GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Biber Yetiştiriciliği


 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

pepper cultivation

 

Biber, ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Biberin için en uygun sıcak, 2O-30°C’dir. Bitkiler, 5°C ye kadar hayati

 işlevlerini devam ettirirler.

 

Yalnız, 8°C’den aşağıda çiçek tomurcuklarının oluşumu durur. Bitkiler, O°C ve bazen 2°C’ye kadar olan çok kısa süreli soğuklan nadiren donmadan atlatırlar. Çünkü sıcaklık eksi 2-3 C’ye düştüğü zaman tamamen zararlanır. Soğuğun, uzun süre devam etmesi halinde O C’nin altındaki ölüm meydana gelir. 35 C’nin üstündeki sıcaklıklarda bitki gelişmesi ve büyümesi çok yavaşlar. 45 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda büyüme tümüyle durur. Yüksek sıcaklıklarda meyvelerde acılaşma da başlar.

 

Biberler, sıcaklıkla birlikte toprak rutubetini de sever. Bitkilerin iyi bir gelişme göstermesi, düzenli sulamaya bağlıdır. Diğer taraftan, gereğinden fazla sulamadan da kaçınılmalıdır. Sıcaklığın biberlerde meyve bağlama ve olgunluğu üzerine de etkisi vardır. Örneğin, iri kampana biberlerin 15-21 °C’lerde yüksek oranda meyve bağladıkları ve dolayısıyla çok iyi sonuç verdikleri görülmüştür.

 

Biberlerin gün uzunluğuna karşı nötr oldukları, bununla birlikte, ışık şiddetinden kısmen hoşlandıkları görülür. Işık yoğunluğunun düşmesi bitkilerde bol yapraklı bir görünüm kazandırır. Çiçek tomurcuklarının oluşumu durur. Meyve verimi azalır. Buna karşılık, ışık şiddetinin artması meyve oluşumu artırır.

 

Gece sıcaklığı nispeten düşük olduğu zaman, biberler, döllenme olmadan yani partenokarpik tohuma sahip meyveler meydana getirmektedir.

 

Düşük sıcaklığın etkisi, tam çiçeklenmeden önce, tam çiçeklenme sonrasından daha büyüktür. Pazar için meyve üretiminde bu durum bir üstünlük iken, tohum üretiminde yararlı değildir.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEĞİ

Genelde toprak isteği yönünden fazla seçici değildir. Biberlerde iyi bir gelişme ve verimlilik için oldukça derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, besin ve organik maddece zengin bahçe toprağı denilen tınlı topraklarda iyi sonuç alınmaktadır. Kökler narin yapıda olduklarından ağır killi, havasız ve su tutan topraklarda iyi bir yetiştiricilik yapılamaz. Erkencilik amacıyla yapılan yetişmelerde takviye edilmiş kumlu topraklar ve özellikle kumlu-tınlı

Isot Mide kanserine
Mutluluğun anahtarı biber
Biberin Faydalari
 
 topraklar uygundur. Buna karşılık geç olmakla birlikte bol ürün almak arzu edildiğinde kumlu-tınlı topraklar tercih edilebilir.

 

Biberler tınlı-kumlu, tınlı-hafif killi, organik maddece zengin topraklar üzerinde en iyi gelişmeyi ve verimi verir. Toprak pH’sının 6.0-6.5 olmasını ister.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN YETİŞTİRİLMESİ

Biber tohumları viyollere ekilir. Birçok yetiştiricinin yaptığı gibi serpme ekim yapılması önerilmez. Bakım işlerinin kolaylığı ve fidelerin pişkin olarak yetişmesi için viyollere ekim tercih edilmelidir. Viyollere standart tohum kullanırken 3-4, hibrit tohum kullanırken 1 adet tohum tohumun 2-3 katı derinliğe ekilir.

 

Tohum ekim zamanı bölgelere göre değişir. Fidelerin açıktaki yerlerine dikim zamanı göz önünde tutularak tohum ekim zamanı belirlenir.

 

10-15 günde tohumlar çimlenerek çıkışlar başlar. Fideliğin gece sıcaklığının 10 oC güdüz ise 20-25 C’ nin altına düşmemesi gerekmektedir.

 

Viyolede tohum çıkışının iyi olması için toprak neminin korunması gerekmektedir.

Fazla nemi olduğu zaman ise tohumlarda çürümeler meydana gelmektedir. Fidelilerde yapılacak bakım işleri; ot alma, zamanında sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadeledir.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN ESAS YERLERİNE DİKİMİ

Biber yetiştirilecek arazi, belirlenen gübrelerle gübrelenir, toprak işlemesi yapılır. Biberler düzenli sulanarak yetiştirildiklerinden ve genellikle de karık usulü sulama yapıldığından, yetiştirme yerinde masuralar hazırlanır. Özellikle kök boğazı yanıklığı hastalığına karşı en etkin kültürel önlem damla sulama yapılmasıdır. Böylece hastalığın su ile yayılması önleneceğinden, etkin bir mücadele edilmiş olur. Bunun için tek veya çift sıralı yetiştirme yapılacağına göre: tek sıralı yetiştirmelerde 0.25-0.30 m genişliğinde, çift sıralı yetiştirmede ise 0.40-0.60 m genişliğinde ve uygun uzunlukta masuralar hazırlanır. Sıra üzeri aralık ise çeşide ve bölge şartlarına göre 0.20-0.50 m olabilir.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN DİKİMİ

Don tehlikesi tamamen kalktıktan ve sıcaklık 15°C civarında olduğu zaman dikime başlanır. Biber fideleri domates ve patlıcan fideleri kadar hassas olmadıklarından, topraksız olarak da dikilebilirler. Fideler kök bölgesi seviyesine kadar toprağa dikilmelidir. Derin dikimler birçok hastalığın daha ilk dikimde bitkilere zarar vermesine neden olmaktadır.

 

Fidelerin köklerinin zedelenmeden çıkarılmasına özen gösterilir. Fidelerin kolay sökümünü sağladığı için sökümden önce sulanması gerekmektedir.

Viyollere tek tohum atılmış olanlarda ise viyolden fideler toprağı ile çıkarılarak dikimleri yapılır. Hastalığın olduğu yerlerde bu dikim sistemi önerilmez, özellikle biberde kök boğazı yanıklığı hastalığı görülen yerler için bu dikim sistemi önerilmez. Bunun yerine karık usulü yetiştiricilik yapılmalıdır. Toprağında hastalık bulunan bölgelerde en uygun sulama damla sulamadır.

 

Tarlada biber tarımının 3-4 yılda bir, serada ise 2-3 yılda bir aynı yere getirilmesi gerekir. Oysa arka arkaya aynı yerde biber yetiştiriciliği yapılabilir. Biberden önce baklagiller, lahanagiller, şemsiyegiller familyasından bir bitki gelmesinde bir sakınca yoktur. Bu bitkiler bibere iyi bir toprak bırakır.

 

Biber, topraktaki organik maddeden hoşlanır. Dekara 3-5 ton yanmış ahır gübresinin tarla hazırlığı sırasında toprağa karıştırılmasında fayda vardır. Ayrıca dekara 25-30 kg azot, 8-15 kg fosfor, 25-30 kg potasyum ve 10-12 kg kalsiyumlu ticari gübre verilmelidir. Azotun %50’si dikim öncesi toprak işlemede, %25’i ara çapada, geri kalan %25’i de çiçeklenmeden önce, fosforun tamamı dikim öncesi toprak işlemede, potasyumun %60-65’i dikim öncesi toprak işlemede, geri kalan %35-40’ı ise çiçeklenme öncesinde toprağa verilmelidir.

 

Kalsiyum azotlu gübre formunda verilmelidir. Toprak yapısına göre biberin güre ihtiyacı değişir.

 

En doğru gübreleme; toprak analizi yaptırdıktan sonra hazırlanan gübreleme programına göre yapmaktır.

  

EKİLİ ARAZİDE YAPILACAK BAKIM İŞLERİ

Fideler açıktaki yerlerinde gelişmeye başladığı andan itibaren yapılacak bakım işleri başlar. Dikimden yaklaşık 20 gün sonra birinci, bundan 3-4 hafta sonra ikinci, bundan 3 hafta sonra da üçüncü çapa yapılır.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Sulama işlemi çok özenli bir şekilde uygulanmalıdır. Sulamada amaç, düzenli bir nemliliği devam ettirmektir.

 

Biberde su noksanlığı çiçek ve küçük meyvelerin dökülmesine, su fazlalılığı ise yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle ilk meyveler görülünceye kadar sulamadan kaçınılmalıdır. Bu devrede bitkiye gerekli olan su, düzenli aralarla çapa yapmak suretiyle toprakta muhafaza edilir.

 

Biber yetiştiriciliğinde sıcak havada kumlu topraklar her 2-3 günde bir sulamayı gerektirir. Ağır topraklarda ise sulama bölgenin iklim koşullarına bağlı olmak kaydıyla 3-7 günde bir olabilir. Bitkiler birkaç meyve tuttuğu zaman biberler az miktarda gübreye gereksinim duyarlar. Büyüme mevsiminde 2.5-4 cm suya ihtiyaç vardır.

 

BİBER AMBALAJ KAPLARI

Ambalaj kapları, biberin Ulaşımı ve satılması sırasında ürünü iyi koruyacak nitelikte olmalıdır. Ambalajda karton kutular, tahta sandıklar kullanılır. Kutular 3-5 kg biber alır. Bunun yanında ülkemizde 10-20 kg kadar biber alan kasalar, küfeler veya plastik torbalar kullanılmaktadır.

 

Hatta son yıllarda biberlerin dökme olarak, 20-30 kg’lık plastik torbalar içinde ambalajlandığını görmek mümkündür. Ambalaj içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 1. sınıfta biberler ambalaj içine sıra halinde dizilmelidir.

2. sınıfta ise yığma yapılabilir.

 

Biber Hastalık ve Zararlıları

 

Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. Tomato)

Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis)

Bakteriyel Leke Hastalığı (Xanthomonas vesicatori)

Biberlerde Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici)

Domates Öz (Gövde) Nekrozu (Pseudomonas corrugata) (P. viridiflava)

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans)

Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı (Phythium spp.,Rhizoctonia spp.,Fusarium spp.,Alternaria spp., Sclerotinia )

Patlıcangillerde Külleme Hastalığı (Leveillula taurica)

Sebzelerde Beyaz Çürüklükler (Sclerotinia sclerotiorum)

Sebzelerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)

Biber Mozayik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)

Domates Lekeli Solgunluk Virüs Hastalığı (Tomato spotted wilt virus)

Hıyar Mozayik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)

 

Pis kokulu Yeşil böcek (Nezara viridula)

Biber Galsineği (Asphondylia capsici)

 

Sebzelerde Beyazsinek

    Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

    Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

 

Sebzelerde Bozkurt (Agrotis spp.)

Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)

Sebzelerde Pamuk Yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latu)

Sebzelerde Tel kurdu (Agriotes spp.)

Sebzelerde Yeşil kurt [Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (=Heliothis dipsacea]

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza

 

 

 

PEPPER BREEDING

 

Pepper is mild and warm climate vegetables. Best suited for the hot pepper, 2O-30 ° C. Plants are maintained vital functions up to 5 ° C.

 

Single stops the formation of flower buds below 8 ° C. Plants are jumped O ° C, and sometimes up to 2 ° C, short-term cold rarely freeze. Because of damages when the temperature drops to minus 2-3 C completely. Cold, prolonged case of death of the C O occurs. At temperatures above 35 C plant development and growth is very slow. Growth at temperatures above 45 C is completely stopped. High temperature also starts in fruits rancidity.

 

Peppers, like moisture in the soil with temperature. To show a good development of the plants is dependent on regular watering. On the other hand, excessive irrigation should be avoided. Binding upon and maturity of the fruit of the pepper in temperature has an effect. For example, they tie up the big bell pepper fruits at high rates of 15-21 ° C, and thus have been shown to give very good results.

 

They are neutral to the length of the pepper day, however, they seem like part of the light intensity. Leafy plants gives a view of the decrease in light intensity. Stops the formation of flower buds. Fruit yield is reduced. In contrast, the increase in light intensity increases the formation of fruit.

 

When the night temperature is relatively low, peppers, brings that parthenocarpic fruits with seeds occurs without fertilization.

 

The effect of low temperature, before full bloom is greater than after full bloom. While an advantage in fruit production for the market in this case is not helpful in seed production.

 

In BREEDING GROUND PEPPER REQUEST

In general, in terms of soil requirements are not too picky. Pepper in pretty deep for a good development and productivity, permeable, water retention is good, loamy soil nutrients and provide better results in the so-called rich garden soil organic matter. Roots delicate structure they have heavy clay, stuffy and can not be a good breeding ground for holding water. Earliness in order to catch up with fortified sandy soils and sandy-loam soils are particularly suitable. Although the contrast is now plenty of products to get the desired sandy loam soils may be preferred.

 

Peppers-sandy loam, clay loam-light gives the best growth and yield on soils rich in organic matter. Soil pH of 6.0-6.5 want it to be.

 

Training of seedlings growing in the PEPPER

Pepper seeds are sown viols. Many breeders do not recommend planting spreading as did. Maintenance viols planting seedlings to grow as hard-nosed and the ease of jobs should be preferred. When using standard seed 3-4 viols, using hybrid seeds 1 seed seeds are sown 2-3 solid depth.

 

Seed sowing date varies by region. When exposed in place of seedling planting seed sowing is determined considering.

 

10-15 days out seeds germination begins. In the nursery the night temperature 10 oC güdüz 20-25 C 's must not be below.

 

Violet seed output should be good for the protection of soil moisture.

Occurs when there is excess moisture in the seed and decay. Fidelia to do maintenance work; taking herbs, timely irrigation, fertilization, pest and disease are fighting.

 

PLANTING LOCATION BASED me to pepper cultivation in the FIDE rating

Pepper land to be cultivated, fertilized with designated fertilizer, tillage is done. Peppers grown regular watering and because they usually do furrow irrigation methods, raising over tubes are prepared. Making the most efficient drip irrigation is particularly cultural measures against root rot disease. So will prevent the spread of disease with water, would have been an effective fight. Based on single or double row cultivation to be done for this: In single-row cultivation 0:25 to 0:30 m wide, while the double-row cultivation 0.40-0.60 m wide and appropriate length tubes are prepared. The m row spacing may be 0:20 to 0:50 depending on the type and area requirements.

 

Seedlings growing in my plantings PEPPER

Don danger of completely taking off and the temperature is around 15 ° C when planting starts. They are not sensitive enough pepper seedlings of tomato and eggplant seedlings, planted in soil as. Seedlings should be planted in the ground level up to the root zone. Deep planting is causing harm to the very first planting many plant diseases.

 

Utmost care is taken to remove the seedlings without damaging the roots. Which allows for easy dismantling of the seedlings should be watered before dismantling.

Viols in which one seed thrown into the viyold seedlings plantings are made by subtracting the soil. Where the disease is not recommended for this planting system, especially for places where this planting system root collar pepper blight disease is not recommended. Instead furrow cultivation procedure should be performed. Diseases in the soil is most suitable in areas with irrigation drip irrigation.

 

3-4 years in a pepper field of agriculture, in the greenhouse must be brought to a same place every 2-3 years. However, pepper cultivation can be done in the same place repeatedly. Before chili beans, Cabbage, there's no harm in bringing a plant from şemsiyegil family. This leaves a good ground pepper plants.

 

Pepper, likes organic matter in the soil. Dekar 3-5 tons are burned benefit of the manure into the soil during field preparation. In addition, 25-30 kg nitrogen per hectare, 8-15 kg of phosphorus, potassium 25-30 kg and 10-12 kg should be given calcium commercial fertilizer. 50% of nitrogen in the soil treatment before planting, on 25% of the diameter before flowering the remaining 25%, prior to planting all of the phosphorus in the soil treatment, the 60-65% of the potassium in the soil treatment before planting, the remaining 35% -40 should be buried in the pre-flowering.

 

Calcium should be given in the form of nitrogen fertilizer. Soil structure needs vary according to the lush pepper.

 

The most accurate fertilization; Once you have prepared the soil analysis is to perform according to the fertilization program.

  

BE PERFORMED IN CULTIVATED LAND MAINTENANCE WORKS

Seedlings will be in place from the moment he began to develop the exposed maintenance work begins. About 20 days after planting, first, that 3-4 weeks after the second, third anchor made ​​it 3 weeks later.

 

Irrigation in pepper cultivation

Watering process should be implemented very carefully. The purpose of irrigation is to maintain a steady humidity.

 

Pepper flowers and small fruits in the water deficit of the loss, while the amount of excess water causes defoliation. Therefore, irrigation should be avoided until the first fruit appears. It has been necessary to water the plants, the soil is maintained by making anchor at regular intervals.

 

Pepper cultivation in the hot weather, sandy soils require watering every 2-3 days. In heavy soil as long as it depends on the climatic conditions of the region may have a 3-7 day watering. Pepper plants when they need some fruit to keep a small amount of fertilizer. Growing season, there is a need 2.5-4 cm in water.

 

PEPPER PACKING CONTAINERS

Packing containers, transport and sale of the product during the peppers must be able to protect better. Cardboard packaging boxes, wooden crates are used. Boxes takes 3-5 kg of pepper. Furthermore, Turkey 10-20 kg pepper receiving trays, crates or plastic bags are used.

 

In fact, in recent years the peppers in bulk, it is possible to see that plastic bags packed in 20-30 kg. There must be no foreign material in the packaging. Peppers into 1 class must be lined in packaging.

2. If the class can be upsetting.

 

BE diseases and pests in pepper cultivation

Root Strait in pepper blight disease (Phytophthora capsici)

Cancer and Bacterial Wilt (Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis)

Tomato Extract (Body) Necrosis (Pseudomonas corrugate) (P. viridiflav A)

(P. Cichorium a) (P. mediterranea) (Erwinia carotovora subsp. Carotovora)

Bacterial Spot Disease (Pseudomonas syringae pv. Tomato)

Bacterial Spot Disease (Xanthomonas vesicatoria in)

Cucumber Angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans)

Solanaceae in mildew disease (Leveillula taurica)

Seedling root rot of vegetables (Damping) Disease (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.)

White rot on vegetables (Sclerotinia sclerotiorum)

Vegetable Dark gray mold disease (Botrytis cinerea)

 

Whitefly in vegetables

Tobacco whitefly (Bemisia tabaci)

Greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum)

Galsineg of pepper (Asphondyli capsici)

Vegetables in Booth (Agrotis spp.)

Cutworm on vegetables (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Stinking green bugs (Nezara viridula)

Yellow Tea Mite Vegetables (Polyphagotarsonemus lati)

Wire worms in vegetables (Agriotes spp.)

Leafminer (Liriomyza trifolii, Liriomyza Bryoniae, Liriomyza

huidobrensis, Phytomyz to Horticola)

Green founded in vegetables [Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (= Heliothis dipsaci A]

In vegetables, cotton leafworm (Spodoptera littoralis)

Pepper Mosaic Virus Disease (Cucumber mosaic virus)

Tomato spotted wilt virus disease (Tomato spotted wilt virus)

Cucumber Mosaic Virus Disease (Cucumber mosaic virus)

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com