GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 
Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Bamya Yetiştiriciliği

 

BAMYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Okra Farming

 

Bamya sıcak iklim sebzesidir. Yüksek sıcaklık içeren bölgelerde düzenli bir gelişme göstererek yüksek verim yapar. Sıcak iklim sebzesi olmasına rağmen alıştırılarak düşük sıcaklıklara maruz bırakılırsa 5-6 °C ci

 düşük sıcaklıklara dayanabilir. Ancak verim çok düşer. Gece sıcaklıkların düştüğü bölgelerde bitki bodur kalır ve düzenli ürün vermez. Ortalama hava sıcaklığı 15-20 °C, toprak sıcaklığı en az 15 °C olunca tohum ekimi yapılmalıdır.

 

BAMYA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEĞİ

Bamya toprak isteği yönünden çok seçici değildir. Her tür toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir. Diğer tür sebzelerin yetişemediği yer altı su seviyesi yüksek topraklarda da başarı ile yetişebilir. Ancak ekonomik bir üretim yapmak için derin, geçirgen ve kumlu-tınlı topraklar en ideal toprak tipidir. Özellikle tohum ekim döneminde aşırı toprak rutubetini sevmez. Besin maddelerince ve özellikle de azot bakımından zengin topraklarda nodyum araları uzar ve böylece meyve sayısı azalarak verim düşer. Toprağın kaymak bağlama özelliği bamya üretimi için büyük bir sakıncadır. Killi topraklar özellikle tohum çimlenme döneminde bu açıdan çok büyük problemlere neden olur.

 

Bu nedenle ilkbaharda bamya tohumlarının ekimi geç yapılarak bu dönemde karşılaşılan tohum çimlenme problemleri yok edilmeye çalışır. Bitkinin toprak üzerine çıktıktan sonraki gelişimi çok kolay olur. Bitki çevre şartlarına karşı çok dayanıklıdır. 5.0-8.0 pH değerleri arası uygun değerlerdir.

 

BAMYA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK HAZIRLIĞI VE EKİM

 

Bamya üretimi genellikle tarlada hazırlanan karıkların boyun noktalarına ocakvari direkt tohum ekimi şeklinde yapılır. Çok az oranlarda da olsa tüplü yetiştirilen fideler ile de üretim yapılabilmektedir. Ancak bunun oranı çok azdır. Ayrıca düz tarlaya doğrudan tohum ekimi suretiyle de üretim yapılabilir.

 

 İlkbaharda toprak derin olmayacak şekilde sürülür. Hava koşullara göre birkaç gün güneşlenen toprağa Disk-Harrow’dan önce toprak analizine göre temel gübreleme yapılır. Gübrelerin tamamı bir defada verilir. Düzlenen

Kuraklık nedir?

Kuraklık çeşitleri
 tarlada ekim yapılacak olan masurar 40-50 cm ara ile açılır. Toprak tavı yeterli ise tohum ekimi hemen yapılır. Toprak tavı iyi değilse masuralara salma su verilir ve tavlanması beklenir. Toprak tavlaşınca masuraların boyun noktalarına 20-25 cm sıra üzeri mesafe ile ve her ocağa 3 tohum gelecek şekilde 2-3 cm derinliğe ekim yapılır. Mümkün ise her ocağın üzerine bir avuç yanmış çiftlik gübresi konur.

 

Bu uygulama kaymak tabakası oluşumunu engeller. Tohumlar çok derine ekilirse. Çimlenme ve fidenin toprak üzerine çıkması zorlaşır. Tohum özellikleri kısmında belirtildiği gibi tohumlar ekimden önce bir gün ıslak bez arasında tutulursa şişerek çimlenme teşvik edilebilir. Bu şekilde ekilen tohumlar toprak tavıda yeterli ise hızla çimlenerek 2 hafta içinde toprak üzerine çıkarlar.

 

Sulama yapılmadan yapılacak bamya üretimlerinde ise aynı şekilde yapılan toprak işlemesinden sonra düz tarlaya sıralara el ile veya mibzer ile sıra arası 40-50 cm sıra üzeri ise 15-20 cm mesafelerle tohum ekimi yapılır. Bir dekar alan için 1.5-2.0 kg tohum yeterlidir.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Bamya gübreye çok fazla reaksiyon göstermez. Özellikle Marmara bölgesinde kıraç arazilerde hiç su ve gübre verilmeden bamya üretimi yapılabilmektedir. Ancak iyi bir ürün alabilmek için toprak analiz sonucuna göre dekara 3-4 kg N, 8-10 kg P2O5, 10-12 kg K2O olacak şekilde temel bir ticari gübre verilerek Disk-Harrow ile 0-15 cm derine karıştırılır. Dekara 2-3 ton yanmış ahır gübresi uygulaması önerilmektedir. Azotlu gübre uygulamasının sınırlandırılması da bitki boyunun aşırı uzamasını engellemesi açısından önemlidir.

 

BAMYA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIM İŞLERİ

Düz tarlada veya masura şeklindeki üretimlerde bakım işlemleri farklı değildir. Sadece masuralı üretimde her ocakta 2 bitki kalacak şekilde seyreltme yapılır. Düz tarlaya yapılan ekimde ise seyreltme gerekirse yapılmalıdır.

 

BAMYA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇAPALAMA

Çıkışlarını tamamlayan bitkiler ilk hakiki yapraklarını çıkardıkları zaman masuralı üretimde her ocakta birbirinden uzak 2 bitki bırakılarak seyreltilir ve 1. Çapa yapılır. Düz tarla ekimlerinde ise bitkiler 2-3 hakiki yapraklı olunca 1. Çapa yapılır. Bu çapalama işlemi hem yabancı ot gelişimini engeller hemde toprağın havalanmasını sağlar. Susuz yapılan üretimde bitkiler 15-20 cm boy alınca 2. Çapa yapılır. Bundan sonraki gelişim durumua göre 3. Çapa gerekirse yapılır. Çünkü bitkiler hızla gelişerek aralarını kapatır ve yabancı ot gelişimini engeller. Masuralı üretimde de benzer gelişme görülür. Ancak bu üretim şeklinde sulama yapıldığı için yabancı ot gelişimi teşvik edilir ve 3. Bir çapalama işlemi gerekli olabilir. Bitkiler 15-20 cm boy aldıktan sonra yapılacak bakım işleri sulama ve hastalık-zararlı mücadelesidir.

 

BAMYA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Masura şeklinde yapılan üretimlerde tohum ekimi ile birlikte iklim koşullarına bağlı olmak koşulyla gerekli olduğu dönemlerde salma şeklinde sulama yapılır. Yağmurlama sulama küllenme hastalığını teşvik ettiği için kesinlikle yapılmamalıdır. Bamya üretiminde özellikle ilk meyveler görüldükten sonra verilen su verim üzerinde olumlu etki yapar

 

OLGUNLUK, HASAT VE DEPOLAMA

Bamya üretimini sınırlayan en önemli işlem hasattır. Sebzeler arasında hasadı en zor olan sebze bamyadır. Çünkü meyve, meyve sapı ve yapraklardaki tüyler hasat sırasında toplayıcıları çok rahatsız eder. Eğer hiçbir önlem alınmadan çıplak elle hasat yapılırsa tüyler aşırı oranda kaşınmaya neden olur. Bu nedenle toplayıcılar her ne kadar bu tüyler eldivenden geçsede ya eldiven kullanırlar yada ellerine bez sararlar.

 

Bamya bitkisi çeşitlere bağlı olmak koşuluyla tohum ekiminden ortalama 40*60 gün sonra çiçeklenmeye başlar. Çiçeklenme yine çeşitlere göre farklı nodyumlarda başlar. Örneğin sulu koşullarda bazı Amerikan çeşitlerinde 10 ve 30. Nodyumlarda (Amasya bamyasında 25-30. Nodyumlarda, Sultani bamyasında 10-14. Nodyumlarda, Ağlasun bamyasında 10-11. Nodyumlarda) ilk çiçeklenme başlar.

 

Bamya meyvesinin hasadı kullanım amacına ve çeşit özelliğine göre çiçeklenmeden bir gün sonra veya 3-4 gün sonra yapılır. Meyve hasat zamanın belirlenmesinde kullanılan diğer bir kriter ise meyvenin normal çeşit iriliğinin 1/3’üne ulaştığı zamandır. Bu irilik çeşitlerde göre değişmekle beraber bütün çeşitlerde genellikle 1.5-4.0 cm arasındadır. Özellikle yerli çeşitlerimizde sofralık veya konservelik olsun bu uzunluk 2-5 cm’ dir Yabancı bamya çeşitlerinde ise meyve boyu 7 cm’ e kadar çıkabilmektedir. Diğer bir hasat zamanı genellemesine göre ise, kurutmalık çeşitlerin çiçeklenmeden hasat edilmesi gerektiğidir. Hasat geciktiği zaman meyveler selülozik yapı kazanır, tohumlar belirgin hale gelir ve yemeklik değerini kaybeder.

 

Bamya hasadı sürekli ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Hasat edildikçe bitkide yeni çiçek meyve oluşumu teşvik edilir. Bitki üzerinde tohumluk için olgunlaşmaya bırakılan meyveler bitki gelişimini de engeller. Bölge ve çeşitlere bağlı olarak bamya bitkisinin hasat süresi 1.5-4 ay devam eder.

 

Hasat, meyvelerin aşağıya doğru çekilmesi suretiyle yapılır. İyi çalışan bir işçi günde 10-15 kg bamya toplayabilir. Amasya çiçek bamyası gibi küçük meyveli çeşitlerde bu daha da az olur. Bamya üretiminde en büyük iş gücünü hasat işlemi alır. Ayrıca daha önce sözü edilen tüyler bamya hasadında toplayıcı bulmayı zorlaştırır veya çok pahalıya toplayıcı bulunmasına neden olur.

 

Hasat edilen meyveler zaman geçirmeden küçük torba, çuval veya kasalarda pazara sunulur. Pazarlama geciktiği zaman meyvelerde kararmalar oluşur ve pazar değeri düşer. Bamya meyveleri 7-10°C sıcaklık ve %90-95 nemdeki kontrollü depolarda 8-10 gün süre ile depolanabilmektedir.

 

OKRA BREEDING

 

Okra is a warm season vegetables. In areas with high temperatures regularly makes a showing high efficiency development. Familiarize if exposed to low temperatures warmer climates although gic vegetables can withstand temperatures of 5-6 ° C. However, the yield becomes very difficult. Remain stunted plants in areas where the temperature drops at night and makes regular product. Average air temperature 15-20 ° C, soil temperature should be made at least 15 ° C when sowing.

 

OKRA in BREEDING GROUND REQUEST

Okra is not very selective in terms of soil requirements. Can easily be grown in all types of soil. Groundwater level is out of reach of other types of vegetables can be grown successfully in high lands. However, to make a deep economic production, permeable and sandy-loam soil is the ideal soil type. Especially do not like the excessive soil moisture during seeding. Search in nutrients and especially prolonged my nody in nitrogen-rich soil and thus decrease the number of falls yield fruit. Soil cream linking feature is a major drawback for okra production. Clay soils are particularly during seed germination can cause huge problems in this regard.

 

Therefore After late sowing seeds of okra seed germination in the spring tries to destroy the problems encountered during this period. Subsequent development of the plant exited the soil becomes very easy. The plant is very resistant to environmental conditions. Suitable values ​​are between pH 5.0-8.0.

 

GROWING SOIL PREPARATION AND OKRA in October

Okra production ocakvar usually prepared in the field furrow their necks points made ​​in the form of direct seeding. Although very small amounts of the production tube with seedlings can be grown. However, this rate is very small. It also can be produced also by direct sowing flat fields.

 

  Will not be driven as deep in the soil in spring. According to weather a few days before sunning soil fertilization Disc Harrow is basically done according to soil analysis. All of the fertilizers is given at once. The roller leveled the field which will be held in October, with an interval of 40-50 cm drop. If the soil is sufficient seed anneal is performed immediately. Soil temper is not good cop is given water and allowed to anneal to the keel. Soil tubes tempering point of the neck with row spacing of 20-25 cm and 3 seeds facing each stove is done sowing depth of 2-3 cm. If possible, put a handful of burnt farm manure on every hearth.

 

This practice prevents the formation of crust. If the seeds are planted too deeply. Seed germination and seedling emergence on the ground difficult. If the seeds before sowing of seed characteristics as mentioned in day maintained between wet swollen glands can be stimulated germination. In this way the seeds sown in soil Tavi quickly enough interest on soil germination within 2 weeks.

 

In okra production without irrigation after processing will be done in the same way land is flat fields to order by hand or with a row spacing of 40-50 cm row seeding is done by sowing seeds 15-20 cm distance. 1.5-2.0 kg seed is sufficient for one hectare area.

 

Okra does not react too much fertilizer. Especially in arid land in the Marmara region given no water and fertilizer can be produced without okra. However, according to the results of soil analysis in order to get a good product per hectare 3-4 kg N, P2O5 8-10 kg, 10-12 kg K2O given a major commercial fertilizer to be mixed with 0-15 cm deep with a disc-harrow. Dekar 2-3 tons of burnt manure application is recommended. Limiting the application of nitrogenous fertilizer plant is important to prevent excessive elongation of the neck.

 

OKRA CULTURE MAINTENANCE WORKS

Maintenance of production in the form of a flat field or flat is no different. Only in roller hearth production in each dilution is done so that the two plants. The planting of a flat field dilution should be made if necessary.

 

GROWING OKRA in HOEING

Remove plants when they completed their first true leaves, leaving output is diluted away from each other in roller 2 production plants and 1 Anchor is done in every quarry. In flat fields planting crops 2-3 true leaf is done when 1 Anchor. This hoeing process prevents weed growth and provides aeration of the soil as well. In producing the thirsty plants 15-20 cm in length taken by Capa 2 is done. The next development is done according to the situation 3. Anchor necessary. Because the plants develop rapidly close the call and prevents weed growth. Roller also seen similar developments in production. However, this form of production is encouraged weed growth may be necessary for the irrigation and 3. One hoeing process. Plants will be made upon receipt length is 15-20 cm maintenance of irrigation and disease-pest.

 

IRRIGATION FARMING at OKRA

Depending on the climatic conditions together with the bobbin-shaped seed production made ​​in the period in which it is necessary to koşulyl release are made as irrigation. Should never be done to encourage the sprinkler blight disease. Okra production in particular have a positive impact on the water yield after the first fruits appear

 

Maturity, harvesting and storage

Okra is the most important harvest, which limits the production process. Vegetables are among the most difficult to harvest vegetables okra. Because the fruit, the fruit stem and leaf hairs irritate many collectors during harvest. If the hairs are made ​​with bare hands harvest if no measures are taken to cause excessive itching. Therefore, although these feathers collectors have switched from use gloves or cloth gloves or hand to wrap.

 

An average of 40 * 60 days after sowing, provided that due to okra plant varieties begin to bloom. Flowering begins again in different varieties according to nodyum. For example, in aqueous conditions at 10 and 30 Nodyum in some American varieties (Amasya okra at 25-30. In Nodyum, sultanas okra 10-14. In Nodyum, in Ağlasun okra 10-11. In Nodyum) starts the first flowering.

 

According to the intended use and harvest of okra varieties feature a day after flowering or fruit is done after 3-4 days. Another criterion used to determine the size of the fruit harvest when the fruit varieties normally 1 / 3rd is the time to reach. Although these vary according to size in all kinds of varieties is usually between 1.5-4.0 cm. In particular, this length of 2-5 cm in our local varieties of table or canning get 'dir Foreign okra varieties in fruit size is 7 cm can be up to. According to a further generalization harvest time, the drying should be harvested after flowering varieties. Harvest when the fruits are delayed won cellulosic structure loses its value income and edible seeds becomes apparent.

 

Okra harvesting should be done in a continuous and regular basis. Harvest edildikçe encouraging new plant in flower and fruit formation. The fruits are left to mature on the plant for seed also prevents the development of plants. Harvest duration of okra plant varieties depending on the region and continues 1.5-4 months.

 

Harvest fruits is performed by pulling downwards. Good working day a worker can collect 10-15 kg okra. Amasya in small-fruited varieties such as okra flowers that more is less. The largest workforce in the harvesting process takes okra production. Also difficult to find pickers harvest okra feathers mentioned earlier causes no or very expensive collector.

 

Harvested fruits when passing small bag, is presented to the market in sacks or boxes. Marketing delayed browning in fruits and occur when the market value falls. Okra fruits can be stored in temperatures of 7-10 ° C and 8-10 days in controlled warehouse with 90-95% humidity.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com