GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Bakla Yetiştiriciliği


 

BAKLA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Broad Bean 

 

Gelişme süresi 120 200 gün gibi uzun olmasına karşın fazla sıcaklık istemez. Ilık iklim bitkisi olup börülce, fasulye ve bezelyeye nazaran soğuklara biraz daha fazla dayanabilmektedir. Bakla yağışlı ve rutubetli iklimleri sever. Gelişme dönemi boyunca düzenli ve yeterli miktarda yağış alan, yada sulanabilen yerlerde iyi yetişir. Taze bakla üretimi kış veya ilkbahar döneminde yapığından bu dönemde iklim koşullarının kurak veya soğuk olmaması

 gerekir.

 

Bakla tohumlarının çimlenip bitkinin toprak yüzeyine çıktığı ilk dönemde –4 ve –6 °C sıcaklıklara dayanabilir. Sıcaklığın –10 °C ‘ye düşmesi bitkilerin ölümüne neden olur. Toprak sıcaklığının 9 °C hava sıcaklığının 10-14 °C arasında olması tohumların çimlenebilmeleri için uygun bir sıcaklıktır. Normalde bitki gelişmesi için 10-20°C arasında değişen bir sıcaklığın olması gerekir. Çimlenme zamanındaki fazla yağış ve kuraklık bakla verimini önemli ölçüde azaltır. Çimlenme dönemi boyunca ılık bir hava geçerse ürün miktarı artar. Deniz havası baklanın en iyi uyum sağlayabileceği havadır.

 

Bakla kısmen uzun gün bitkisidir. Kısa günde yeşil aksamı iyi gelişir. Generatif gelişme için günlük ışıklanma süresinin 12 saatin üzerine çıkması gerekir.

 

Toprak isteği

Bakla derin, geçirgen, organik maddece zengin su tutma kapasitesi yüksek tınlı killi topraklarda en iyi sonucu verir. Erkencilik düşünüldüğünde hafif kumlu topraklar yüksek verim düşünüldüğünde ise alüviyal ve kili- kumlu topraklar ile ıslah edilmiş turbiyer topraklar tercih edilir. Toprak nötr veya hafif alkali olduğu zaman en iyi verim elde edilir. PH 7-7.5 arasında olmalıdır. Asitli topraklarda baklanın büyümesi yavaşlar ve verimi çok düşük olur. Bu tip topraklarda nodozite bakterilerinin bitki köklerini ziyareti ve nodozite meydana getirme oranı çok düşük olur.

 

Toprak hazırlığı ve ekim

Bakla kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilir. Kışlık ekimlerde anızdan sonra tarla sürülür ekime hazırlanır. Yazlık ekimde ise, anız bozumundan sonra toprak derince sürülür. İlkbaharda tohum ekiminden önce tekrar sürülerek ekime hazırlanır. Bakla derine ekildiği için toprak derin işlenmeli ve yabancı otlardan temizlenmiş olması gerekmektedir.

 

Toprak ekimi kışları uygun olan bölgelerde ekim ve kasım aylarında başlamak üzere ilkbahara kadar olan dönemde yapılabilir. Ülkemizde ilk turfanda için Akdeniz ve Ege bölgelerinde deniz iklimine yakın yetiştirme alanlarında tohum ekimi kışlık olarak ekim ayı rotalarından kasım ayı sonuna kadar yapılabilir. Orta Anadolu gibi kışları soğuk geçen bölgelerde tohum ekimi Mart-Nisan aylarında D. Anadolu gibi ilkbahar geç donlarının daha uzun devam ettiği bölgelerde ise mayıs ayından itibaren yapılmaktadır. Bu üretim şekline yazlık üretim denir.

 

Baklada tohum ekimi üç yollan olmaktadır. Serpme ekim hem birim alana fazla tohum atılması hem de bakım işlerinin zor olması nedeni ile tercih edilmemelidir. Bu sistemde birim alana hem fazla tohum ekilir, hem de çimlenme düzensiz olur. Ocak usulü ekim küçük işletmelerde yapılır. Sıra arsı ve sıra üzeri 30-50 cm aralıklarla açılan ocaklara 2-3 adet tohum atılır ve üzeri toprakla kapatılarak bastırılır.

 

Sıra usulü ekimde ise çeşidin gelişme ve dallanma kuvvetine sulama şekline ve çapa işlerinin elle veya makineli olarak yapılma durumuna göre yapılma durumuna göre sıralar arası 40-70 cm olacak şekilde mesafeler bırakılır. Bakla tohumları çimlenmeleri için fazla su istediği için ekim derinliğinin fazla olması gerekir. Ekim derinliği tohumun iriliği, ve toprak yapısına göre değişebilmektedir. İri tohumlu baklalarda ekim derinliği 7-8 cm küçük tohumlularda ise 5-6 cm olmalıdır. Ağır topraklara ekim derinliği 5-6 cm, hafif bünyeli topraklarda ise 8-10 cm sıra üzeri olmak üzere sıravari ekim şekli en uygun olmalıdır.

 

Ülkemizde uygulanan bir başka yetiştirme yönteminde ise pullukla açılan çizgilere pulluğun arkasından yürüyen bir işçi tohumları eşit aralıklarla bırakır ve pulluğun dönüşünde açılan çizgilere atılan tohumların üzeri kapatılır. Bu ekim şeklinde pulluğun fazla derin veya yüzeysel olarak çizileri açması ve tohumların değişik derinliklere düşmesi nedeniyle düzenli bir çimlenme meydana gelmemektedir.

 

Birim alana ekilecek tohum miktarı tohumların iriliğine, sıra arası ve üzerinde bırakılacak mesafeye ve ocağa atılacak tohum sayısına göre değişmektedir. Buna göre bir dekara atılacak tohum miktarı şöyledir;

 

Serpme ekim Sıraya ekim

Küçük daneli tohumlar 18-25 kg 14-20 kg

Orta daneli tohumlar 20-32 kg 18-25kg

Büyük daneli tohumlar 28-38 kg 22-30kg

 

Pratikte m2 ‘ de 12-18 adet bitki bulunması gerekir.

 

Çapalama

Bakla üretimi için hazırlanmış tavlı topraklara ekilen tohumlar 10-15 gün içinde çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar. Toprak yüzeyine çıkmış bitkilerin 8-10 cm boy alınca birinci çapa yapılır. Bu dönemde bitkilerin boğazı doldurulur. Çimlenmeden önce ikinci çapa yapılarak hem toprağın kabartılması ve kaymak tabakasının kırılması, hem de yabancı otlardan temizlenmesi sağlanır. Çimlenme döneminde çapa yapılmaz. Bu dönemde çimlenme yapılırsa çiçeklerde dökülme görülür. Bunun sonucu olarak verim düşer. Bakla yabancı otlara karşı selektif ot ilacı atılarak mücadele edilir.

 

Sulama

Baklanın gelişme döneminde hava kurak giderse çiçeklenmeden önce mutlaka sulama yapılmalıdır. Meyve bağladıktan sonra bitkinin ihtiyacına göre belirli aralıklarla sulama tekrarlanır. Özellikle ilkbahar üretiminde iyi bir ürün için düzenli ve devamlı sulama önemlidir.

 

Gübreleme

İlkbaharda tohum ekimi yapılacak ise, bir evvelki sonbaharda ekimden birkaç ay evvel dekara 2-3 ton iyi vasıflı yanmış çiftlik gübresi verilmelidir. Bakladan kaliteli ve yüksek verim elde etmek için başlangıçta bitki nodozitelerini oluşturuncaya kadar az bir azotlu gübrelemeye ihtiyaç vardır. Dekara 8-10 kg azotlu gübre yeterlidir. Fosforlu gübreler ise aynı zamanda topraktaki bakteriyel flora için gereklidir. Toprakta yeterli fosfor bulunursa bakteriler bakla köklerine geçer ve bitkinin gelişmesi hızlı olur. Fosfor eksikliği bakladaki protein sentezini yavaşlatır. Bakla üretiminde bir dekar alan için 10-15 kg fosfor yeterlidir.

 

Potasyum baklada nodül oluşması ve azot tespiti için gereklidir. Potasyumun yüksek dozda verilmesi ise verimi ve kaliteyi düşürür. Bir dekar alan için 10-20 kg potasyum yeterlidir.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün

 

Olgunluk, Hasat ve Depolama

Baklalarda hasat zamanı taze bakla, taze iç bakla ve kuru dane olarak değerlendirilme şekline göre değişir. Taze bakla için hasat meyveler çeşidin normal iriliğinin 1/3 veya en fazla ½ sine aldıklarında olmak üzere kademeli olarak elle yapılır. Turfanda olarak hasat edilen baklaların boylarının 5-7 cm olması yeterlidir. Bu dönemde hasat edilen baklaların ağırlıklarının az olmasına karşın fiyat oldukça yüksektir. Fiyatın düşmesine bağlı olarak hasat edilen baklaların iriliği de artar. Zaman geçtikçe baklaların içerisindeki daneler sertleşir ve bakla kabukları da sertleşerek taze olarak değerlendirilme özelliğini kaybederler. Bu tip baklalar daha sonra taze iç bakla olarak değerlendirilir. Taze bakla hasadında baklaların toplanması gelişi güzel çekip koparmak suretiyle yapılmamalıdır. Bakla hasat edilirken çok nazik yapıda olan dalı da kolaylıkla kopabilir. Bunun için hasat edilecek baklaları elle tutup aşağıya doğru hafifçe sıyırarak gövdeden ayırmalıdır. Aksi taktirde birbirine uzunca müddet temas den baklalar süratle siyahlaşır ve Pazar değerini kaybeder.

 

Taze bakla olarak değerlendirmede, baklalar biraz daha geç hasat edilerek içlerindeki tohumların gelişmesi sağlanır, ancak hasat, tohumların sertleşmesine meydan verilmeden yapılmalıdır.

 

Bakla taze olarak tüketildiğinden saklanması ve depolanması söz konusu değildir. Ürün miktarının fazla olduğu pazarda birikim meydana gelir. Bu durumda fiyat düşmeleri meydana gelir. Ürün miktarının fazla olduğu yıllarda baklalar daha geç hasat edilerek taze iç bakla ve kuru dane olarak değerlendirilir.

 

Verim

Ekim zamanı, çeşit üretimi, hasat zamanı ve değerlendirme şekline bağlı olarakj bir dekar alandan elde edilecek ürün miktarı değişir. Bir dekar alandan taze bakla olarak 1000-1500 kg. taze iç bakla olarak 700-900 kg bakla hasat edilir. Kuru dane olarak ise dekardan 150-300 kg dane hasat edilebilir.

 

Tohum Üretimi

Baklalarda tohum üretimi, piyasa için taze bakla üretiminden farklı değildir. Toprak hazırlığı ekim ve bakım işleri tamamen pazara yönelik taze üretimde olduğu gibidir.

Tohum üretiminde, hasat olgunluğuna gelmiş baklalar kolayca çatlamalarından dolayı dane kaybını engellemek amacıyla yaprakların döküldüğü, gövde üzerindeki ilk meyvelerin kararıp, üst meyvelerinde sararmaya başladığı dönemde hasat edilirler. Bakla bitkileri elle veya orakla hasat edilirler. Hasat edilen baklalar demetler halinde tarlaya kurumaya bırakılır. Kuruyan baklalar hasat yerinde harmanlanır. Kuruyan danelerin çatlamaması için dikkat edilmelidir. Harmandan sonra bakla daneleri temizlenip ve boylanıp çuvallarda saklanır. Dekardan 150- 300 dane bakla hasat edilir. Hasattan elde edilen saman değerli bir hayvan yemidir.

 

İnsanların beslenmesinde önemli bir yeri olan bakla, içerdiği bitkisel proteinin zenginliği nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de değişik şekillerde tüketilmektedir. Taze bakla, taze iç bakla taze bakla konservesi ve enginar ile karışık yemekleri yanında özellikle kış aylarında kuru danelerinde hazırlanan fava adı verilen bakla ezmesi en sevilen tüketim şekilleridir. Ülkemizde 47.000 ton kuru dane bakla üretimi yapılmaktadır.

 

Kuru bakla % 20-36 protein içeriği ile hem insan hemde hayvan beslenmesinde büyük önemi olan bir sebzedir. Yeşil baklada protein miktarı %5-7, süt olumundaki yeşil tohumlarda ise %3-10’dur. Erken olgunlaşan çeşitlerde protein oranı düşerken, geç olgunlaşan çeşitlerde artmaktadır.

 

Kök

Baklalarda kuvvetli bir kazık kök oluşur. Kazık kök 20-25 cm derinliğe indiğinde yan kökler oluşmaya başlar. Yan kökler üzerinde bol miktarda saçak kökler meydana gelir. Kazık kök 100 -150 cm derinliğe kadar inebilir. Yan kökler de toprak koşullarına bağlı olarak ana kazık kök kadar uzayabilir. Yan köklerin çevreye dağılması 80-100 cm’lik bir çap içinde olur. Kökler belirgin bir büyüklüğe ulaştığında kökler üzerinde nodozite bakterilerinin etkisiyle yumrular meydana gelir. Bakla bir dekar alanda 19-20 kg’a yakın saf azot biriktirebilir.

 

Gövde

Baklanın otsu bir gövdesi vardır. Gövde dört köşeli 1-2 cm kalınlığında ve içi boştur. Yere devrilmeden muntazam şekilde dikine büyüyen bir yapıya sahiptir. Çeşitlere göre gövdenin boyu değişir. Gövde boyu 60-80 cm'den başlar 1-2 m'’e kadar ulaşabilir. İri tohumlu çeşitler küçük tohumlu çeşitlere nazaran daha fazla boylanırlar. Genelde gövde düz ve çıplaktır. Bazı çeşitlerde hafif tüylülük vardır. Gövde boğum ve boğum aralarından meydana gelir. Boğum araları 28 cm uzunluktadır. Boğumlardan yapaklar çıkar. Düşük sıcaklık koşullarında gövdenin alt yapraklarının koltuklarından yan dallar oluşur. Bu yan dallar bazı çeşitlerde 2-12 hatta daha fazla sayıda meydana gelebilir. Bu olaya kardeşlenme adı verilir. Kardeşlenme çiçek ve meyve miktarını olumlu yönde etkileyerek verimi arttırır.

 

Yaprak

Baklada yapraklar gövde nodyumlarından akasya yaprağına benzeyen bileşik yapraklar şeklinde çıkarlar. Her boğumda bir bileşik yaprak bulunur. Bileşik yapraklar ana gövde üzerinde değişik sayıda yaprakların bir araya gelmesiyle oluşur. Bileşik yapraktaki yaprak sayısı alttan itibaren yukarıya doğru artar ve bileşik yaprakta 2 ile 6 arasında yaprak bulunur. Yaprak büyüklüğü ekolojik koşulara ve çeşide göre farklılık gösterir. Yapraklar ortalama 5-9 cm uzunlukta 2-2.5 cm genişliktedir. Yapraklar beyzi veya uzun elips şeklinde olup uçları sivri ve yaprak sapı üzerinde karşılıklı olarak dizilmiştir, üzerleri tüysüzdür. Renkleri koyu yeşilden başlar açık yeşile kadar değişir. Bazen mavi yeşil, gri yeşil renklere de rastlanır. Renk değişimi yaprağın üzerindeki mum tabakası ile yakından ilgilidir.

 

Çiçek

Baklada çiçekler yaprak koltuklarında meydana gelir ve salkım şeklindedir. Bir salkımda 2-12 arasında çiçek bulunabilir. Çiçekler kapalı çan şeklinde olup, 5 adet çanak yaprak çiçek sapından sonra alttan birleşmiş tüp şeklindedir, üst kısmında ise birbirinden ayrılarak kendini belli ederler. Çanak yapraklardan ön taraftaki üç tanesi büyük, sırt tarafındaki iki tanesi kısadır. Çanak yaprakların oluşturduğu tüp içinde beş adet taç yaprak bulunur. Bu taç yapraklardan en dışta yer alan yaprağa bayrak adı verilir. Orta kısımda bayrakçıktan daha kısa iki adet kanatçık adını alan taç yapraklar bulunur. Bunların içinde de 2 adet taç yaprağın birleşmesinden meydana gelen kayıkçık yer alır. Taç yaprakların rengi beyaz ve menekşe renginde, çanak yapraklar ise yeşil ve yer yer antosiyan içerir.

 

Erkek organlar 10 adet olup, kayıkçık içinde yer alır. Erkek organların 9 adedi birleşmiş bir tanesi serbesttir. Erkek organlar bir boru şeklinde olup içinden dişi organ çıkar. Yumurtalığın ucu sağa doğru eğri ve uç kısmı fırça gibi tüylüdür.

 

Baklalarda çiçek kapalı iken dişi ve erkek organlar döllenme olgunluğundadır. Bu bakımdan çiçek açılmadan önce döllenme olur ve daha sonra çiçek açılır. Bu nedenle baklalarda kendine döllenme hakimdir. Bazı koşullarda çeşitlere bağlı olarak yabancı döllenme %1-2’den başlayarak %60-70’e kadar çıkabilir. Yabancı döllenme böceklerle olur. Free (1966) bakla çiçeklerinde böcek aktivitesine bağlı olarak yabancı döllenme oranının %100’e kadar çıkabildiğini bildirmektedir. Baklada çiçekler öğleden sonra açılır. Döllenme olmamış ise çiçekleri ziyaret eden böcekler döllenmeye yardımcı olur. Bazı durumlarda böcek ziyareti olmadığı zaman tohum verimi büyük ölçüde düşer. Bu düşme oranının %22-72 arasında değiştiği bildirilmektedir.

 

Meyve

Bitki üzerindeki çiçekler döllendikten sonra baklalar (meyve) olgunlaşmaya başlar. Baklalar 4-35 cm uzunluğunda, dar veya geniş basık veya sarkık durumda gövde üzerindeki yaprak koltuklarında asılı olarak bulunur. Bakla renkleri başlangıçta yeşildir. Daha sonra sararır, tohumların olgunluk dönemine doğru kaba dokulu koyu kahverengi veya siyah bir hal alır. Başlangıçta baklada girinti ve çıkıntı bulunmaz ve meyve düzdür. Tohumlar olgunlaştıkça tohumların üzerini örten kabuk tohumların şekil ve iriliğine göre girintili çıkıntılı bir görünüm alır. Olgunlaşan ve kuru bakla için hasat olgunluğuna gelmiş baklalar çeşit özelliğine göre çatlar veya çatlamaz. Yaprak koltuklarında 2-12 arasında değişen çiçek oluşmasına karşı, olgunlaşan bakla sayısı 2-5 arasında değişir. Ekolojik koşullara ve çeşit özelliğine bağlı olarak bir bakladaki tohum sayıda 1-7 arasında değişmektedir.

 

Tohum ve çimlenme özellikleri

Bakla tohumları şekil, renk ve büyüklükleri bakımından çeşitlere göre büyük farklılık gösterir. Çok küçük daneli olanların yanında çok iri olanlarada rastlanır. Tohumların renkleri esmerimtrak, yeşilimtırak ,sarımtrak renklerine göre bakla tohumları siyah beyaz olmak üzere iki kısma ayrılır. Tohumların renkleri konservecilikte önemlidir. Kuru halde iken esmerimtırak, yeşilimtırak ve sarımtırak renkli tohumlar yeşil halde konserve edilince koyu esmer renk alırlar. Bu nedenle konserve sanayinde tohumları beyazımtırak renkli olan çeşitler tercih edilir.

Çeşit özelliğine bağlı olarak 100 adet bakla tohumu ağırlığı 100-250 gr arasında değişir. Ortalama olarak bir kilogram tohumlukta 400-1000 adet bakla tohumu bulunur.

 

Tohumların çimlenme gücü %95’in üzerinde olmalıdır. Bakla tohumları normal koşullarda çimlenme özeliğini 4-5 yıl muhafaza eder. Tohumların çimlenebilmesi için optimum sıcaklık 20-25 °C dir. En düşük çimlenme sıcaklığı 3 °C, en yüksek 30 °C’dir. Bakla tohumları toprak sıcaklığı 8 °C’yi bulduğunda çimlenmeye başlar. Tohumların çimlenebilmesi için 10-12 gün yeterlidir.

 

 

BROAD BEAN BREEDING.

 

Although it does not want more development time temperature such as 120 200 days long. The warm climate plant cowpeas, beans and peas can withstand the cold than a little more. Pods like rainy and humid climates. Development of regular and sufficient amount of rainfall during the period, or in places that grows well watered. Fresh bean production should be arid climatic conditions during this period of the winter or spring semester being sticky or cold.

 

In the first period, when the soil surface çimlenip of broad bean plant can withstand -4 and -6 ° C. Temperature -10 ° C causes the decrease in plant death. Be between 10 to 14 ° C 9 ° C temperature of the soil temperature is a suitable temperature in order to germinate the seeds. Normally 10-20 ° C to the plant must be of a temperature. Germination time of rainfall and drought significantly reduces pod yield. If the quantity of products in a warm air passes through the germination period increases. Sea air is air may best suit the bean.

 

Pods are partly long-day plants. Short green parts develop good day. The daily exposure time for generative growth should not exceed 12 hours.

 

Soil request

Pods deep, permeable, rich in water holding capacity is high in organic matter loamy clay soils give the best results. When earliness considered high efficiency light sandy soils when the soil is alluvial and release the locking turbiy be treated with the sandy soil was considered preferable. When the soil is neutral or slightly alkaline to obtain the best performance. PH should be between 7-7.5. The growth of bean yield in acidic soils slows down and becomes very low. Such visits of the roots of plants and soil bacteria Nodule Nodule to forming rate is too low.

 

Soil preparation and sowing

Broad beans can be grown as a summer and winter. After the stubble fields in winter sowing is prepared for planting herds. The Summer planting, soil deeply driven stubble after harvest. Prepared for planting in the spring before sowing applying again. Deeply committed to the broad bean should be planted deep in the soil and must be cleaned from weeds.

 

Soil cultivation can be done in the winter period until spring to begin in October and November in the region as appropriate. In our country, seed growing areas near the sea for the first-season winter climate of the Mediterranean and Aegean regions as possible until the end of November from October the route. Central Anatolia cold in winter sowing in the region in late spring as March-April D. Anatolia longer continue in areas where the donor has made ​​since May. This is called a cottage on the production method.

 

It is the seed pod of three ways. Both per unit area than broadcast seeding sowing should be avoided because of the difficulty of both maintenance. This system is both more seeds are planted per unit area, as well as germination irregular. January style planting in small businesses. Ars row and row spacing of 30-50 cm with 2-3 seeds are thrown into pits opened and closed suppressed above ground.

 

Row planting method is to shape the kind of watering and hoeing force to the development and branching of hand or machine made ​​according to the state as will be done according to the situation between rows 40-70 cm from the left on the way. Legume seeds for planting depth should be more of it wants more water for germination. Size of the seed planting depth, and may vary according to soil structure. The large seed pods in planting depth should be 5-6 cm, 7-8 cm small seed. Heavy soil sowing depth of 5-6 cm, 8-10 cm in light textured soils, including sıravar row cultivation path should be optimal.

 

In another training method applied in our country plow to plow leaves behind the drop-line workers walking seeds at equal intervals and in turn the plow over the line to drop off discarded seeds. This in turn drawing more than a superficial or deep plow cultivation and as a regular germination of seeds is due to a decrease in the occurrence of different depths.

 

Unit area sown to grain size to the amount of seeds, row spacing and will vary according to the number of seeds left over will be thrown into the distance and quarries. The amount to be taken with a grain per hectare are as follows accordingly;

 

Spreading the seed row planting

Small-grained 18-25 kg 14-20 kg of seeds

Medium-grained seeds 20-32 kg 18-25kg

Large-grained seeds 28-38 kg 22-30kg

 

In practice m2 12-18 pieces should not plant.

 

hoeing

Pods prepared the soil for the production annealed to remove the germination seeds sown on the soil surface within 10-15 days. Get out of 8-10 cm height of the plant to the soil surface is made by the first anchor. During this period the plants filled collar. Performing the second anchor before germination and soil swelling and rupture of the crust, as well as providing clearing weeds. Anchor during germination does not occur. If this period is made visible loss in germination flowers. As a result, productivity decreases. Pods are struggling thrown selective herbicides against weeds.

 

irrigation

Broad beans go dry if the weather should be performed during the development of irrigation before flowering. After connecting the fruit is repeated at regular intervals according to plant needs watering. Regular and continuous irrigation is particularly important for a good product in the spring production.

 

fertilization

The seed will be held in the Spring, 2-3 tons per hectare few months before planting should be well skilled in the preceding autumn burnt manure. Nodule of high quality and broad bean plants are needed initially to achieve high yields with less nitrogen fertilization until you create. Dekar 8-10 kg of nitrogen fertilizer is sufficient. The phosphorous fertilizers is required for bacterial flora in the soil at the same time. If there is enough phosphorus in the soil through their roots and bacteria bean plant development happens fast. Phosphorus deficiency slows down protein synthesis in the bean. 10-15 kg of phosphorus in beans production is sufficient for one hectare area.

 

Potassium is necessary for bean nodule formation and nitrogen fixation. The administration of high doses of potassium decreases the yield and quality. 10-20 kg of potassium to a hectare is sufficient.

 

 

Maturity, Harvesting and Storage

Fresh broad beans in the bean harvest time varies depending on how the considered fresh broad beans and dry grain. When harvesting is done by hand, including gradually get fruits of normal size 1/3 or ½ since most varieties for fresh beans. 5-7 cm of the length of the harvested beans to be out of season, is sufficient. During this period, although less than the price of the weight of the harvested pods are quite high. Depending on the size of the harvested beans reduced price increases. As time goes on, it hardens within the grains of the bean and pod shells harden and lose their properties as a fresh evaluation. Such beans are then considered as fresh broad beans. The advent of the collection of fresh bean pods harvested should not be done by nice break away. Department is very gentle in nature, while broad bean harvest can be easily broken. Beans will be harvested by hand to hold it gently scraping down the body should be separate. Otherwise contact each other quite well while the pods turn black and rapidly loses its market value.

 

Evaluation as fresh beans, bean harvest was slightly later provided the development of seed in them, but the harvest, the seeds should be done without challenge to harden.

 

Storage and storage is consumed as fresh broad beans are not in question. The amount of product in the market is more accumulation occurs. In this case the price drops occur. In the years that beans are harvested later than the amount of product is considered fresh broad beans and dry grain.

 

yield

Sowing time, cultivar production, harvest time and evaluation will vary the amount of product obtained from a hectare area depends on the shape olarakj. 1000-1500 kg of fresh beans from one hectare area. 700-900 kg of fresh internal bean pods are harvested. Dry grain is 150-300 kg per hectare as grain can be harvested.

 

Seed Production

Seed production in pods, are not different from fresh bean production for the market. Soil preparation for planting and maintenance is fully as in the fresh produce for the market.

In seed production, which has come to shed the leaves harvested pods are easy to prevent from cracking due to grain loss, blackening of the first fruits on the body, they are harvested in the period when the fruit begins to turn yellow at the top. Leguminous crops are harvested by hand or sickle. If harvested beans are left to dry in the fields bundles. The dried beans are blended onsite harvest. Care should be taken to prevent cracking of the grain drying. Cleaned and stored after harvest in grain and bean bags boylanıp. Dekar 150- 300 grain is harvested from the pod. Obtained from the harvested hay is a valuable animal feed.

 

An important place the beans in human nutrition, due to the abundance of vegetable protein contained in our country, as in many countries is consumed in different ways. Fresh broad beans, fresh broad beans canned broad beans and artichokes with fresh mixed dishes especially prepared during the winter months in addition to dry grain called fava bean paste are the most popular form of consumption. In our country, 47,000 tons of dry grain bean production is performed.

 

And people with dry bean is a vegetable protein content of 20-36%, which is of great importance in animal feed both. The amount of protein in the green pods of 5-7%, 3-10% for green seeds in milk deaths. Early maturing varieties in decreased protein content is increased in late-maturing varieties.

 

root

Consists of a strong taproot in the pod. When the taproot 20-25 cm depth in lateral roots begin to form. Hairy roots occur abundantly on lateral roots. Taproot can descend to a depth of 100 -150 cm. Lateral roots also extend to the main taproot, depending on soil conditions. Releasing to the environment as well be in a root diameter of 80-100 cm. Roots on roots tubers Nodule size reaches significantly under the influence of bacteria occurs. Pods can collect 19-20 kg of pure nitrogen at a nearby acres.

 

body

Pods has a herbaceous stem. Body quadrangular 1-2 cm thick and hollow. The place uniformly without tilting structure has a vertical growing. Length varies according to the type of body. Starts from 60-80 cm body length can reach up to 1-2 m. Large seeded varieties are more sorted than the small seeded varieties. Usually the body is flat and bare. Some varieties are slight hairiness. The body is made up of nodes and between nodes. Search knuckle 28 cm in length. Node of interest can not. The seat body of the backsheet side branches are formed in low temperature conditions. These side branches can occur even in some kind of a greater number of 2-12. This phenomenon is called tillering. Tillering increase the amount of flowers and fruit yield by influencing in a positive way.

 

leaf

Broad bean-shaped compound leaves that resemble the leaves of acacia leaf out of the body nodyum. Each node contains a compound leaf. The compound leaves consist of a combination of different number of leaves on the main stem. Compound increases the number of sheets in the leaves from the bottom upwards and compound leaves in the leaf has between 2 and 6. Leaf size varies according to the kind of ecological and jogging. The leaves are 5-9 cm long and 2-2.5 cm wide average. Leaves inserts are ovoid or elongated ellipse are arranged on mutually sharp and petiole, are hairless above. Color varies from dark green to light green starts. Sometimes blue-green, gray-green color are also encountered. The color change is closely related to wax layer on the leaf.

 

flower

Flowers occur in pod-shaped leaves and clusters of seats. Found a bunch of flowers in between 2-12. Flowers are bell-shaped indoor, 5 sepals are fused tube after the flower stalks form below, separated from each other if they are manifested in the upper part. In front of the big three sepals, two of them on the back side is short. In the tube formed by the sepals has five petals. This name will be located in the outer leaf flag of petals. In the central part has two fins shorter than petals named the flags. 2 also takes place in these kayıkçık the combination formed by the petals. The color of the petals in white and violet, while the sepals are green and locally contains anthocyanins.

 

Male organs is 10, is located within kayıkçık. Men's 9 is a free one united body. Men remove the female organs is through a tubular organ. The tip of the ovary is hairy like the right end of the curve and brush.

 

While male and female bodies covered in broad bean flower pollination is maturity. Before opening this regard would pollination of flowers and flower then opens. Therefore, it is dominated by self-fertilization in the pod. Under some circumstances, depending on the kinds of starting from 1 to 2%, up to 60-70% of foreign fertilization. Foreign happens with insect pollination. Free (1966) depending on the bean flower insect activity report can be up to 100% of the foreign fertilization rate. Flowers drop pod in the afternoon. Fertilization did not help to fertilize the insects visiting flowers. In some cases, the absence of insects when visiting in seed yield is greatly reduced. This rate of decline is reported to vary between 22-72%.

 

fruit

After fertilization flower pods on the plant (fruit) begins to mature. Pods are 4-35 cm long, is found hanging in the case of narrow or wide flat or drooping leaves on the stem seat. Pods are initially green color. Then, yellowing, rough textured towards maturity period of the seed takes a turn dark brown or black. Initially available in the recesses and protrusions and fruit pods are flat. The seed shell that covers all the seeds ripen seed takes a look indented according to the shape and size. According to the crack bean varieties have come to maturity and harvested for dry bean property or crack. Against the formation of flowers ranging between 2-12 seats in the leaves, maturing pods per plant varies between 2-5. Depending on the ecological conditions and the number of varieties varies between 1-7 seeds in a pod.

 

Seed germination characteristics

Legume seeds shape, vary greatly according to varieties in terms of color and size. Besides the very small to very coarse-grained, which is found in olanlara. Esmerimtrak color of the seeds, greenish, yellowish color according to legume seeds is twofold, including black and white. Seed color of canned food is important. Esmerimtırak when dry, greenish and yellowish seeds canned green state edilince take dusky. Therefore the color whitish seed varieties are preferred in canning industries.

Depending on the type of property varies from 100 bean seed weight 100-250 g. There is an average of one kilogram of seed in the seed pod of 400-1000 units.

 

Germination capacity of the seeds should be above 95%. Legume seeds germinate normally retains the feature of 4-5 years. The optimum temperature of the seeds to germinate at 20-25 ° C. Minimum germination temperature of 3 ° C, 30 ° C is the highest. Legume seeds begin to germinate when the soil temperature is 8 ° C found. 10 to 12 days is sufficient to germinate the seeds.

 

 

 

Root rot disease (Phytophthora capsici)

Common bean leaf blight (Xanthomonas campestris pv. Phaseoli)

Bean Anthracnose Disease (Colletotrichum Lindemuthian I)

Hale bean blight (Pseudomonas Savastano Pv. Phaseolicola)

Bean root rot disease (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseoli, Colletotrichum Lindemuthian I)

Disease bean rust (Uromyces appendiculatus)

Lentil Root Rot Disease (Ascochyta Pinodell A)

Downy mildew of lentil disease (Peronospora lentis)

Chickpea Anthracnose Disease (Ascochyta rabiei)

Bean Common Mosaic Virus (Bean Common Mosaic potyvirus (BCMV)

and

Bean Common Mosaic Necrosis Virus

Bean Common Mosaic Necrosis potyvirus (Bcmnv)

Bean Yellow Mosaic Virus (Bean Yellow Mosaic potyvirus (Bymv)

Vegetable Tobacco Mosaic Virus (Tobacco Mosaic Tobamovirus (TMV)

 

 

Apion in Lentil (Apion Arrogna that)

Bean Seed Bugs

Mantolu Insects (Amict of the Oberthur)

Leafhopper Empoasca Decipiens vegetables in Paoli, Asymmetrasca

Decedens (Paoli)

Soil fleas (Phyllotreta spp., Epithrix Hirtipennis)

Factors in chalking Lentils

Kimilians of mulberry (Dolycoris I Bacci)

Bean was Pentatomi (Piezodorus Lituratus)

Dana nose in vegetables (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Capsule Wolves (Etiell to Zinckenell A) (Lampides Boetic of)

Red spiders

Cotton Leaf founded in vegetables (Spodoptera littoralis)

Yellow Tea Mite Vegetables (Polyphagotarsonemus Lati)

Seed Fly (Delia platura)

Leafminer (Liriomyza trifolii, Liriomyza Bryoniae, Liriomyza

Huidobrensis, Phytomyz to Horticola)

Green founded in vegetables [Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (= Heliothis dipsaci A]

Aphids in Vegetable

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com