GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Çilek Yetiştiriciliği


 

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

STRAWBERRY GROWING Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Üzümsü meyveler grubuna giren türlerden en önemlisidir. Çilek meyvesi gerçek bir meyve olmayıp yenen kısmı 40-60 kadar pistilin birleştiği çiçek tablasıdır.

 

Çilek yüzeysel kök yapan otsu bir bitkidir. Kökler iyi drene edillmiş(süzek)topraklarda  60-70 cm’ ye kadar iner. Ağır topraklarda ise kökler yatay büyür.

 

Çileğin kök gövdesi ya da taç kısmı: çok kısalmış bir gövdedir.

 

Çilek yaprakları 2/5 düzeninde spiral olarak dizilmiştir. İlkbaharda havalar ısınınca patlayan embriyonik yapraklar 2-3 hafta sonra tam büyüklüğe erişir. Her yaprağın 1-3 ay ömrü vardır.

Kollar (stolonlar)yaz boyunca yeni yaprakların koltuklarındaki tomurcuklarından oluşarak gelişirler.

 

Çilekte çiçekler salkım şeklindedir. Buna değişmiş gövdede denilebilir. Çilekte iyi tozlanma gereklidir. İyi tozlanmış meyvelerde şekil bozukluğu olur.Tozlanmadan sonra meyve genelde 30-35 günde olgunlaşır.

 

ÇİLEĞİN GÜN UZUNLUĞUNA DUYARLILIĞI

Çilekte kısa günde çiçek gözleri, uzun günde kol gelişimi olur. Bu sebeple çilekte verim ile gün uzunluğu ilgilidir. Bu sebeple bir bölgeye uyan çeşit, diğer bölgeye uymayabilir.

Çiçek gözü oluşumunda gün uzunluğu ile sıcaklık ilişkisi ve çeşit özelliği bağlantılıdır.

 

ÇİLEK BİTKİSİNDE SOĞUKLANMA İHTİYACI

Soğuklamanın verim üzerine etkisi tartışmalı olmakla birlikte, kalite üzerine olumlu etkisi olduğu kesindir. Çileklerin soğuklama ihtiyacı 400-500 saat olarak belirlenmiştir.

Çilegin Faydalari
Böbrek Ağrısına çilek

 

ÇİLEK ÇEŞİTLERİ

Yetiştirici çilekçiliğe başlamadan önce Pazar durumunu incelemelidir. Üretici reçel, marmelat ve meyve suyuna uygun bir sanayi çeşidinin Pazar şansını yüksek görürse, ona uygun çeşit seçmesi gerekir. Bazı bölgelerde çileğin dondurularak dışsatımı gelişmiştir.

Yetiştiricinin dikkat edeceği diğer hususlar ise;

-Çeşidin bölgeye uygun olup olmadığı,

-Verimliliği, hastalıklara dayanıklılığı,

-Pazarın aradığı çeşit olup olmadığı,

-Taşımaya dayanıklılığı,

-Bitkisinin kuvvetli olup olmadığı konularıdır.

Eğer seracılığa uygun çeşit düşünülmüyorsa, erkencilik çok önemlidir. Bazı bölgeler için son turfanda hasad önemlidir. Çilek bahçesi çeşidi karışmamış fidelerle kurulmalıdır.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

AÇIKTA ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

Çilek -10 oC ‘ye kadar yetiştirilebilir. Daha soğuk bölgelerde bitkilerin saman, kuru yaprak gibi materyalle örtülerek dondan korunması gerekir. Çilek yetiştiriciliği için en uygun toprak; süzek, kumlu-tınlı  ve hafif topraklardır. Kireci fazla topraklar çilek için uygun değildir. Toprak  PH’ sı 7.0 - 7.5  olan topraklarda önemli bir problem yaratmamaktadır.

 

Çilek, toprak kökenli mantarsal hastalıklara karşı duyarlı olduğu için dikim yapılacağı toprağın bu hastalıklardan ve nematod yönünden temiz olması gerekir. Bunun için bir önceki mevsimde buğday, arpa gibi tahıl ekilmiş araziler tercih edilmelidir. Böyle topraklar bulunmadığı taktirde toprak metilbromit  ,vapam,kloropikrin gibi

Kuraklık nedir?

Kuraklık çeşitleri
 ilaçlarla fümige edilmelidir.

 

Toprak derin işlendikten sonra dekara 3-4 ton çiftlik gübresi atılmalıdır. Ayrıca dekara 30-35 kg kompoze gübre verilmelidir.

 

Büyük arazilerde karık pulluğu ile, küçük alanlarda ise  elle 60-70 cm genişliğinde, 20-30 cm yüksekliğinde masuralar açılarak toprak dikime hazır hale getirilir. Çilek yetiştiriciliğinde ilkbahar dikimi ,kış dikimi,yaz dikimi,sonbahar dikimi olmak üzere 4 dikim zamanı vardır.

En iyi gübreleme toprak ve yaprak analizine dayalı olarak yapılandır. Çiçekler açar açmaz dekara 20 kg amonyum sülfat verilir.

 

Gübreleme; çiçekten sonra bir ay aralıklarla dekara 20 kg amonyum sülfat olmak üzere her ay yapılmalıdır. Toplam olarak dekara 100-120 kg amonyum sülfat verilir.

Çilek yetiştiriciliğinde kol temizliği verim yönünden önemlidir. Çıkan kollar vakit geçirilmeden temizlenmelidir. Aksi halde verim düşer.

 

İlkbahar Dikimi

Kışları soğuk geçen bölgelerde genellikle Nisan ayında yapılan bir dikimdir. Bu dikimde frigo fideler veya fidelikte Ocak - Şubat aylarında sökülmeyip bekletilen fideler kullanılır. Bu fideler Mayıs ve Haziran aylarında az miktarda çiçek açarak meyve verirler. Bunların esas ürünü 1 yıl sonraki Haziran ayındadır. Bu bitkilerin 1 yıl boyunca su, besin maddesi ihtiyaçları karşılanmalı ve hastalık ve zarlılardan korunmalıdır.

 

Kış Dikimi

 

Kışları ılık  geçen yerlerde yapılır. Dekara yaklaşık 8000 adet bitki dikilir. Dikimler fidelikten sökülen yavru bitkilerle yapılır. Akdeniz Bölgesinde kış dikimi için en uygun zaman Ekim 15 - Kasım 15 arasıdır. İlkbaharda açıkta Mart ortasından itibaren ürün alınmaya başlanır. Ayrıca alçak ve yüksek tüneller altında çilek yetiştiriciliği yapılırsa, ,açıkta yetiştiriciliğe göre yaklaşık 15 -30 günlük erkencilik sağlanır.

 

Kış dikiminde fidelerin tutma yüzdeleri yüksektir. Bitkilerin sulanması önemli sorun yaratmaz. Kış dikiminin ikinci yılında, teknik ve kültürel önlemlerin iyi alınması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla iyi mücadele edilmesi halinde verim yaz dikimi kadar yüksek olabilir. Dikim sıra üzeri ve sıra arası 25 x 30 cm olmak üzere yapılır.

 

Yaz Dikimi

Frigo bitkilerde yapılır. Bu dikim sisteminde verim kış dikimine göre 2-3 kat daha fazladır. Ancak ürün kış dikimine göre biraz geç kalmaktadır. Akdeniz Bölgesinde yaz dikimi için en uygun zaman Temmuz 15 - Ağustos 15 arasıdır.-20 OC ‘den çıkartılan frigo fideler  bir gece suda bırakılır. Sonra dikim yapılır. Fideler sıra üzeri ve sıra arası 30 x 32 cm olarak dikilir. Yazın sulama büyük problem teşkil eder. Dekara yaklaşık 6200 adet bitki dikilmektedir.

 

Bütün yaz ve sonbahar aylarında büyümelerine devam eden bitkiler giderek kuvvetlenmekte ve kışa 5-10 gövdeli olarak girmektedirler. Böyle bitkiler kış soğuklarına karşı dayanıklı olmaktadırlar. Tesis edilen bölgeye göre bu bitkiler Şubat -Mart aylarında bol çiçek açar ve meyve vermeye başlar. Akdeniz kıyı kesiminde ürün Haziran- Temmuz ayına kadar devam eder. Bu dikim sisteminde bir dekarlık alandan ortalama 3-8 ton ürün alınmaktadır.

 

Akdeniz bölgesinde uzun yıllardan beri yapılan araştırmalar yaz dikim sisteminin bütün öteki sistemlerden üstün olduğunu göstermiştir.

 

Sonbahar Dikimi

 

Bu dikim sisteminde fideler, Eylül-Ekim aylarında fidelikten sökülerek asıl yerlerine dikilmektedir. Meyve erken, kalite ve verim düşük olmaktadır. Bu dikim sisteminde yetiştiriciliğin ısıtılan sera veya yüksek tünellerde yapılması gerekir.

 

FİDE DİKİMİ

Fideler serin ve nemli havalarda dikilmelidir. Fide açılan çukurlara tam kök boğazı seviyesinde dikilir. Dikimden önce kök (8-10 cm kalacak şekilde ) ,taç tuvaleti (2-3 genç yaprak kalacak şekilde)yapılarak bitkilerin tutma oranı arttırılır. Dikimden sonra cansuyu verilir. Yaz dikiminde bitkiler 15 gün, günde en az 3 defa olmak üzere çok iyi sulanmalıdır.

Yaz dikiminde dikimden 6-8 gün sonra açan çiçekler koparılmalıdır.

 

ÇİLEK BAHÇESİ BAKIMI

Çilek yetiştiriciliği sırasında yabancı otların çıkmaması, erkenci, temiz ve kaliteli ürün elde etmek için masuralar; siyah plastik, buğday sapı, çam iğneleri gibi örtü materyali ile örtülmelidir (malçlama). Malç olarak en çok kullanılan materyal siyah plastik örtülerdir.

 

Çilek aşırı suya karşı duyarlı bir bitkidir. Aşırı sulama sonucu sarılık ve mantari hastalıklar ortaya çıkar. Sulama suyunun tuzluluğu 5.0 milimost ‘ dan fazla olursa kullanılmamalıdır. Sulama yöntemleri yağmurlama, karık sulama ve damlama sulamadır. Damlama sulama kontrollü olduğu için en ideal sulama yöntemidir. Bu yöntemin yapılamamadığı yerlerde yağmurlama sulama yapılmalıdır.

 

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

Çilek hastalıkları kökte, meyvede ve yaprakta görülür. Kök hastalıkları topraktan bulaştığı için toprak fümigasyonu veya sterilizasyonu şarttır.

 

Meyve çürüklüğüne karşı meyve tutumundan sonra birkaç defa sistemik mantari ilaçlar atılmalıdır. Meyve çürüklüğünün fazla görüldüğü yerlerde alçak ve yüksek tünellerin, plastik ve cam seraların havalandırılmasına önem verilmelidir. Ayrıca yaz dikimlerinde bitkilerin sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri geniş tutulmalıdır.

 

Çilek zararlıları olan kırmızı örümcek, yaprak bitleri, danaburnu, kadı lokması ile mücadele yapılmalıdır.

 

Virüs ve nematod problemlerinden kurtulmanın en iyi yolu ise sağlıklı fide ile bahçe tesis edilmesidir.

 

HASAT VE AMBALAJ

Hasat günün erken saatinde yapılmalıdır. Uzak pazara gönderilecek çileklerde meyveler ¾ oranında kızardığı zaman hasat edilmelidir. Çilek; meyveden tutmadan, meyve el ayasında kalacak şekilde, sapı tırnakla 1 cm kalacak şekilde kesilerek derilmeli, 1/2 ve  ¼  kg’ lık plastik kaplar ile pazara gönderilmelidir.

 

 

ÇİLEK HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Çilekte Kök Çürüklüğü   (Rhizoctonia Solani) 

Çileklerde Kurşuni Küf Hastalığı   (Botrytis Cinerea) 

Çileklerde Külleme Hastalığı (Sphaerotheca Macularis Fsp. Fragariae)

Çilek Yaprak Lekesi Hastalığı (Mycosphaerella Fragariae

 

Çilekte Kırmızı Örümcekler   (Tetranychus Urticae), (T. Cinnabarinus)  

Çilekte Çiçek Tripsi   (Frankliniella Occidentalis, F. İntonsa)

Çilek Nematodu

 

STRAWBERRY GROWING

  

Berries are the most important species within the group. Not a real strawberry fruit eaten as part of a pistil united for 40-60 receptacle.

 

Strawberries are shallow roots which herbaceous plant. Roots were agitated well drained (tea) in the 60-70 cm soil up to down. In heavy soil, roots will grow horizontally.

 

Strawberry root or crown portion of the body: the body is a very shortened.

 

Strawberry leaves are arranged in a spiral pattern in 2/5. Weather warms in the spring reaches its full size in the current embryonic leaves after 2-3 weeks. Each leaf has a life of 1-3 months.

Hands (stolonlardan on) may occur and develop from buds in the seat of the new leaves during the summer.

 

Strawberry-shaped flowers in clusters. It can be said that the changed body. Strawberries good pollination is required. Fruit usually ripens 30-35 days after pollination to fruit in good shape olur.tozlan disorder.

 

STRAWBERRY DAY LENGTH SENSITIVITY

Strawberry flower buds in a short day, long day would be the development arm. Therefore strawberry yield is related to day length. Therefore, corresponding to a region, other regions may not match.

Flower eye is linked to day length and temperature in the formation of relationships and types of property.

 

STRAWBERRY PLANTS NEED chilling

Although the controversial cold taken effect on yield, it is certain that a positive impact on quality. Chilling requirement of 400-500 hours has been identified as strawberries.

  

STRAWBERRY CULTIVARS

Çilekçilig Growers should examine the situation before the start of the market. Manufacturer jam, Sunday sees high chance of a favorable kind of marmalade and fruit juice industry, the need to select the appropriate kind of him. The export of frozen strawberries in some areas has improved.

The other issues will take care of the breeder;

-Çeşi You whether for the region,

-Verimlilig, Resistance to diseases,

-Market Whether it is a type of intermediate,

Resistance to Carry,

That there are issues of -Bitki is strong.

If it is not considered appropriate to greenhouse varieties, earliness is very important. End of season harvest is important for some regions. Strawberry varieties should be established with unmixed seedlings.

 

STRAWBERRY GROWING OPEN FIELD

 

Strawberry -10 oC can be grown up. Plants in colder regions hay, must be protected from frost by covering the materials such as dry leaves. The most suitable soil for growing strawberries; filtering, sandy-loam and light soils. Lime soils are not suitable for more than strawberries. Soil pH's of 7.0 - 7.5 does not create a significant problem in the soil.

 

Strawberry, will be made for planting soil-borne fungal disease that is sensitive to soil must be clean of these diseases and nematodes direction. In previous seasons for that wheat, grains such as barley planted land should be preferred. Such land is not as if the earth metilbromit, Vapaa I should be fumigated with drugs such as chloropicrin.

 

3-4 tons of soil per hectare after deep processing of farm manure should be discarded. It also should be 30-35 kg of compound fertilizer per hectare.

 

Furrow plow the land in large, 60-70 cm wide by hand in small areas, planting soil is made ready by opening tubes are 20-30 cm in height. Spring planting of strawberry cultivation, planting of winter, summer planting, including planting fall planting time there are 4.

Configure best fertilization based on soil and leaf analysis. Flowers opened dilemma is given 20 kg of ammonium sulfate per hectare.

 

fertilization; flowers should be done after one month intervals, including ammonium sulfate per hectare to 20 kg per month. A total of 100-120 kg of ammonium sulfate per hectare is given.

Cleaning arm in strawberry cultivation is important in terms of efficiency. Out arms should be removed without delay. Otherwise, the yield decreases.

  

Spring planting

I'm usually in the coldest winter in a steep held in April. This Frigo seedlings or seedling planting in January - sökülmeyip used seedlings held in February. The seedlings flower in May and give a small amount of fruit opening in June. Their principal product is 1 year after the month of June. This plant of water for 1 year, nutrient needs should be met and must be protected from diseases and membrane.

 

Winter planting

  

Winter is done in warm last place. Dekar planted about 8000 plants. Planting is done by removing the progeny plants from the nursery. The best time for winter planting in the Mediterranean Region October 15 - November 15 from. The product started to be open from mid-March in the spring. Also, if the high and low tunnels under strawberry cultivation is done, according to the locally collected about 15 -30 days earliness is provided.

 

The adsorption of planting seedlings in the winter is high. Watering the plants does not create significant problems. In the second year of winter plantings, good technical and cultural measures taken, the disease may be as high as summer planting yield good case to fight pests and weeds. Planting row and row spacing of 25 x 30 cm and have done.

 

Summer planting

Refrigerator is made in plants. This planting system efficiency is 2-3 times higher compared to winter plantings. However, these products are a little late compared to winter plantings. The best time for planting summer Mediterranean Region July 15 to August 15 arasıdır. OC-20 from the extracted frigo plants are left in water overnight. After planting is done. Seedlings are planted in row and row spacing of 30 x 32 cm. Write irrigation constitutes a major problem. Dekar plants are planted about 6200 pieces.

 

All summer and autumn crops are growing stronger and continuing to grow in the winter months tend to be the body 5-10. Such plants are becoming resistant to winter cold. Plants by region, this plant are abundant blooms during February-March months and begin to bear fruit. Products in the Mediterranean coastal areas continues until June and July. This system is taken from an average of 3-8 square meters in area planting tons of products.

 

Research conducted for many years in the Mediterranean region have shown that the summer planting system superior to all other systems.

  

Fall Planting

  

The seedlings at planting system, removed from the seedbed is planted in September-October to the original place. Early fruit quality and yield is low. This system of cultivation and planting should be done in a heated greenhouse or high tunnel.

  

Seedling planting

Seedlings should be planted in cooler weather and humid. Seedlings are planted in pits dug at full root collar. Before planting the root (so that the 8-10 cm), crown toilet (so that the young leaves 2-3) making the retention rate of the plant is increased. After planting, the lifeline is given. Summer planting plants in 15 days, must be well watered for at least 3 times a day.

Summer planting flowers open 6-8 days after planting should be severed.

  

STRAWBERRY GARDEN MAINTENANCE

The emergence of weeds during the growing strawberry, early, and they clean the bobbin to obtain quality products; black plastic, wheat straw, should be covered with cloth material such as pine needles (mulching). Are most commonly used as mulch material black plastic cover.

 

Strawberries are a sensitive plant against excess water. Excessive irrigation results revealed jaundice, and fungal diseases. The salinity of the irrigation water 5.0 milimost 'should not be used more than anything. Sprinkler irrigation, furrow irrigation and drip irrigation are. Drip irrigation is the most ideal because it is controlled irrigation. AmAmAdIğI made ​​in these methods sprinkler irrigation should be done.

 

Diseases and pests

Strawberry root disease is found in fruits and leaves. Root disease is essential for the soil contaminated soil fumigation or sterilization.

 

Systemic fungal medications should be taken several times after fruit against fruit rot. More prevalent in areas where the high and low tunnels of fruit rot, consideration should be given to ventilated plastic and glass greenhouses. In addition, inter-row plantings of summer crops and row spacing must be extended.

 

Red spider strawberry pests, aphids, cutworm, should be done with the woman fight bite.

 

The best way to get rid of the virus and nematode problem is to plant a garden with healthy seedlings.

  

HARVEST AND PACKAGING

Harvesting should be done early hours of the day. To be sent to distant markets in strawberry fruits should be harvested when angry ¾. strawberry; without holding the fruit, so that the palm fruit, cut into 1-inch nails so that the handle should be eliminated, 1/2 and ¼ kg plastic containers should be sent to market.

 

COMMON DISEASES AND PESTS in STRAWBERRY

Strawberry root rot (Rhizoctonia solani)

In strawberry gray mold disease (Botrytis cinerea)

Mildew disease in strawberry (Sphaerotheca macularis FSP. Fragariae)

Strawberry leaf spot disease (Mycosphaerella fragariae

 

Red Spider in the strawberry (Tetranychus urticae), (T. cinnabarinus)

Trips in Strawberry Flowers (Frankliniella occidentalis, F. intonsa)

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com