GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİ 

pomegranate cultivation  

 

İklim ve toprak istekleri bakımından seçici olmayan ve deniz seviyesinden 1000m yüksekliğe kadar hemen her yerde yetiştirilir. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen yöreler uygundur.

 

Nar yıllık ortalama 500 mm lik yağış istemekle birlikte bu yağışın çoğuna ilkbaharda ihtiyaç gösterir. Yazın yağan yağmurlar meyve kalitesini bozmakta, olgunluğa yakın dönemde yağan yağmurlar meyve kabuğunu çatlatmakta olup, bu zamanda iyi sonuç vermemektedir. Meyve oluşumu döneminde kuru hava koşulları en kaliteli meyveni oluşmasını sağlayarak pazar değerini arttırmaktadır

 

Kışları sert geçen bölgelerde güneye yakın yönlerde don zararından kaçınmak için önlenebilir. Bitki genellikle -10’ C dereceye kadar dayanır. -15’ C ve daha düşük sıcaklıklarda dallar, -20’ C de bitki zarar görür. Tropik iklimlerde her dem yeşil olmasına karşılık, Suptropik ve ılıman bölgelerinde yaprağını dökmekte çok az bir soğuklama ihtiyacı göstermektedir.

 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEKLERİ

Nar, çok çakıllı kumlu topraklardan, killi ve ağır topraklara kadar hemen her türlü değişik toprak tiplerinde yetişebilir. Ekonomik ürün alabilmek için en uygun topraklar; derin, tınlı, geçirgen, hafif alkali, organik maddelerce zengin olanlarıdır. Ayrıca çok kurak ve çok nemli topraklar koşullarında da yetişebilir. Birçok bitki türü için zararlı olabilecek 6 milimhos/cm tuz miktarına tolerans gösterebilmekte, her iklim şartında 150 ile 200 yıl kadar yaşayabilmektedir Toprak alkali veya asit olabilir.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap heykel nasıl yapılır

 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAHÇE TESİSİ VE DİKİM

 

Toprağın nar yetiştiriciliğine uygunluğuna bakıldıktan sonra tesviyesi yapılmalıdır. Öncelikle yaz aylarında pulluk tabanını kırmak için dipkazan çekilir. Daha sonra pullukla derin sürüm yapılır.

 

Sonbaharda döneminde ise 40-60 cm derinlik ve çapta dikim çukurları açılır. Çukurlar üst toprak ve yanmış çiftlik gübresi karışımıyla doldurulur, yabancı otlar temizlenir. Narda dikim aralıkları 2 m ile 6 m arasında olmalıdır. Bunun yanında kapama nar bahçelerinde en yaygın olarak kullanılan dikim aralıkları 2.5 x 4 veya 3 x 4 m dir. Sıralar kuzey -güney doğrultusunda olursa güneş ve havalanma daha iyi olacaktır. Nar bahçesi, doğrudan çelikle yada köklü fidanlarla kurulabilir. Ancak, çeliklerin doğrudan bahçeye dikilmesi çeşitli bakım güçlükleri ve verim kayıplarına yol açacağından nar çeliklerinin bir fidanlık parselinde köklendirilip bir yıl süreyle burada bakımları sağlandıktan sonra boylama yapılarak bahçeye dikilmeleri daha iyi sonuç verecektir.

 

Nar fidanları sonbaharda yaprak dökümünden başlayarak kış ayları boyunca ve erken ilkbaharda dikilebilir. Kışları çok soğuk geçmeyen bölgelerde sonbahar dikimi daha uygundur. Dikim yapılırken fidanın çelik kısmında tırnak kalmışsa kesilir. Zayıf sürgünler alınır, fazla uzun kökler kısaltılır. Sürgünün 50-60 cm den tepesi alınır. Sürgün yeterince boylanmamış, zayıf gelişmişse dikimden hemen sonra 2-3 göz üzerinden kesilerek gelecek yıl için kuvvetli sürgün oluşumu sağlanır. Sonra daha önce toprak - gübre karışımı doldurulmuş çukurdan fidanın çelik kısmının tamamı toprak içinde kalacak kadar karışım alınır. Fidan buraya yerleştirilerek tekrar aynı toprak gübre karışımı ile takviye yapılır. Fidan diplerindeki toprak ayakla iyice bastırılır. Can suyu vermek üzere etrafına küçük bir çanak yapılır. Çok rüzgarlı bölgelerde karşılıklı iki herek çapraz olarak fidana yaklaştırılarak bağlanır. İyi bir nar fidanında kök sistemi kuvvetli teşkil etmiş olmalıdır.

Son olarak hazırlanan çanaklara en az yirmişer lt. can suyu verilerek dikim tamamlanır, hava yağmurlu da olsa bu can suyunun verilmesi gerekmektedir.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA

Budama zamanı kışın ve yazın olmak üzere iki devrede gerçekleşir. İlk yıl dikiminden sonra fidanın boyu 50- 60 cm den budanır. Eğer fidanın boyu kısa ise, sürgünler 2-3 göz üzerinden kesilerek kuvvetli büyüme teşvik edilir. Çalı formunda bitki olması nedeniyle dipten farklı yönlerden çıkan 3-4 dal seçilerek 50-60 cm2den tepeleri vurulur. Alçak taçlanmaları sağlanır. Bunların dışında çıkan dip sürgünleri devamlı kesilir. Şekil budamasına 2-3 yıl devam ettikten sonra, ağaç verime yatınca, meyve veren dallar uç kısımlarda olduğu için uç alma işlemi bırakılır. Seçilen 3-4 gövde dışında çıkan dip süpürgeleri obur ve kurumuş dallar kesilir. Nar dikiminden itibaren 3.yılda ürün vermeye başlar. 5. ve7. yıllarda tam verime geçer. Uzun yıllar verim verir. Ağaç yaşlandığı ve verim azalması başladığı zaman (20-30yıl) toprak üstü gövdeleri kesilerek yeni sürgün teşekkülü sağlanarak gövdeler

Nar Aclik duygusunu
Nar Ekşisinin Faydaları
Nar Her Hast. doğal sav,
Nar Kabugu her derde
Nar Yetiştiriciliği
 gençleştirilir.

 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Narlar sıcak ve kurak hava şartlarının yanı sıra, nemli ve serin toprak şartları isterler. Yağışların yeterli olmadığı dönemde narlarda sula şarttır. Kaliteli ve bol ürün elde etmek ve meyvelerin çatlamasını önlemek için düzenli, sulamanın (10-15 gün arayla) önemi büyüktür. Nar sulama zaman ve miktarları iyi ayarlanmalıdır. Eksik veya aşırı ya da sulamalarda meyve kabuğunda çatlamalar görülebilir. Narlar genellikle tava ve karık usulü yöntemi ile sulanmaktadır. Damla sulama, mini spring veya sızdırma usulü sulama narlar için idealdir. Özellikle odun gözlerinin sürmesi, çiçek tomurcuklarının görünmeye başlaması ve meyve gelişmesi döneminde bol miktarda sulanmalıdır. Meyve olgunlaştığında derimden 10-15 gün önce sulama kesilmelidir.        

 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İŞLEME

Narlarda toprak işleme diğer meyvelerde olduğu gibi yapılır. İlk yıllar toprak derin sürülerek mümkün olduğu kadar ağaç gelişmesine yardımcı olmak ve ot kontrolünü sağlamak hedeflenir. Diğer yıllarda toprak işleme ot kontrolü ve toprağın havalandırılması fazla derin olmayacak şekilde ağacın köklerine zarar vermeden yapılmalıdır.

 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

En önemli hastalık bazı mantarların nar meyvelerinde çürümelere sebep olmasıdır. Bazı klasik kültürel işlemler uygulanarak hastalıklar büyük ölçüde önlenebilir. Olgunluğa yakın bir dönemde fungusit uygulaması yapılması depolanacak meyvelerin uzun süre çürümelerini engellemektedir.

 

Narların en önemli zararlıları sıçanlardır ve özellikle tatlı narlarda ve olgunluğa yakın dönemlerde zarar verirler. Yaprak bitleri, nar beyaz sineği, unlu bit, kabuklu bitler, kırmızı örümcekler, Akdeniz meyve sineği, nar içi kurdu, toprak altı zararlıları gibi genel zararlılarda narlarda görülür.

 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MEYVE ÇATLAMALARI

Narda meyve çatlaması genellikle olgunluk döneminde ortaya çıkmakta ve olgunluk ilerledikçe çatlamış meyve miktarı da artmaktadır. Bu sorundan dolayı yüksek miktarda verim kaybı olabilmekte, hatta % 50 ürün kaybı oluşabilmektedir. Meyve çatlamasının kontrolü için çatlamaya dayanıklı çeşit kullanılması, düzenli ve yeterli sulama yapılması, derimin zamanında ve birkaç defada yapılması, meyvelerin güneş ışığından korunması, aşırı azot gübrelemesinden kaçılması ve sert budamanın yapılmaması önerilmektedir. 

 

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASAT

Nar meyveleri; meyvenin çeşide özgü renk ve iriliğini aldığı, birçok çeşitte kaliks segmentlerinin (meyvenin tacı görünümündeki uçlar) dışarıya doğru açıldığı, meyve üzerindeki erkek organ iplikçiklerinin kuruduğu dönemden başlayarak toplanabilir.

 

Nar hasadı, çeşitlere ve bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle Ağustos sonunda başlar. Kasım ortalarına kadar devam eder. Farklı dönemlerde çiçeklenmesi nedeniyle narın olgunlaşması da farklı dönemlerde olmaktadır. Bu yüzden nar hasadının 2-3 defada yapılması gerekir. Hasat sonbahar erken donlarından ve yağışlardan önce bitirilmeli ve makasla yapılmalıdır. Elle çekerek kopartma meyve ve dalda zedelenmelere yol açar. Hasadı yapılan meyveler yumuşak bir şekilde kasalara bırakılmalı, kaliks kısmının zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Kaliks meyvenin albenisi açısından oldukça önemlidir.

Farklı zamanlarda olgunlaşan narın hasadı 2-3 defada yapılmalı ve yağışlardan önce bitirilmelidir

 

AMBALAJLAMA

Narların ambalajlanması pazarlama açısından oldukça önemlidir. Meyvelerin seçimi,

boylanması ve paketlenmesi pazar açısından özellikle ihracatta önem arz etmektedir. Narların seçme ve boylamasının elle yapılması daha uygundur. Meyveler birbirine değmeyecek şekilde, meyve çapına uygun yuvaları olan paketleme kaplarına, kaliks segmentleri üste veya hepsi aynı yönde hafif yana bakacak şekilde tek sıra halinde dizilmelidir.

 

DEPOLAMA

Narda hasat sonrası muhafaza oldukça önemlidir. Çünkü geniş bir dönemde ihracat

imkanı olabileceği gibi, hasat dönemi dışındaki dönemlerde 2-3 kat fazla değere satılabilmektedir. Narlar plastik torbalarda soğuk hava depolarında, 6 oC ve % 85-90 oransal nemde 5-6 ay süreyle veya 0oC ve %85-90 nemde özel modifiye atmosfer torbaları içerisinde 6-7 ay süreyle de muhafaza edilebildiği tespit edilmiştir.

 

NAR BREEDING

 

Non-selective in terms of climate and soil requirements and grown almost anywhere up to 1000m above sea level. Summers are hot and dry and winters are mild and rainy appropriate regions.

 

Although most of the precipitation annual average of 500 mm rainfall want Pomegranate refers to the need in the spring. Write rains disrupt the fruit quality, maturity period, rainfall is close to cracking of the fruit peel, this time does not give good results. Dry weather conditions during fruit formation increases the market value and ensuring the highest quality meyer occurred

 

Can be prevented in order to avoid the harsh winters of frost damage in areas close to south direction. Plants usually lasts up to -10 ° C. -15 'C and branches at lower temperatures, -20 C, the plant is damaged. Despite the fact that I'm all in green tropical climates, are deciduous in subtropical and temperate regions indicate the need for a little chilling.

 

REQUESTS FOR BREEDING GROUND at NAR

Pomegranate, very gravelly sandy soils, clay and can be grown in almost all kinds of different soil types to heavy soil. To get the most suitable soils Household goods; deep, loamy, porous, slightly alkaline, which are rich in organic substances. You may also be grown in very dry and very wet soil conditions. Many plant species that may be harmful to 6 milimhos / cm can tolerate salt content, in any climate can live to be 150 to 200 years alkaline or acid soil.

 

NAR GARDEN PLANT BREEDING AND PLANTING

 

After looking at the suitability of the land leveling pomegranate cultivation should be done. First drawn to the Subsoil plow to break the floor in the summer. Then plow deep version is done.

 

The depth and diameter of 40-60 cm in the autumn period opens in planting pits. Pits filled with top soil and manure mixture burnt, weeds are cleared. Narda spacing should be between 2 m and 6 m. The most common spacing used in addition, pomegranate orchards off 2.5 x 4 or 3 x 4 m. If the sun and ventilation in rows and North-South line will be better. Pomegranate garden, cuttings or rooted seedlings can be established through direct. However, to be planted directly into the garden of steel various maintenance difficulties and a nursery plots of pomegranate steel would lead to yield losses köklendirilip for one year here after care provided by making the longitude will give you better results be planted in the garden.

 

Pomegranate seedlings during the winter months starting from defoliation in autumn and planted in early spring. Autumn winters are very cold areas exceeding planting is more appropriate. Planting saplings cut while the steel portion of the nail has remained. Weak shoots are taken, too long roots are shortened. In exile from 50-60 cm peak is taken. Exile sorted not enough, immediately after planting if poorly developed strong shoots cut over the eye 2-3 formation for next year is provided. Then before soil - soil mixture is taken up all the steel portion of the seedlings will remain in the manure-filled pit mix. Saplings are made with the same mix of fertilizer soil reinforcement again placed here. Saplings in the bottom of the foot is pressed into the soil thoroughly. Can carried around a small bowl of water to give. Heren cross connects two opposite converging seedlings in very windy areas. Pomegranate saplings in a good root system must have formed strong.

Finally, at least twenty liters of prepared dish. planting can be completed given water, air, albeit rain water should be given in this life.

 

Pomegranate cultivation in PRUNING

Winter and summer pruning time is to be realized in two halves. After the first year of planting trees 50 to 60 cm in length pruned. If the short length of the seedlings, the shoots are encouraged strong growth cut over the eye 2-3. 3-4 from the selected branches from the bottom because of the different aspects of plant bushy hills shot 50-60 cm2. Low crowned be provided. These shoots are constantly coming out of the bottom cut off. After continued Figure 2-3 year pruning, tree lying down efficiency, fruiting branches on the receiving end of that process for the end portion is released. Selected outside the bottom of the cleaner body for 3-4 voracious cut and dry branches. Since pomegranate plantings begin to bear fruit in the 3rd year. 5. ve7. years, switches to full efficiency. For many years, data efficiency. Trees grow old when he started and yield reduction (20-30yıl) ensuring the formation of new shoots cut stems above-ground body are rejuvenated.

 

 

NAR in the FARMING IRRIGATION

Pomegranates, as well as hot and dry weather conditions, and require cool moist soil conditions. Lack of sufficient rainfall during the period when irrigation is essential in pomegranate. Regularly to prevent cracking and to obtain products of high quality and abundant fruit, irrigation (10-15 days apart) the significance is great. Pomegranate irrigation and the amount of time should be set well. Missing or excessive irrigation in fruit shell or cracking may occur. Pomegranates are usually irrigated by furrow method and pan method. Drip irrigation, mini spring or leak procedure is ideal for watering pomegranates. In particular, the persistence of wood eyes, flower buds begin to appear during fruit development and should be watered abundantly. 10-15 days before my skin when ripe fruit irrigation should be discontinued.

 

Pomegranate cultivation in SOIL PROCESSING

Pomegranate in tillage is done, as in other fruits. The early years to help the tree as possible by applying deep soil improvement and provide targeted weed control. Venting soil tillage and weed control in other years should be made without damaging the roots of the tree to be more profound.

 

Diseases and pests of pomegranate cultivation

The most important fungal disease is the cause of decay in some pomegranate fruit. Some classical cultural processes by applying disease can largely be prevented. In the near term to maturity of no fungicide application prevent the decay of the fruit to be stored for a long time.

 

Rats are the most important pests of pomegranate and pomegranate dessert especially harm in the near term and maturity. Aphids, pomegranate whitefly, mealybug, crustaceans bits, red spider, the Mediterranean fruit fly, the wolf inside pomegranate, pomegranate seen in general harmful soil pests such as six.

 

Fruit cracking in pomegranate cultivation

Pomegranate fruit cracking is usually the amount of fruit cracked emerging maturity period and maturity proceeds are also increasing. Large amounts of data may be lost due to this problem, even 50% yield loss may occur. Using crack resistant varieties for the control of fruit cracking, regular and adequate irrigation done, the skin on my time and do a few times, protecting the fruits of the sun being exposed to excessive nitrogen fertilization and there should be no hard pruning is recommended.

 

Pomegranate cultivation in HARVEST

Pomegranate fruits; color specific kind of fruit and receives the size, in a variety of segments of the calyx (fruit fly in the crown of view) that opened outward, on the fruits of the male organ strands that can be collected starting from the dry period.

 

Pomegranate harvest, although it varies according to varieties and regions usually begins in late August. Continues until mid-November. NAR's maturation is due to bloom at different times in different periods. For this reason the pomegranate harvest should be done 2-3 times. Harvest should be completed before the early autumn frosts and rains and scissors should be made. Hand-pulling causes bruises in tearing fruit and branches. The harvested fruit should be left to the chassis in a gentle way, some care must be taken not to damage the calyx. It is very important in terms of attractiveness of the calyx of fruit.

Maturing at different times of the pomegranate harvest should be done 2-3 times and should be completed before the rains

 

PACKAGING

The packaging of pomegranate is very important in terms of marketing. Selection of fruit,

sorting and packaging is important especially in terms of export markets. Done manually choose the sizes of pomegranate and is more appropriate. Fruits will not touch each other, fruit diameter to the packaging containers into the appropriate slot, the upper calyx segments or all facing in the same direction since light must be arranged in a single row.

 

STORAGE

Narda is very important post-harvest preservation. Because exporting a wide range of periods

It will be the possibility, in the period other than the period of harvest can be sold for 2-3 times more value. Pomegranates in cold storage in plastic bags, were detected at 6 ° C and 85-90% relative humidity for 5-6 months or at 0 ° C and 85-90% relative humidity can be maintained for a period of 6-7 months in the special modified atmosphere bags.

 

 

 

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com