GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Ayva Yetiştiriciliği


 

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

Ayvalar için en iyi iklim mutedil deniz iklimidir. Bununla birlikte ayvaya memleketimizin deniz ikliminden çok uzak olan yerlerinde, mesela iç anadolu illerimizde de çoklukla rastlamaktayız. Ancak bu gibi yerlerde ayvanın yetişmesi uygun yöneylere ve vadi içlerine bağlı kalmaktadır.

 

 

Ayva ağacı Türkiye şartlarında armut kadar kış soğuklarına dayanıklıdır. Bu meyve türünün kış soğuklanma isteği Ayva ve armutlara göre daha azdır. Çiçeklerin o yılda büyüyen sürgünlerin ucunda meydana gelmesi nedeniyle özellikle soğuk yerlerde geç çiçek açar. Sıcak iklimlerde eriklerle birlikte çiçeklenir. Çok rüzgarlı yerlerde iyi yetişmez. Dallar kırılır. Fazla meyve dökümü olur. Yaprak ve meyveleri sclerotinia’ ya (mumya) karşı hassastır. Fazla yağışlı yerlerde ürün tehlikeye girer.

 

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEĞİ

Kumlu tınlı, geçirgen sıcak topraklarda yetişir. Kökleri yüzlek olup çok derine gitmediğinden toprağın fazla derin olması şart değildir. Ancak bu hiçbir zaman boğucu nem şartları ile bir araya gelmemelidir. Soğuk ve nemli topraklarda meyveler odunumsu bir hal alarak kaliteleri düşer. Ayvaya anaç olarak alıç kullanıldığı takdirde o zaman bunu kuru kumlu topraklarda da yetiştirmek mümkün olursa da genellikle bu gibi durumlarda ağaçların büyümesi zayıf ve verimi düşüktür.

 

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME

Ayvalarda Demir eksikliği halinde ortaya çıkan belirtiye kloroz yada sarılık denir. Araz kendisini daha çok kireçli ve besin bakımından zayıf topraklarda gösterir. Bilhassa yağışlı mevsimlerde araz şiddetlenmektedir.

Ayvanın Faydaları
Ayva Reçeli nasıl yapılır

 

Kloroz’un demir noksanlığından ileri geldiği durumlarda yaprak damarları yeşil, buna mukabil damarlar arası doku sarıdır. Belirti genç yapraklarda başlar, yaşlı yapraklara doğru ilerler. Böyle yaprakların kenarlarında zamanla kırmızımtırak veya kahverengi kurumalar oluşur. Fotosentezin aksaması nedeni ile gelişme yavaşlar, verim düşer ve neticede ağaç ölebilir.

 

Kloroz, bitki bünyesine alınan ihtiyaç fazlası kirecin, bitki bünyesinde bulunan serbest demirin tutmasından ileri gelir. Klorofil teşekkülünde katalizatör olarak görev yapan demir, kireç tarafından tutulduğu hallerde bu görevi yapamaz.

 

Demirin tutulması sadece bitki bünyesinde olmaz. Aşırı kireçli topraklarda Demir II bileşikleri. Demir III bileşiklerine dönüşerek toprağa bağlanır ve bitki tarafından alınamaz.

 

Ayva ağaçlarında azot noksanlığında, yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur. Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler. Yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür. Sürgün gelişimi zayıftır. Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır. Meyveler olgunlaşmadan renklenirler.

Kuraklık nedir?

Kuraklık çeşitleri

Ayva bahçelerine ilkbaharda azotlu gübre verildiğinde meyve kalitesi iyileştiği gibi dökülmede azalır. Fakat verilen azotlu gübrenin Ayvalar olgunlaşmadan evvel tükenmiş olması arzu edilir.

 

Ayva ağaçlarında bor noksanlığı benzer zararlanmalar yaparlar. Çiçek soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar. Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar. Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler. Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir. Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar. Ancak yapraklarda kloroz görülmez. Ayva, elma armut meyvelerinde büyük şekil bozuklukları ve iç ve dışta mantarlaşmalar görülür. Meyveler normalden küçüktür ve bazen çatlamalar olur. Bor noksanlığından ileri gelen dış mantarlaşmalar, kalsiyum noksanlığın dan ileri gelen acı benek hastalığı ile karıştırılmamalıdır. Acı benek dalda ya çok geç dönemde veya daha çok hasattan sonra, depolama sırasında ortaya çıkar.

 

Ayva ağaçlarında çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır. Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur. Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.

 

Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur. Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.

 

Ayva ağaçları çeşitlerine göre çinko noksanlığını duyarlık bakımından aralarında büyük farklılıklar gösterirler.

 

Ayva ağaçlarında fosfor noksanlığında yapraklar küçük, koyu yeşil renkli, bronz veya mor lekeli olurlar. Yaprak saplan kırmızımsı renkli olup dal ile bağlantıları dar ay yapacak şekilde dik dururlar.

 

Seyrek bir yaprak sistemi vardır.

 

Yaşlı yaprakların kenarlarında koyu kahve nekrozlar oluşur. Erken yaprak dökümü görülür. Çiçek ve meyve sayısı azdır. Meyveler küçük kalır ve olgunlaşmadan dökülür. Meyveler cansız donuk renkli, sert ve sık bir dokuya sahip olup, tatsızdırlar.

 

Fosfor miktarı azota oranla aşırı fazla olduğu takdirde de meyve eti yine kaba dokulu olur.Ayvada magnezyum noksanlığında özellikle uzun sürgünlerin yaşlı yapraklarında, damar aralarında, ayri muntazam şekilli, açık yeşil, sarı bazen grimsi yeşil renkli lekeler oluşur. Damar arası lekeler bazı durumlarda yaprak kenarlarına kadar genişler. Lekeler hızla kırmızımsı kahverengi nekrozlara dönüşür. Yapraklar daha sonra solar, kıvrılır, kurur ve erken dökülür. Meyveler tatsız ve kokusuz olurlar. Golden Delicious çeşidi Ayvalar magnezyum noksanlığına fazla duyarlıdırlar.Ayva potasyum noksanlığında yaprakların kenarlarında esmer ve kahve renkli kloroz oluşur ve bu bölgeler kurur. Buna karşılık yapraklar bu haliyle ağaç üzerinde çok uzun süre kalabilirler. Meyveler küçük ve soluk, kalın kabuklu olurlar. Seker miktarı az ve tadı ekşi olur.

 

Ayva bahçelerine verilecek gübre miktarı toprak işleme usulüne, toprağın karakterine, ağacın büyüme gücüne, yaşına, alınan mahsul miktarına göre değişir. En iyisi verilecek gübre miktarı toprak ve yaprak analizleri ile tespit edilmelidir.

 

Ayva ağaçlarında potas eksikliğinde evvela yapraklarda sararma başlar, sonra kahverengi olan yapraklar tamamıyla kuruyup ölür. Kurak senelerde potas eksikliği daha fazla zararlı olur. Potasyum ağaçların fotosentez, nişasta ve şeker yapmasında tesiri olan bir elemandır. Çiçek gözlerinin teşekkülünde rol oynadığı için dolayısıyla potasyum periyodisiteyi önler.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAHÇESİ TESİSİ

Dünyanın hemen her tarafında kapama ayva bahçelerine pek az rastlanır. Memleketimizde de yalnız sapanca gölü kenarında Eşmede ve bir de İzmir’ de kapama ayva bahçeleri vardır.

Kapama ayva bahçeleri kurarken tek gövdeli olarak yetiştirilecek ağaçlar arasında 3 – 4 m aralık ve mesafe bırakılır ve genellikle dikim kare şeklindedir.

 

Dik dörtgen dikimde 4x5 veya 5x6 m aralık ve mesafelerle dikilirler. Verilecek olan aralık - mesafeler toprak tipine ve yetiştirme sistemine göre değişiklik gösterir. Dikim budaması yapılan fidanlar aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde ılıman iklimlerde Kasım – Ocak ayları arasında dikilmeleri tavsiye edilir. Daha soğuk olan bölgelerde ise fidan dikimi Şubat ve Mart aylarında yapılmalıdır. Yetiştiriciliği yapılan ayva çeşitlerinin çoğu kendine verimli olduğu için tek bir çeşitten kapama ayva bahçesi kurulabilir. Fakat düzgün şekilli meyveler elde etmek için mutlaka tozlanma ve döllenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için çeşit karışımı yapmakta fayda vardır. Dikim sırasında bahçede sağlıklı bir tozlanma ve döllenme için mutlaka aynı dönemde çiçek açan çeşit karışımlarına yer verilerek bahçe kurulmalıdır. Aksi takdirde iklimsel olayların olumsuz gittiği bazı yıllarda meyve tutumu oranlarında ciddi düşüşler yaşanır.

 

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İŞLEME

Kapama ayva bahçelerinde toprak işlemesi yapılırken dikkat edilecek en önemli nokta toprağı derin sürmekten kaçınmaktır. Ayva kökleri yüzlek ve toprak yüzüne yakındır. Sürme derin yapılırsa kökler çok fazla kesilerek ağaçlar bundan zarar görür. Bahçelerin biri baharda biri de yaz başlarında sürülmesi yeterlidir. Bu sürmeden sonra bir örtü bitkisinin ekilmesi çok faydalı olur.

 

Örtülü toprak işlemede bahçede herhangi bir toprak işlemesi söz konusu değildir. Sadece aşırı boylanmış olan otlar biçilir veya özellikle ağaç altlarında yabancı ot ilaçları ile düzenli bir mücadele yapılır. Yarı-örtülü veya geçici örtülü toprak işlemede ise bahçede toprak işlemenin uygun olduğu ilkbahar ve yaz aylarında işleme yapılır. Sonbahar ve kış aylarında ise bir kez toprak işleme yapılır veya hiç yapılmaz. Özellikle genç bahçelerde yabancı ot ilacı kullanırken dikkatli olunmalı ve ağaç gövdeleri ilacın etkisinden korunmalıdır. Aksi takdirde genç ağaçların gelişmesi bundan olumsuz etkilenir.

 

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA ;

Kapama ayva bahçelerinde yazı kurak geçen yerlerde, mesela Orta Anadolu’ da olduğu gibi, yazın sulanır. Ağaçların sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi, düzenli ve kaliteli meyve elde edebilmesi için mutlaka sulamaya ihtiyaç vardır. Sulama sırasında aşırı sudan ve sulama suyunun ağacın gövdesine değmesinden kaçınılmalıdır. İmkânlar ölçüsünde damlama veya mini-yağmurlama sistemleri kurulmasında fayda vardır. Salma ve karık sistemi sulamalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Su bulunmayan yerlerde ayva bahçeleri ancak yeterli yağış alan ve yağışların iyi dağılmış olduğu yerlerde kurulabilir.

 

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA ;

Ayva yetiştiriciliğinde budama olayına fidanın alınması ile başlanır. Budamada daha çok ayvanın doğal büyüme şekline yakın olan Goble (Vazo, Kase) veya bu şeklin değiştirilmiş varyasyonlarının kullanılmasında (uygulama kolaylığı bakımından) faydalar vardır. Gövde alçaktan taçlandırılır ve ileriki yıllarda da uç almalarla tacın daha fazla yükselmesine meydan verilmez. Ancak uç almalarda gereğinden çok kesme yapılmamalıdır. Çünkü meyveler sürgün uçlarında oluşur ve çok uç alınırsa ağaç tamamen meyvesiz kalabilir.

 

Özellikle daha sıcak iklimlerde doruk dallı şekle yakın (yıllar ilerledikçe doruk-dal hakimiyeti kayboluyor) bir sistemin uygulanmasında fayda vardır. Ayva düzgün bir taç teşkil eder. Onun için başlangıçta taçlandırma iyi yapılırsa sonraki yıllarda fazla budamaya ihtiyaç kalmaz.

 

AYVANIN ÇOĞALTILMASI VE ANAÇLARI

Ayva çeşitlerinin autogam olmaları bu türde tohumla üretme imkanını sağlarsa da, türün vegetatif olarak da kolaylıkla üretilmesi yüzünden kültür çeşitlerinin çoğaltılması geniş ölçüde çelik, dip sürgünü veya bazı durumlarda aşı ile olur.

 

Aşı yapma zorunluluğu olan durumlarda durgun göz aşısı tercih edilir.

Ayva ayva anacı üzerinde düzgün gelişirse de alıç üzerinde büyümesi yavaş ve zayıf olur. Aşı yerlerinde ve kalem tarafında daima bir şişkinlik meydana gelir.

 

HASAT

Ayva meyvelerinde olgunluk meyve kabuğu yeşil rengin sarıya dönmeye başlaması ve havlı çeşitlerde bu havın kolayca silinmesiyle anlaşılır. Erken toplanan meyveler çoğunlukla susuz, tatsız ve boğucu olur.

 

Ayvalar el ile ve bir makas veya bıçak yardımıyla toplanır. Meyve dalcıkla birleştiği yerden kesilerek ayrılır. Toplama sırasında meyvelerin zedelenmemesine özel olarak dikkat edilmelidir. Ayva meyveleri görünüşte sert ve bu nedenle basınçlara karşı dayanıklı hissini verirse de gerçekte böyle değildir. Meyve eti çabuk zedelenir. Zedelenen yerler kararır ve buralardan çürümeye başlar. Bu nedenle gerek toplamada ve gerek bundan sonraki ellemelerde çok dikkatli olmak gerekir.

 

Toplama için meyvelerin üzerinin nemli olmadığı bir zaman seçilir ve genellikle derim bir ağaçta bir defada yapılır.

 

AYVALARIN DEPODA SAKLANMASI

Ayvalar derimden sonra soğuk hava depolarında 2 – 3 ay saklanabilir. En uygun saklama sıcaklığı 1,5 OC, en iyi hava nispi nemi de % 75 – 80 dir.

Ayvalar saklama sırasında öteki meyvelerle bir arada tutulmamalıdır. Ağır olan kokuları öteki meyvelere sinerek onların tatlarını bozabilir.

 

QUINCE BREEDING

 

Best climate for quince is mild maritime climate. However, in places, far from his hometown of quince our maritime climate, such as we find mostly in our inner Anatolian provinces. However, the cultivation of quince places like this is to adhere to the appropriate vector and interior valleys.

 

Quince tree is resistant to cold winter conditions until pears in Turkey. Winter chilling request of this type is less than the quince and pear fruit. Flowers occur at the end of it because of the growing shoots bloom late years especially in cold areas. With plum blossoms in hot climates. Does not grow well in very windy place. Branches broken. Becomes more fruits dump. Leaves and fruits of sclerotinia 'or (mummy) is sensitive. More products in rainy areas jeopardized.

 

QUINCE in BREEDING GROUND REQUEST

Sandy loam, permeable grows in warm soil. The exposed roots too deep because the soil is not necessarily going too deep. However, this should never come together with the stifling humidity conditions. Woody fruit in cold and moist soil quality are reduced by a state. If the receiver is used as a rootstock Quince then if it is possible to train in dry sandy soil in the growth of the trees in such cases is usually weak and inefficient.

 

GROWING AYVA in FERTILIZERS

In the case of iron deficiency chlorosis symptoms arise or quince is called jaundice. Araz manifests itself more in terms of calcareous and nutrient poor soil. In particular symptoms are exacerbated during the rainy season.

 

In cases where the iron deficiency chlorosis resulted from green leaf veins, whereas tissue between veins yellow. Symptoms begin in young leaves, old leaves move towards. Once the edges of such a brown or reddish leaves are dry. Photosynthesis slows down due to the disruption of development, productivity decreases and eventually the tree may die.

 

Chlorosis, the surplus of lime taken to the plant body, which arises from the holding of free iron in the plant body. Acting as a catalyst in the formation of chlorophyll, iron, where lime can not be kept by this task.

 

Keeping the iron not only in the plant body. Iron II compounds in high calcareous soils. Is connected to ground and can not be transformed to the ferric compounds by the plant.

 

Nitrogen deficiency in the quince tree, the leaves are small, narrow, will light green. Older leaves may be yellowish orange or reddish purple and are shed early. Leaf stalks are branches with a view to form an acute angle, thin and short, and if it is seen that a very severe deficiency stems die. The shoot growth is weak. Number of flower buds and small, short duration of fertilization of flowers. Fruit color before ripening.

Nitrogenous fertilizer in the spring when given the quince is reduced as improved fruit quality loss. But it is desirable that the nitrogen fertilizer Quince out before maturation.

 

Boron deficiency in quince trees do similar studies of damages. Flowers wilt and suddenly they get damaged from the cold colors like black coffee. But they remain in this state for a period not fall branches. Frost damage but create the same image, frost flowers are poured immediately affected. Case of severe deficiency leaf emergence is delayed. Vegetative growth points dies, becomes short shoots, the leaves become small and distorted in shape. However, chlorosis of leaves is observed. Quince, large deformations and internal and external studies in apple pear fruit is seen in the mushrooming. The fruits are smaller than normal and sometimes will crack. From boron deficiency leading foreign corky studies should not be confused with the pain spots leading from calcium deficiency disease. Pain after speckle or more branches or very late harvest occurs during storage.

 

Typical signs of zinc deficiency in the quince tree, narrowed, smaller leaves and rosette formation. The reason for this measurement is the length between nodes are shrinking. Leaf edges are sometimes a volatile state. To stay green at the edges of the leaf surface veins, arteries develop plaques in the form of yellow mosaic between them. Very severe deficiency affects not only leaves, shoot growth continues normally. However, the situation is severe deficiency of shoot growth fully.

 

The number of fruit buds in exile reduced or disappear completely. Stone fruit from browning meat fruit appears.

 

According to the terms of the precision zinc deficiency can vary greatly among varieties of quince trees.

 

Phosphorus deficiency in quince tree leaves in small, dark green, purple, bronze or become stained. They stand upright branches will make connections with narrow moon is reddish petioles.

 

Rarely has a leaf system.

 

Occurs at the edges of older leaves dark brown necrosis. Early defoliation occurs. Few flowers and fruit. Fruits remain small and poured before they mature. Fruits lifeless color, hard and is often a tissue, they are tasteless.

 

The amount of phosphorus to nitrogen ratios excessive that case the flesh still rough textured magnesium deficiency in olur.ayva particularly long exile of the old leaves, vein them, separate regular-shaped, light green, yellow sometimes occurs grayish green spots. Spots between veins extending up to the leaf margins in some cases. Reddish brown spots quickly turn into necrosis. The leaves were then fade, curl, dry and fall early. Fruits become tasteless and odorless. Golden Delicious Quince magnesium deficiency occurs on the edge of the sheet at more than duyarlıdırlar.ayv brown and tan potassium deficiency chlorosis and dry regions. In contrast, the leaves may remain in this state for too long on the tree. Fruits are small and pale, become thick-skinned. The amount of sugar becomes less and taste sour.

The amount of fertilizer to be given quince duly tillage, soil character, tree growth, strength, age, crop depends on the amount received. The amount of fertilizer must be determined to be given to the top with soil and leaf analysis.

 

Lack of quince tree in pot leaves start yellowing in firstly, then brown the leaves die completely dry. Potash deficiency in arid year would be more harmful. Potassium photosynthesis tree, which is an effect of making the starch and sugar components. Flowers prevents potassium periodicity due to play a role in the formation of the eyes.

 

QUINCE GARDEN PLANTS GROWING in

In almost every part of the world are found off the little quince. In our country alone sapanca Umeda spouse and a lake on the edge of Izmir also has off quince orchards.

Among the trees to be grown as a single body when installing quince Off 3 - 4 m intervals and allowed planting distance and is usually in the form of frames.

 

They planted with 4x5 or 5x6 rectangular planting m range and distance. Range that would be - distances vary according to soil type and cultivation system. Planting seedlings vaccine pruning done in November so temperate place to stay on land - they planted between January recommended. In regions with colder tree planting should be done in February and March. Off from one type of farming because most self-fertile varieties made ​​quince quince can be established. But there are surely to achieve pollination and fertilization needs to be properly shaped fruits. There are benefits to doing this kind of mixture. During pollination in the garden and planting a healthy surely giving place to the same period in blooming garden varieties mixture should be established for fertilization. Otherwise, in some years, the fruit set rate went negative effects of climatic events experienced serious decline.

 

BREEDING GROUND HANDLING AYVA in

The most important point in the closing quince soil tillage will be performed to avoid drawing attention to take deep. Quince roots near the soil is exposed and face. Sliding deep roots if too much is done by cutting trees suffer. Simply placing one of the garden in early summer, one in the spring. Planting a cover crop after this drive is very useful.

 

Implicit in the garden in any soil tillage cultivation is not in question. Just harvested herbs or over-graded, which is mainly done on a regular struggle with herbicides in sub-tree. Semi-implicit or implicit temporary tillage in the processing is done in the spring and summer months where appropriate tillage in the garden. In autumn and winter tillage once made ​​or not made at all. Should be used with caution in young garden herbicides and tree trunks should be protected from the influence of drugs. Otherwise the growth of young trees will be negatively affected.

 

QUINCE in IRRIGATION FARMING;

Off quince article in last place in the arid garden, such as the Central Anatolia is, type watered. The ability to show a healthy development tree, surely there is a need to be able to get regular watering and good quality fruits. After touching the trunk of the tree of excess water and irrigation water during irrigation should be avoided. Opportunities to the extent drip or mini-sprinkler systems are installed in benefits. Salma and furrow system of irrigation should be avoided whenever possible. Quince orchards in areas without adequate water, but can be installed in areas where rainfall and rainfall well distributed.

 

QUINCE in GROWING PRUNING;

Quince growing seedlings start by taking the pruning event. Pruning the quince more close to the shape of the natural growth Goble (Vases, bowls) or the use of a modified variation of the shape (in terms of ease of implementation), there are benefits. Crowned with the crown of the lower body and ends in the years ahead will not be taking the challenge to increase. However, at the receiving end of too much cutting should not be done. Because fruits and shoot tips occurs on the very tip of the tree if it can be completely fruitless.

 

Especially in warmer climates close to the peak branched form (year progresses peak-branch dominance is fading) is useful in the implementation of a system. Quince constitutes a proper crown. If you do not initially well done for his crowning need much pruning in later years.

 

Reproduction of QUINCE AND ROOTSTOCKS

If I autogam be providing the possibility to produce seeds of quince cultivars in this species also, as easily produce the type of vegetative reproduction of cultivated extensively because steel, bottom is with exile or in some cases vaccines.

 

Stagnant budding is preferred in cases where the obligation to make vaccines.

If properly developed on quince quince rootstock also grow on hawthorn is slow and weak. Always included in the vaccine and a pen in hand swelling occurs.

 

HARVEST

Mature fruit peel of quince fruit start to turn yellow green color and easily understandable by deletion of this kind of pile in pile. The freshly harvested fruits are often thirsty, tasteless and stifling.

 

Quince are collected with the help of hands and a pair of scissors or a knife. Separated by cutting at its junction with dalcık fruit. Care should be taken not to damage the fruit during a special collection. Quince fruits are apparently feeling stiff and therefore resistant against pressure if the data is not actually the case. Flesh is damaged quickly. The decision places and around the injury starts to decay. Therefore, both requirements must be very careful collection and subsequent studies by hand.

 

The absence of moisture over time is selected for the collection of fruits on a tree and is usually done at a time I say.

 

STORAGE TANKS AYVA in

Quince in cold storage after my skin 2 - can be stored for 3 months. Optimal storage temperature of 1.5 OC, the best air relative humidity 75% - 80's.

Quince should be kept together with other fruit during storage. Heavy smell that pervades the other fruit can spoil their taste.

 

COMMON DISEASES AND PESTS BREEDING in AYVA

Brown Stain (Diplocarpo of the Westbury)

The Mummy (Monilya) disease (Sclerotinia until Linhart)

Iron Deficiency

Root-knot (Agrobacterium tumefaciens)

Fruit Trees on Fire Blight (Erwinia amylovora)

 

Red Spiders (Mites)

Internal quince moth (Cydia pomonella)

Brown Koşnil (Parthenolecanium Cornu)

Saplings of fruit trees and underground pests (Polyphylla spp., Melolontha spp., Anoxia spp.)

aphids

Leaf Flexor

NEW quince leaf curl (Archips Rosanus)

Adi leaves bender (a.xylosteanus)

Golden Butterfly (Euproctis chrysorrhoea)

Tiger Pear (Stephanitis Pyre of)

Scabies leaves of pear (Pyre of Eriophyes)

Oriental fruit moth (Cydia molesta)

Bituberculate (Palaeolecanium Bituberculat I)

Printer Insects

Fruit Printer beetle (Scolytus Rugulosus)

Almond Printer beetle (S. Amygdala is)

Caterpillars are buds

Lepidosaphes ulmi (Lepidosaphes Ulmu)

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com