GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Şeker Pancarı Yetiştiriciliği


 

ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

SUGAR BEET GROWING Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Ülkemizde ve Dünyada insan yaşamının her döneminde bu kadar önemli bir temel besin maddesi olan şekeri ve

 şeker pancarını daha bol, kaliteli ve ekonomik üretmek, ve üretici gelirlerini arttırmak için; Anız bozma ve sonbahar sürümünden, ilk baharda toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım,  mücadele, sulama, hasat ve silolamaya kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilinmesi gerekir.

•  Pancar tohumu küçük ve çıkan filiz hassas olduğundan çimlenme ve ilk gelişme döneminde korunmalıdır. Toprağın sıkıştırması ( kaymak tabakası ), don haşereler yabancı ot ilaçları, filiz mantar’ i hastalıkları dikkatle takip edilmelidir.

•  Toprak işlemesi derin olmalı, kök derinliğine su tabakası birikmemelidir.

•  İlk gelişmede yeterli sıcaklığın mevcut olması gereklidir.

•  Olgunlaşma döneminde pancar yüksek ısıdan olumsuz etkilenir ( özellikle gece sıcaklıkları)

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Şeker pancarında çinko noksanlığında yeni çıkan yapraklar sarımsı yeşil renkli olurlar. Noksanlığın Demir olması halinde, yaprak ayası beyazımsı bir renk alırken, damarlar ve yaprak sapları bir süre yeşil renklerini korurlar. Bu görüntü pancarda beyaz leke hastalığı olarak adlandırılır. Sıcak, güneşli havalar bu simptomu artırır.

 

Çinko yetersizliği, aşırı alkali topraklarda ( p H 9. 0 ve üzeri ) görülür. Şeker pancarı bu elemente karşı, mısır ve baklagillerden daha az hassastır. Eksikliğinde yaprakların gelişimi yavaşlar ve ortadaki genç yapraklarda bir sararma görülür.

 

Yaprağın üst yüzeyinde damarlar arasında sarı veya beyazımsı lekeler oluşur. Daha sonra yaprağın damar araları kurur fakat damarlar yeşil ve kabarık kalır.  Türkiye'de çinko eksikliği özellikle Güney Anadolu'da narenciye alanlarında ve Orta Anadolu pancar ekim alanlarında görülmektedir.

 

 

Pancar bitkisinde potasyum noksanlığında yapraklar mavimsi yeşil renkli ve aşağı doğru kıvrık olurlar. Damar aralarında sarıdan kırmızımsı kahveye kadar değişen tonlarda renk açılmaları olur. Renk değişiklikleri yaşlı yapraklardan ve yaprak kenarlarından başlayarak ilerler sonunda yapraklar solar ve ölürler.

 

Potasyum eksikliği olan şeker pancarının genellikle mat yeşil renkte olup hafif kıvrımlıdır ve kenarlarında sararmalar meydana gelir. Eksiklik durumu arttığında sararmış alanlar genişleyerek kırmızımsı kahverengiye dönüşürler. Potasyum, bitki bünyesinde kolayca yer değiştirir. Bu yüzden belirtiler ilk olarak yaşlı yapraklarda sonra daha genç yapraklarda ortaya çıkar. Yeni yapraklar yeşil kalsalar bile küçük ve gelişmemiş durumdadırlar. Sodyum eksikliği belirtileri de benzerdir. Potasyum ve sodyum eksikliğinde ortaya çıkan belirtileri magnezyum eksikliğinde görülen belirtilerden ayırt etmek oldukça zordur. Yaprak veya toprak analizleri yapılarak karar verilmelidir.

 
Pancarda Azot eksikliğine, azot gübrelenmesi yapılmayan, organik madde bakımından zayıf, kumsal alanlarda rastlanır. Bu tür bir eksiklik nitrat ilavesi ile kolay ve hızlı bir şekilde giderilebilir. Azot bitki gelişimi için gereklidir. Yaprak alanını artırarak, toprak yüzeyinin iyi bir şekilde kaplanmasını sağlar ve böylece topraktan rutubet kaybı önlenir.

Aşırı azot gelişimini artırır. Kökte az miktarda ağırlık artışı sağlanmasına karşın şeker oranını düşürür. En uygun gübre miktarı toprak tipine ve kaldırılan ön bitkiye göre değişir.

Gübreleme ile verilen azot, topraktaki azot kaynağına bir takviyedir. Azot eksikliğinin belirtileri, toprak sertliğinden dolayı kökün etkin olamaması veya sel nedeniyle kökün havasız kalması durumundada ortaya çıkabilir. Türkiye toprakları, toprakta azot kaynağı olan organik madde bakımından genellikle zayıftır.  
 
Pancarda Bor noksanlığının sebep olduğu hastalıklar içerisinde, pancarlarda görülen öz çürüklüğü en çok bilinenidir. Pancarlardaki bor noksanlığı özellikle kurak yıllarda ve uzun süren kurak periyotlardan sonra görülür. Bu bakımdan bor noksanlıkların sorun olduğu yere sulama aralıklarının ayarlanmasına özel dikkat gösterilmelidir. Noksanlık halinde önce büyüme geriler, genç yapraklar birbirine yakın bir şekilde oluşurlar ve alt kısıma doğru daralırlar. Damarlar arasında sarımsı yeşil ve sarı renkli lekeler oluşur. Yapraklar kıvrılır. Genç ve orta yaprakların saplan üzerinde yara kabuğuna benzer, gri - koyu kahve kabarcıklar oluşur. Yumru içinde kahverengi halkalar şeklinde başlayan öz çürüklüğü, ilerledikçe dokuları tamamen öldürür ve pancarın içinde siyah çürük bir kısım oluşur. Öz çürüklüğü depolama sırasında artar. Öz çürüklüğü çok ciddi ürün kaybına neden olur. 
 

Şeker pancarının magnezyum eksikliğinde yaprakları hareli sarı bir görüntü alır. Renk değişimi yaprakların uç ve kenar kısımlarından başlayıp içeriye doğru yayılır. Kahve renkli nekrozlar meydana gelir. Yapraklar sarkar. Bu görüntü pancar sarı virüsünün yarattığı simptoma benzer, sadece virüs simptomu, kenarlardan içeri doğru daha muntazam bir yayılma gösterir.

 

Pancar da magnezyum eksikliğinde yapraklarda üst kenara yakın kısımlarda damarlar arasında sararmalar ve içe doğru kıvrılmalar görülür. Fazla etkilenmiş bitkilerde belirtiler yaprakların ortalarına doğru genişleyerek ilerler ve yaprak kenarları siyahlaşır. Hafif magnezyum eksikliğinden kaynaklanan belirtiler, virüs etkisi nedeniyle meydana gelen sararmalarda benzer ve virüs etkisi erken başlarsa bu belirtiler birbiri ile karıştırılabilir. Ancak bu ikisinin farkı şu şekilde ayırt edilebilir:

 

Virüsten kaynaklanan sararma parlaktır ve açık turuncudur. Yaprak kalınlaşır ve kolay kırılır. Magnezyum yetersizliğinde bu belirtiler görülmez.

Şeker pancarında fosfor noksanlığı etkisini çimlenme aşamasından itibaren gösterir, düzensiz bir çimlenme görülür.

Gelişme geriler ve bitkiler normale göre kısa kalırlar.

Buna karşılık yapraklar sert ve dik haldedirler.

Bazı durumlarda yaprak sapları yatık, yere paralel dururlar.

Yapraklar normalden küçük olurlar ve mor veya siyahımsı kahve lekelerle kaplıdır. Yaprak kenarlarında nekrozlar oluşur.

Yaşlı yapraklar sarımsı yeşile döner ve erken ölürler. 
 

Şeker pancarında mangan eksikliğinde genç yapraklar açık, parlak yeşil renkli olurlar. Yaşlı yapraklarda ağ şeklinde veya noktalar halinde klorotik lezyonlar oluşur. Özellikle yaşlı yapraklarda damarlar koyu yeşil renklerini korurlar. Yapraklar kenarlardan içe doğru kıvrıktırlar.

 

Genellikle ilkbaharda görülmeye başlar ve yapraklar üzerinde küçük sarı noktalar belirir. Sararma, açık yeşil renkte kalan damarlar dışında tüm yaprak yüzeyini etkileyebilir. Bu noktalar önceleri dağınık haldedir fakat sonra birleşerek daha büyük lekeler oluştururlar. Çok ciddi durumlarda bitki yavaş gelişir ve yapraklar içeri doğru kıvrılır. Çoğu topraklarda kökler daha derinlere inerek topraktaki mangandan yararlanabilirler ve bu durumda mangan eksiği belirtileri kendiliğinden kaybolur.

Pancarda Kalsiyum yetersizliğinde dış yapraklar normal görünür, fakat daha içerdeki yaprakların gelişmesi yavaşlar ve çoğu zaman kurumuş küçük yapraklar ve yaprak sapları kalır. Deforme alan ve kıvrılan yaprakların uçlarında siyahlaşma belirir ve bu siyahlaşmaya genellikle 'uç yakınlığı' ismi verilir. Daha ileri durumlarda genç yapraklar siyahlaşır, pancarın büyüme noktası ölür ve yanlardan sürmeye başlar. Bu durumda kökteki iletim dokuları kahverengileşir. Daha hafif durumlarda yapraklar, dar kahverengi veya siyahımsı bir hatla çevrelenir ve bu kısımda gelişme yavaşlarken lamina kısmında normal gelişme devam eder ve bu yüzden topraklar kaşık şeklini alır. Toprakta kalsiyum yetersizliği genellikle, besin elementi toksitesine ve kök yanıklığına ortam hazırlayan toprak asitliği ile beraber görülür. Yurdumuz topraklarında kalsiyum yeteri kadar vardır. Çünkü topraklarımızın büyük bölümü kireçli topraklardır. 

 

Magnezyum noksanlığının Sebepleri ve Ekonomik Önemi

 

Magnezyum eksikliği özellikle kireçli ve hafif topraklarda yaygındır, fakat diğer tip topraklarda da görülebilir. Eksiklik iki nedenden kaynaklanabilir. Toprak bitki gelişimi için yeterli olacak miktarda magnezyuma sahip değilse bu gerçek eksikliktir. Alınabilir magnezyum miktarı toprakta 50 ppm den fazla ise bu toprak magnezyum

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 bakımından yeterli demektir. Bu miktar 25 ppm daha az ise, bitki için magnezyum yetersizliği var demektir. Potasyum, sodyum kalsiyum gibi elementler topraktan magnezyum alımını zorlaştırırlar. İkinci yetersizlik ise, çeşitli nedenlerle, örneğin bazı nematodlar nedeniyle kök gelişmesi engellenen bitkilerin toprakta yeterli miktarda bulunan magnezyumu alamaması şeklinde oluşandır. Pancar ekiminden önce alınan toprak numunesinin analizi sonucunda magnezyum eksikliği görülürse magnezyum uygulanmalıdır. Toprak analizi yapılamaması durumunda, ön bitkide magnezyum eksikliği belirtileri görülüp görülmemesine göre karar verilebilir. Magnezyumlu gübreler son baharda uygulanmalıdır. Üründe magnezyum eksikliği belirtileri hafif görüldüğünde üstten sıvı magnezyum sülfat verilebilir

 

Mangan noksanlığının Sebepleri ve Ekonomik Önemi

Mangan bir iz elementtir. Şeker pancarı tarafından alınan mangan miktarı çok azdır ve pek çok toprakta yeterli miktarda alınabilir mangan bulunur. Bu nedenle, mangan eksikliği sık oluşmaz. Fakat mangan eksikliği görülebilir. Örneğin, toprak pH'ının yüksek olmasından dolayı bitki çözünmemiş durumdaki manganı, kuraklık görülüyorsa veya toprak organik maddece zenginse ( fazla miktarda organik gübrelemeden sonra veya çayır alanlar yeni sürülmüşse ) mangan eksikliği görülebilir. Mangan eksikliği ileri durumda ise şeker verimi % 30'a kadar düşebilir. Belirtilerin ilerlemesi, yapraktan mangan sülfat uygulanarak önlenebilir. Bu, yalnızca mangan eksikliğinden dolayı oluşacak verim düşümünü önlemekle, kalmaz aynı zamanda diğer yetersizliklerin ve çıkış sonrası kullanılan herbisitlerin olumsuz etkilerini de önler. Yetersizlik, ağır topraklarda veya pH 6,0'nın altındaki hafif asidik topraklarda görülmez, fakat toprak fazla asidik ise ( pH 5,0'in altında ) mangan zehirlenmesi görülebilir. Yaprakların açık yeşil olması ve gelişmesinin yavaşlaması, azot eksikliği belirtilerine benzer.

 

Potasyum noksanlığının Sebepleri ve Ekonomik Önemi

Bu iki besin elementinin yetersizliği, genellikle aşırı fosfor veya azot kullanımında ortaya çıkar. Gerçek bir eksiklik özellikle hafif kumsal veya organik maddece zengin topraklarda yada yeni işlenmiş zayıf çayır topraklarında ortaya çıkabilir. Toprak analizleri sonucunda yapılacak gübreleme bu eksikliği giderir. Yurdumuzun topraklarında genellikle yeterli düzeyde bitkilere yarayışlı potasyum bulunmaktadır.

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İKLİM ve HAVA FAKTÖRLERİ

Kök verimi ve pancardaki şeker varlığı bakımından iklim faktörleri çok önemlidir. Ülkemizde değişik iklim bölgelerinde yapılan üretimler değişik özellikler gösterir.

•  Denize yakın bölgelerde pancar verimi yüksek, buna karşın şeker varlığı düşüktür.

•  Doğu Anadolu da sert kara iklimi hüküm süren bölgelerde kök verimi düşük şeker varlığı yüksektir.

•  Geçit Bölgelerinde kök verimi ve şeker varlığı normaldir.

•  İç Anadolu gibi iklimin çok sert olmadığı bölgelerde hem kök verimi hem de şeker varlığının yüksek olduğu en iyi pancar bölgeleridir.

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE IŞIK ve SICAKLIK

Pancar bir uzun gün bitkisidir. Kök ve şeker meydana gelmesinde güneş ışığı çok önemlidir. İlk çıkışta ısı ışıktan daha önemli gözükse de ısı arttıkça ışık ihtiyacı da artmaktadır. Gelişme ve şeker yapımı için ideal hava sıcaklığı 23 – 25 ° C dir. Hasattan birkaç hafta önce şeker teşekkülü için sıcaklık çok önemlidir.

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU

Tohum yatağının yeterli rutubete sahip olması gerekir. Nisan – Mayıs aylarında hafif kuraklık köklerin daha derinlere inmesine ve böylece bitkinin su ve besin maddesi yönünden daha iyi beslenmesini sağlar. Yaprakların gelişimi ile pancarın su ihtiyacı artar. Gelişme dönemlerinde su ihtiyacı fazladır ve yağmuru az olan bölgelerde mutlaka sulama yapılmalıdır.

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK

Pancar yetiştiriciliği yapılacak toprakların su ve besin maddelerini tutma kapasitelerinin çok iyi olması, kaymak bağlamaması, iyi bir toprak derinliğine sahip olmaları gereklidir. Pancar tarımı için en ideal toprak, organik maddece zengin, derin, kolay ısınan tınlı ve tınlı kireçli topraklardır.

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TARLA HAZIRLIĞI

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde ülkemiz için tavsiye edilen ön bitki hububattır. Toprak hazırlığında ilk işlem ön bitki hasadı sonrası bitki artıklarının toprağa gömülerek organik maddece zenginleşmesini sağlayan (anız bozma) işidir. Anız bozma ve ilk sürümün mutlaka sonbaharda yapılması gerekir. İlk sürümün sağlıklı yapılabilmesi için hububat hasadından hemen sonra gölge tavı “ toprak rutubeti “ kalkmadan toprağın sürülmesi ve anızın karıştırılması gerekir. Bu konuda en pratik ölçü pulluğun devirdiği toprağın kalıp şeklinde değil, devrildiği anda dağıla bilen yapıda olmasıdır.

 

Anızın asla yakılmaması gerekir. Anızın kolay parçalanması için toprağa sürümle birlikte bir miktarda üre gübresi karıştırılır ve gerekirse toprak ıslatılır. Böylece anızın çürümesi hızlanacaktır. Tarlanın kesik ve engebeli durumda kalmaması için derin sürümden önce mutlaka çizel kullanılmalı, derin sürümden sonra ise tırmık veya sürgü çekilmelidir. Pulluk tabanı varsa buna karşı 2 ila 3 yılda bir ilk sürümden önce bir dip kazan pulluğu çekilmelidir. Anız bozma işleminden sonra güz sürümüne geçmeden önce tarla kendi haline terk edilir. Kıştan önce yapılacak güz sürümüne kadar ( son sürüm ) tarlanın otlanması halinde yüzlek olarak tırmık çekilmelidir. Böylece toprağın su tutması sağlanmış ve yabancı otlarda öldürülmüş olacaktır. Kıştan önce yapılacak bu son sürümle birlikte toprak analiz sonuçlarına göre tavsiye edilen son bahar gübrelemesi de aynı zamanda yapılır.

 

İLK BAHARDA TOPRAK HAZIRLIĞI :

İlk baharda toprak hazırlığı, şeker pancarı yetiştiriciliğinin en hassas işidir. Ekim öncesi yapılan toprak hazırlığının zamanı, bu işte kullanılan ekipmanın kullanılış biçimi, tohum yatağının derinliği, tohumun üstünde kalacak toprağın kalınlığı ve yapısı vb. üretilecek şeker pancarının verimini ve kalitesini, dolayısıyla üretim ekonomisini önemli ölçüde etkiler.

 

İlkbaharda tarla tava gelir gelmez vakit kaybetmeden tohum yatağı hazırlığına başlanmalıdır. Normal bir ( İntaş ) çıkışın sağlana bilmesi için;

•  Tohum yatağının taş, kesek ve bitki artıklarından mutlaka temizlenmiş olması gerekir.

•  Ağır tavda kesinlikle tohum yatağı hazırlığı, gübre ve ( herbisit ) yabancı otlara karşı zirai mücadele ilacı uygulaması yapılmamalıdır.

•  İlkbaharda tohum yatağı hazırlığı esnasında azotlu gübrenin 2/3 ‘ü atılmalı ayrıca yağışlarla birlikte çıkması muhtemel yabancı otlar için eğer kullanılacaksa seçilen yabancı ot ilacı atıldıkta sonra tırmık veya kombi kürümler çekilerek tarla ekime hazır hale getirilmelidir. İhtiyaç duyulan yerlerde merdane çekilmesi de faydalı olmaktadır.

•  İlkbahar tarla hazırlığında toprağın fazla çiğnenmesini önlemek için ekim öncesi işlem sayısı mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.

 

İdeal tohum yatağı hazırlığı, toprak ve iklim şartlarına göre değişmekle birlikte bunlardan en önemlisi, ilk baharda 2,5 – 3 cm kalınlığında, homojen, ince, havalanması kolay, fırda yapıda gevşek bir tabaka ile bunun altında, ilkbaharda işlenmiş, bitkinin almasına elverişli yaklaşık % 10 su taşıyan nemli bir tabakanın varlığıdır. Bu işlenmiş tabakanın üst yüzeyi arzulanan tohum yatağıdır. Tüm bu hazırlıklar yapıldıktan sonra toprak ekime hazırlanmış olur.

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇEŞİT SEÇİMİ

Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biride çeşit secimidir. Çeşit seçilirken aşağıdaki özeliklere dikkat etmek gerekir. Seçilen çeşit ;

 

•  Ekilen yörenin iklim ve toprak yapısına uygun olmalıdır,

 

•  Hastalıklara ve tohuma kalkmaya dayanıklı olmalıdır,

 

•  Kök ve yaprak verimi yüksek olmalıdır,

 

•  Çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi olmalıdır,

 

•  Standartlara göre hazırlanmış ve gerekli ilaçlarla ilaçlanmış olmalıdır,

 

•  Sağlıklı, güvenilir ve ucuz olmalıdır,

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM

Şeker pancarının verim ve kalitesi ile çiftçi gelirini etkileyen önemli bir faktörde ekim tekniğidir. Don tehlikesinin büyük çapta atlatıldığı bir dönemde yapılan erken ekim, pancarın gelişme süresini uzattığı ve verimi arttırdığı için her zaman tercih edilmelidir.

 

Ekimin kusursuz olması açısından ekimde kullanılacak mibzerlerin secimi ve gerekli ayar ve bakımlarının yapılması gerekir. Ekimde sıra araları ile sıralar üzerindeki pancarlar arasındaki mesafe, kök ve şeker verimini önemli ölçüde etkilemektedir.

 

•  Ülkemizde şeker pancarı 45 cm sıra arası mesafeye ekilmekte ve genel olarak 20 – 25 cm mesafede teklenmektedir. 1 dekarda 8000 – 9000 adet bitki denemelerde en iyi sonucu vermektedir.

 

•  Ekim hızı ekim kalitesini etkileyen önemli faktörlerdendir. Hassas mibzerlerle yapılan ekimde mibzeri çeken traktörün hızı 4 km/saati geçmemelidir. Aşırı hız tohumların gayri muntazam dökülmesine, derinlik ayarlarının bozulmasına, tohumların toprak yüzeyinde kalmasına neden olmaktadır.

 

•  Ekim derinliği de verim ve kalite açısından önemli bir husustur. Pancar tohumu 2 ila 5 cm derinliğe ekilmeli ekim esnasında sürekli kontrol edilmeli, toprağın tavı iyileştikçe daha yüzlek, tav aşağı indikçe daha derin yapılmalıdır.

 

•  Ülkemizde genel olarak hassas mibzerle 5• 8 ve 15 cm sıra üzeri aralıklara ekim yapılmaktadır.

 

Pancar ekiminin düzgün olarak yapılması çapa ve hasat makinelerinin kullanımında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Normal ekimden sonra doğal faktörler, tohum çeşidi, haşere ve hastalıklardan doğan tahribatlardan dolayı pancar sayısında % 40 dan fazla azalma olduğu takdirde tarla ikinci defa ekilmelidir.

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIM

 

Pancarın ekiminden hasadına kadar gelişmesini, yabancı otlardan, hastalık ve haşerelerden korunmasını sağlayan mücadele ve sulama dışında kalan tüm işlemlere bakım denir.

 

Bakım işlemlerini söyle sıralamak gerekir;

 

a) Seyreltme / tekleme,

b) Çapalama,

c) Yabancı otlarla mücadele,

d) Hastalık ve Haşerelerle mücadele.

 

A) SEYRELTME VE TEKLEME :

Bir pancar tarlasında birim alandaki bitki sayısı, bu bitkilerin yüzeye iyi bir şekilde dağılış olması, verim ve kaliteye etki eden önemli bir faktördür. Pancarların 4• 5 yapraklı döneme ulaştıklarında seyreltme tekleme işlemi yapılır. Sıra üzeri aralıkların 20• 25 cm olması yeterlidir. Tekleme yapılırken pancarların zedelenmemesine dikkat etmek gerekir.

 

B) ÇAPALAMA :

Yabancı ot mücadelesi ilaçla yapılıyorsa pancarın sadece toprağının havalandırılması için çapalama yapılır. Çapalama buharlaşmanın önlenmesi, toprağın daha çabuk ısınmasını, yağmur sularının düzenli bir dağılımla toprağa işlemesini sağlar. Ülkemiz şartlarında 1 veya 2 çapa yeterlidir. Elle veya makine ile yapılmaktadır. Çapalamada pancarların yan köklerinin zedelenmemesine, fazla kesek çıkartılmamasına ve pancarların çiğnenmemesine dikkat edilmelidir.

 

7) SULAMA :

Şeker pancarı su ihtiyacı fazla olan bir bitkidir. Ekimden hasat dönemine kadar belirli aralıklarda ve miktarlarda suya ihtiyaç duyan bir bitkidir. Sulama dönemleri ;

 

A) ÇIKIŞ ( İNTAŞ ) SULAMASI :

Ekimde sonra yağış alınmaması ve toprağın tavını kaybetmesi halinde yapılır.

 

B) GELİŞME DÖNEMİ SULAMA :

Haziran sonu ile Eylül ortalarına kadar yapılmalıdır.

 

C) HASAT ÖNCESİ SULAMA :

Toprağın tavlı duruma getirilerek, hasadı kolaylaştırmak ve kök kırılmalarını önlemek amacıyla yapılan sulamalar olmak üzere üçe ayrılır. Sulama sayısı bitkideki gelişme gözlenerek 4-6 defa yapılmalıdır.

 

Tarlaya suyun verilmesi( sulama metotları ) ülkemizde üç ana grupta toplanmaktadır :

 

1) Salma Sulama

a) Satıh Sulaması

b) Karık Usulü Sulama

2) Yağmurlama Sulama

3) Damla Sulama

 

Salma sulamada, sulama masrafları düşüktür. Ancak çok fazla su gerektirir ve yağmurlama sulamaya göre etkisi azdır. Salma sulama ile sulanan tarlaların çoraklaşmasının önlenmesi için drenajlarının çok iyi yapılmış olması gerekir. Hangi sulama metodu olursa olsun, şeker pancarı sulamasında aşırı veya yetersiz sulamadan kaçınılması en önemli husustur. Aşırı sulama, kaynak israfının yanında kök çürüklüğü ve bazı hastalıklara neden olmakta, yetersiz sulama ise, bitki gelişiminde ve verim kayıplarının artmasına neden olmaktadır.

 

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASAT

Pancar köklerinin sökülmesi, temizlenmesi ve pancarın yapraklarının kesilmesi işlemine HASAT denir. Ülkemizde pancar ekiminin başlamasından günümüze gelinceye kadar aşamalar kaydeden pancar hasat işlemleri, günümüzde modern tarım teknikleri ve makineleri ile yapılmaktadır.

 

Normal iklim şartlarında pancarın olgunlaşması Eylül sonu ile Ekim ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Hasat işlemleri büyük çoğunlukla el değmeden yapılmaktadır. Pancar hasadı sökme beli, bir iki veya üç sıraya yalnızca söken sökme düzenleri, baş kesimini yapıp yalnızca söken makineler, baş kesimi, söken, depolayıp yükleme yapabilen makinelerle yapılmaktadır. Makineli hasadın elle yapılan hasada göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Kısa sürede az masrafla geniş alanların hasadı, makineli hasadın olumlu yönleridir. Makine temin masraflarının yüksek olması, hasat esnasında daha çok pancarın kırılması, zedelenmesi e dolayısı ile kayıpların artması da olumsuz yönleridir.

 

Hasat toprağın tavı, pancarın sıklığı ve dağılımı, hasat makinesinin tipi ve kullanıcının becerisi ve tarlanın tesviyesi ile yabancı otların bulunmaması makineli hasadı kolaylaştıran etmenlerdir.

 

 

ŞEKER PANCARI HASTALIK VE ZARARLILARI  

 

Yaprak Kıvırcıklığı

Rhizomania

Pancar Uru

Islak Çürüklük

Kök Yanıklığı

Alternaria yaprak Lekesi

Cercospora Yaprak Lekesi

Mildiyo

Phoma Yaprak Lekesi

Ramularia Yaprak Lekesi

Mor Çürüklük

Beyaz Kök Kanseri

seker Kulleme

 

Dana Burnu

Kalkan Böceği

Nematodlar

Pancar Pireleri

Pancar Sineği

 

Hortumlu Böcekler

Kırkayaklar

Mayis Bocegi

Pancar Güvesi

Pancar Leş Böceği

Atomarya

Bibio Sinekleri

Çadır Tırtılı

Salyangozlar

Sikad

Symphidler

Tel Kurtları

Tipula Sinekleri

Toprak Kurtları

Yaprak Bitleri

Yaprak Kurtları

Yay kuyruklular

 

Kıvırcık baş (Curly Top ) Has_KivircikBas.aspx

Sarı Solgunluk

Bakteriyel Yaprak Lekesi

Sarılık virusu

Mozaik virusu

Pancar Veremi

Tohum Kararması

Külleme

Pancar Pası

Kemer Çürüklük

Pancar Beni

Yaş Çürüklük

Rhizoctonia Kök Çürüklüğü

Beyaz Çürüklük

Fusarium Solgunluğu

Verticillum Solgunluğu

Silo Çürüklükleri

 

SUGAR BEET GROWING

 

Each period of human life in our country and the world with the basic nutrients such an important and beet sugar more abundant, high quality and economical to produce, and manufacturers to enhance their income; Stubble and the autumn release in spring soil preparation, fertilization, planting, care, fighting, irrigation, how to harvest and process until all silos must know when and what should be done very well by the manufacturer.

 

• Beet seed germination is small and delicate and must be protected during the initial development of the sprouts. Soil compaction (creamy layer), donor herbicides pests, fungus sprouts' i disease should be closely monitored.

• Soil should be deep processing, the root depth of the water layer should accumulate.

• adequate temperature in the first development is required to be present.

• Maturity period beet adversely affected by high temperature (especially night temperatures)

 

Climate and weather factors in BEET GROWING

Root yield and climatic factors in terms of the presence of sugar beet is very important. The production made ​​in our country shows different characteristics in different climatic zones.

• areas near the sea beet yield is high, whereas the presence of sugar is low.

• root yield in the East region's harsh continental climate prevails is the presence of high and low sugar.

• Transition Regions in the presence of root yield and sugar is normal.

• both root yield in areas where the climate is too harsh, such as the Central Anatolia region are the best of both sugar beet is higher presence.

 

BEET GROWING IN THE LIGHT and TEMPERATURE

Beetroot is a long day plant. Sunlight coming in square root and sugar is very important. The first may seem more important than heat output light, the heat increases so does the need for light. Ideal temperature for growth and sugar production 23 - 25 ° C. Temperature for the formation of sugar a few weeks before harvest is very important.

 

BEET GROWING WATER

The seed bed must have the sufficient moisture. April - May months of mild drought roots to go deeper, thus allowing water and nutrients to the plant in terms of better nutrition. Increased water demand with the development of the beet leaves. Water demand in growth period is over and the rain should be done in areas with little irrigation.

 

BEET the EARTH FARMING

Beet cultivation of the soil water retention and nutrients have the capacity to do their very best, the cream binding, it is necessary to have a good depth of soil. The ideal soil for the beet farming, organic matter rich, deep, loam and loamy calcareous easy-heated soils.

 

BEET GROWING in FERTILIZERS

In beet diseases caused by boron deficiency, seen in beet extract rot is the most common. Boron deficiency in beets is especially evident after years of drought and prolonged dry periods. In this regard, the setting of the place where watering range of boron deficiency problems need special attention. Growth is decreased first if the defects occur in young leaves close to each other and a tapered lower portion. Consists of yellowish green and yellow between the veins spots. The leaves are curled. Young similar to scab over and stuck in the middle leaf, gray - dark brownish bubbles. Tuber rot in essence started as brown rings, completely kills the tissue progresses in the beets and consists of a black rotten parts. Self rot during storage increases. Self rot causes very serious yield loss. Emerging leaves are yellowish green of zinc deficiency in sugar beet. If there is deficiency of iron, leaf blade while the whitish color, leaf veins and stems retain their green color for a while. This image is called the white spot disease beet. Warm, sunny weather increases Bookmark this symptom.

 

Zinc deficiency, excessive alkaline soils (p H 9 0 and above) are seen. These elements against sugar beet, corn and beans are less sensitive. Slows down the development of leaf yellowing occurs in the absence and in the middle of a young leaf. Occurs between the veins on the upper surface of the leaf yellow or whitish spots. Then dry leaf veins, but the veins remain green and fluffy call. If the symptoms disappear quickly applied zinc sulfate in the early stages of zinc deficiency. Zinc deficiency in Turkey is seen especially in the citrus area in South and Central Anatolia beet acreage. Sugar beet phosphorus deficiency shows from germination stage effect is seen irregular germination. Developments recede and plants remain short compared to normal. In contrast, the leaves are stiff and erect their situation. In some cases, the petiole italic, they remain parallel to the ground. Leaves are normally covered with small purple or blackish happens and coffee stains. Necrosis will occur in the leaf edges. Older leaves turn yellowish green and they die early. Magnesium deficiency in leaves of sugar beet receives a yellow moire image. Leaf color change is propagated inward from the edges of the ends and begins. Brown necrosis occurs. The leaves are sagging. This image is similar to symptom caused by beet yellow virus, my only symptom virus, shows a more uniform spread right through the edges.

Beetroot also in parts of magnesium deficiency in the leaves near the top edge yellowing between the veins and inwardly are seen. Symptoms are more influenced by advances in plant expands towards the middle of the leaf and the leaf edges are black. Lightweight magnesium deficiency symptoms arising from, if similar studies yellowing effect caused by the virus and the virus starts early impact of these symptoms may be confused with each other. However, the difference of the two can be distinguished as follows:

 

Yellowing caused by the virus is bright and light orange. The leaves are thick and brittle. These symptoms are not seen in magnesium deficiency.

 

    Causes and Economic Importance

 

Magnesium deficiency is common, especially in calcareous soils and mild, but can also occur in other types of soil. Deficiency can be caused by two reasons. Clay in an amount sufficient for plant growth if this is true with magnesium deficiency. The amount of magnesium in the soil can be more than 50 ppm is sufficient for this soil is magnesium. This amount is less than 25 ppm, there is a deficiency of magnesium for plants. Potassium, calcium and prevent the soil elements such as sodium magnesium intake. The second failure, for various reasons, such as some nematodes of plant root development due to blocked Configure unable to take the form of magnesium present in sufficient quantities in the soil. Magnesium deficiency as a result of analysis of soil samples should be applied prior to planting beets magnesium is seen. Soil analysis can not be performed in case of symptoms of magnesium deficiency can be decided according not to be regarded in front of the plant. Magnesium fertilizers should be applied in late spring. Symptoms of magnesium deficiency in the product overhead light seen when given magnesium sulfate liquid

  Manganese deficiency in young leaves of sugar beet open, bright green in color. Chlorotic leaf lesions occur in the elderly or in reticulated spots. Especially in older vessels retain their dark green leaves. The leaves are curled inwardly from the edges.

Usually begin to appear in spring and small yellow spots appear on the leaves. Yellowing can affect the entire leaf surface vessels other than the light green color. The scattered spots, but this is before then combine to form larger spots. In severe cases develop slowly and inwardly plant leaves. Most soils can benefit from the manga in descending deeper roots in the soil and in this case the symptoms of manganese deficient spontaneously.

 

    Causes and Economic Importance

 

Manganese is a trace element. The amount of manganese received by the sugar beet is very small and can be found in many soil manganese in sufficient quantity. Therefore, the lack of manganese does not occur frequently. But the lack of manganese can be seen. For example, the pH of soil manganese in the plant due to high unresolved cases, if seen drought or soil is rich in organic matter (if the amount of proposed new or grasslands after organic fertilization) can be seen manganese deficiency. Manganese deficiency in advanced cases when the sugar yield may be reduced by up to 30%. Progression of symptoms can be prevented by applying foliar manganese sulphate. This is only to prevent the yield will drop due to the lack of manganese, do not stay at the same time preventing the negative effects of herbicide used and the outlet after another failure. Insufficiency does not occur in heavy soils or slightly acidic pH 6,0'n under the soil, but the soil is too acidic (pH below 5.0) can be seen manganese poisoning. To be light green leaves and development of deceleration is similar to the symptoms of nitrogen deficiency.

  Potassium deficiency beet plant leaves bluish-green color and are curved downward. Vessels would have to open them in tons of colors ranging from yellow to reddish brown. Color changes leaves wilt and die eventually move starting from the older leaves and leaf margins.

Potassium deficiency of sugar beet is usually dull green color and is slightly curved at the edges of yellow discoloration occurs. They turn to a reddish brown with pale area by expanding the deficit situation increases. Potassium is readily displaceable on the plant body. Therefore, symptoms first appear in younger leaves after the old leaves. New leaves are small and undeveloped state, even if they remained green. Sodium deficiency symptoms are similar. The symptoms that arise in potassium and sodium deficiency is very difficult to distinguish from symptoms seen in magnesium deficiency. The decision should be made ​​leaf or soil analysis.

 

    Causes and Economic Importance

 

The inadequacy of these two nutrients, usually occurs in excessive phosphorus or nitrogen use. Especially a lack of real light sandy soil rich in organic matter or new processed or may occur in poor pasture land. Fertilization to be made as a result of soil analysis corrects this deficiency. In our country there are plant-available soil generally adequate level of potassium in the plant.

  Calcium deficiency in non-beet leaves appear normal, but slows down the development of the leaves remain dry most of the time inside more and smaller leaves and leaf stalks. And blackening appears deformed leaves and curls at the ends of this blackening is usually 'ends closeness' name is given. More advanced cases, young leaves turns black, the growth point of beets begin to die and take as well. In this case the transmission in root tissue browning. Milder cases leaves, is surrounded by a narrow brown or blackish line and slowed down development in this section of laminated continue normal development and therefore takes the form of land spoon. Calcium deficiency in the soil often occurs along with nutrient toxicity and prepare the soil acidity environment to the root blight. Our country has up enough calcium in the soil. Because the majority of our soil is chalky soils. Nitrogen deficiency, which made ​​the nitrogen fertilization, poor in organic matter, are found in sandy areas. Such a lack of easy addition of nitrate and quickly removed. Nitrogen is necessary for plant growth. Increasing the leaf area provides a good way to coat the ground surface, thereby preventing loss of moisture from the soil. Enhances the development of excess nitrogen. A small amount of weight gain for the providing of the sugar content in the root reduces. Optimum amount of manure varies depending on the soil type and removed the front plant. Fertilization with the nitrogen, the nitrogen sources in the soil reinforcement. The symptoms of nitrogen deficiency, may not be effective or suffocation of the roots due to soil stiffness due to flooding may occur in the case of the root. The territory of Turkey, which the nitrogen source in organic matter in the soil is generally poor.

 

BEET GROWING FIELD PREPARATION In

Sugar beet is recommended for pre-plant grain cultivation in our country. Soil preparation after the first operation in the pre-crop residues into the soil allowing enrichment plant buried organic matter (stubble) job. Stubble and the first version should always be done in the fall. Shadow annealed immediately after the grain harvest to the first version made ​​healthy "soil moisture" and tilling without leaving the stubble should be mixed. In this regard, the speed is not the most practical form of plow land which measure the mold is that it speaks to disperse as soon as tilting structure.

 

Never stubble should not be burned. In an amount in combination with the version in the ground for easy decomposition of urea fertilizer are mixed and if necessary stubble soil is wetted. So will accelerate decay of stubble. Field of cut and before deep rough version to remain in the state must draw should be used and should be taken after deep version of the rake or slider. Plow bottom plow if it wins against the bottom 2 to 3 years before a first version should be taken. After the stubble before the fall version field is abandoned to its own devices. Will be held until the autumn before the winter version (latest version) should be exposed if the rake as the grazing fields. Thus, provided the soil water retention and weeds will be killed. According to the recommendation to be made before winter soil analysis results with this latest version is the last spring fertilization is done at the same time.

 

FIRST SPRING SOIL PREPARATION:

Soil preparation in the spring, the most sensitive is the work of sugar beet cultivation. Made when the soil preparation before planting, usage of the equipment used for this, the depth of the seed bed, the soil will remain on top of the seed thickness, structure and so on. the yield and quality of sugar beet are produced, thereby significantly affect the production economy.

 

Seed field immediately pans should be initiated as soon as the spring bed preparation. For a normal (İntaş) to know to provide the output;

• Seed bed of stone, turf and plants must be cleaned no longer necessarily from.

• Heavy TAV certainly seedbed preparation, fertilizer and (herbicide) application of pesticides should not be made against weeds.

• The nitrogen fertilizer during the preparation of the seed bed in the spring 2/3 should be taken should also be made to go with precipitation to potential weeds if used if the selected herbicides after thrown ready to rake or Central Heating tow field planting. Withdrawal rollers are also useful where needed.

• the number of transactions over the soil before planting to prevent breaches in spring field preparation should be reduced as much as possible.

 

The ideal seed bed preparation, although it varies according to the soil and climatic conditions, the most important of which, in the spring 2,5 - 3 cm thick, homogeneous, thin, ventilated, easy under it with a loose layer structure puff, finished in the spring, favorable about% to get the plant 10 is the presence of a moist layer with water. The upper surface of the finished layer is desired seed bed. All these preparations will be made ​​to the soil after planting.

 

BEET VARIETIES SELECTION OF BREEDING

UmUdUr selection of varieties, one of the most important factors affecting the yield and quality of sugar beet production. When selecting the type you need to pay attention to the following specifications. Selected varieties;

 

• must comply with the cultivated area's climate and soil structure,

 

• A stand must be resistant to diseases and seed,

 

• Stem and leaf yield should be high,

 

• Germination and field power output should be good,

 

• prepared according to the standards required and must be medicated with drugs,

 

• Healthy, must be reliable and cheap,

 

BEET GROWING in October

An important factor affecting the yield and quality of sugar beet farmers' income by planting technique. Made at a time when the danger of frost overcome early planting on a large scale, which extends the period of development beet and should always be preferred because it improves productivity.

 

October planting of drills to be used must be flawless in terms of selection and made ​​the necessary adjustments and maintenance. The distance between the rows with occasional planting beet on, are significantly affected root and sugar yield.

 

• In Turkey, sugar beets are planted in 45 cm row spacing and overall 20 - 25 cm distance is singling. 1 hectare 8000-9000 Total plant trials gives the best results.

 

• October is one of the important factors affecting the rate of sowing quality. The speed of the tractor pulling made ​​with precision seed drills drills 4 km / h should not exceed. Excessive speed irregular shedding of the seed, to the deterioration of depth adjustment causes the seeds to remain on the soil surface.

 

• Planting depth is also an important consideration in terms of yield and quality. Beet seeds should be planted to a depth of 2 to 5 cm during continuous cultivation should be checked more exposed soil improves annealing, temper comes down must be made deeper.

 

• In our country, overall precision seed drill 5 • 8 to 15 cm row spacing and planting is done.

 

Done properly in the use of beet sowing and harvesting machines anchor provides great amenities. Normal natural factors after planting, seed varieties, pest and that more than 40% reduction in the number of beet diseases stemming from damage if the field should be planted twice.

 

BEET CULTURE MAINTENANCE

 

The development of the sugar beet harvest to planting, weeds, disease and care for all the transactions is called outside fighting and irrigation provides protection from insects.

 

You need to sort out maintenance operations, said;

 

a) Dilution / misfire,

b) Hoeing,

c) combating weeds,

d) Disease and pest control.

 

A) DILUTION AND misfire:

The number of plants per unit area in a beet field, is well on the surface of the distribution plant, is an important factor affecting the yield and quality. When they reached the period of 4 • 5-leaf beet misfire dilution process is done. Row spacing of 25 cm is sufficient that 20 •. Care must be taken not to damage the misfire while beets.

 

B) HOEING:

If done drugs weed beet hoeing is done only for the aeration of the soil. Hoeing preventing evaporation, warming the soil faster, allows rainwater to penetrate the soil with a regular distribution. 1 or 2 anchor in our country is sufficient. Is done by hand or machine. Hoeing, as to not damage the beet root, be careful not to violate not to remove more than clods and beets.

 

7) IRRIGATION:

Sugar beet is a plant in need of more water. Amount at specific intervals until the harvest period in October and is a plant that needs water. Irrigation periods;

 

A) OUTPUT (INTAS) IRRIGATION:

Precipitation and soil after planting to be done in case of loss of temper.

 

B) PERIOD OF IRRIGATION DEVELOPMENT:

Should be made until the middle of September to the end of June.

 

C) PRIOR TO WATER HARVESTING:

Soil brought annealed condition, in order to facilitate harvesting and to prevent root fracture is divided into three, including irrigation made​​. Irrigation development in the number of plants should be done 4-6 times observing.

 

Field to be given water (irrigation methods) in our country are divided into three main groups:

 

1) Flow Irrigation

a) Surface Irrigation

b) Procedure Furrow Irrigation

2) Sprinkler Irrigation

3) Drip Irrigation

 

Release irrigation, irrigation costs are low. However, it requires a lot of water and has little effect by sprinkler irrigation. Salma drainage to prevent the desertification of land watered with watering must be very well made. Whatever the method of irrigation, sugar beet is the most important in avoiding the excessive or insufficient irrigation irrigation. Excessive watering leads to root rot and waste of resources besides some diseases, and inadequate irrigation has led to an increase in plant growth and yield losses.

 

GROWING BEET HARVEST in

Removing the beet root, called the cleaning and processing of beet leaves HARVEST interruption. Stage in our country today until the start of the beet sowing beet harvest record transactions are now made with modern farming techniques and machinery.

 

Under normal climatic conditions of the beet maturation continues until mid-October to the end of September. Harvest operations are mostly performed without manual intervention. Beet harvest to remove the waist, remove only a two or three rows of the removal order, just remove the machines doing the cutting head, cutting head, unscrew that is done with machines capable of loading store. There are positive and negative aspects of machine harvesting done by hand harvest. In a short time at low cost and wide range of harvest, machine harvest are positive. A higher supply costs of the machine, the more breakage during beet harvest, with the increase of losses due to injury are the negative direction.

 

Harvest soil annealing, the frequency and distribution of beet harvesting machine type and the user's skills and facilitating factors are the lack of mechanized harvesting of weeds and leveling the land.

 

COMMON DISEASES AND PESTS IN THE SUGAR BEET

Hepatitis virus

Mosaic virus

Leaf Curl

Rhizomania

Curly head (Curly Top)

7Sar of Wilt

 

Beet Uru

Tuberculosis of Beet

Wet Rot

Bacterial leaf spot

 

Stem Blight

Alternaria leaf spot

Dim Seed

Cercospora leaf spot

Downy mildew

ashing

Phoma leaf spot

Ramulari to leaf spot

Beet rust

Rot belt

beets me

Phoma root rot

Age Rot

Rhizoctonia Root Rot

Moran Rot

white Rot

Cancer Stem White

Fusarium wilt

Verticillium wilt

Rot in Silo

 

Atomary to

Bibione Flies

Tent Caterpillars of

Dana Cape

Hose Insects

Shield Bug

millipedes

May Bugs

Nematodes

Beet Moth

Beet Carrion Beetle

Beet fleas

Beet Fly

snails

cycads

Symphid on

Tel Wolves

Tipula Flies

Soil Wolves

Aphids

Leaves Wolves

Tailed in spring

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com