GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 
Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Elma Yetiştiriciliği

 

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

APPLE GROWING Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim meyvesidir. Elma kış dinlenmesine en fazla ihtiyaç duyan meyve türüdür.

 Yapılan denemelerde elmaların soğuklama ihtiyacını karşılayabilmesi için + 7.2°C’nin altında çeşitlere bağlı olarak 2322-3648 saat kalması gerekir. 0°C!nin altında ise 1000-2000 saat soğuklamaya ihtiyacı vardır.   Yetersiz soğuklama sonucu çiçeklerin bir kısmı ölür, geriye kalan çiçeklerin açılması da normale göre hem daha geç, hem de düzensiz olur. Böylece geç açan çiçekler döllenme yetersizliği nedeni ile dökülür. Soğuklamasını giderememiş elma ağaçlarında yaprak gözleri sürmez ve ağaç çıplak kalır. Elma yüksek yaz sıcağından da hoşlanmaz. Sıcaklık 40°C’nin üzerine çıktığı zaman büyüme durur, daha yüksek sıcaklıklarda ise zararlanma görülmeye başlar.

 

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEKLERİ    

Elma genellikle bir çok toprak tiplerinde başarılı sonuç verir. Bahçe kurulacak yerin alt toprak yapısı önemlidir. Alt toprak, bitki kökleri hiçbir zaman su içinde kalmayacak ve köklerin yayılmasını kolaylaştıracak şekilde drene edilmelidir. Sert ve suyu tutan alt toprak gelişmeye engel olur, ağacın büyümesini ve ömrünü olumsuz yönde etkiler. En iyisi alt toprağın çakıllı-tınlı olmasıdır. Toprak derinliğinin 2 metre veya daha fazla olması istenir. Elma yetiştiriciliği için en iyi topraklar optimal olarak 6.0-6.5 pH ve içerisinde normal kireci ve yeteri kadar humus ve nemi bulunan tınlı, tınlı-kumlu veya kumlu-tınlı geçirgen topraklardır.

 

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

 Apple cultivation of plants in nutrient deficiency, symptoms, removal, fertilization

 

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Elmada çinko noksanlığı

Apple zinc deficiency

 

Elmada çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır. Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.

 

Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.

 

Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur. Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.

 

Elma ağaçları çeşitlerine göre çinko noksanlığını duyarlık bakımından aralarında büyük farklılıklar gösterirler.

 

Elmada potasyum noksanlığı

Apple potassium deficiency

 

Elmada potasyum noksanlığında yaprakların kenarlarında esmer ve kahve renkli kloroz oluşur ve bu bölgeler kurur. Buna karşılık yapraklar bu haliyle ağaç üzerinde çok uzun süre kalabilirler.

 

Meyveler küçük ve soluk, kalın kabuklu olurlar. Seker miktarı az ve tadı ekşi olur.

 

Elma ağaçlarında potas eksikliğinde evvela yapraklarda sararma başlar, sonra kahverengi olan yapraklar tamamıyla kuruyup ölür. Kurak senelerde potas eksikliği daha fazla zararlı olur.

 

Potasyum ağaçların fotosentez, nişasta ve şeker yapmasında tesiri olan bir elemandır. Çiçek gözlerinin teşekkülünde rol oynadığı için dolayısıyla potasyum periyodisiteyi önler.

 
Elmada azot noksanlığı

Apple nitrogen deficiency


Elmada azot noksanlığında, yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur.

Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler.

Yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür.

Sürgün gelişimi zayıftır. Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır. Meyveler olgunlaşmadan renklenirler.
 

Elmada bor noksanlığı

Apple boron deficiency

 

Elmada bor noksanlığı benzer zararlanmalar yaparlar. Çiçek soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar. Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar. Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler. Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir. Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar. Ancak yapraklarda kloroz görülmez. Elma ve armut meyvelerinde büyük şekil bozuklukları ve iç ve dışta mantarlaşmalar görülür.

 

Meyveler normalden küçüktür ve bazen çatlamalar olur. Bor noksanlığından ileri gelen dış mantarlaşmalar, kalsiyum noksanlığın dan ileri gelen acı benek hastalığı ile karıştırılmamalıdır. Acı benek dalda ya çok geç dönemde veya daha çok hasattan sonra, depolama sırasında ortaya çıkar..

 
Elmada Demir noksanlığı

Iron deficiency in apple

 

Elmada demir noksanlığının belirtisi yapraklarda sararma şeklinde görülür.

Genç yapraklarda hafif sarılık şeklinde başlar.

Yaprak damarları genellikle yeşildir, sarılık artınca damarlarda sararır.

Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak, genç yapraklarda başlayan sarılık belirtileri yaşlı yapraklarda hızla yayılır.

Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür, çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar. Yapraklar zamanla dökülür.

İleri dönemde bitki zayıflar, meyve verimi düşer ve sonunda bitki kurur.

Kireçli topraklarda serbest demir kireç tarafından tutulduğu için bitki topraktan demiri alamadığında ve toprakta yeteri miktarda demir bulunmaması durumlarında yukarıda sayılan belirtiler görülür.

 
Elmada magnezyum noksanlığı

Apple magnesium deficiency


Elmada magnezyum noksanlığında özellikle uzun sürgünlerin yaşlı yapraklarında, damar aralarında, gayri muntazam şekilli, açık yeşil, sarı bazen grimsi yeşil renkli lekeler oluşur. Damar arası lekeler bazı durumlarda yaprak kenarlarına kadar genişler. Lekeler hızla kırmızımsı kahverengi nekrozlara dönüşür. Yapraklar daha sonra solar, kıvrılır, kurur ve erken dökülür. Meyveler tatsız ve kokusuz olurlar. Golden Delicious çeşidi elmalar magnezyum noksanlığına fazla duyarlıdırlar.

Eksiklik belirtileri, özellikle uzun sürgünlerde yaşlı yaprakların damar aralarında sararma şeklinde kendini gösterir. Eksiklik şiddetine bağlı olarak yaprak kavrulması olarak bilinen, damarlar arasında kahverengi nekrotik lekeler gelişir. Sararma, bazı çeşitlerde yaprak kenarlarında meydana gelir ve bu durumda belirtileri potasyum eksikliğinden ayırt etmek oldukça güçtür. Şiddetli eksiklikte yapraklar kıvrılır ve zamanından önce dökülür. Magnezyum noksanlığında dallar zayıf ve kırılgan olurlar; meyveler zamanından önce olgunlaşır, tatsız ve kokusuz olur.

Elmada fosfor noksanlığı

Apple phosphorus deficiency


Elmada fosfor noksanlığında yapraklar küçük, koyu yeşil renkli, bronz veya mor lekeli olurlar.

Yaprak saplan kırmızımsı renkli olup dal ile bağlantıları dar ay yapacak şekilde dik dururlar. Seyrek bir yaprak sistemi vardır. Yaşlı yaprakların kenarlarında koyu kahve nekrozlar oluşur. Erken yaprak dökümü görülür.

Çiçek ve meyve sayısı azdır. Meyveler küçük kalır ve olgunlaşmadan dökülür. Meyveler cansız donuk renkli, sert ve sık bir dokuya sahip olup, tatsızdırlar.

Fosfor miktarı azota oranla aşırı fazla olduğu takdirde de meyve eti yine kaba dokulu olur.
 
Elmada mangan noksanlığı

Apple manganese deficiency


Elmada mangan noksanlığı simptomları birbirlerine benzerlik gösterir. Hafif ve orta derecede noksanlık halinde, genç yapraklarda, damar aralarında hafif renk açılması ortaya Bu renk açılması oldukça hafif olup, ancak, yaprak ışığa tutulduğunda görülebilir derecededir. Noksanlığının daha şiddetli olması halinde renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsü alır. Daha sonraki aşamada, için yaprak yüzeyini beyazımsı sarı renkli noktalar kaplar. 

Elmada Kalsiyum noksanlığı

Calcium deficiency in apple

 

Elmada Kalsiyum noksanlığı daha çok meyvelerde ortaya çıkar. Yapraklarda ise eksiklik belirtileri nadiren görülür. Yüksek düzeyde Kalsiyum eksikliği olan ağaçlarda; en genç sürgün yapraklarının yukarıya doğru kıvrılması, damarlarda ve damar aralarında kloroz meydana gelmesi, ileri aşamalarda ise yaprak kenarlarında sarı-kahverengi nekrozların oluşması gibi belirtiler gözlenir.

 

Meyvedeki eksiklik belirtileri çok daha belirgindir. Anormal kabuk bronzlaşması, hasada doğru lentisellerin koyulaşması ve bazen de hasat döneminde şiddetli meyve çatlaması ile kendini gösterir. Ancak meyvede Kalsiyum eksikliğinin en önemli belirtisi “Acıbenek” tir. Acı benek, elmalarda hasada yakın veya hasattan sonra depolama sırasında meydana gelen; karşıdan bakıldığında kabuğun üzerinde şekil bozukluğu oluşturan kahverengi-siyah beneklerle kendini belli eden, fizyolojik bir bozukluktur. Bunların yanında Kalsiyum eksikliğinde; iç kararması, acı benek, iç sulanması, düşük sıcaklık zararı ve yaşlanma bozuklukları gibi pek çok fizyolojik bozukluk ortaya çıkar..

 

ELMA BAKIM PROGRAMI

Elma ağacı/ yarı bodur

1. Uygulama 2. Uygulama 3. Uygulama 4. Uygulama
Kasım
-
Aralık

Tüm ağaçlara % 6 lık bakır (bordo bulamacı) atılması gerekir. 1 ton/ 2 lt

 

Eğer % 3 lük atıldı ise bu uygulamanın mart ayı içerisinde tekrar edilmesi uygun olacaktır    
Mart Bu ay içerisinde bordo bulamacı (bakır) tekrar edilir. Eğer aralıkta bordo bulamacı % 6 lıksa tekrara gerek yoktur. Aynı ay içerisinde ağaçlarımız klasik/ yarı bodur ve 20/10 yaşın üzerindeyse gövde kurdu için ilaçlama yapılması gerekir. Ağaçların budama işlerinin bitmiş olması gerekir.  
Nisan Ağaçlar çiçek açmadan (tomurduğunda )
1 ton/ 2 lt
STOMA DYNAMO
+
100 cc GOLDEN WET Holder ile atılacak. Ağaçlar iyice yıkanacak. Çiçek açmış ağaçlara herhangi bir işlem yapılmaz.
Çiçek dökümü
% 70 gerçekleştiğinde aynı işlem bir kez daha tekrarlanacaktır.
İlk sulamanızda
mutlaka
BOOLTEX

topraktaki kireçi çözücü, Ph düşürücü kullanınız.

Su verilecek ise mutlaka

GOLDEN FOSFOR

ağaç/0,50 cc damlamadan verilmelidir.

(Çok önemli)

Mayıs

İl tarım müdürlüklerinin

duyurularına bakarak

ilk

iç kurdu ve

kara leke

ilacı atılır.

Ağaçlara ilk su ile damlamadan ağaç başı yaş/0,50 cc
GOLDEN DROP AZOT
+
GOLDEN MAGNEZYUM  önerilir. Uygulaması yapılır
Bu ay verilecek olan suların birisinde mutlaka ağaç/ 0,50 cc
GOLDEN ÇİNKO
+
GOLDEN FERRİC uygulaması yapılır.                               (damlamadan)
Mutlaka yapraktan GOLDEN KALSİYUM

uygulaması yapılmalıdır.1 ton/2 lt
Haziran

İç kurdu+ kara leke ilacı tekrarlanır. Bu ilaçlama iklim koşullarına göre mayıs ayı içerisinde de tekrarlanabilir.

İlaçlama ile

kalsiyum da verilmelidir. 1 ton/2 lt

Ağaçlara yapraktan 1 ton/ 2 lt
GOLDEN MIX
+
GOLDEN WET uygulaması yapılır. Bu uygulama ilaçlamayla birlikte de yapılabilir.
Bu ay verilecek suların
birisinde ağaçlara
ağaç/0,50 cc
GOLDEN COMBİ

tarzı uygula yapılması önerilir.
İklim koşullarına göre kırmızı örümcek ve pas ilacı da kullanılabilir.
İLAÇ +

GOLDEN WET
Temmuz -
Ağustos
Ay içerisinde verilecek olan suların birinde ağaçların sürgünleri az ise  (aşırı çok olmamasına dikkat edilir.)
Ağaç/0,50 cc
GOLDEN DROP AZOT

uygulaması yapılır

Bir diğer suda mutlaka ağaç/0,50 cc

BLACKLOW POTAS

uygulaması yapılmalıdır.

 

(damlamadan)

Kara leke mutlaka tekrarlanmalıdır.

İç kurdu duruma göre tekrarlanabilir.

İlaçlama ile  1 ton/2 lt
GOLDEN POTAS

kullanılır.
 
Eylül
-
Ekim
Elmaların büyüklüğüne göre yapraktan
GOLDEN POTAS

uygulaması yapılır.
     

 

 

BOOLTEX Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
       
GOLDENMIX®

Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,

meyve tutumunda 2. uygulama,

hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır.

 

Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.

200-300 cc
       
GOLDEN ÇİNKO

Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.

125-150 cc
       
GOLDEN DROP

AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTAS    

Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı

2-3 kg
       
COMPLEX

Organik esaslı damla sulama ve salma sulama gübresi.

On beş gün aralıklarla. Bir boş, bir dolu sulama veya bölünmüş miktarlarda dolu sulama.

   

Dönüme

5-7 kg

 

Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.

 

Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)

 

Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

(kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

 

Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Elmalarda görülen acı benek;  

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 

Toprak çözeltisinden kalsiyum iyonlarının alınıp yukarı taşınması kök uçları vasıtasıyla olmaktadır. Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum alımını engelleyerek noksanlığa neden olabilir.

Bu nedenle daha önce absorbe edilmiş olan kalsiyumun meyve oluşum döneminde floemde taşınarak meyveye ulaşması güçtür. Meyve olumu devresinde topraktan kalsiyum iyonlan alınarak ksilem yolu ile meyveye ulaşmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülebilecektir.

Meyveler de görülen kalsiyumun noksanlığı zararlarını önlemek için ona uygun yöntem, Golden Ca nın doğrudan meyveye yaprağa püskürtülmesidir.

Ancak bu işlem, döllenmeden sonra meyvelerin büyüme döneminde yapılmalı ve birkaç kez tekrarlanmalıdır.

Bu şekilde meyvelerde kalsiyum noksanlığına bağlı zararların ortaya çıkması önlenebilir.

 

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKİM ZAMANI

Elma fidanları kışın ılık geçen ve yağışlı olmayan bölgelerde sonbahardan (yaprak dökümünü müteakip) itibaren ağaçlarda fizyolojik faaliyet başlayana (ilkbahar) kadar dikilebilir. Kışı soğuk veya yağışlı geçen bölgelerde ise ilkbahar dikimi tercih edilmelidir.

 

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAHÇE YERİNİN DİKİME HAZIRLANMASI

Burada da en önemli husus, arazinin iyi bir şekilde sulanması için uygun bir toprak tesviyesi yapmaktır. Meyilli alanlarda bahçe kurarken setleme (teraslama) yapılması şarttır.

Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde, su tutan ağır (killi) topraklarda dikimden evvel drenaj problemi halledilmelidir.

 

Bahçe kurulacak yerin dikimden evvel bir defa derince ve sonradan bir veya iki defa da yüzlek işlenmesi doğru olur.

Sökülen bir elmalığın yerine yeniden elma dikimi için, aradan hiç değilse birkaç yıl geçmelidir. Çünkü toprak yorgunluğu  denen olayı dikkate almak gerekir.

Elmanın Faydaları
Elmanın Faydalarını Bil.
Elma Kabugundaki muc.
Kansere karşı Elma Kab.
Elma reçeli

 

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKİM ŞEKİLLERİ 

Kapama elma bahçeleri genellikle kare, dikdörtgen, üçgen, satranç ve meyilli arazide tesviye eğrileri üzerine dikme şeklinde (kontur) tesis edilir. Bu şekillerin herhangi birisinin seçilmesinde arazi şekli, ara ziraatı yapılıp yapılmaması, dikilmesi gereken fidan sayısı rol oynar. Genelde düz yerlerde (taban arazilerde) kare dikim uygulanmaktadır.

 

Dikim Aralıkları (Dikim Sıklığı) 

Elma bahçelerinde ağaçlara verilecek mesafeler çeşide, kullanılan anaca, toprak durumuna ve iklime göre değişir.

Elma ağaçları nemli yerlerde iyice büyüdüklerinde taçları arasında hiç olmazsa bir metre aralık kalacak kadar seyrek dikmelidir ki, aradan bolca hava işlesin ve mantar hastalıkları daha az zarar yapsın. Halbuki sulanan kurak bölgelerde gerek hava, gerek toprak üstü nemini saklamak için ağaçların sık olması daha uygundur.

Ayrıca kuvvetli, besin maddelerince zengin topraklarda dikim mesafeleri daha fazla, zayıf topraklarda ise daha

Don nedir
Dondan korunma yöntemleri
Meyvelerde don zararı ve korunma
Turunçgillerde don zararının önlenmesi
 azdır.

Bir fidanı meydana getiren anaç ve çeşit (patron ve kalem) ikilisinin kuvvetine göre de dikim aralıkları değişiklik arz etmektedir.

Elma çeşitleri gelişme kuvvetlerine göre yüksek boylu standart çeşitler ve spur tipi (yarı bodur) çeşitler olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

Bunlardan Golden Delicious, Starking Delicious, Granny Smith, Staymared, Amasya, Beacon, Hüryemez, Mutsu ve Jonathan gibi daha birçok elma çeşidi yüksek boylu standart çeşitler içerisinde, Starkrimson Delicious ve Starkspur Golden Delicious ise yarı bodur çeşitler içerisinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere kullanılan  anaçlar; “ çok bodurdan çok kuvvetliye” kadar değişen birçok gruba ayrılırlar.

İşte bu değişik kuvvetlerdeki anaç ve çeşitlerin birlikte meydana getirdikleri kombinasyonlara göre de dikim aralıkları farklılık arz etmektedir.

Kuraklık nedir?

Kuraklık çeşitleri

 

ELMA BAHÇELERİNDE YILLIK BAKIM İŞLERİ

 

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İŞLEME

Hastalık ve Zararli Donemleri
Elma hastalık ve Zararlı Donemleri
Kiraz hastalık ve Zararlı Donemleri.
Narenciye hastalık ve Zararlı Donemleri
Patates hastalık ve Zararlı Donemleri
Seftali hastalık ve Zararlı Donemleri

Bahçe toprağının sürülüp, sürülmemesi konusunda değişik görüşler vardır. Toprak işlemesinin, özellikle, sathi köklü olan elma ağaçlarının kök ve saçak sistemini parçaladığı bir gerçektir. Batı dünyasında, elma bahçelerinde toprak işlemesi genellikle yapılmamaktadır. Ağacın taç iz düşümü altında kalan saha malçlanmakta, diğer kısımları da daimi çayır altında tutulmaktadır. Ancak, Avrupa’nın iklim şartları memleketimiz iklim şartlarından oldukça farklıdır.  Orada ki sık yağmurlar nedeni ile hem bahçelerin su ihtiyacı karşılanmakta hem de bu daimi çayırlar yeşilliğini muhafaza etmekte aynı zamanda toprak yumuşaklığını da korumaktadır.

 

Memleketimizde, Karadeniz Bölgesi dışında kalan bölgelerde ilkbahar ve özellikle yaz şartları kuraktır. Uygulanan sulama teknikleri daimi çayır yetiştirmeye uygun değildir. Bu nedenle rakipsiz kalan yabani otlar bahçeyi adeta istila eder. Toprak yapısına bağlı olarak, toprak sertleşir ve saçak kökler havasız kalır. Böyle bahçelerde gelişme durur veya geriler. Bu nedenle, elma bahçelerinde toprak sürümüne karşı olmamak

Toprak
Toprak çeşitleri
Toprak işleme Teknikleri
 gerekir. Ancak pullukla derin işleme yapılmamalı, diskharrow ile kök sistemini parçalamayacak derinlikte işleme yeterlidir.

 

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

elma ağaçları saçak kök sistemine sahip olduklarından dolayı diğer bir çok meyve türüne göre daha fazla su ister ve yüksek nemden hoşlanırlar. Bahçelere verilecek su miktarı, yıllık yağış toplamına, bu yağışın dağılımına,

Sulama teknikleri
Damla Sulama
Yüzey Sulama
 transpirasyon (bitkiden meydana gelen su kaybı) şiddetine, ağacın büyüklüğüne ve toprağın tipine göre değişir.

  

Sulamada en önemli konu sulama zamanının iyi tespit edilmesidir. Bunun için en pratik yöntem toprağın elle kontrol edilmesidir. Sulama zamanı; Tansiyometre adı verilen aletlerle daha kesin ve güvenilir olarak tespit edilebilir.

 

Elma ağaçları için en önemli sulama zamanı yazın yapılan sulamadır. Yaz sulamasına yağış durumuna göre Mayıs’ta başlanır ve bütün yaz boyunca devam edilir. Baharı kurak geçen yerlerde yaz sulamasına erken

Toprak
Toprak çeşitleri
Toprak işleme Teknikleri
 başlanırsa meyve tutumu artar ve meyve kalitesi de yüksek olur. Elma bahçelerini kurak bölgelerde; yerine göre 10 günde bir sulamak gerekir. Nemli bölgelere doğru gidildikçe sulama aralığı 15-20 güne, hatta 1 aya kadar çıkabilir. En çok uygulanan sulama şekil “Salma Sulama” dır. Suyun az olduğu yerlerde “Dar Çanak” (Tava Yöntemi) uygulanır.

 

Diğer sulama sistemleri ise “Yağmurlama” ve “Damlama” sulamadır. Damlama sulamada köklerin bulunduğu alanın bir kısmı sürekli nemli kalmaktadır.

   

ELMANIN DÖLLENME BİYOLOJİSİ

Tek bir çeşit ile kurulmuş elma bahçelerinde bol çiçek görülmesine rağmen, meyve tutumunda ki yetersizliğin en büyük nedeni döllenme sorunudur. Elma çeşitleri genel olarak kendine kısırdırlar. Yani, kendi çiçek tozları ile döllenemezler. Mutlaka başka bir dölleyici çeşidin çiçek tozlarına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle bahçe kurulurken iyi bir çeşit karışımı tertiplenmelidir. Çeşit karışımı yaparken, tercih edilen ana çeşidin dölleyici çeşidini (veya çeşitlerini) bilmek gerekir. Dölleyici çeşit tablosu aşağıda verilmiştir. 

Döllenme Probleminin Çözümünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

- Elma bahçesi, tozlanma döllenme bakımından en elverişli bir plana göre kurulmalıdır. Dölleyici çeşidin esas çeşide oranı % 10-15 olmalıdır. Bu orana göre, dikimde her yüz fidandan 10-15 adedi dölleyici çeşitten, 85-90 adedi ise esas çeşitten oluşmalıdır. Dölleyici çeşitler ana çeşitten 12-15 metreden daha uzakta olmamalıdır. 

 

-   Seçilecek çeşitler arasında periyodiste bakımından bir uyuşmazlık olmamalıdır. Periyodiste, ağaçların bir yıl meyve verip, müteakip yıl dinlenmeleri demektir. Dölleyici olarak seçtiğimiz çeşit böyle bir karakterde ise bu çeşidin dinlenme yılında döllenme olmaz. Mesela Amasya Elması mutlak peryodiste gösteren bir çeşittir. Red Delicious ve Golden Delicious ise bir yıl çok, bir yıl orta derecede meyve verirler. Jonathan ve Rome Beauty çeşitleri ise her yıl düzenli meyve verme karakterindedirler.

 

- Seçilecek çeşitler arasında çiçek açma tarihlerinde önemli bir farklılık olmamalıdır. Yukarıda ki çeşitler içerisnde, Red Delicious, Golden Delicious ve Jonathan aynı tarihlerde çiçek açmasına mukabil, Rome Beauty bu üç çeşitten daha sonra çiçek açar. Bu nedenle Rome Beauty çeşidi bu üç çeşit için uygun dölleyici olamaz.

-

 Elmalarda ki yabancı döllenmeyi % 90 arılar yapar. Genç elma bahçeleri için gerekli arı miktarı her dört dekar için bir kovan veya her 30-40 dekar için 15 000 – 20 000 arıdır. Tam verime geçmiş ağaçlar için bu miktar 3-4 katına çıkarılmalıdır.  Çiçek zamanı arı çalışması ve tozlanmanın sağlanabilmesi için bahçeler ilaçlanmamalıdır.

 

MEYVE SEYRELTME

Elma ağaçlarında ki meyve tutumu genellikle arzu edilenden fazladır. Ağaçlar fazla meyve besleyemez, dolayısıyla kalite düşer. Bu sebeple mevcut meyvenin bir kısmının ağaçtan koparılması gerekir. Elmalarda açan çiçeklerin % 9’ unun meyve halinde elde edilmesi normal bir mahsul için yeterli görülmektedir.

Meyve seyreltmesi; budama, çiçeklerin bir kısmını veya meyvenin bir kısmını yok etme şeklinde uygulanır.

Seyreltme iki şekilde yapılır.

El ile Seyreltme

Bu işlem meyvelerin el ile koparılıp, atılmasından ibarettir. Bunda çiçek hüzmelerinde bir meyve bırakılır. Esas dallar üzerinde her 15-20 cm’ de bir meyve bulunacak şekilde meyveler seyreltilir.

El ile seyreltme Haziran dökümlerinden sonra yapılır.

 

HEREKLEME

Elmalarda hasat zamanına doğru meyve ağırlığında % 30-40 oranında artışlar olur. Bu ağırlıktan dolayı seyreltme ve budama yapılmayan ağaçlarda dalların aşağıya doğru eğilmesine ve hatta bazı dalların kırılmasına sebep olur. Bunu önlemek için dalların altına kalın dallardan yapılmış herekler konur.

Herekleme bir masraf gerektirir ve bahçede hareketi güçleştirir. En doğru yol doğru bir terbiye sistemi ile budamanın yapılmasıdır.

 

MEYVE HASADI

Elma meyve olarak ince kabuklu, çok nazik bir meyvedir. Meyveler hasat edilirken avuç içine alınmamalı, parmakla sıkılmamalıdır. Meyveleri toplama kovalarına koyarken ve boşaltırken çok dikkatli olmalıdır. Sebep olunacak küçük bir yara veya ezik depo çürüklüğüne sebep olan mantarlar için giriş kapısıdır.

Hasatta diğer bir noktada hasat zamanının doğru olarak tayinidir. Elma meyveleri ağaç olumunda hasat edilir. Meyveler yeme olumuna soğuk hava depolarında belirli süre tutulunca ulaşırlar.

Yazlık elmalar ağaç ve yeme olumuna ağaç üzerinde iken ulaşırlar. Bu sebeple yazlık çeşitler yeme olumunda hasat edilmelidir.

Elma ağaçlarında hasat iki veya üç defa yapılır. İlk hasatta daha ziyade ağacın dış veya alt kısmındaki meyveler koparılır. Sonra ise iç kısımlardaki yarı ve üst dallardakiler toplanır.

 

DEPOLAMA

Hasat edilen elmalar pazara sevk edilinceye kadar depolarda muhafaza edilirler. Bu depolar adi depolar, soğuk hava depoları veya değişik atmosferli soğuk hava depoları olabilir.

Elmaların depoda kalma müddeti, meyvenin depolama zamanı, ağacın beslenme durumu, mevsim ve çeşide göre değişir.

Bir çok elma çeşidi –1 ile 0°C de ve %85-90 nisbi nemde uzun süre saklanabilir. Ticari depolardaki sıcaklık 0-2°C dir. Elmalar –2°C donarlar.

Golden ve Starking ise en uygun 0°C de ve % 90 nisbi nemde, Granny Smith ise +3°C saklanmalıdır.

Tam zamanında yapılan hasat ve uygun depolama şartlarının sağlanmasıyla Golden Delicious ve Starspur Golden Delicious çeşitleri 5 ay, Starking Delicious ve Starkrimson Delicious çeşitleri 7 ay, Granny Smith çeşidi ise 9 ay süre ile depoda saklanabilir.

 

APPLE GROWING

Apple temperate, cold temperate fruits especially. Apples are fruit species most in need of winter dormancy. In order to meet the need for trials of chilling apples below + 7.2 ° C, depending on the varieties must remain 2322-3648 hours. 0 C! Below the 1000 to 2000 hours cold requirement needs. Some of the consequences of inadequate chilling flower dies, according to normal as the opening of the remaining flowers and later, as well as irregular. So now blooming with flowers poured cause of fertilization failure. Leaves in cold AmAsInI not take his eyes could not resolve the apple tree and the tree remains bare. Apple also does not like the high summer heat. Exit Temperature 40 ° C when growth stops, and at higher temperatures Damage begin to appear.

 

SOIL REQUIREMENTS

Apple usually gives good results in many soil types. Garden a place to set up sub-soil structure is important. Sub-soil, roots will never remain in the water and should be drained so as to facilitate the spread of roots. Hard and prevents development sub soil water holding affect adversely the growth of trees and lifetime. Best of all is the bottom being a gravelly loam soil. It is desired that the soil depth of 2 meters or more. The best soils are optimal pH 6.0-6.5 and in the normal lime and loam with enough humus and moisture for growing apples, loamy-sandy or sandy-loam soils are permeable.

 

The pollination biology APPLE

Although it has plenty of flowers in apple orchards established with a single variety, the biggest reason for the inadequacy of fruit pollination problem. Apple varieties are generally self-sterile. So, döllenemez with their own pollen. Surely they need a pollinator to other kinds of pollen. Therefore, a good mix should be arranged while establishing a garden varieties. When type mixture fertilising preferred variant of the main varieties (or types) is necessary to know. Impregnating type table is as follows.

Considerations Considerations for Solving the Problem Fertilization

 

- Apple garden, pollination fertilization should be established based on the most favorable terms of a plan. The ratio should be essentially the type of impregnating types 10-15%. According to this ratio, from 10-15 pieces of pollinator planting saplings every hundred varieties, and 85-90 units should consist essentially kind. Pollinator varieties should not be more than 12-15 meters away from the main varieties.

 

- Should not be a conflict between the terms of their periodic be selected varieties. In their periodic, give fruit trees a year, then followed the rest of the year. In such a character as the kind we have chosen not fertilize fertilization in the rest of this kind. For example, diamond is a variety show in Amasya absolute peryodis. Red Delicious and Golden Delicious is for many a year, a year moderate fruit. Jonathan and Rome Beauty varieties is not the characteristic of regular fruit every year.

 

- Between two selected varieties should not be a significant difference in flowering date. Above the inside of varieties, Red Delicious, Golden Delicious and Jonathan the same time be able to blossom in Kabul, Rome Beauty varieties bloom later than these three. Therefore Rome Beauty impregnation type not suitable for these three types.

-

  Apple makes 90% in the fertilization foreign bees. The amount needed for young apple orchard bees to a hive or 30-40 acres each for every four acres 15000-20000 purging. For a complete history of the trees should be removed to yield 3-4 times this amount. Flowers should not be sprayed when bees work to ensure gardens and dusting.

 

APPLE GARDEN PLANT

 

PLANTING TIME

Apple seedlings last winter in the warm and rainy autumn non-region (the subsequent defoliation) from physiological activities began in trees (spring) until planted. In winter in cold or rainy spring planting area should be preferred.

 

GARDEN PLANTING LOCATION me PREPARATION

Here, too, the most important issue is to make the land suitable for irrigation land leveling in a good way. Garden with set-up when installing prone areas (terracing) must do.

Where high water, heavy water-holding (clay) soils drainage problems must be solved before planting.

 

Garden deeply once before planting location will be established and subsequently treating the exposed once or twice is correct.

Elmalıg apple instead of a disassembled again for planting, not ever break must pass several years. Because you need to consider the event called soil fatigue.

 

Sewing patterns

Off apple orchards are usually square, rectangle, triangle, chess and inclined planting on a smooth curve in the form of land (contour) is established. This landform is selected in any one of the way, made ​​the call to do agriculture plays a role in the number of seedlings to be planted. Mainly flat areas (base on land) square planting is applied.

 

SPACING (planting density)

Apple orchards in the distance will be given to tree varieties, rootstocks used varies depending on the soil conditions and climate.

Apple trees they grow in damp places thoroughly between crown at least as rare as to be perpendicular to stay for one meter intervals, work together to get plenty of air and you do less damage to fungal diseases. However, in arid regions irrigated need air, the trees should be frequently to keep the soil moisture above is more appropriate.

Also strong, more nutrients in the rich soil of the planting distance is less than is in poor soils.

Forming a seedling rootstocks and cultivars (boss and pencil) as well spacings vary according to the strength of the binary is.

High stature according to the standard assortment of apple varieties force development and spur type (semi-dwarf) are divided into two groups, namely varieties.

Of these, Golden Delicious, Starking Delicious, Granny Smith, Staymared, Amasya, Beacon, not HURY, Mutsu and many more varieties of apples such as Jonathan in high tall standard varieties, while Starkrimson Delicious and Starkspur Golden Delicious is located in semi-dwarf varieties.

Rootstock used as known; "Very stunted from too strong a" ranging divided into several groups.

Here also brought together spacing formed by the combination of these forces are different in different rootstocks and varieties.

 

ANNUAL MAINTENANCE WORKS in apple orchards

 

SOIL PROCESSING

Expulsion of garden soil, there are differing views on the expulsion. Of tillage, in particular, is ripping the surface of the roots of apple trees rooted and real fringe system. In the Western world, tillage is usually done in apple orchards. Mulching is the remaining area under the petal drop the tree, the other parts are also kept under permanent pastures. However, the climatic conditions are quite different from European climatic conditions of our country. There's frequent rains cause water needs are met by both of gardens as well as in maintaining the greenery permanent pasture but also protect the soil softness.

 

In our country, the spring in the Black Sea region and outside the region is particularly dry summer conditions. Applied irrigation techniques are not suitable for permanent pasture breeding. Therefore, the remaining weeds invade almost unbeatable garden. Depending on the soil structure, soil hardens and fringe roots remain stuffy. Such progress stops in the garden or down. Therefore, it should not be against the land version in apple orchards. However, treatment should not be made to plow deep, just deep enough to destroy the root system with diskharrow processing.

 

IRRIGATION

According to apple trees because they have a lot of other fruit species hairy root system, they like to ask for more water and high humidity. Garden to be given to water content, total rainfall, this is the distribution of rainfall, transpiration (loss of water resulting from the plant) the intensity, depending on the size of the tree and the soil type.

   

The most important issue is to determine the best irrigation watering time. This is the most practical method for controlling soil by hand. Watering time; Tensiometer can be detected by a device called a more accurate and reliable.

 

The most important time for irrigation watering apple tree in summer is made​​. Summer starts in May according to rainfall and irrigation is continued throughout the whole summer. If started early in the spring, summer irrigation in arid last place increased fruit set and fruit quality is also high. Apple orchards in arid regions; According need to irrigate every 10 days instead. Progressed towards irrigation interval of 15-20 days in damp, even up to 1 month. Most irrigation applied so "Salma Irrigation" is. Where the water is less "narrow Dish" (Pan Method) is applied.

 

The other irrigation systems "Sprinkling" and "drip" irrigation. Some of the areas where the roots remain constantly damp drip irrigation.

 

FRUIT diluted

Fruit of the apple tree is more than usually desirable. Not eating more fruit trees, so quality decreases. Therefore, it must be cut off from the tree part of the present fruit. 9% of the flowers that bloom in Apple 's acquisition if the fruit is considered sufficient for a normal crop.

Fruit thinning; pruning is administered as part of a destruction of the flower or fruit.

Dilution is done in two ways.

Dilution by hand

This process of manually detached fruit is merely discarded. Bunda beam left a fruit flower tions. Main branches on every 15-20 cm is such that the diluted fruit fruit.

Hand made ​​after the dilution June dump.

HEREKL up

Fruit weight in apples harvested at the correct time will increase by 30-40%. This weight due to dilution and pruning of branches in the tree do bend down and even cause breakage of some branches. To prevent this, the issues under the branch heren made ​​of thick branches.

Herekl but requires a cost and difficult to move in the garden. The most accurate way is to perform a correct pruning and training system.

 

FRUIT HARVEST

Apple fruit as a thin skin and a very gentle fruit. Fruit should be harvested when the palm, fingers tightened. Fruits and fitting them to the collection bucket should be very careful when draining. A small wound or cause to be meek ​​is the doorway for storage fungi that cause rot.

Harvest is incorrect determination of the time of harvest in another spot. Apple fruit is harvested in the tree deaths. Eating fruits Holding the deaths to reach certain period of time in cold storage.

Summer apples on the tree and eating when they reached the tree deaths. Therefore varieties should be harvested in the summer eating deaths.

Apple trees are harvested in two or three times. Fruits detached from the underside or bottom of the tree rather than the first harvest. Then collected in the inner half and those in the upper branches.

 

STORAGE

Harvested apples are stored in a warehouse until delivery to the market. This step stores, warehouses, cold stores or may be different atmosphere cold storages.

The long stay in the Apple store, the storage time of the fruit, the nutritional status of the trees vary according to season and variety.

Many varieties of apples stored for long periods at -1 to 0 ° C and relative humidity of 85-90%. Temperatures in the commercial storage 0-2 ° C. Apples -2 ° C donors.

Starking Golden and 0 ° C, and the best 90% relative humidity, the Granny Smith + 3 ° C should be maintained.

Golden by providing a timely harvest and proper storage conditions Delicious and Golden Delicious varieties Starsp 5 months, 7 months Starking Delicious and Starkrimson Delicious, Granny Smith varieties can be stored in the warehouse for 9 months.

 

Fertilization in apple cultivation

Deficiency of Trace Elements in Apples

 

In case of iron deficiency chlorosis symptoms occurring in apples is called or jaundice. Araz manifests itself more in terms of calcareous and nutrient poor soil. In particular symptoms are exacerbated during the rainy season.

 

In cases where the iron deficiency chlorosis resulted from green leaf veins, whereas tissue between veins yellow. Symptoms begin in young leaves, old leaves move towards. Once the edges of such a brown or reddish leaves are dry. Photosynthesis slows down due to the disruption of development, productivity decreases and eventually the tree may die.

 

Chlorosis, the surplus of lime taken to the plant body, which arises from the holding of free iron in the plant body. Acting as a catalyst in the formation of chlorophyll, iron, where lime can not be kept by this task.

 

Keeping the iron not only in the plant body. Iron II compounds in high calcareous soils. Is connected to ground and can not be transformed to the ferric compounds by the plant.

 

Of nitrogen deficiency in apple trees, the leaves are small, narrow, will light green. Older leaves may be yellowish orange or reddish purple and are shed early. Leaf stalks are branches with a view to form an acute angle, thin and short, and if it is seen that a very severe deficiency stems die. The shoot growth is weak. Number of flower buds and small, short duration of fertilization of flowers. Fruit color before ripening.

 

Boron deficiency in apple trees do similar studies of damages. Flowers wilt and suddenly they get damaged from the cold colors like black coffee. But they remain in this state for a period not fall branches. Frost damage but create the same image, frost flowers are poured immediately affected. Case of severe deficiency leaf emergence is delayed. Vegetative growth points dies, becomes short shoots, the leaves become small and distorted in shape. However, chlorosis of leaves is observed. Apple and pear fruit in large deformations and internal and external studies in corky observed. The fruits are smaller than normal and sometimes will crack. From boron deficiency leading foreign corky studies should not be confused with the pain spots leading from calcium deficiency disease. Pain after speckle or more branches or very late harvest occurs during storage.

 

Typical signs of zinc deficiency in all of fruit trees, narrowed, smaller leaves and rosette formation. The reason for this measurement is the length between nodes are shrinking. Leaf edges are sometimes a volatile state. To stay green at the edges of the leaf surface veins, arteries develop plaques in the form of yellow mosaic between them. Very severe deficiency affects not only leaves, shoot growth continues normally. However, the situation is severe deficiency of shoot growth fully.

 

The number of fruit buds in exile reduced or disappear completely. Stone fruit from browning meat fruit appears.

 

According to the terms of the precision zinc deficiency can vary greatly among varieties of apple trees.

 

Phosphorus deficiency in apple tree leaves in a small, dark green, purple, bronze or become stained. They stand upright branches will make connections with narrow moon is reddish petioles. Rarely has a leaf system. Occurs at the edges of older leaves dark brown necrosis. Early defoliation occurs. Few flowers and fruit. Fruits remain small and poured before they mature. Fruits lifeless color, hard and is often a tissue, they are tasteless. Excessive amount of phosphorus than nitrogen which case the flesh would still be coarse-grained.

 

In magnesium deficiency in apples, especially in the older leaves of long shoots, including vessels, irregularly shaped, light green, yellow, grayish green spots sometimes occur. Spots between veins extending up to the leaf margins in some cases. Reddish brown spots quickly turn into necrosis. The leaves were then fade, curl, dry and fall early. Fruits become tasteless and odorless. Golden Delicious apples are more sensitive to magnesium deficiency.

 

Apple potassium occurs at the edges of the leaf chlorosis and coffee brown in color deficiency and dry these areas. In contrast, the leaves may remain in this state for too long on the tree. Fruits are small and pale, become thick-skinned. The amount of sugar becomes less and taste sour. In potash deficiency in apple tree leaves start yellowing in firstly, then brown the leaves die completely dry. Potash deficiency in arid year would be more harmful. Potassium photosynthesis tree, which is an effect of making the starch and sugar components. Flowers prevents potassium periodicity due to play a role in the formation of the eyes.

 

Painful spots seen in apples;

 

Calcium ions taken up from the soil solution of transport is by means of root tips. Therefore, low temperature to prevent the formation of new roots, factors such as inadequate ventilation can cause deficiency by blocking calcium uptake.

 

Therefore it is difficult to reach the fruit previously adsorbed calcium is moved during the formation of the fruit Me phloem. Calcium ions are taken up from the soil occur in the fruit xylem road circuit in the fruit reach the fruit of calcium deficiency if the damage can be seen.

 

Her lack of appropriate methods to prevent the loss of calcium in common fruits, Golden CA leaves is sprayed directly into the fruit.

However, this process should be done after fertilization during fruit growth and should be repeated several times.

 

In this way, the fruit can be prevented occurrence of damage due to calcium deficiency.

 

 

Apple orchards to be given to the amount of fertilizer to the soil processing procedure, the character of the soil, the tree's potential for growth, age, crop depends on the amount received. The amount of fertilizer must be determined to be given to the top with soil and leaf analysis.

Before being planted trees in apple orchards should be made a basic fertilization. After planting the garden should be fertilized every year.

Apple trees phosphorus is necessary to take power with strong roots in the soil. Phosphorus serves to increase growth and crop trees. Be an element moving so little phosphorus fertilizer should be taken to give the area where the root issues.

 

COMMON DISEASES AND PESTS in apple cultivation

Fire Blight Disease in Pome Fruit Trees (Erwinia amylovora)

Crown gall disease (Agrobacterium tumefaciens)

Apple Mosaic Virus Disease (Apple Mosaic Ilarvırus)

Apple Chlorotic Leaf Apple Chlorotic Mottle Virus Leafspot Trichovirus (ACLSV)

Alternary apple fruit rot Alternaria alternata (Fr.) Keiss on (= Alternaria tenuis Ness.)

Monilya of fruit (Mummy) Monilinia fructigena Honey In Whetzel

Armillaria Root Rot Disease in Fruit Trees (Armillaria mellea)

Apple Scab Disease (Venturia inaequalis)

Apple Powdery Mildew Disease (Podosphaera leucotricha)

Apple rust disease in mammals (Gymnosporangium spp.)

 

Red tree borer (Cossus Cossus)

Yellow tree borer (Zeuzer to the Pyre)

Golden Butterfly (Euproctis chrysorrhoea)

American white butterfly (Hyphantria cunea)

Tiger Pear (Stephanitis Pyre of)

Pods Zinni (Epicometis (= Tropinot A) Hirte)

Zinc Deficiency in Apple Trees

Iron Deficiency in Apple Trees

Apple was AGK (Yponomeut malinellus)

Body apple moth (Synanthedon myopaeformis)

Apple Cotton aphid (Eriosoma Lanigan)

Apple rust mite Aculus schlechtendali (Nal.)

Apple was Uçkun (Cydia pomonella)

Bituberculate (Palaeolecanium Bituberculat I)

Red Spiders (Mites)

Fruit Saw Bees (Hoplocampa spp.)

San Jose Shellfish bit (Quadraspidiotus perniciosus)

Caterpillars are buds

Underground pests (Polyphylla spp., Melolontha spp., Anoxia spp.) .. 42

Lepidosaphes ulmi (Lepidosaphes of Ulm)

Aphids

Leaf Flexor

Leaf Gallery moths

Printer Insects

Ring butterfly (Malacosoma Neustrie)

Fruits Eye wolves

      Codling data is displayed (Anthonomus I Pomar L.)

      Eyes almond moth (A. Amygdala The Hustler.)

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com