GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Armut Yetiştiriciliği


 

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

Pear breeding pests, nutrient deficiency disease care and feeding of plants

 

Armutlar genel olarak 7 °C nin altında 1000 – 2300 saat soğuklamaya ihtiyaç gösterirler. Bu türü bir

 çok çeşitlerinde en yüksek kaliteli, meyveler yazları sıcak ve kurak yerlerde olur.

 

Armudun elmaya göre daha fazla bir ortalama sıcaklık istediği görülür. Armut yetiştiriciliği, bu yüzden Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde, elmaya göre daha ekonomik olarak yetiştirilir. 

 

Armut bir mutedil iklim ağacıdır. Elmaya göre soğuklara daha az dayanıklı olduğundan kuzey yarım küresinde 55 enlem derecesinden daha yukarılara çıkamaz. Yükseklik bakımından da, elmaların yetiştiği  fazla yüksek yerlerde bulunmaz.

 

Armut ağacı - 25 ila – 30 °C  dereceye kadar dayanırsa da uzun süren şiddetli soğuklarda, özellikle nemlice olan topraklarda, ağaçlarda sürgün uçları donar. Armut çiçekleri – 2.2 °C , ufak meyveleri –1.1 °C derecede dondan zarar görür.

 

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Pear cultivation of plants in nutrient deficiency, symptoms, removal, fertilization

 

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Armutta çinko noksanlığı

Pear zinc deficiency

 

Armutta çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.

 

Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.

 

Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.

 

Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur. Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür. 

 

Armutta Potasyum noksanlığı

Potassium deficiency in pear

 

Armutta Potasyum noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür.

 

Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.

 
Armutta azot noksanlığı

Nitrogen deficiency in pear


Armutta azot noksanlığının belirtileri, yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur.

Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler.

Yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür.

Sürgün gelişimi zayıftır. Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır. Meyveler olgunlaşmadan renklenirler. Kirazda meyveler koyu renkli olurlar.
 
Armutta bor noksanlığı

Pear boron deficiency


Armutta bor noksanlığında, çiçekler soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar. Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar. Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler. Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir. Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur,  yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar. Ancak yapraklarda kloroz görülmez. Elma ve armut meyvelerinde büyük şekil bozuklukları ve iç ve dışta mantarlaşmalar görülür. Meyveler normalden küçüktür ve bazen çatlamalar olur. Bor noksanlığından ileri gelen dış mantarlaşmalar, kalsiyum noksanlığın dan ileri gelen acı benek hastalığı ile karıştırılmamalıdır. Acı benek dalda ya çok geç dönemde, veya daha çok hasattan sonra, depolama sırasında ortaya çıkar.
 
Armutta Demir noksanlığı

Iron deficiency in pear


Armutta Demir noksanlığında ortaya çıkan belirtiye kloroz yada sarılık denir. Araz kendisini daha çok kireçli ve besin bakımından zayıf topraklarda gösterir. Bilhassa yağışlı mevsimlerde araz şiddetlenmektedir. Kloroz’un demir noksanlığından ileri geldiği durumlarda yaprak damarları yeşil, buna mukabil damarlar arası doku sarıdır.

Belirti genç yapraklarda başlar, yaşlı yapraklara doğru ilerler. Böyle yaprakların kenarlarında zamanla kırmızımtırak veya kahverengi kurumalar oluşur. Fotosentezin aksaması nedeni ile gelişme yavaşlar, verim düşer ve neticede ağaç ölebilir. Kloroz, bitki bünyesine alınan ihtiyaç fazlası kirecin, bitki bünyesinde bulunan serbest demirin tutmasından ileri gelir. Klorofil teşekkülünde katalizatör olarak görev yapan demir, kireç tarafından tutulduğu hallerde bu görevi yapamaz. Demirin tutulması sadece bitki bünyesinde olmaz. Aşırı kireçli topraklarda Demir II bileşikleri. Demir III bileşiklerine dönüşerek toprağa bağlanır ve bitki tarafından alınamaz.
 
Armutta magnezyum noksanlığı

Pear magnesium deficiency


Armutta magnezyum noksanlığında yaprakların ana damar çevresi ve kenarlara yakın bölgelerde nekrozlar oluşurken, yaprak kenarları yeşil renklerini korurlar. Bu belirrtilerin ortaya çıkması mevsim sonlarına doğru olur. Yapraklarda erken dökülme de görülür. Armutta potasyum noksanlığında yapraklar sarımsı yeşil renkli olur ve tipik bir şekilde kıvrılma gösterirler. Yaprak kenarlarında potas noksanlığının tipik belirtisi olan nekrozlar oluşur.
Armutta fosfor noksanlığı

Phosphorus deficiency in pear


Armutta fosfor noksanlığı ağacın büyümesini yavaşlatır. Yaprak sistemi koyu yeşil görünümlü, yaprak sapları ve genç sürgünler mor renklidir. Yaşlı yapraklar bronzlaşır ve erken dökülür.

Armutta fosfor noksanlığında yapraklar küçük, koyu yeşil renkli, bronz veya mor lekeli olurlar. Yaprak saplan kırmızımsı renkli olup dal ile bağlantıları dar ay yapacak şekilde dik dururlar. Seyrek bir yaprak sistemi vardır. Yaşlı yaprakların kenarlarında koyu kahve nekrozlar oluşur. Erken yaprak dökümü görülür.

Çiçek ve meyve sayısı azdır. Meyveler küçük kalır ve olgunlaşmadan dökülür. Meyveler cansız donuk renkli, sert ve sık bir dokuya sahip olup, tatsızdırlar.

Fosfor miktarı azota oranla aşırı fazla olduğu takdirde de meyve eti yine kaba dokulu olur.
 
Armutta mangan noksanlığı

Pear manganese deficiency


Armutta mangan noksanlığı simptomları birbirlerine benzerlik gösterir. Hafif ve orta derecede noksanlık halinde, genç yapraklarda, damar aralarında hafif renk açılması ortaya Bu renk açılması oldukça hafif olup, ancak, yaprak ışığa tutulduğunda görülebilir derecededir. Noksanlığının daha şiddetli olması halinde renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsü alır. Daha sonraki aşamada, için yaprak yüzeyini beyazımsı sarı renkli noktalar kaplar. 

Armutta Kalsiyum noksanlığı

Calcium deficiency in pear

 

Armutta Kalsiyum noksanlığı daha çok meyvelerde ortaya çıkar. Yapraklarda ise eksiklik belirtileri nadiren görülür. Yüksek düzeyde Kalsiyum eksikliği olan ağaçlarda; en genç sürgün yapraklarının yukarıya doğru kıvrılması, damarlarda ve damar aralarında kloroz meydana gelmesi, ileri aşamalarda ise yaprak kenarlarında sarı-kahverengi nekrozların oluşması gibi belirtiler gözlenir.

 

Meyvedeki eksiklik belirtileri çok daha belirgindir. Anormal kabuk bronzlaşması, hasada doğru lentisellerin koyulaşması ve bazen de hasat döneminde şiddetli meyve çatlaması ile kendini gösterir. Ancak meyvede Kalsiyum eksikliğinin en önemli belirtisi “Acıbenek” tir. Acı benek, armutta hasada yakın veya hasattan sonra depolama sırasında meydana gelen; karşıdan bakıldığında kabuğun üzerinde şekil bozukluğu oluşturan kahverengi-siyah beneklerle kendini belli eden, fizyolojik bir bozukluktur. Bunların yanında Kalsiyum eksikliğinde; iç kararması, acı benek, iç sulanması, düşük sıcaklık zararı ve yaşlanma bozuklukları gibi pek çok fizyolojik bozukluk ortaya çıkar.

 

Toprakta genellikle bitki ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde kalsiyum bulunur.

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 

Özellikle Türkiye  gibi kurak ve yarı kurak bölge topraklarında yıkanma olmadığı için, fazla doygunluk oranı yüksektir.

 

Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum başta gelmektedir.

 

Kireçli ana materyal üzerinde oluşmuş kurak bölge topraklarında kalsiyum diğer bazı besin elementlerinin,

 

özellikle mikro elementlerin alınmasında antagonisık etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir.

 

Türkiye topraklan da bu özellikler taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübreleme yapılmasına pek gerek duyulmamaktadır.

 

Ancak asit karakter taşıyan yerlerde kireçleme amacıyla kalsiyumlu bileşiklerin kullanılması söz konusu olmaktadır.

  

 

BOOLTEX Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
       
GOLDENMIX®

Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,

meyve tutumunda 2. uygulama,

hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır. 

200-300 cc
       
GOLDEN ÇİNKO

Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.

125-150 cc
       
GOLDEN DROP

AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTAS    

Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı

2-3 kg
       
COMPLEX

Organik esaslı damla sulama ve salma sulama gübresi.

On beş gün aralıklarla. Bir boş, bir dolu sulama veya bölünmüş miktarlarda dolu sulama.

   

Dönüme

5-7 kg

 

Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.

 

Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Armutlar genellikle azota karşı elmalardan daha çok tepki verirler ve meyvelerin kalitelerinde herhangi bir

Armutta çiçeklenme
Armutta meyve teşekkülü
Armutta olgunlaşma
 bozulma olmadan rahatça azot gübrelemesi yapılabilir. Ancak azot gübrelemesinde dikkate alınması gereken önemli husus ateş yanıklığıdır. Çünkü aşırı sürgün büyümesi bu hastalığın etkinliğini çok arttırır. Daimi yeşil örtü altındaki bahçelerde de azot ihtiyacı daha fazladır. Genel olarak 250 – 500 gr / ağaç saf azot hesabı ile bir azotlu gübreleme yapılabilir.

 

SULAMA

Sulama mayıstan eylül sonlarına kadar yapılır.

 

Sulama aralığı bitkinin isteğine, toprak yapısına, anacın zayıf veya kuvvetli olmasına, yağış ve sıcaklığa bağlı olarak 10-20 gün ile 5- 7 gün arası değişiklik gösterir

 

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TOPRAK İSTEKLERİ

Armut toprak bakımından fazla seçici değildir. Bununla beraber, toprak ne kadar derin, geçirgen, sıcak ve besin maddelerince zengin olursa ağaçların gelişmeleri de o kadar iyi ve verimleri o nispette yüksek olur.

 

Armut yetiştiriciliğinde, bol verim ve yüksek kaliteli meyveler elde edebilmek için en iyi topraklar derin, sıcak, iyi drene edilmiş tınlı topraklar olmalıdır. Armut yetiştiriciliği için, 46 – 63 cm derinliklerdeki bir toprak profili yeterli olmakla birlikte, biraz daha az derin topraklarda alt tabakanın kök  gelişimine müsaade etmesi gerekir ki böylece kökler alt kısımlardan nem sağlayabilsinler.

 

Armut yetiştiriciliğinde bahçe kurarken en sakınılması gereken topraklar yüzlek kireçli topraklar, kuvvetli alkali topraklar veya alt toprak tabakalarına doğru yüksek oranda kireçli su bulunduran topraklardır ki böyle yerlerde ayva üzerine aşılı armutlar, demir noksanlığından büyük zarar görürler. 

 

Armutlar, topraktaki organik madde miktarının oldukça yüksek olmasını severler. Bu bakımdan zayıf toprakları çiftlik gübresiyle takviye etmek gerekir.

 

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAHÇESİ TESİSİ

Armut bahçeleri, ya aşılı fidanlarla veya kurak koşullarda çöğür yetiştirip üzerine aşı yapılarak kurulmaktadır. Armut yetiştiriciliğinde Bahçe kurulurken yaşlı iyi dallanmış fidanlardan yararlanmak en iyisidir. Çünkü, fidanlık döneminde iyi dallanmış fidanlar erken meyveye yatarlar. Armut yetiştiriciliğinde ağaçlar arasında bırakılacak aralık ve mesafeler ekolojik şartlara ve kullanılacak anaca göre değişir. Nemli bölgelerde ayva anaç olarak kullanıldığı zaman 3 – 4 m, orta boydaki

Sulama teknikleri
Damla Sulama
Yüzey Sulama
 ağaçlar için 4 – 6 m ve armut çöğürü üzerindekiler içinde 8 – 12 m aralık ve mesafe yeterli. Kıraçlarda ahlat anacı üzerinde bu mesafeler daha geniş tutulur

 

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA

Modifiye- Lider sistemi terbiye şekli armutlar için iyi gelir. Durum elmadakinin aynısıdır. Armutlarda çok görülen ateş yanıklığı hastalığından dolayı, meydan gelecek dallardaki ölme ihtimali hesaplanarak 4 – 6 ana çatı dalının gelişmesi sağlanır. Bunun için armutlardaki satın alınan fidan 90 – 120 cm yerine 120 – 140 cm uzunlukta olursa daha iyi olur.

Toprak
Toprak çeşitleri
Toprak işleme Teknikleri

 

Armut yetiştiriciliğinde budama elmalarda olduğu gibi çok hafif olmalıdır. Mahsule yatan ağaçlara hafif bir budama tatbik edilmesi ve yaygın bir gelişmenin temini için dal ve dalcık çıkarması yapılmalıdır.

 

Mahsul verme durumu bakımından armut çeşitleri iki gruba ayrılırlar

1 – Kısa meyve dalcıklı çeşitler, bu çeşitlerden Beurre Hardy, B. Bosc, Beurre Clairgeau, Lawson ve Flemish,

Armutun Faydaları
Armut Kalp dostu
Armut reçeli
 Beauty' de yeni gelişme daima yeni kesim yerlerinde olur,

2 – Kuvvetli meyve dalcığı ve sürgün meydana getiren grupta Williams ( Bartlett ), Eastar Beurre, Winter Nelis ve Patrick Barry çeşitleri vardır.

 

Birinci gruba giren çeşitlere, bol miktarda çiçek gözü teşekkül etmeleri için orta derecede bir budama yapılması gereklidir. Bunlarda keza, kısaltma ile dal ve meyve dalcıklarında seyreltmede tavsiye edilir. İkinci gruba giren çeşitlere ise çok hafif bir budama yapmak gerekmektedir.

Budama Teknikleri
Meyve Budama
 

 

Armut yetiştiriciliğinde gerek kışın, gerekse büyüme mevsiminde ağaçlar kontrol edilerek, ateş yanıklığı hastalığı uyku devresinde iken yakalanmalıdır. Bunun için ağacın tepe gelişmelerine bakmak yeterli olur. Bunlara bulaşmış sürgünlerde yapraklar kış mevsimi boyunca kaldıkları için kolayca tanınırlar. Hastalık görülür görülmez hastalıklı kısmın hemen kesilip atılması ileride çok dal çıkarılmasını önlediği gibi hastalığı da frenler.

 

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SEYRELTME

Bartlett, B. Hardy, B.Bosc gibi çeşitler bazen her huzmede 3 – 5 meyve olacak şekilde meyve bağlarlar

Hastalık ve Zararli Donemleri
Elma hastalık ve Zararlı Donemleri
Kiraz hastalık ve Zararlı Donemleri.
Narenciye hastalık ve Zararlı Donemleri
Patates hastalık ve Zararlı Donemleri
Seftali hastalık ve Zararlı Donemleri
 ki bunların sayısını 1 -2 ye düşürmek gerekir. Ancak seyreltmede ağaç üzerindeki ürün yükü de dikkate alınır eğer ağacın üzerindeki meyve tutumu yüksek değilse huzmelerde seyreltme yapmaya gerek yoktur.  Armutlarda elle seyreltme çiçeklenmeden 50 – 70 sonraya kadar yapılabilir

 

MEYVE İŞLERİ

Derim

Bir ağaçta derim hiç değilse üç kez tekrarlanmalıdır. Derim olgunluğunun tayininde burada da meyve kabuğunun taban rengi, meyvenin daldan ayrılma durumu meyve etinin sertliği ve tam çiçekten olgunluğa kadar geçen süre dikkate alınır

 

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SEÇME ve BOYLAMA

İhracat standartlarına göre armutlar Ekstra, Birinci sınıf ve İkinci sınıf olmak üzere üç kalite sınıfına ayrılır. Meyvelerin her üç kalite sınıfında da minimum şartlara sahip olmaları gerekir. Buna göre meyveler tam ve sağlam olmalı, üzerlerinde gözle görülen ilaç artığı bulunmamalı, üzerleri yaş olmamalı ve yabancı tat ve koku

Bitkilerde stres
Kuraklik stresi
Tuz stresi
Sıcaklik stresi
Soguk stresi
Don stresi
Hastalik stresi
Su taşkını Fazla su stresi
Oksidatif stresi
Hava kirliliği stresi
Ağır Metal stresi
 olmamalıdır. Bu sınıflarla ilgili toleranslar TSE' nin ilgili standardında verilmiştir.

 

 

 

PEAR GROWING

 

Pears are a temperate climate trees. Pear tree - 25 to - severe in cold lasts up to 30 ° C if longer, especially in moist soil, the shoot tips of the trees donor. Pear blossoms - 2.2, small fruits -1.1 degrees C or damaged by frost. In terms of height is not in a place where they grow apples too high.

 

Pears are generally below 7 ° C from 1000 to 2300 hours they require chilling requirement. Such a wide variety of the highest quality, fruit in summer becomes hot and dry place. According to the pear and the apple appears to want more than the average temperature. Pear, so in areas with Mediterranean climates, according to the apples grown more economically

 

Soil request of pear

Pear is not more selective in terms of territory. However, how deep the soil is permeable, the development of hot and rich in nutrients and yields would be good if the tree were so high in that proportion

 

In pear, plenty of fruit yield and high quality to achieve the best soils deep, warm soil must be well drained loam.

  For pear cultivation, 46 - 63 cm is sufficient depth in a soil profile together, must not allow root growth substrate in a little less deep soil moisture from the roots so that they sağlayabil bottom. Garden soil when setting up to be the most avoided in pear exposed calcareous soils, strongly alkaline soils or sub-soil layer soils containing accurate high proportion of lime juice to the grafted pear on quince in such places, they suffered much damage from iron deficiency.

 

Pears, lovers of the very high amount of organic matter in the soil. This poor soils with manure to supplement the care you need.

 

Pear in FERTILIZERS

The symptoms of nitrogen deficiency in pear leaves are small, narrow, it is light green. Older leaves may be yellowish orange or reddish purple and are shed early. Leaf stalks are branches with a view to form an acute angle, thin and short, and if it is seen that a very severe deficiency stems die. The shoot growth is weak. Number of flower buds and small, short duration of fertilization of flowers. Fruit color before ripening. Fruits are dark cherry.

 

Boron deficiency in pear trees, flowers wilt and suddenly they get damaged from the cold colors like black coffee. But they remain in this state for a period not fall branches. Frost damage but create the same image, frost flowers are poured immediately affected. Case of severe deficiency leaf emergence is delayed. Vegetative growth points dies, becomes short shoots, the leaves become small and distorted in shape. However, chlorosis of leaves is observed. Apple and pear fruit in large deformations and internal and external studies in corky observed. The fruits are smaller than normal and sometimes will crack. From boron deficiency leading foreign corky studies should not be confused with the pain spots leading from calcium deficiency disease. Bitter pit in branch or very late, or after more harvest occurs during storage.

 

Typical signs of zinc deficiency in pear trees, narrowed, smaller leaves and rosette formation. The reason for this measurement is the length between nodes are shrinking. Leaf edges are sometimes a volatile state. To stay green at the edges of the leaf surface veins, arteries develop plaques in the form of yellow mosaic between them.

 

Very severe deficiency affects not only leaves, shoot growth continues normally. However, the situation is severe deficiency of shoot growth fully. The number of fruit buds in exile reduced or disappear completely. Stone fruit from browning meat fruit appears. Phosphorus deficiency in pear trees slows the growth of the tree. System-looking dark green leaves, petioles and young shoots are purple. Older leaves are tan and poured early.

 

The perimeter of the main vessel and pear tree leaves over magnesium deficiency in the vicinity of the edge of necrosis were formed, they retain the green color of leaf edges. The occurrence of these symptoms is towards the end of the season. Early loss can also be seen in the leaves.

 

Pear leaves potassium deficiency show yellowish green and typically curl. Necrosis occurs with typical symptom of potash deficiency in leaf margins.

 

These parts turn black if it is very severe potassium deficiency, dies; poured dry up. Deficiency symptoms typically seen especially in fruit trees, as described opposite sides of the sheet die to show color change, the rest of the sheets for a long time can maintain its normal green color and image.

 

Phosphorus deficiency in pear leaves in a small, dark green, purple, bronze or become stained. They stand upright branches will make connections with narrow moon is reddish petioles. Rarely has a leaf system. Occurs at the edges of older leaves dark brown necrosis. Early defoliation occurs. Few flowers and fruit. Fruits remain small and poured before they mature. Fruits lifeless color, hard and is often a tissue, they are tasteless. Excessive amount of phosphorus than nitrogen which case the flesh would still be coarse-grained.

 

Manganese deficiency symptoms in pear trees resemble each other. In case of mild to moderate deficiency in young leaves, veins opening this color is very light tint them out of the opening, however, is very visible when the leaves exposed to light. In case of more severe deficiency increases the opening of leaf color and takes the network image. At a later stage, whitish yellow spots on the leaf surface for containers.

 

Mainly in fertilization, soil and leaf analysis is done. According to the deficiencies to be remedied. Pears usually nitrogen fertilization can be done easily without any deterioration in the quality of fruit from apples and more react against nitrogen. However, fire blight is an important issue to be considered in nitrogen fertilization. Because excessive shoot growth increases the effectiveness of this disease too. Standing under a green blanket in the garden is more need for nitrogen.

 

PEAR GARDEN PLANTS GROWING in

Pear orchards, or grafted onto seedlings or dry conditions are established by making vaccine grown on. Installing pear in the garden it is best to take advantage of elderly well-branched trees. Because, well branched or nursery seedlings during their early fruit. Trees in the distance is kept between the range and pear rootstocks vary by ecological conditions and to be used. When used as rootstock quince humid zone 3 - 4 m, 4 for medium-sized tree - 6 m and pear seedlings in those over the 8-12 m range and distance is sufficient. This distance is kept on the pear rootstocks in arid wider

 

Pear in PRUNING

  Modified-Leader system is good for finishing pear shape. The situation is the same as in apples. Very common because the disease fire blight in pear probability of dying in calculating the branch will occur 4 - 6 development branch of the main roof is provided. This pear seedlings purchased from 90 - 120 cm instead of 120-140 cm in length would be better if.

As with pruning apple pear should be very light. Crop to be applied to a light pruning trees and provide a common development should be done to remove branches and dalcık.

 

DILUTION in pear

Bartlett, B. Hardy, sometimes every beam b.bosc varieties such as 3 - 5 fruits that bind fruit so that they need to reduce the number of 1 -2. However, the load on the trees in the dilution of the product are taken into consideration if there is no fruit on the tree if necessary to make dilutions in high beam.

 

FRUIT WORKS

My skin

My skin is not a tree never to be repeated three times. In the determination of the base color of my skin here ripeness of fruit peel, fruit flesh firmness separation of state from the branches and fruit are taken into consideration from time to maturity in full bloom

 

Pear in the SELECT and longitude

Extra pears according to export standard, first class and second class is divided into three quality classes including. Fruits are required to have minimum requirements at all three quality classes. Accordingly, the fruit should be full and robust, should be no visible drug residue on them, should not and must not be older than foreign taste and odor. Tolerances on these classes TSE's are given in the relevant standards.

 

BEAN COMMON DISEASES AND PESTS in GROWING

Pear scab

Armillaria Root Rot Diseases in Fruit Trees

Rosellinia Root Rot Diseases in Fruit Trees

Pear rust disease in mammals (Gymnosporangium fuscum)

Zinc Deficiency in Pear Tree

Apple Powdery Mildew Disease (Podosphaera leucotricha)

Crown gall disease (Agrobacterium tumefaciens)

Pome Fruit Trees on Fire Blight (Erwinia amylovora)

 

Red Spiders (Mites)

Hawthorn mite (Tetranychus viennensis)

Two-spotted spider mite (Tetranychus urticae)

European red mite (Panonychus ulmi)

Brown spider (Bryobia rubrioculus)

Flat mite (Cenopalpus is pulcher)

Pods Epicometis Zinni (Tropinot hirta)

Brown Koşnil (corner of Parthenolecanium)

Saplings of fruit trees and underground pests (Polyphylla spp., Melolontha spp.,

Anoxia spp.)

Fruit Saw Bees (Hoplocampa spp.)

Kabuklubit of San Jose (Quadraspidiotus perniciosus)

aphids

Green apple aphids (Aphis Pomi)

Gray apple aphid (Disaphis plantagine A)

Red gal aphids (Disaphis spp.)

Peach aphid (Myzus persicae)

Baked plum aphid (Hyalopterus prini)

Peach bloody body bits (Pterochloroides persicae)

Leaf Flexor

Archips rosana (Archips rosanus)

Ordinary yaprakbükücü (A. xylosteanus)

Leaf Gallery moths

Oval leaves of apple moth (gerasimow of Phyllonorycter)

The apple leaf moth (Stigmell to malell A)

Lyonetia clerkella (Lyonetia clerkella)

Pear leafminer (Leucoptera scitell A)

Trees were Kizilkum (Cossus cossus)

Trees were Sarıkum (Zeuzer the pyre to)

Golden Butterfly (Euproctis chrysorrhoea)

American Beyazkelebeg of (Hyphantria cunea)

Tiger Pear (Stephanitis pyri)

Pear Red shelled Bit (Epidiaspis Lepere of)

Pears was psilli (Cacopsyll to pyri)

Scabies leaves of pear (Eriophyes pyri)

Printer Insects

Yazıcıböceg of fruit (Scolytus rugulosus)

Almond yazıcıböceg (S. amygdali)

Lepidosaphes ulmi (Lepidosaphes ulmi)

Ring butterfly (Malacosoma Neustrie)

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com