GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Buğday Yetiştiriciliği


 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

WHEAT BREEDING Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır. Bunun sebebi bitkisinin geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca buğday tanesi uygun besleme değeri, saklama ve işlenmesindeki kolaylıklar nedeniyle yaklaşık olarak 50 ülkenin temel besini durumundadır. Buğday dünya nüfusuna bitkisel kaynaklı besinlerden sağlanan toplam kalorinin yaklaşık % 20'sini sağlamaktadır. Buğday başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıda ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır.

 

Makarnalık buğdaylar (Triticum durum):

Protein içerikleri yüksek olduğundan genellikle taneleri camsıdır, değirmende kolay öğütülür, irmik iriliğinde taneli un verir. Bu nedenle, en fazla makarna ve bulgur üretiminde kullanılırlar.

Türkiye’de üretilen 20 milyon ton yıllık buğday üretiminin yaklaşık %15’i makarnalık çeşitler, %85’i ekmeklik çeşitlerdir.

Ekmeklik buğdaylar (Triticum aestivum):

Taneleri genellikle unsu (camsı tane veren çeşitler de vardır) olup, makarnalık buğdaylara göre protein içeriği daha düşük, ancak nişasta içeriği daha yüksektir. Değirmende daha zor öğütülmekle birlikte, endospermin nişasta taneciklerini bir arada tutacak protein ağları bulunmadığından unları çok ince olarak öğütülür. Bu nedenle daha çok un ve unlu mamuller sanayinde kullanılır.

 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Buğdayda çinko noksanlığında, Noksanlık belirtileri sapa kalkma döneminde daha belirgin olarak ortaya çıkar.

Buğday bitkisinde çoğunlukla genç yapraklarda gri ve açık kahverengi lekeler, nekrotik ölü alanlar oluşur.

Noksanlığa bağlı olarak yapraklarda gri, açık kahverengi lekeler yaygınlaşır, bazı hallerde yapraklar daralır ve küçük kalır, verim çok azalır. Ayrıca bitkilerde protein miktarı azalmakta ancak amino asitlerin miktarı arttığı için protein kalitesi etkilenmemektedir.

Tahıl bitkileri tarafından salgılanan organik bileşikler kireçli topraklarda Zn’nun yarayıslı hale geçmesine ve bitkiler tarafından daha fazla alınmasına neden olur.
 

 

Buğdayda potasyum noksanlığında, Çok kumsal ve hafif bünyeli topraklar dısında noksanlık belirtisi fazla görülmez.

 

Noksanlık belirtileri azot ve fosfor’da olduğu gibi önce yaslı (alt) yapraklarda görülür.

 

Yaprağın uç kısmından itibaren damar araları sararır daha ileri safhalarda kahverengine dönüşerek yaprakların uç kısmı kurur.

 
Buğdayda azot noksanlığında, Noksanlık belirtileri alt yapraklarda en şiddetli olarak görülür. Yaprağın uç kısmından başlayarak yaprak kınına doğru yeşil yerine önceleri açık yeşil ve daha sonra sarımsı yeşil renk oluşur.

Buğday bitkisinin boğum araları kısalır, kısa boylu bitkiler oluşur, daneler tam dolmaz, buruşuk kalır. Un randımanı ve kalitesi (ekmek veya makarna) azalır.

Azot fazlalığından ise boğum araları uzar, rüzgâr ve yağıştan yatma görülür, bitkinin su tüketimi artar, özellikle makarnalık buğdaylarda kalite azalır.
 
Buğdayda bor noksanlığında, Buğday Bor gereksinimi az olan bitkilerdendir.

Bor noksanlığı bitki büyüme noktalarına zarar verir ve büyüme yavaşlar genç yapraklar büzülüp kıvrılır, çoğu zaman kalınlaşır, yapraklar koyu mavi yeşil renk alır, boğumlar arası kısalır, büyüme bodurlaşır ve bitki çalılaşmış bir forma kavuşur. Buğdaygillerde dane verimi düşer.
 

Buğdayda Demir noksanlığında genç yapraklarda en ince damarların bile yeşil kalması ve damarlar arasında rengin tamamen sarıya dönmesi en tipik belirtilerdir. Böylece yeterli miktarda klorofil oluşmaması nedeniyle en genç yapraklar beyaz renk alır.

 

Kireçli alkalin topraklarda yetişen bitkilerde demir noksanlığı belirtileri daha yaygındır.

 

Demir noksanlığında klorofil a ve b miktarlarına paralel olarak karotin, ksantin, lütein gibi çeşitli pigment madde miktarları da azalır.

 

Bitkilerde fotosentez oranında da benzer azalma görülür.

 
Buğdayda magnezyum noksanlığında, Magnezyum iyonları floemde hareketlidir bu nedenle Magnezyum yaslı yapraklardan genç yapraklara doğru taşınır.

Magnezyum noksanlığının en tipik belirtisi yaslı yapraklarda damarlar yeşil, damar aralarında kloroz (sararma)’dur.

Buğdayda bakır noksanlığında, Buğday göreceli olarak bakıra karsı daha duyarlı bitkilerdendir. Tahıl bitkilerinde bakır noksanlığı belirtileri kardeşlenme döneminde ya da noksanlığın şiddetli olması durumunda daha erken dönemde yaprak uçlarında ortaya çıkar. Yaprak uçları beyazlaşır, yapraklar daralır ve kırılır. Boğum arası kısalır. Kardeşlenme geriler.

 

Gelişmenin ileri aşamalarında basak ve salkım oluşumu görülmez. Tahıl bitkilerinde bakır noksanlığının bir başka tipik belirtisi de bitkilerin çalılaşmış bir görünüm kazanmasıdır. Bakır noksanlığına bağlı olarak lignifikayonun gerilemesi sonucu genç yapraklarda solma ile birlikte gövde bükülür ve yana yatma eğilimi görülür..

Hastalıklara karsı dayanıklılık azalır

 
 

Buğdayda fosfor noksanlığında, Tahıllarda (buğday, yulaf, arpa ve çavdar) fosfor noksanlığında ortaya çıkan belirtilerin tarlada tanısı son derece güçtür.

Çünkü fosfor  noksanlığında gözle tanıya olanak verecek belli belirtilere çoğunlukla rastlanmaz. Gelişmenin ilk dönemlerinde ve özellikle kışı sert geçen yörelerde daha çok görülür.

 

Yavaş, cılız ve bodur büyüme fosfor  noksanlığının en belirgin tanısıdır. Böyle durumlarda bitkiler koyu yeşil renk göstermekte ve yaprak uçları kurumaktadır. Kimi durumlarda yapraklarda pembemsi renk görülür.

 

Yaşlı yaprakların uçları kurumaya baslar ve zamanla yaprağın diğer kısımlarına doğru ilerler. Tohum bağlama azalır ve verim çok düşer.

 
Buğdayda Mangan noksanlığında, bitkilerde büyüme yavaslar ya da bodur büyüme, genç yapraklarda damarlar arası sararma, tek çenekli bitkilerde ise alt yapraklarda gri benekler özellikle buğdaygillerde görülen en tipik belirtilerdir.

 

Buğday, gübreye genellikle iyi tepki gösteren bir bitkidir. Azotlu gübrenin yarısı, fosforlu gübrenin tamamı ekimle birlikte verilmelidir. Azotlu gübrenin diğer yarısı ise kardeşlenme döneminde üst gübre olarak verilmelidir. Toprak tahlili yapılmamış ise saf madde üzerinden dekara 12 kg azot ve 6 kg fosfor tavsiye edilmektedir. Buna göre ekimle beraber dekara 13 kg Diamonyum fosfat (DAP) ve toprak pH'ının durumuna göre 20-30 kg/da uygun formda azotlu gübre verilebilir.

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

GOLDENMIX
GOLDEN ÇİNKO
COMPLEX
3 KG
1 KG
18 KG
      20 dönüme kardeşlenme döneminde Set fiyatı
175 TL

 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

Buğdayda dane Kaybı

Buğday geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olmasına rağmen fazla sıcak ve nemden hoşlanmayan bir serin iklim tahılıdır. Özellikle gelişiminin ilk dönemlerinde (çimlenme -kardeşlenme) sıcaklığın 8-10 °C, bağıl nemin % 60'ın üzerinde olması yeterlidir. Kardeşlenme ve sapa kalkma arasında da fazla sıcaklık istemez. 10-15 °C sıcaklık, % 65 nem, az ışıklı ve yarı kapalı havalar uygundur. Sapa kalkma ile sıcaklık ve nem isteği artar. Başaklanma döneminin hemen öncesinde bağıl nemin yüksek olması

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 buğday verimini olumlu yönde etkiler. Döllenme ile birlikte, düşük nem ve yüksek sıcaklık tanenin niteliğini yükseltir. Gelişme dönemine uygun dağılmış 500 mmm bir yağış maksimum verim için yeterlidir. Bununla birlikte bazı buğday çeşitleri 250 mm yağış alan alanlarda da yetiştirilebilmektedir.

 

Buğday değişik tip topraklarda yetişebilen bir bitkidir. Verimsiz kıraç topraklarda ve verimli taban alanlarda yetiştirilebilen birçok buğday çeşidi vardır. Bununla birlikte buğday için en uygun topraklar, drenajı yeterli olan derin killi-tınlı topraklardır. Su tutma kapasitesi % 25-30 olan toprak buğday için uygundur.

 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK HAZIRLIĞI

Buğday tarımında toprak işlemenin zaman ve yöntemi, işlemede güdülen amaçlara bağlıdır. Nadas-ekim sisteminin uygulandığı kurak yarı kurak bölgelerde, toprak işlemenin amacı yabancı otları yok etmek, toprakta suyu biriktirmek ve korumaktır. Erozyona yol açmayacak toprak işleme yöntemlerinin uygulanması da önemlidir.

 

Toprak işlemede, toprağı altüst etmeyen, devirmeyip alttan işleyen aletler kullanılmalıdır. İlk işlemeler için kırlangıçkuyruğu pulluk, kazayağı ve benzeri aletler kullanılmalıdır. Nemli ya da sulanan, nadassız tarım uygulanıp her yıl ürün alınan yerlerde toprak, hasattan hemen sonra gölge tavı varken pullukla 15-20 cm derinliğinde sürülmelidir. Ekimden öncede kazayağı + tırmık takımıyla ikileme yapılıp iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.

 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM

Yüksek bir verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşulu, tarlada uygun zamanda düzenli bir çimlenme ve çıkışın sağlanmasıdır. Yurdumuzda buğday genellikle güzden ve kışlık olarak ekilmektedir. Kışlık ekimde, yazlık ekime oranla daha yüksek verim elde edilmektedir. Ayrıca ekim zamanı çeşidin soğuğa toleransı ve vernalizasyon isteğine bağlı olarak değişmektedir. Bölgeye tavsiye edilen kışlık ekmeklik buğday çeşitleri; Kate A-1, Bezostaya, Pehlivan, Gün 91 ve Mızrak 98 olup, bunlar için ekim

Bitkilerde stres
Kuraklik stresi
Tuz stresi
Sıcaklik stresi
Soguk stresi
Don stresi
Hastalik stresi
Su taşkını Fazla su stresi
Oksidatif stresi
Hava kirliliği stresi
Ağır Metal stresi
 zamanı 1 Ekim-30 Ekim tarihleri arasındadır. Yazlık çeşitler ise Basribey, Gönen 98, Panda, Golia ve Cumhuriyet 75 olup, bunlar için ekim zamanı Kasım başından Aralık sonuna kadar uzayabilir. Fakat kıyı bölgelerimiz için en uygun ekim zamanı 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasıdır.

Toprak sıcaklığının 8-10 °C olduğu zamanda ekim yapılmalıdır. Buğdayda dekara atılacak tohum miktarı; ekim zamanına, bin tane ağırlığına, çimlenme ve biyolojik gücüne bağlı olarak 18-24 kg arasında değişmektedir.

 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOHUMLUK

Yüksek verim için sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanımı tane veriminde % 40 oranında bir artış sağlaya-bilmektedir. Tohumluk alırken tohumluklar özel ambalajlarında olmalı, ambalaj üzerinde etiket bulunmalı ve etiket üzerindeki bilgilere dikkat edilmelidir.

 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIM

Buğdayda en önemli bakım işi, sapa kalkma döneminde azotlu üst gübre verilmesidir. Diğer önemli bir bakım işlemi ise yabancı ot mücadelesidir. Yabancı otlarla mücadele için toprak işleme titizlikle yapılmalı ve yabancı otlardan temiz tohumluk kullanılmalıdır. Yabancı otla mücadelede kullanılacak herbisitler kardeşlenme sonu ya da sapa kalkma döneminden önce kullanılmalıdır.

 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Ülkemizde buğday genellikle sulamasız olarak yetiştirilmektedir. Sulama imkanının olduğu yerlerde buğday, sapa kalkma ve çiçeklenme dönemlerinde sulanmalıdır. Fakat kurak geçen yıllarda bu kritik dönemler beklenmeden bitki strese girdiği zaman sulama yapılmalıdır.

Beyaz Ekmek Elveda
Ekmek Yemeyen
Bugdayın Faydaları

 

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

Buğdayın en yaygın hastalığı pastır. Pasın üç türü vardır; Sarı pas, Kahverengi pas ve Kara pas. En önemli pas hastalığı sarı pastır ve epidemi yaptığı yıllarda büyük verim kayıplarına neden olmaktadır. Sarı pasla en etkin mücadele şekli dayanıklı çeşit kullanılmasıdır. Diğer önemli buğday hastalıkları sürme ve rastıktır. Sürme ile mücadelede tohumluklar ekimden önce organik civalı ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Rastıkta mücadelede tohumluklar rastık görülmeyen tarlalardan seçilmeli ve dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.

 

Buğdayın önemli zararlıları Süne, kımıl, zabrus, bambul ve çekirgelerdir. Süne ve kımıl zararının önemli sorun olduğu bölgelerde çok erkenci veya geç yetişen çeşitler ekilmelidir. Ayrıca bu zararlılar için ülkesel mücadele yürütülmektedir.

 

HASAT VE DEPOLAMA

Yurdumuzda buğday için hasat zamanı bölgelere göre değişmek üzere Mayıs-Ağustos ortaları arasındaki 3.5 aylık bir dönemdir. Tanedeki nem oranı % 13.5 olduğu zaman en uygun hasat zamanıdır. Bitkiler tamamen sarardığı ve tane sertleştiği zaman hasat başlamalıdır. Ülkemizdeki buğdayın büyük bir kısmı biçerdöver ile hasat edilmektedir. Depolanacak buğdayın nem oranı % 13'den fazla olmamalıdır. Uzun süreli depolamalar için depo haşerelerine karşı ilaçlama yapılmalıdır.

 

 

Buğday Hastalık ve Zararlıları

 

Buğday Sürme Hastalığı (Tilletia Foetida)

Buğday Pas Hastalıkları

Buğday Rastığı (Ustilago Nuda)

    Arpa Yarı Açık (Ustilago Nigra )

    Kapalı Rastık (Ustilago Hordei )

Tahıl Küllemesi (Erysiphe Graminis)

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi (Septoria Tritici)

Buğday Ve Arpada Kök Ve Kökboğazı Çürüklüğü

    Fusarium Spp.

    Bipolaris Sorokiniana (Sacc.)

    Rhizoctonia Spp.

    Pseudocercosporella Herpotrichoides Ggt.

 

Süne ( Eurygaster Spp. )

Kımıl (Aelia Spp)

Ekin Kambur Böceği (Zabrus Spp.)

Ekin Bambul Böceği (Anisoplia Spp. )

Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius Hordei ) 

Ekin Yaprak Sülüğü

Hububat Kist Nematodu

 

WHEAT BREEDING

 

Between cultivated plants used in human nutrition wheat ranks first in terms of cultivation and production in the world. The reason is that it has a wide adaptability of the plants. In addition, appropriate feeding value of wheat grain, the staple food is in approximately 50 countries due to the processing and storage facilities. Wheat provides about 20% of the world's population to the total calories obtained from plant-derived foods. Wheat is used in many industrial sectors, including food and bakery products in particular.

 

CLIMATE AND SOIL REQUIREMENTS In WHEAT BREEDING

Although wheat has a wide adaptability is a more warm and cool season crops do not like humidity. Especially in the early stages of development (germination -kardeşlen on) temperature of 8-10 ° C, relative humidity is above 60% is sufficient. Greater temperature between tillering and jointing does not want. 10-15 ° C, 65% humidity, and low light semi-enclosed air is suitable. Temperature and humidity with bolting request increases. A high relative humidity in the period immediately before the heading in a positive direction affects wheat yield. Fertilization with low humidity and high temperature increases the quality of the grain. A 500 ​​mm rainfall distributed according to the growth period is sufficient for maximum efficiency. However, some wheat varieties are also grown in 250 mm rainfall areas-know.

Wheat is a plant that can grow in different types of soil. Which can be grown in arid lands unproductive and productive base area has several wheat varieties. However, the most suitable soils for wheat, deep clay loam soils with adequate drainage. Water holding capacity of soil is suitable for wheat is 25-30%.

 

In WHEAT GROWING SOIL PREPARATION

The time and method of cultivation of wheat agriculture, the processing depends on the intended purpose. Arid to semi-arid regions where the fallow-cropping systems, soil tillage to destroy weeds aim is to collect the water in the soil and protect it. Implementation will lead to erosion of soil tillage methods are also important.

In tillage, which does not upset the soil, working from the bottom devirmeyip tools should be used. Dovetail plow for the first treatment, crowbar and other tools should be used. Humid or irrigated, nadassız taken place in the land applied agricultural products each year, immediately after harvest plow shadow should be applied when annealed at 15-20 cm depth. Made with a crowbar dilemma + rake in the team must be prepared before planting a good seed bed.

 

WHEAT BREEDING in October

Obtain a high yield and high quality products precondition of factors, the field at the appropriate time is to provide a regular germination and emergence. In our country, wheat is usually planted in the fall and winter. Winter sowing is obtained higher yields than spring sowings. Also planting time varies depending on the cold tolerance and vernalization request types. Recommended winter bread wheat varieties in the region; Kate-1, Bezostaya, The Wrestler, is Day 91 and Spear 98, which is the time for planting between October 1 to October 30 date. The cottage varieties Basribey, Gonen 98, Panda, Golia and the Republic is 75, which may be extended until the end of December sowing time for the beginning of November. However, the optimal planting time is between November 15 December 15 for our coastal regions.

When the soil temperature is 8-10 ° C should be done in October. The amount of seed per hectare of wheat to be taken; sowing time, thousand grain weight, germination and varies between 18-24 kg, depending on the biological power.

 

In SEED WHEAT BREEDING

Certified seed should be used for high efficiency. Which allows the use of certified seed grain yield increased by 40% to-know. Seeds when the seed should be in special packaging should be labeled on the packaging and attention should be paid to the information on the label.

 

Fertilization in Wheat Breeding

Plant Nutrient and Nutritional Disorders

 

Nitrogen deficiency in wheat, deficiency symptoms are seen as the most severe on the lower leaves. Before instead of starting from the tip of the leaf sheath toward the green leaves are light green and yellowish green color occurs later. Wheat plants of the nodes is shorter, shorter plants occurs not packed full grain remains wrinkled. The yield and quality (bread or pasta) decreases. If the nitrogen surplus nodes is prolonged, visible bedtime wind and rain, plant water consumption increases, quality decreases, especially in durum wheat.

 

Phosphorus deficiency in wheat in grain (wheat, oats, barley and rye) in the field of diagnosis of phosphorus deficiency symptoms, is extremely difficult. Because it will allow to recognize certain symptoms observed in phosphorus deficiency are not seen often. Early in development and is seen more in the winter especially harsh region. Slow, weak and stunted growth is the most obvious diagnosis of phosphorus deficiency. In such cases, the plants are dry and dark green leaves show ends. In some cases leaves a pinkish color.

Press the ends of the bereaved dry leaves and moves toward the rest of the time sheets. Seed yield is reduced and it becomes very difficult bind.

 

Potassium deficiency in wheat, very sandy and not too much sign of a lack of outside light textured soils. Standing before deficiency symptoms as in nitrogen and phosphorus (lower) is seen in the leaves.

From the tip of the leaf tip yellowing between the veins of the leaves changing into dry brown in more advanced stages.

 

In magnesium deficiency in wheat, Magnesium ions are moving phloem therefore moved towards the young leaves of Magnesium old leaves. Veins are the most typical symptom of Magnesium deficiency in older leaves green, vein chlorosis between them (yellowing) 'stop.

 

Wheat veins remain green even the finest iron deficiency in young leaves turn yellow in color between the veins and completely are the most typical symptoms. Thus, due to lack of sufficient amount of the youngest leaves chlorophyll is white.

Plants grown in alkaline calcareous soils iron deficiency symptoms are more common.

Carotene, chlorophyll a and b in parallel with the amount of iron deficiency, xanthine, various pigments such as lutein amount is reduced. The rate of photosynthesis in plants also seen a similar decline.

 

Grain crops today can get iron from the soil by different mechanisms called Strategy II. Researchers Fear in the rhizosphere of plants with their roots and grasses are fitosiderof they secrete substances called plant-available to determine if they get their way by converting.

 

Of zinc deficiency in wheat, during the lifting handle deficiency symptoms appear more prominently. Mostly in young leaves of wheat plants gray and light brown spots, dead necrotic areas are formed. Depending on the deficiency in the leaves gray, light brown spots are widespread, and in some cases, narrow leaves remain small, the yield is very low. But also decreases the amount of protein in plants are not affected protein quality due to increased amount of amino acids. Zn help here before activation in organic compounds secreted by calcareous soil grain crops and cause more received by plants.

 

Manganese deficiency in wheat, slow growth in plants or stunted growth in young leaf yellowing between veins, and in monocotyledonous plants gray spots on the lower leaves were most typically seen in particular grasses.

 

Boron deficiency in wheat, wheat Boron is one of the few plants that requirement. Boron deficiency plants damage the growing point and growth will slow down young leaves shrunk curls, often thickened, leaves get dark blue-green color, shorter inter-nodal, growth is stunted and the plant attains a form which bunchy. In Cereal grain yield decreases.

 

Copper deficiency in wheat, wheat is one of the relatively more sensitive to copper plant. In case the symptoms of copper deficiency or lack of tillering period that occurs in more severe in cereal crops early leaf tips. Leaf tips are whitish, narrow leaves and broken. Shortened internodes. Tillering decline.

Spike and cluster formation is not observed in advanced stages of development. Another typical symptom of copper deficiency in cereal crops is also gaining a view of plants bunchy. Copper deficiency can result, depending on the twisted body lignifikayo the decline in young leaves and tend to fade with tilting display.

Reduced resistance against diseases

 

Wheat plants which is generally responsive to fertilizer. Half of the nitrogen fertilizer should be provided with all of the phosphorus fertilizer attachment. The other half of the nitrogen fertilizer should be given top during tillering fertilizer. It is recommended that soil analysis is made ​​of 12 kg of nitrogen per hectare and 6 kg of phosphorus out of pure substances. Accordingly, together with sowing hectare to 13 kg Diammonium phosphate (DAP) and depending on the state of soil pH 20-30 kg / ha nitrogen fertilizer given appropriate form.

 

Care in Wheat Breeding

The most important maintenance work on wheat, jointing period is to give top nitrogenous fertilizer. Another important maintenance is weed control. Tillage for weed control should be made and used meticulously clean seed from the weeds. Foreign herbicides in weed control will be used or should be used before the end of tillering to jointing stage.

 

Irrigation in Wheat Breeding

It is usually grown as an irrigated wheat in our country. Irrigation facilities where wheat should be irrigated at jointing and flowering period. But in the last year should be dry when watering the plants become stressed without waiting for this critical period.

 

WHEAT BREEDING DISEASE and pest

The most common disease of wheat rust. There are three types of rust; Yellow rust, brown rust and black rust. The most important rust disease causes yield losses in years when the big yellow and rust epidemic. The most effective form of combat is the use of yellow rust resistant varieties. Other important wheat diseases and during riding fungicide. Sliding seed in the fight against drugs should be sprayed before planting with organic mercury. Ras Produkte fight seeds should be chosen field and invisible from smut resistant varieties should be used.

 

Important pests of wheat Sina, dust mites, zabrus, heliotrope and are grasshoppers. Sina and important problem of dust mites in areas where damage should be planted very early or late varieties grown. In addition to these pests are conducted national struggle.

 

HARVEST AND STORAGE

Our country is a 3.5-month period between mid-May to August, depending on the time of harvest for wheat. Grain moisture content of 13.5% when it is optimal harvest time. Plants should begin as yellowing and grain harvested when fully erect. A large part of our country's wheat is harvested with a combine harvester. Moisture content of the wheat to store not more than 13%. Long-term storage should be made against the pest for storage.

 

COMMON DISEASES AND PESTS in WHEAT BREEDING

Wheat smut (Tilletia foetida)

Wheat Rust Disease

Wheat as Ras (Ustilago Nude)

Barley Half-Open (Ustilago Nigra) and

Off Smut (Ustilago hordei)

Cereal Powdery Mildew (Erysiphe graminis)

Septoria leaf spot of wheat (Septoria tritici)

Wheat And Barley Root and Crown Rot

Fusarium spp.

Bipolaris sorokiniana (Sacc.)

Rhizoctonia spp.

Pseudocercosporella herpotrichoides GGT.

Sina (Eurygaster spp.)

Bug (Aelia spp)

Humpback crop Beetle (Zabrus spp.)

Annex Bambul Beetle (Anisoplia spp.)

Grain weevil (Horde of Pachytychius)

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com