)

 

Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir.

 

En Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

 

Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK HAZIRLIĞI

 

Mısır tarımı için en uygun toprak tipi, su tutma kapasitesi, besin maddesi depolaması, işlenme kolaylığı, iyi drenaj ve havalanma özelliği dolayısıyla siltli-killi topraklardır. Bunun yanında sahip olduğu dezavantajları en aza indirmek, avantajları iyi değerlendirmek ve gerekli iyileştirme uygulamalarını yapmak koşuluyla diğer toprak tiplerinde de mısır tarımı yapılabilir.

Mısırın Faydaları
Mısırın Tibbi faydaları
Mısır Yağının faydaları
Misir Ekmegi nasıl yapılır

 

Mısır tarımında toprak işleme tohum yatağının hazırlanması, yabancı ot kontrolü, bitki gelişimini kolaylaştıracak toprak koşullarının sağlanması, anızın parçalanması ve topraktaki suyun düzenlenmesi amaçları için yapılır.  Torağın gereğinden fazla işlenmesi bir fayda sağlamadığı gibi, ekonomik ve fiziksel zararlara yol açabilir.

 

Mısır tarımında toprak işleme uygulamaları ilk sürüm ve ikileme işlemleri olarak sıralanabilir. İlk sürüm,  çim yatağını parçalamak, anızı toprağa karıştırmak, yabancı otları yok etmek ve pulluk tabanını kırmak için yapılır. İlk sürümde genellikle dipkazan, kulaklı pulluk, çizel pulluk ve diskli pulluk gibi aletler kullanılır. İkileme, pullukla sürümden sonra tohum ekimine kadar yapılan tüm toprak işlemlerini kapsar. İkileme tohum yatağını bastırmak, gevşetmek veya inceltmek, bitki kalıntılarını kesmek ve yabancı otları yok etmek gibi amaçlar için yapılır.  İkileme işleminde freze, goble, diskaro, yaylı kültivatör, tarla kültivatörü, dişli tırmık, tapan ve merdane gibi aletler kullanılır.

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM

Mısır ekiminde önemli konular ekim zamanı, ekim derinliği ve ekim sıklığıdır. Erken ekimin verim arttırıcı etkisi bulunmakla birlikte, erken ekim yaparken  bazı önlemlerinde birlikte uygulanması gereklidir. Aksi taktirde erken ekim fayda yerine zarar getirebilir.

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM DERİNLİĞİ

Mısırda ekim derinliği iklim ve toprak koşullarına göre değişir. Mısır genellikle  2 ile 7,5 cm derinliğe ekilir. Toprak yüzeyinin kuru ve sıcak olması durumunda ekim derinliği arttırılabilir. Örneğin kuru topraklarda, tohumu daha nemli bir ortama bırakmak için killi topraklarda 7,5-8,5 cm, siltli topraklarda 10-11,5 cm ve kumlu topraklarda 12,5 cm derinliğe ekim yapılabilir.  Toprak rutubeti ve sıcaklığının yeterli olduğu topraklarda ve uygun ekim zamanında ideal ekim derinliği 5 cm’dir.

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM SIKLIĞI

En uygun ekim sıklığı kullanılan çeşide, ekim zamanına, yetiştirme amacına, yükseltiye, iklime, sulama miktarına ve toprağın durumuna göre değişir. Sık dikim koçan bağlamayan bitki sayısını ve yatmayı arttırır, tane/sap oranını düşürebilir. Ayrıca sık dikim yapılan tarlada bitkinin su ve gübre gereksinimi artar. Çok seyrek ekim ise birim alandan alınan ürün miktarının azalmasına neden olur.

 

Mısır ekiminde serpme, ocak usulü ve sıraya ekim yöntemleri kullanılır. Serpme ekim yöntemi genellikle dağlık kesimlerde ve küçük arazilere uygulanır ve dekara 10-11 kg gibi çok yüksek miktarda tohumluk kullanılır. Ocak usulü ekimde çıkış daha düzenli olur. Sıraya ekim ise elle veya ekim makinaları ile yapılabilir. En uygun ekim yöntemi ekim makinaları iken sıraya yapılan ekimdir.

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIM

Mısır bitkisinde sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele dışında önemli diğer bir bakım işlemi yabancı ot kontrolüdür. Mısır bitkisinde ilk 3-5 hafta yabancı ot kontrolu bakımından kritik bir dönemdir. Araştırma sonuçları boyu 15-20 cm’e ulaşan yabancı otların mısır verimini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır.

 

Yabancı ot kontrolünde temel prensip, yabancı otun çıkışını engellemek veya çıkış sırasında kontrol ederek bitkiye vereceği zararı en aza indirmektir. Kültürel mücadele ve kimyasal herbisitle mücadele yabancı ot kontrolünde uygulanan temel metotlardır.

 

Kültürel mücadele, uygun ekim nöbeti, toprak işleme, ekim metodu ve bunlarla birlikte herbisit kullanımı ile yapılır. Kimyasal mücadele ise, yabancı ot tohumlarının çimlenmesini engelleyen, kontakt etkiyle yabancı otları öldüren veya fizyolojik olarak hormon sistemini bozarak gelişmesini durduran çok farklı yapıdaki herbisitlerin kullanılmalarıyla yapılır. Yabancı ot türlerinin hepsini kontrol edebilecek tek bir herbisit bulunmamaktadır. Bu nedenle farklı herbisitler kombine edilerek karışım halinde veya ayrı ayrı ve farklı zamanlarda uygulanabilirler.

 

Mısır tarımında başarılı bir yabancı ot kontrolü ancak erken (ekimden önce) bir planlamayla mümkün olur. Bu amaçla tarlanın yabancı ot haritası oluşturularak tarlanın hangi bölümlerinde, hangi yabancı ot türlerinin mevcut olduğu belirlenir.

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Mısır bitkisi yılın en sıcak döneminde yetişen bir bitki olduğundan su tüketimi fazladır. Ancak bunun yanında mısır tarla bitkileri arasında suyu en etkili kullanan, yani birim su ile en fazla kuru madde üreten bir bitkidir.

 

Mısır bitkisi için faydalı su, yetişme döneminde yağan yağış miktarından toplam evaporasyon, yüzey akışı ve sızan su miktarı çıktıktan sonra kalan su miktarıdır. Geniş mısır ekim alanlarının bulunduğu güney ve batı bölgelerimizde yüksek sıcaklık ve radyasyon ile düşük rutubet toprak yüzeyinden ve bitkinin yapraklarından fazla miktarda su kaybına yol açmaktadır. Bu bölgelerde yüksek bir verime ulaşabilmek için bitkinin gereksinme duyduğu suyu sulama yoluyla vermek zorunludur. Özellikle entansif (yoğun) tarım (kaliteli tohumluk, yeterli gübre kullanımı, hastalık ve zararlılarla mücadele vb. Bakım işlemleri) şeklinin uygulandığı koşullarda, yüksek üretim maliyetlerini karşılayarak ekonomik bir üretim yapabilmek için iyi hazırlanmış bir sulama programı ile mısır bitkisi uygun aralıklarla ve yeterli miktarlarda sulanmalıdır.

 

 İyi bir sulama programı bitkinin su ihtiyacını karşılamak için ve zaman ve ne kadar su verilmesi gerektiğini gösteren bir planı içerir. Sulama programı hazırlanırken bölgenin iklim ve toprak koşulları, bitkinin görünümü, gelişme dönemi ve kök derinliği gibi faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bunun yanısıra sulamada su kalitesi ve uygulanacak sulama metodu da büyük önem taşımaktadır. Sulama metodu yöre ve çiftlik koşullarına uygun olmalıdır. Geniş ekim alanları için en uygun sulama şekli merkezi yağmurlama sistemidir.

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASAT HARMAN

Mısırda hasat olgunluğu tanelerdeki nem oranı ölçülerek tayin edilir. Nem ölçme olanağının olmadığı durumlarda olgunluk tanedeki değişim gözlenerek anlaşılmaya çalışılır. Fizyolojik olgunluğa ulaşan mısır taneleri yaklaşık %35 oranında nem içerir. Oran %30-32 düzeyine gerilediğinde mısır olgunlaşmış sayılır. En uygun hasat zamanı tanedeki nem oranının %25 civarında olduğu dönemdir.

 

Erken hasat genellikle tercih edilen bir durumdur. Böylece sap çürümesi ve rüzgardan dolayı yatma riski azalır, sonbahar yağışlarına yakalanma ihtimali azalır ve hasat kayıpları en aza indirilmiş olur. Erken hasadın en önemli dezavantajı ise, kurutma için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmasıdır. Hasadın gecikmesi ürün kaybının artmasına ve kalitenin düşmesine neden olur.

 

Hasat işlemi elle veya bu iş için geliştirilmiş hasat makineleriyle yapılır. Çeşitli hasat makineleri içinde en çok biçerdöver ve koçan toplayıcı hasat makineleri kullanılır. Makineli hasatta makine ayarlarının ve çalışma hızının doğru belirlenmesi, hasat kayıplarının azaltılması bakımından büyük önem taşımaktadır.

 

KURUTMA DEPOLAMA

Uzun süreli depolanacak mısırın depolanmadan önce kurutulması gerekir. Kurutma havalandırma suretiyle (doğal olarak) yapılabilmekle beraber bu yöntem pek kullanılmaz. Yaygın kurutma yöntemi ısıtılmış hava ile suni kurutmadır. Kurutma işlemi ile mısır tanesindeki rutubet oranının %13-14’e indirilmesi gerekir. Tanedeki nem oranının daha yüksek olması durumunda, depoda (siloda) solunumdan dolayı sıcaklık artar, buna bağlı olarak hava nemi yükselerek küflenme oluşur.

 

 

Mısır Hastalık ve Zararlıları

 

Kök Ve Kökboğazı Çürüklüğü

Mısır Rastığı (Ustilago Maydis)

Yaprak Yanıklığı (Bipolaris ) (Pythium Spp., Fusarium Spp., Rhizoctonia Spp.,)

 

Bozkurt (Agrotis İpsilon)

Çizgili Yaprak kurdu (Spodoptera )

Dana Burnu (Gryllotalpa Gryllotalpa (L.)

Mısır Koçan Kurdu (Sesamia Nonagrioides)

Mısır Kurdu (Ostrinia Nubilalis)

Mısır Maymuncuğu (Tanymecus Dilaticollis )

Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera Littoralis)

Tel Kurtları

Yeşil Kurt (Helicoverpa Armigera)

 

Misir Yaprak Kurtlari

Mısırda Kırmızı örümcekler

    İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae )

    Pamuk Kırmızı Örümceği (T. Cinnabarinus.)

 

EGYPTIAN CULTURE

 

The most suitable soil type for the Egyptian agriculture, water holding capacity, nutrient storage, ease of processing, good drainage and aeration of the so silty-clay soils. Besides the disadvantages which have to minimize, if they do their best to assess the advantages and necessary improvements can be made corn farming practices in other soil types.

 

GROWING DEMAND CLIMATE In EGYPT

Egypt in temperate and tropical regions of a plant cultivation. Adapted to different climate conditions made ​​commercial production of many types of corn are available. On the other hand lower sea level in place and, where up to four thousand feet high corn farming can be done.

Corn plants are best developed in the area of the region with knickers at least 120 days and an average daily Development Degree 2100-2200. Plenty of water and temperature of the forest climate is temperate pasture yields reached their highest level.

 

Maize 10-11 C can also begin to germinate. Accelerate germination when soil temperature at a depth of 5-10 cm, 15 C was reached. Corn plants that require extreme temperatures although it is not a hot climate plants. 38 C temperature for a few days on the ongoing damage to the plant. Although thought to have been well developed in the corn plant warm at night, hot and humid night not seen a good development. In general, the most favorable conditions for maize cold nights, sunny days and moderate temperatures can be said that. Often the formation of cloudy weather and low light due subtropical climate in the tropics than in corn yield reduction due to lower photosynthesis occurs. The plant's optimum and minimum temperature and relative humidity values ​​can be negatively affected plants in general but depends on the amount of water and 50% relative humidity drops below conditions for the development. Especially pollination occurs one period of low humidity and increases binding disrupts water losses. Given our country's low temperature climate data, high temperature and low relative humidity conditions in the regions outside of suitable varieties and irrigation for the region is dominated by corn production can be done easily.

 

In CORN GROWING SOIL PREPARATION

Tillage, seedbed preparation of the Egyptian agriculture, weed control, soil conditions that will facilitate the provision of plant development, regulation of water in the stubble and soil degradation are made for the purpose. Processing does not provide extra benefit of Torag can lead to economic and physical damage.

 

Egypt in agricultural tillage practices can be listed as the first version, and doubling operations. The first version, shred the grass bed, mix the soil stubble, weeds and destroying the base is done to break the plow. The first version is usually Subsoil, plow, chisel plow and disc plow is used as tools. Dilemma, covers all land transactions up to sowing after plow version. To suppress the dilemma seed bed, loosen or to thin, cut the remains of plants and is made for purposes such as destroying weeds. Dilemma milling process, Goble, disc harrows, spring cultivator, field cultivator, harrow gear used tools such as worshipers and rollers.

 

CORN CROPS GROWN FOOD DEFICIENCY in

  The corn plant is a nitrogen deficiency in plants showing very clearly. Plants become yellowish green. Older leaves turn yellow, starting from the ends of the main progressive vascular wilt be seen throughout. The body is short and thin. Maize carbon, hydrogen and oxygen free alabilirken air, nitrogen in the air can not use at all. The nitrogen of the soil can be used by only half of the corn plant, and the remaining part forms the most difficult part of the stretch of nitrogen fertilization due to loss fertilization programs in various ways. Nitrogen is a nutrient used during the entire life cycle of the corn plant. In the early growth cycle of nitrogen fertilizer requirement when it is not much, suddenly increased in the third week of October and beginning 10 days prior to tassel formation reaches its highest level after 25-30 days.

 

Changes in red violet phosphorus deficiency in older leaves and the trunk is seen in Egypt and in turn the young leaves are dark green. Seen later in older leaves curl and die early. Body becomes thin maturation is delayed. Irregular grain cob occur.

 

After nitrogen in plant development is the most important nutrient phosphorus. The amount of phosphorus in the soil and in the plant is lower by nitrogen and potassium. However, phosphorus is not lost from the soil washed Unlike nitrogen. The most sensitive period in terms of corn phosphorus is the season start. Indeed, the young plant stage (60-65 cm height until it reaches) requires a high rate of phosphorus in the tissues to ensure normal growth.

 

Potassium deficiency in maize plants causes stunting of intermediate nodes and will be narrowed down to a thin body. Chlorosis and drying of older leaves on the tips and edges of the display. Once inside the leaf chlorosis progresses. Noteworthy development in the ends of the cob is weak.

 

The formation of carbohydrates in plants and Potassium is a nutrient required for the transport. Potassium strengthens the stem development in maize plants. By breaking the handle and develop good sleep are seen in the deficiency. Apart from that the positive effects of potassium root development, increases the plant's cold tolerance and increases the efficiency level by providing the best way to benefit from the nitrogen. Therefore, plants of corn high potassium requirements.

 

Of zinc deficiency in Egypt, signs of irregularly shaped green veins around, manifested as yellow spots. Shrunken, contracted and klorozl meter of leaves also occurs. Multi-node spacing reduced in exile. These images are seen more commonly in the direction of the trees facing south. Fruits anhydrous and are tasteless.

 

Calcium deficiency in Egypt, young leaves are deformed and consists of black and brown necrosis of leaf margins. Because soluble cell wall in place of the injured tissue from the deficiency of iron deficiency in a trapezoid structure alır.mısır, plants, leaves, green veins and intermediate runs in parallel yellow lines starting from the leaf tip. Although similar in manganese deficiency symptoms, manganese yellow - green leaves parallel lines seen in the middle part does not start from the end.

 

In boron deficiency in plants in Egypt result in shortening of the intermediate nodes dwarfed, white necrotic spots around the midrib on both sides of the middle leaf is seen. Most young leaves curl and die. Cobs are small, distorted shape, number of grains per ear becomes less extraordinary.

 

Magnesium ions within the plant because Egypt is moving easily in case of deficiency of the older leaves are moved to the newly formed young leaves. Therefore, magnesium deficiency is seen in older leaves first symptoms. Madiran typical symptom of Magnesium deficiency in older leaves yellowing between the veins seen in primary and secondary veins (first and second vessels) retain their green color, third and thinner veins and yellowing between the veins of color. Leaves will have spotted an image as it is. In extreme cases, dying creates brown chlorotic tissue necrosis.

 

In the absence of manganese in Egypt in young and old leaves, yellowish green lines occurs in the middle part of the leaves. Although iron deficiency chlorosis also seen in similar, these symptoms are initially only iron in young leaves. Manganese deficiency in the event of a severe necrotic yellow lines takes a turn and thoroughly turns white. While young leaves are usually pale green and white. Even though slight deficiency is inevitable reduction in the amount of product.

 

In October GROWING CORN

Important issues at the time of sowing corn is planting and sowing depth. Although there are yield-increasing effect of early sowing together, along with some measures should be applied when early October. Doing so may harm rather than benefit in early October.

 

Sowing depth at MAIZE BREEDING

Planting depth varies according to the climate and soil conditions in Egypt. Corn is usually planted to a depth of 2 to 7.5 cm. If the soil surface to hot dry sowing depth can be increased. For example, in dry soil, clay soil to release more seeds in a moist environment 7.5-8.5 cm, silty soils can be done from 10 to 11.5 cm and 12.5 cm deep planting in sandy soil. In soil temperature and soil moisture is adequate and timely sowing of ideal planting depth is 5 cm.

 

GROWING CORN SOWING in

The most suitable varieties used sowing, sowing time, the breeding objective, elevation, climate, irrigation and the amount varies according to the condition of the soil. Often increases the number of plants for planting cob binding and lodging, / stem ratio may reduce. It also increases the plant's need for water and fertilizer frequently made in the field planting. October is a very rare causes the reduction of the amount of product per unit area.

 

Corn on the spreader, stove row planting methods and procedures are used. Broadcast seeding method usually applied to land in mountainous areas and small and 10-11 kg per hectare as a very high amount of seed used. January planting procedure output is more regular. The row cultivation can be done by hand or sowing machines. The most appropriate method of planting is made ​​to order while sowing seed drills.

 

CARE GROWING CORN in

Irrigation on corn plants, fertilization, disease and pest control except a significant other maintenance is weed control. The first 3-5 weeks is a critical period for weed control in corn plants. Research results indicate that 15 to 20 cm long, reaching weeds corn yield negatively.

 

Basic principles of weed control, weed or to prevent damage to the output of the plant to minimize checking during checkout. Cultural struggle and struggle are the main methods applied chemical herbicides in weed control.

 

Cultural struggle, appropriate crop rotation, tillage, sowing method and is done with the use of herbicides along with them. If chemical control, prevent the germination of weed seeds, the contact with those he killed to stop the growth of weeds or disrupt the hormone system is done with the use of herbicides physiologically very different structures. There is no single herbicide is able to control all of the weed species. Therefore, different herbicides in combination as a mixture or separately and can be applied at different times.

 

A successful weed control in corn farming, but early (before planting) is possible with a plan. For this purpose, creating a map of the weed fields in which part of the field, which is determined to be of weed species present.

 

IRRIGATION FARMING In EGYPTIAN

Hottest period of the corn plant is a plant that grows in the water consumption is excessive. But besides water plant using the most effective among the cornfields, is a plant that produces maximum dry matter unit with water.

 

Useful water to maize, the total evaporation from the growing season rainfall oil is released to the amount of remaining water after runoff and seepage water. High temperature in our large corn acreage and the southern and western regions where the soil surface with low humidity and excess radiation from a plant leads to water loss. In these areas, the water that the plant needs to hear in order to achieve a high yield through irrigation has to give. Particularly intensive (intensive) agriculture (quality seed, adequate use of fertilizers, disease and so on pest control. Maintenance operations) under conditions in which the shape of a well-prepared to make an economic production to meet high production costs irrigation program with corn plant should be watered at appropriate intervals and sufficient quantity .

 

  A good watering program to meet the plant's water needs, and includes a plan showing when and how much water should be given. Irrigation program's climate and soil conditions of preparing the plant's appearance, development period and root depth must be taken into account such factors as. Besides irrigation water quality and irrigation method to be applied is of utmost importance. Irrigation methods must conform to local and farm conditions. The most suitable irrigation method is a sprinkler system for large acreage center.

 

In GROWING CORN HARVEST BLEND

Egypt is determined by measuring the moisture content of harvested grain. Changes in maturity in the absence of grain moisture measurement capability is observed and tried to understand. Reaching physiological maturity corn contains about 35% moisture. Rate decreased to 30-32% level when deemed ripe corn. Optimal harvest time is the period to be around 25% of the moisture content of the grain.

 

Early harvest is a condition usually preferred. Thus, stem rot and reduced risk of sleep because of the wind, the less chance of catching the autumn rains and harvest losses are minimized. The most important drawback of the early harvest, but require more energy for drying. Harvest of the increase in loss and delay causes a decrease in the quality of the product.

 

Harvesting is done manually or with improved harvesting machine for the job. Most harvesters and harvesting machines are used in a variety of collector cob harvesting machines. Machine harvesting machine settings and accurate determination of the operating speed is of paramount importance in reducing harvest losses.

 

DRY STORAGE

Corn should be dried before storage to long term storage. Drying by ventilation (naturally) can be carried out this method is not used much. Common artificial drying method is heated air drying. Corn grain with moisture in the drying rate should be reduced to 13-14%. If the higher moisture content of the beads in the tank (the silo) increases due to respiratory temperature, the humidity rises accordingly occurs molding.

 

COMMON DISEASES AND PESTS in EGYPTIAN CULTURE

Root and Crown Rot

Egypt, where Ras (Ustilago maydis)

Leaf blight (Bipolaris) (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,)

 

Booth (Agrotis ipsilon)

Lined Leaf moth (Spodoptera)

Dana cape (Gryllotalpa Gryllotalpa (L.)

Corn Cob Wolf (Sesamia Nonagrioides)

Corn Borer (Ostrinia nubilalis)

Master-of Egypt (Tanymecus Dilaticollis)

Cotton leaf worm (Spodoptera littoralis)

Tel Wolves

Leaf beetles (Pseudaletia)

Green Wolf (Helicoverpa armigera)

 

Red spider in Egypt

Two-spotted spider mite (Tetranychus urticae)

Cotton Red Spider (T. cinnabarinus.)

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com