GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Bezelye Yetiştiriciliği


 

BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

pea breeding

 

Serin iklim sebzesidir. Donma noktasına yakın düşük sıcaklıklara dayanan bir sebze türüdür. Havaların serin ve nemli olduğu koşullarda çok iyi gelişme göstermesine karşın sıcak ve kuru havalardan hoşlanmaz.

 Yetiştirme dönemi süresince sıcaklığın donma noktasının üzerinde olması istenir. Çimlenme döneminde topraktaki yüksek nem tohumun çürümesine neden olmaktadır.

 

Toprak sıcaklığı 7-8 0C olduğunda tohum ekimi yapılır. Bezelye tohumu 2 C de çimlenebilse de, çimlenme çok yavaştır. Gelişme döneminde yüksek sıcaklık ve uzun güneşlenmeden hoşlanmaz. Bu dönemde rutubet ve serin ortam ister. Gelişme döneminde meydana gelen yüksek sıcaklık ve kuraklıkta bitki bodur kalır ve meyveler normal iriliklerini alamaz. Çabuk ve zoraki olgunlaşma nedeniyle verim ve kalitede çok büyük kayıplar oluşur. Gelişme döneminde toprak çok rutubetli ise toprak yüzeyine yatan bitkilerde mantari hastalıklar büyük zararlara yol açar.

 

Günlük ortalama sıcaklığın; çimlenme ile çiçeklenme arasındaki dönemde 15-18 0C, çiçeklenme ile olgunluk arasındaki dönemlerde de 18-21 0C olması istenir. Sıcaklığın yüksek olması çiçeklenme süresini kısaltır. Çiçeklenme ile olgunluk arasındaki dönemde sıcaklığın 10 C ye düşmesi durumunda ise dane olgunlaşmaz. Yetişme dönemi boyunca düzenli ve yavaş yağış, danenin yüksek kalitede olmasını sağlar.

 

Danelerin olgunlaşması devresinde sıcaklığın 30 C nin üzerine çıkması halinde, tohumlar canlılıklarını kaybeder.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEĞİ

Toprak isteği bakımından seçicidir. Serin ve yağışlı dönemde yetiştirildiği için alüviyal ve su tutma kapasitesi yüksek topraklarda çok iyi gelişir. Ağır topraklardan hoşlanmaz. Çimlenme döneminde ıslak ve çok rutubetli topraklarda tohum iyi çimlenemez. Toprak ıslaklığı gelişmeyi olumsuz yönde etkiler. Gövdenin ve meyvelerin ıslak toprakla temasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

Erkencilik için kumlu-tınlı topraklar daha uygundur. Erkenciliğin düşünülmediği hallerde yüksek verim ve iyi nitelikli ürün alabilmek için iyi drene edilmiş killi-tınlı topraklar tercih edilmelidir. Düşük pHr17;lı topraklarda azot ve fosfor alınımının azalması nedeniyle dane verimi de azalmaktadır. Bu nedenle toprak pHr17;sının 6,5-7 civarında olması istenir.

 

BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK HAZIRLIĞI VE EKİM

İlkbahar üretimlerinde topraktaki azot bakterileri ve mikroorganizmaların faaliyetlerini kolaylaştırmak için toprak sonbaharda 20-25 cm derinlikte bir iki defa sürülerek havalandırılır. İşlenen toprak tırmıkla düzeltilerek ekime hazır hale getirilir.

 

Tohum ekim zamanı bölgenin iklim şartlarına bağlıdır. Şubat başından 15 Martr17;a kadar erkenci - yarı erkenci çeşitler; nisan başına kadar yarı erkenci ve geçci çeşitler; 15 nisandan sonra da sıcağa dayanıklı çeşitlerin ekimi yapılmalıdır. Kasımr11;Aralık ayları içerisinde de sonbahar çeşitleri ekilebilir.

Bezelyenin Bilinmeyenleri
Kuru Bezelye tüketmeliyiz

 

Ekim şekli ve ekim aralıkları çeşit özelliğine, işletme büyüklüğüne ve değerlendirilme şekillerine göre değişir. Ekim; mutlaka toprak tavında iken yapılmalıdır. Tohum ekim derinliği 3-5 cmr17;dir.

 

Yetiştirme döneminde düzenli yağış alan veya yağmurlama sulama imkanı olan tarlalara düze ekim daha uygundur. Yetiştirilecek bezelye sırık ise masuralara ekim yapılmalıdır. Yer çeşitleri düz tarlaya mibzerle ekilmelidir. Düze ekimlerde sıra arası 30-40 cm, sıra üzeri 5-10 cm olacak şekilde tohum ekimi yapılmalıdır. Sırık çeşitlerde ise sıra arası 50-80 cm, sıra üzeri ise 15-25 cm olmalıdır. Sırık çeşitler masuraların boyun noktalarına ocakvari olarak ekilir. Bu nedenle her ocağa 4-5 adet tohum atılır. Ortalama dekara 10-12 kg arasında tohum ekilir.

 

BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇAPALAMA

Tohumların çimlenerek bitkilerin toprak yüzüne çıkıp gelişmeye başladığı ilk hafta içinde büyümeleri çok yavaştır. Yabancı otlar bitkilerin 4-5 yapraklı olduğu dönemde toprağı havalandırmak, varsa kaymak tabakasını kırmak, yabancı otları almak ve gerekiyorsa seyreltme yapmak amacıyla birinci çapa yapılır. İlk çapa ok yüzeysel yapılmalı ve köklere zarar verilmemelidir. Birinci çapadan yaklaşık 20 gün sonra bitkiler 25-30 cm boylandıkları yabancı otların fazlalaştığı dönemde ikinci çapa yapılır. Bu çapa ile bitkilerin boğazları doldurulur. Genellikle ikinci çapa zamanı çiçeklenmeden önceki dönemdir. Genelde iki çapa yeterlidir, ancak kaymak tabakası ve yabancı otların oluşması halinde üçüncü bir çapa da yapılabilir.

 

BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HEREK VERME

Sırık bezelyelerde ikinci çapa ile birlikte herek verme işlemi de yapılır. Kafes tellerle, zik zaklı gergin iplerle, kargı veya sırıklarla bitkilere herek verilir. Herekler bitkilerin rüzgârdan ve toprakta bulunan nemden zarar görmemesini sağlar. Bitkiler hereklere büyüme uçlarındaki sülüklerle çok sağlam olarak tutunurlar.

 

3-4 mr17;de bir dikilen kazıklara kafes teller meyilli şekilde duvar gibi çekilir. Bezelye bitkileri bu kafes telleri üzerinde çok iyi gelişir. Düzenli hasat yapılarak kaliteli düzgün meyveler elde edilir. Özellikle bu yöntem küçük aile işletmelerinde sofralık, taze bezelye üretiminde kullanılır.

 

BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Sonbaharda yapılan bezelye yetiştiriciliğinde, bitkinin gelişme dönemi genellikle yağışlı döneme rastladığı için sulamaya hemen hemen hiç ihtiyaç duyulmaz. İlkbaharda yapılan ekimlerde iyi bir gelişme sağlayabilmek için hava ve toprak şartlarına bağlı olarak düzenli aralıklarla sulama yapılmalıdır. Çiçeklenmeden önceki dönemde ve meyve tutumundan sonraki dönemde olmak üzere en az iki defa sulama yapılır. Çok nadir hallerde havalar çok kurak giderse üçüncü bir sulama yapılabilir. Sulama; karık usulü veya yağmurlama şeklinde yapılır.

 

Bezelye kendinden önce yetiştirilmiş olan bitkiye verilmiş olan gübrelerle çoğu kez yetinmektedir. Bezelyeye çiftlik gübresi vermekten kaçınılmalıdır. Çiftlik gübresi vegatatif kısımların aşırı gelişmesini sağlar; bakla ve dane veriminin azalmasına neden olur. Fakat toprağın yapısını düzeltmek için verilmesi gerekiyorsa, bezelyeden önce yetiştirilen çapa bitkilerine verilmelidir. Bezelye, potasyum ve fosfor eksikliğine karşı çok hassastır. Topraktaki fosfordan çok iyi faydalanır. Gübreleme; ekim öncesi toprak işleme sırasında yapılmalıdır.

 

Hafif bünyeli topraklarda ve elle hasatta verilen gübre miktarı artırılmalıdır.

 

BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TARIMSAL SAVAŞIM

Bezelyede zarar yapan birçok hastalık ve zararlı bulunmakla birlikte bunlardan en önemlileri; kök çürüklüğü, solgunluk, külleme, mildiyö, antraknoz ile kırmızı örümcekler, yaprak bitleri ve burukuslardır. Bu hastalık ve zararlılarla mücadelenin zamanında ve titiz olarak yürütülmesi gerekmektedir.

 

OLGUNLUK, HASAT VE DEPOLAMA

Hasat olgunluğuna gelmiş baklalar en geç iki-üç gün içerisinde hasat edilmelidir. Özellikle kuru ve sıcak havalarda daneler çok çabuk olgunlaşır. Hasat zamanında yapılmaz geç kalınırsa daneler unlu bir durum alır ve konservecilik kalitesi düşer. Konservelik bezelyeler genellikle geniş alanlarda yetiştirilir ve hasat bir seferde ve makineli olarak yapılır.

 

İlkbaharda ekilen bezelyeler 12-16 hafta, sonbaharda ekilen bezelyeler 32 hafta sonra hasat edilmeye başlanır. Küçük işletmelerde bezelye hasadı kademeli olarak elle yapılır. Hasat olgunluğuna gelmiş bezelyeler 3-4 gün ara ile düzenli olarak bitkilere zarar vermeden elle hasat edilirler. Genellikle sırık bezelyeler küçük işletmelerde yetiştirilir, hasatları ise kademeli olarak elle yapılır. Büyük işletmelerde ise genellikle yer çeşitleri yetiştirilir. Hasadın kademeli olarak elle yapılması kalite ve verimi olumlu yönde etkiler.

 

Hasat edilen bezelyeler hemen piyasaya sevk edilir. Pazara sevk edilen bezelyeler 5-10 0Cr17;lik sıcaklıklarda 2-3 gün bekleyebilir. Bezelyede hasat olgunluğuna gelmiş baklalar en geç iki-üç gün içinde hasat edilmelidir. Özellikle kuru ve sıcak havalarda daneler çok çabuk olgunlaşır.

 

GROWING PEAS

 

Climate is cool vegetables. Vegetable species is based on a low temperature near the freezing point. In conditions where the air is cool and moist does not like to show very good progress in spite of the weather is hot and dry. Temperature is above the freezing point during the growing period is requested. Germination period leads to the decay of the high moisture in the soil seed.

 

Soil temperature is done when sowing seeds 7-8 0C. Pea seed is able to germinate well at 2 C, germination is very slow. Development period does not like high temperatures and long sunbathing. During this period, whether damp and cool environment. During development remains stunted plants at high temperature and drought occurred and fruits do not get their normal size. Quick and yield and quality due to forced maturation occurs very large losses. If the soil is very wet during development in plants lying on the soil surface fungal diseases cause great harm.

 

The average daily maximum temperature; In the period between flowering and germination 15-18 0C, in the period between flowering and maturity required to be at 18-21 0C. The high temperature will shorten the flowering period. In the case of 10 C drop in temperature during the period between flowering and maturity is not ripe grain. Rainfall during the growing seasons of regular and slow, ensures a high quality grain.

 

In the circuit in the event of ripening of the grain temperature of 30 C, seeds lose their viability.

 

GROWING PEAS in Soil request

Is selective in terms of soil requirements. Cool and very well developed in alluvial soils and high water holding capacity for grown during the rainy period. Do not like heavy soil. Wet and very wet soil during germination in seeds germination is not good. Soil moisture negatively affect development. The measures necessary for the body and the fruit should be taken to prevent the wet soil contact.

 

Sandy-loam soils are more suitable for earliness. In cases where the expected high yield precocity and clay loam soils that are well drained in order to get good quality products should be preferred. Low phr17; s due to the depletion of soil nitrogen and phosphorus uptake in grain yield also decreases. Therefore soil phr17; s is desirable to be around 6.5 to 7.

 

GROWING PEAS in SOIL PREPARATION AND OCTOBER

Nitrogen in the soil in spring producing bacteria and soil at a depth of 20-25 cm by applying a ventilated twice in the fall to facilitate the activities of microorganisms. The treated soil is ready for planting rake corrected.

 

Seed sowing time depends on the climatic conditions of the region. Martr17 early February 15, up early - half early varieties; half until the beginning of April, early and late varieties; After April 15 should be made of heat-resistant varieties of seed. Kasımr11; cultivable species also fall in December.

 

Sowing and planting intervals shape the kinds of attributes varies according to company size and shape evaluation. in October; soil must be made ​​when the ceiling. Seeding depth is 3-5 cmr17; dr.

 

Growing straight to the fields during the planting area with the possibility of regular rainfall or sprinkler irrigation is more appropriate. The pole will be grown pea sowing should be made to the bobbin. Location varieties should be planted drill with a flat field. 30-40 cm between rows in flat planting, row to be 5-10 cm sowing should be done. In order Indeterminate varieties between 50-80 cm and 15-25 cm in the row should be. Indeterminate varieties are planted in the tubes of the neck ocakvar point. Therefore, every hearth 4-5 seeds are discarded. Average between 10-12 kg of seed per hectare planted.

 

GROWING PEAS in HOEING

Seed germination and plant growth in the first week it came out of the sides of the land development is very slow. Weeds are plants to aerate the soil in periods of 4-5 leaves, if you have to break the crust is done in order to make a first diameter and dilution, if necessary, take the weeds. The first anchor arrow should be done and not damage the surface roots. After about 20 days from the first anchor plants in the period when the second anchor is made of weeds is worth noting that grow to a height of 25-30 cm. This throat diameter is filled with the plants. Second anchor from the previous period is usually the time of flowering. Two anchor is usually sufficient, but if the creamy layer may also be formed of a third anchor and weeds.

 

In HEREKE NOT GROWING PEAS

Heren making process is done in conjunction with the second anchor in pole peas. With wire mesh, zig Zakl with tightrope, heren is given to plants with spear or pole. Heren provide plants from damage by moisture in the wind and soil. Keep the plants are very robust growth ends with leeches in heren.

 

Mr17 3-4; also taken as a standing pile cage wires tend to form on the wall. Pea plants grow very well on the cage wires. Regular harvest is made ​​of high quality smooth fruits. In particular, this method table in small family businesses, fresh peas are used in production.

 

In PEAS GROWING WATER

Made in the cultivation of peas in the fall, virtually no irrigation not needed for plant growth period usually coincides with the rainy period. Depending on the weather and soil conditions to ensure good progress made ​​in the spring sowing irrigation should be done at regular intervals. Irrigation is done at least twice in the previous period, including the period after flowering and fruit set. Air can be done in very rare instances a third irrigation goes very dry. irrigation; procedure is done in the form of furrow or sprinkler.

 

Given to self-bred pea plants before which often are contented with fertilizer. Peas to give the manure should be avoided. Farmyard manure provides the excessive development of vegatatif parts; bean and grain causes a decrease in the yield. But if the soil needs to be given to improve the structure should be given to the anchor plants grown peas before. Peas, are very sensitive to potassium and phosphorus deficiency. The very best advantage of phosphorus in the soil. fertilization; soil before planting should be done during processing.

 

Given the amount of light texture soils and fertilizer should be increased harvest by hand.

 

GROWING PEAS IN AGRICULTURAL WAR I

Although the most important of which are found in many diseases and pests that damage the peas; root rot, wilt, powdery mildew, downy mildew, anthracnose and red spiders, aphids and are burukus. This time the fight against diseases and pests and should be carried out in particular.

 

Maturity, harvesting and storage

Have come to the harvest maturity pods must be harvested within two-three days. Especially in dry and hot weather grains ripen very quickly. If not done too late grain harvest time takes a bakery case and canning quality decreases. Canning peas are usually grown in large areas and harvesting is done in a time-machine.

 

12-16 weeks in spring sown peas, pea planted in the fall begin to be harvested after 32 weeks. Pea harvest is done gradually by hand in small businesses. Have come to regularly harvested peas are harvested by hand without damaging the plant with an interval of 3-4 days. Generally, pole peas are grown in small businesses, the harvest is done gradually by hand. The place usually grown varieties in large enterprises. Done by hand gradually positively affect crop quality and yield.

 

Harvested peas are shipped to market immediately. The peas were shipped to market 0Cr17 5-10; in like temperature can wait 2-3 days. Pea pods have come to the harvest maturity to be harvested within two-three days. Especially in dry and hot weather grains ripen very quickly.

 

 

 

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com