GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Brokoli Yetiştiriciliği


 

BROKOLİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Broccoli breeding

 

Brokoli karnabahara oldukça benzemektedir. Karnabaharla arasındaki esas farklılık; her iki sebzede de yenen kısım olan olgunlaşmamış çiçek taslaklarının karnabaharda genellikle beyaz olmasına karşılık brokolide grimsi

 veya mavimsi yeşil renktedir. Ayrıca karnabahardan farklı olarak brokolide kalın etli çiçek sapları da yeme değerine sahiptir. Brokolide dallanma çok sayıda olup, çiçeklenme bu dalların ucunda meydana gelir. Brokolide başlar korunmasız olarak açıkta gelişir. Brokoliyi karnabahardan ayıran diğer bir özellik de, ortadaki esas başın kaldırılması ile ikinci derecede çiçek taslaklarının hemen oluşması olayıdır. İlk taçlanmadan sonra büyümenin devam etmesiyle, alttaki yaprak koltuklarında küçük taçlar meydana gelir.

 

Brokolinin gövdesi 50-90 cm uzunluğunda olup, boğum araları lahana ve karnabahardan daha uzundur. Bitki oluşumu sırasında ortada 100-400 g ağırlığında bir baş meydana gelir. Bu başın kesilmesi ile yaprak koltuklarından çıkan sürgünler hızla gelişerek üzerinde yeşil çiçek tomurcukları bulunan etli sürgünler meydana gelir. Ancak bu başlar ortadaki ana baştan daha küçük olup 10-50 g ağırlığındadır. Yetişme süreleri çeşitlerin erkencilik durumlarına göre değişmekle birlikte dikimden hasada kadar geçen gün sayısı, 45-130 gündür. Çeşit seçiminde çeşidin olgunluk dönemi ve bölge yetiştirme koşulları

Brokolide bor noksanlığı
 önemlidir.

 

YETİŞTİRME İSTEKLERİ

Brokoli serin iklim sebzesi olup, karnabahara göre iklim ve toprak istekleri bakımından daha az seçicidir. Brokolinin yetiştirilmesi için en uygun hava sıcaklığı 15-170C olup, en fazla 240C 'ye kadar dayanır. Brokolinin yeşil sürgünlerinin kalitesinin korunması açısından yaz aylarındaki kurak ve sıcak havalar uygun değildir. Sıcak havalarda sürgünlerdeki çiçek taslakları normal gelişme göstermez, gevşek yapılı olur ve hasattan birkaç saat sonra sürgünlerde pörsüme görülür. çiçek tomurcuklarının gelişmesini engeller ve gevşek yapılı olmalarına neden olur. Bu nedenle yaz aylarında sıcaklık 200C' nin üstünde olan yerlerde brokoli yetiştiriciliği uygun değildir.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

TOPRAK İSTEKLERİ ve GÜBRELEME

Brokoli için en uygun topraklar iyi derene edilmiş kumludan, killi-tınlıya kadar değişen, su tutma kapasitesi yüksek topraklardır. Yetiştiriciliğin yapıldığı topraklarda iyi drenaj yapılmalıdır. Bu durum özellikle kış döneminde yetiştirilen bitkiler için daha fazla önem kazanmaktadır. Brokolinin gübrelen-mesi lahana ile benzerlik gösterir Ancak gübre ihtiyaçları çeşitlere, toprak yapısına, topraktaki organik madde içeriğine ve bölgelere göre değişiklik gösterir. Bu nedenle yetiştiricilikten önce toprak analiz yaptırılmalı ve yapılan tavsiyelere göre gübrelenmelidir. Gübrelemenin iyi yapılmadığı topraklarda içi boş sürgünler oluşur. Fosforlu ve potasyumlu gübrelerin tamamı ile azotlu gübrenin üçte biri dikim sırasında verilmelidir. Azotlu gübrenin kalan miktarı ise yetişme süresine bağlı olarak dikimden belli bir süre sonra ve ana başlar hasat edildikten sonra olmak üzere iki dönemde verilmelidir.

 

YETİŞTİRİCİLİĞİ

Brokoli yetiştirilecek topraklarda münavebeye dikkat etmek ve en az 3 yıl boyunca aynı tarlada lahanagillerden bir sebzenin o toprakta yetiştirilmemiş olmasına dikkat etmek gerekir. Toprak yüzeyinin altında oluşan sıkıştırılmış sert tabakanın derin sürüm yapılarak, 2-3 yılda bir kırılması gerekir. Brokoli yetiştirilecek topraklara mümkünse sonbaharda 2-3 ton ahır gübresi verilerek derin sürüm yapılır. ve ilkbahara kadar kesekli bir şekilde bırakılır. İlkbaharda yağmur ve karlarla dağılan kesekler çizel veya goble diskle işlenir. Bu işlemeden önce fosforlu gübre toprak altına verilmelidir. Brokolinin üretimi tohum ile olmaktadır. Yastık veya viyollerde yetiştirilen fideler tohum ekiminden ilkbahar ürünü için 6-8 hafta, sonbahar üretimi için 4-5 hafta sonra dikim büyüklüğüne gelirler. Fide ile yetiştiricilik yapıldığında bir dönüm için gerekli tohum miktarı 20-30 g iken, tarlaya doğrudan ekim yapıldığında bu miktar 85-140 g' ma çıkmaktadır. Bitkilere verilecek dikim aralıkları, sıra arası 75-100 cm ve sıra üzeri 50-75 cm'dir. Erkenci çeşitler geççi çeşitlerden daha küçük bitkiler meydana getirdiklerinden daha sık aralıklarla dikilmelidir.

 

HASAT

Brokolide hasat, çiçek tomurcukları açmadan önce yapılmalıdır. Şayet tomurcukları açmaya ve sarı çiçek petalleri görülmeye başlarsa başlar aşırı olgunlaşmış ve pazar kalitesini kaybetmiş demektir. Ortadaki ana başın kesilmesi ile birlikte yan taraftaki sürgünler büyümeye devam ederek daha küçük başlar oluştururlar. Hasat 2-3 günde bir olmak üzere bir vegetasyon döneminde 4-6 kez yapılır.

 

GROWING BROCCOLI

 

Broccoli is very similar to cauliflower. Essential differences between the cauliflower; in both the immature flower cauliflower vegetables in the draft, which is usually grayish or bluish-green edible parts of broccoli in response to being white. In addition, unlike the thick fleshy flower stalks broccoli cauliflower has also worth eating. Broccoli is a plurality of branching, flowering occurs at the end of the branches. Broccoli begins develops exposed as unprotected. Another feature that distinguishes it from broccoli cauliflower is now composed of the events in the middle of the flower draft secondary basis with the removal of the head. After initial crowned with continuing growth, occur in the lower leaves small crown seat.

 

Broccoli's body is 50-90 cm in length, between nodes is longer than cabbage and cauliflower. A head in the middle of 100-400 g in weight occurs during the formation of the plant. Cut leaves the seat with the green shoots, flower buds on the head of this rapidly developing succulent shoots occur. However, this starts from the beginning is the main center weighs less than 10-50 g. Depending on the time of earliness case of catching up with the number of days from planting to harvest varieties is 45-130 days. The maturity period of growing conditions and varieties Variety selection is important.

 

TRAINING REQUIREMENTS

Broccoli is a cool climate vegetables is less selective in terms of climate and soil requirements according to the cauliflower. Optimum temperature for the growth of broccoli is 15-170C, lasts up to a maximum of 240C 'eat. Dry and hot weather in the summer for the protection of the quality of the green shoots of broccoli months are not eligible. Flowers in hot weather shoots draft does not show normal development, loose and flabby to be made ​​visible in exile for several hours after harvest. prevents the development of flower buds, causing them to be loosely structured. Therefore the temperature in the summer 200C 'broccoli breeding places of the above are not eligible.

 

Fertilization and Soil request

Sandy soils are best suited for broccoli was better than the stream, ranging from clay loam, high water holding capacity of soils. Cultivation on well drained soils must be carried out. This is especially more important for plants grown during the winter. Fertilize Broccoli-mei is similar to cabbage, however, needs the kind of fertilizer, soil structure, organic matter content varies according to the soil and region. Therefore, before breeding should be fertilized according to soil analysis must be carried out and recommendations made. Consists of an empty house in the lands of exile made ​​good fertilization. One third of all nitrogen fertilizer with phosphorus and potassium fertilizer should be given during planting. The remaining amount of nitrogen fertilizer depending on the time to be planting and growing after a certain period starts after the main harvest should be given in two periods.

 

GROWING

Broccoli will be trained to pay attention to alternations in soil and at least 3 of the Brassica vegetable in the same field that you need to pay attention to over the years have not been grown in the soil. Compressed version of the hard layer is formed by making deep under the earth's surface, you need a break every 2-3 years. If possible, giving the land to be cultivated broccoli 2-3 tons of manure in the fall deep version is done. kesekl and left until spring in any way. Scattered rain and snow in the spring with clods or goblin to draw the disc is processed. This phosphorus fertilizer should be given under the soil before processing. Broccoli is the production of seeds. Pillow or viols in seedlings grown from seed in spring product for 6-8 weeks, 4-5 weeks later comes to planting size for autumn production. When the seedling cultivation, while the amount of seed required for an acre of 20-30 g, 85-140 when this amount directly sowing the fields g ma stands out. Will be given to plant spacing, row spacing is 75-100 cm and 50-75 cm row. Smaller plants planted varieties of early varieties should be planted more often they form.

 

HARVEST

Broccoli harvest should be done before opening flower buds. If the buds begin to appear open and ripe yellow flower petals begin to excessive and market quality is lost. The middle shoots on the side of the cutting head with the main form starts continued to grow smaller. Harvesting is done in a growing season, including a 2-3 4-6 times per day.

 

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com