GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Erik Yetiştiriciliği


 

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

PLUM GROWING Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Kış mevsiminde soğuklara dayanıklı olan eriklerde soğuğa olan dayanıklılık ilkbaharda havaların ısınmasıyla azalmaya başlar.

 

Çiçeklenme devresinde  duyarlılık iyice artar.

 

Eriklerde taç yaprağının ucu görülen kapalı tomurcukların -3.1 ile -1.1 C ye; açmış çiçeklerin -2.2 ile 0.6 C ye ; genç meyvelerin -1.1 ile -0.6 C ye dayandığı bilinmektedir.

 

Kış dinlenme süresi bakımından Avrupa erikleri +7.2 C 'nin altında 1000 saatten fazla bir soğuklama süresi isterler. japon eriklerinde ise bu süre 600 saat kadardır.

 

ERİK BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Plum plant nutrient deficiency, symptoms, removal, fertilization

 

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Erikte çinko noksanlığı

Plum zinc deficiency

 

Erikte çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.

 Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur. Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.

 Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur. Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.

 

Erik ağaçları çeşitlerine göre çinko noksanlığını duyarlık bakımından aralarında büyük farklılıklar gösterirler.

 

Erikte potasyum noksanlığı

Plum potassium deficiency

 

Erikte potasyum noksanlığında yaprakların kenarlarında esmer ve kahve renkli kloroz oluşur ve bu bölgeler kurur. Buna karşılık yapraklar bu haliyle ağaç üzerinde çok uzun süre kalabilirler.

 

Meyveler küçük ve soluk, kalın kabuklu olurlar. Seker miktarı az ve tadı ekşi olur.

 

Erik ağaçlarında potas eksikliğinde evvela yapraklarda sararma başlar, sonra kahverengi olan yapraklar tamamıyla kuruyup ölür. Kurak senelerde potas eksikliği daha fazla zararlı olur.

 

Potasyum ağaçların fotosentez, nişasta ve şeker yapmasında tesiri olan bir elemandır. Çiçek gözlerinin teşekkülünde rol oynadığı için dolayısıyla potasyum periyodisiteyi önler.

 
Erikte azot noksanlığı

Plum nitrogen deficiency in


Erikte azot noksanlığında, yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur.

Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler.

Yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür. Sürgün gelişimi zayıftır.

Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır. Meyveler olgunlaşmadan renklenirler.
 
Erikte bor noksanlığı

Plum boron deficiency


Erikte bor noksanlığı benzer zararlanmalar yaparlar. Çiçek soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar. Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar. Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler. Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir. Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar. Ancak yapraklarda kloroz görülmez. Erik ve armut meyvelerinde büyük şekil bozuklukları ve iç ve dışta mantarlaşmalar görülür. Meyveler normalden küçüktür ve bazen çatlamalar olur. Bor noksanlığından ileri gelen dış mantarlaşmalar, kalsiyum noksanlığın dan ileri gelen acı benek hastalığı ile karıştırılmamalıdır. Acı benek dalda ya çok geç dönemde veya daha çok hasattan sonra, depolama sırasında ortaya çıkar.
 

Erikte Demir noksanlığı

Iron deficiency in Plum

 

Erikte Demir noksanlığı halinde ortaya çıkan belirtiye kloroz yada sarılık denir. Araz kendisini daha çok kireçli ve besin bakımından zayıf topraklarda gösterir. Bilhassa yağışlı mevsimlerde araz şiddetlenmektedir.

Kloroz’un demir noksanlığından ileri geldiği durumlarda yaprak damarları yeşil, buna mukabil damarlar arası doku sarıdır. Belirti genç yapraklarda başlar, yaşlı yapraklara doğru ilerler. Böyle yaprakların kenarlarında zamanla kırmızımtırak veya kahverengi kurumalar oluşur. Fotosentezin aksaması nedeni ile gelişme yavaşlar, verim düşer ve neticede ağaç ölebilir.

Kloroz, bitki bünyesine alınan ihtiyaç fazlası kirecin, bitki bünyesinde bulunan serbest demirin tutmasından ileri gelir. Klorofil teşekkülünde katalizatör olarak görev yapan demir, kireç tarafından tutulduğu hallerde bu görevi yapamaz.

 

 
Erikte magnezyum noksanlığı

Plum magnesium deficiency


Erikte magnezyum noksanlığında özellikle uzun sürgünlerin yaşlı yapraklarında, damar aralarında, gayri muntazam şekilli, açık yeşil, sarı bazen grimsi yeşil renkli lekeler oluşur. Damar arası lekeler bazı durumlarda yaprak kenarlarına kadar genişler. Lekeler hızla kırmızımsı kahverengi nekrozlara dönüşür. Yapraklar daha sonra solar, kıvrılır, kurur ve erken dökülür.
Meyveler tatsız ve kokusuz olurlar. Golden Delicious çeşidi Erikler magnezyum noksanlığına fazla duyarlıdırlar.
Erikte fosfor noksanlığı

Plum phosphorus deficiency in


Erikte fosfor noksanlığında yapraklar küçük, koyu yeşil renkli, bronz veya mor lekeli olurlar. Yaprak sapları kırmızımsı renkli olup dal ile bağlantıları dar ay yapacak şekilde dik dururlar. Seyrek bir yaprak sistemi vardır.

Yaşlı yaprakların kenarlarında koyu kahve nekrozlar oluşur. Erken yaprak dökümü görülür. Çiçek ve meyve sayısı azdır.

Meyveler küçük kalır ve olgunlaşmadan dökülür. Meyveler cansız donuk renkli, sert ve sık bir dokuya sahip olup, tatsızdırlar.

Fosfor miktarı azota oranla aşırı fazla olduğu takdirde de meyve eti yine kaba dokulu olur. 
 
Erikte mangan noksanlığı

Plum manganese deficiency


Erikte mangan noksanlığı simptomları birbirlerine benzerlik gösterir. Hafif ve orta derecede noksanlık halinde, genç yapraklarda, damar aralarında hafif renk açılması ortaya Bu renk açılması oldukça hafif olup, ancak, yaprak ışığa tutulduğunda görülebilir derecededir. Noksanlığının daha şiddetli olması halinde renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsü alır. Daha sonraki aşamada, için yaprak yüzeyini beyazımsı sarı renkli noktalar kaplar.

Toprak çözeltisinden kalsiyum iyonlarının alınıp yukarı taşınması kök uçları vasıtasıyla olmaktadır. Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum alımını engelleyerek noksanlığa neden olabilir.

Bu nedenle daha önce absorbe edilmiş olan kalsiyumun meyve oluşum döneminde floemde taşınarak meyveye ulaşması güçtür. Meyve olumu devresinde topraktan kalsiyum iyonlan alınarak ksilem yolu ile meyveye ulaşmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülebilecektir.

Meyveler de görülen kalsiyumun noksanlığı zararlarını önlemek için ona uygun yöntem, Golden Ca nın doğrudan meyveye yaprağa püskürtülmesidir.

Ancak bu işlem, döllenmeden sonra meyvelerin büyüme döneminde yapılmalı ve birkaç kez tekrarlanmalıdır.

Bu şekilde meyvelerde kalsiyum noksanlığına bağlı zararların ortaya çıkması önlenebilir.

 

 

BOOLTEX Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
       
GOLDENMIX®

Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,

meyve tutumunda 2. uygulama,

hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır.

 

Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.

200-300 cc
       
GOLDEN ÇİNKO

Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.

125-150 cc
       
GOLDEN DROP

AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTAS    

Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı

2-3 kg
       
COMPLEX

Organik esaslı damla sulama ve salma sulama gübresi.

On beş gün aralıklarla. Bir boş, bir dolu sulama veya bölünmüş miktarlarda dolu sulama.

   

Dönüme

5-7 kg

 

Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.

 

Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.

Hastalık ve Zararli Donemleri
Elma hastalık ve Zararlı Donemleri
Kiraz hastalık ve Zararlı Donemleri.
Narenciye hastalık ve Zararlı Donemleri
Patates hastalık ve Zararlı Donemleri
Seftali hastalık ve Zararlı Donemleri

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Erik bahçelerine verilecek gübre miktarı toprak işleme usulüne, toprağın karakterine, ağacın büyüme gücüne,

Eriğin Bilinmeyenleri
Eriğin Faydaları
Erik reçeli
 yaşına, alınan mahsul miktarına göre değişir. En iyisi verilecek gübre miktarı toprak ve yaprak analizleri ile tespit edilmelidir.

Erik bahçelerinde fidan dikilmeden evvel bir temel gübreleme yapılmalıdır. Dikimden sonrada bahçe her yıl gübrelenmelidir.

Erik ağaçları lüzumlu fosforu kuvvetli kökleri ile topraktan almak iktidarındadır. Fosfor ağacın büyümesine ve mahsulün artmasına yarar. Pek az hareket eden bir eleman olması dolayısıyla fosforlu gübreleri köklerin bulunduğu sahaya vermek hususuna dikkat edilmelidir

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 

Erik ağaçlarına verilecek gübre miktarı, topraktaki besin maddeleri durumuna, toprağın tipine, ağaçların yaşına, alınan ürün miktarına, ekolojik bölgeye ve ağaçların gelişme durumuna göre değişir. Verilecek gübre miktarının yaprak ve toprak analizine göre belirlenmesi en uygun yöntemdir.

 

Azotlu gübreler kış sonunda ilkbahar gelişmesi başlamadan önce verilmelidir. Erik ağaçları azotun hem sülfat, hem de nitrat formuna cevap verirler. Gübreyi seçerken fiyat etmeni de göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak pH'sı 6.5'un altında olan topraklarda amonyum sulfat kullanmaktan kaçınmak gerekir. Üre ise toprak pH'sı 5.0'in altında olan topraklarda kullanılmalıdır. Azotlu gübrenin haziran ortasından sonra uygulanması önerilmez. Geç uygulamalar meyvede renk oluşmasını azaltır, sonbaharda sürgünlerin uzamasına neden olur ve kış soğuklarından zararlanmayı arttırır.

 

Fosforlu ve potaslı gübreler kış başında, meyve veren ağaçlarda sıralar arasına, genç ağaçlarda ise taç izdüşümleri çevresine gelecek şekilde verilmelidir.

 

Kimyasal gübrelerin yanı sıra 2 yılda bir ağaç başına 50 kg iyi yanmış çiftlik gübresi (meyve veren ağaçlar için) verilmelidir. Ayrıca yeşil gübreleme yapılması yararlıdır.

 

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKİM ŞEKLİ VE ZAMANI

Kendine verimli çeşitlerle bahçe kurulacağı zaman eğer bahçede birkaç çeşidin yer alması isteniyorsa her çeşit bir blok halinde bahçeye yerleştirilmelidir. Kendine kısmen verimli veya kendine kısır çeşitlerle bahçe kurulacağı zaman çeşitlerin birbirini tozlayacak şekilde dikilmesi zorunludur. Tozlayıcı oranı 1/9 oranında olmalıdır. İkiden fazla çeşitlerle kurulacaksa çeşitler 2'şer 3'er sıra halinde dizilmelidir.

 

En uygun tozlayıcı çeşit seçilirken çeşidin iyi özellikleri yanı sıra çiçek açma zamanlarının birbirlerini tozlayacak şekilde uygun gelmesine,çiçek tozlarının yüksek çimlenme gücüne sahip olmasına ve karşılıklı tozlanma sonucu yüksek oranda meyve tutumu meydana getirecek çeşitlerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

 

Tozlayıcı sayısı, tozlayıcı çeşidin ekonomi ve pazarlama yönünden amaca uygun bir çeşit olup olmamasına göre ayarlanmalıdır. Amaca uygun bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması

Don nedir
Dondan korunma yöntemleri
Meyvelerde don zararı ve korunma
Turunçgillerde don zararının önlenmesi
 halinde, 2 sıra ana çeşide 1 sıra tozlayıcı yeterlidir. Üretim amacına uygun olmayan bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması zorunluluğu varsa 8 ana ağaca 1 tozlayıcı olacak şekilde bahçe kurulmalıdır.

 

Ayrıca bahçe kurulurken tek çeşit kapama bahçe yerine birden fazla çeşit kullanılması meyve miktar ve kalitesini olumlu yönde etkilediğinden her zaman tercih edilmelidir.

Kışı ılıman geçen ve en fazla yağışlı olmayan bölgelerde fidanlar Kasım-Aralık ayından itibaren dikilebilirler. Dikim ilkbahar gelişme devresinin başlamasına kadar devam

Toprak
Toprak çeşitleri
Toprak işleme Teknikleri
 edilebilir. Kışı yağışlı veya soğuk geçen bölgelerde ise dikim ilkbahar mevsiminin başında yapılır.

 

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İŞLEME

Yağışlı bölgelerde çayır bitkileri kullanarak bahçelerde devamlı bir örtü bitkisi bulundurulur. Örtü bitkisi büyüyünce biçilirler. Yağışı az bölgelerde, erik bahçeleri devamlı olarak temiz tutulmaya çalışılır. Böyle bölgelerde bahçeler

Toprak
Toprak çeşitleri
Toprak işleme Teknikleri
 sonbaharda sürülür.

 

İlkbaharda toprak tava gelince Şubat sonu veya mart içinde ikinci kez sürülür. Mayıs ayında yapılan üçüncü sürümden sonra sulama kanalları açılır. Ağaçların dipleri çapayla işlenir. Sulama nedeniyle yazın bahçeler otlanırsa sulama kanallarını bozmamak için toprağı sürmek yerine ot biçimi tercih edilmelidir.

 

Erik kökleri toprak yüzeyine yakın bir kısımda yayılmış olduğundan derin toprak işlemesinden kaçınılmalıdır.

 

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Yıllık yağış miktarı 750 mm'yi geçen bölgelerde erikleri sulamadan da yetiştirilebilirler. Yağış miktarı bu rakamın altına düşen yerlerde sulamanın yapılması zorunludur. Erikler saçak köklü olduklarından ve kökler yüzeysel

Sulama teknikleri
Damla Sulama
Yüzey Sulama
 geliştiklerinden bunların su istekleri derin köklü meyve türlerine göre daha fazladır. Mevcut türler arasında P. cerasifera türleri kuraklığı en fazla dayanır.

 

Ege bölgesinde erik bahçeleri mayıs ayının ikinci yarısından itibaren sonbahar yağışlarına kadar geçen süre içinde 8-12 günde bir sulanır. Sulama çeşitli şekillerde yapılır. Sulama karık, çanak, tava yöntemi veya karık-çanak, kombinasyonları şekillerinden birisi kullanılır. Sulama sistemi toprağın özelliğine, su kaynağının zenginlik durumuna göre seçilir. Damlama sulama ve mini yağmurlama sistemleri de günümüzde uygulamaya girmiştir.

  

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ANAÇLARR

Anaç kalem üzerine; ağaç şekli ve büyüklüğü, çeşitli toprak ve iklim şartlarına adaptasyonu, mahsule yatma ve mahsül kalite ve kantitesi, çeşitli hastalık ve zararlılara dayanıklılık yönünden etki etmektedir. Meyve yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar üretilme şekline göre generatif ve vejatatif olarak iki grupta toplanır.

Erikler için anaç olarak muhtelif erik türlerinin çöğür ve klon anaçları ile şeftali, kayısı ve badem çöğür anaçları kullanılmaktadır.

 

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MEYVE SEYRELTMESİ

Japon erikleri ile bazı can eriklerinde bir çiçek tomurcuğundan 1-3 çiçek meydana geldiğinden aşırı yüklenme olmaktadır. Seyreltme elle yada kimyasal maddelerle yapılır.

haziran dökümünden sonra uygulanır. Diğerlerinde ise genç meyve dökümü sona erince yapılmalıdır. Yeşil olarak tüketilen can erikleri de ağaçlardaki meyveler aralıklı olarak hasat edildiğinden her meyve toplama, seyreltme yerine geçer.

Eriklerde kimyasal maddelerle seyreltme Eriklardaki kadar başarılı olamamıştır. Kimyasal maddelerin bir kısmı DNOC'li bileşiklerdir. Bu etkili maddeye sahip Elgetol, ağaçlara %70-80 çiçeklenme devresinde püskürtülür. Bundan başka bu amaçla kireç sülfür de denenmiştir. Bu kimyasal madde %6-7 konsantrasyonunda ve % 50-60 çiçeklenme safhasında ağaçlara atılır..

 

HASAT

En iyi toplama olgunluğu; meyvelerin ağaçta tam iriliklerini, renklerini aldıkları, tam tatlılaştıkları ve eti gevrek olduğu zamandır. Ana ağaç üzerinde olgunluğun bu kadar ilerlemesi yakın pazarlar için toplanacak meyvelerde söz konusudur. Uzak pazarlar için ise hasat daha erken yapılmalıdır.

 

Eriklerde hasat zamanı, üst ve zemin renkteki değişime meyve eti sertliğine, suda eriyen kuru madde miktarına bakılarak veya tam çiçekten hasada geçen süreye bakılarak tayin edilir.

Kurutmalık erik meyveleri ise ağaçlar üzerinde aşırı derecede olgunlaşıp bir miktar suyunu uçurup, buruştuktan sonra hasat edilirler. Buruşan eriklerin bir kısmı ağaçların dibine düşer. Bunlar yerlerden toplanır. Ağaçta kalan meyvelerde elle veya makine ile hasat edilirler.

 

DEPOLAMA

Erikler en uygun olarak 0 C veya -0.5 C'de saklanırlar. Bu sıcaklık derecesinde Avrupa eriklerini 3-4 hafta, Japon eriklerini de 7-8 hafta saklamak mümkün olur. Düşük sıcaklık derecesinde iç kararması yapan erikleri kontrollü atmosfer koşullarında 4-8 C de yukarıda belirtilen sürelerde saklamak mümkündür.

 

 

Erik Hastalık ve Zararlıları

Plum diseases and pests

 

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria Mellea)

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Erik Pası (Tranzschelia Pruni-Spinosae )

Eriklerde Cep Hastalığı (Taphrina Pruni)

Kök Kanseri Hastalığı (Agrobacterium Tumefaciens)

Monilya (Mumya) Hastalığı (Monilia Laxa)

Sert Çekirdekli Meyvelerde Sitospora Kanseri (Cytospora Spp.)

Yaprak Delen (Çil) Hastalığı (Coryneum Beijerinckii)

Erik Cucelik Virüsü

Halkalı Leke Virüs Hastalığı (Purunus Necrotik Ring Spot Vırusı )

Şarka Virüs Hastalığı (Plum Pox)  

 

Ağaç Sarı kurdu (Zeuzera Pyrina)  

Altın Kelebek (Euproctis Chrysorrhoea)

Amerikan Beyaz kelebeği (Hyphantria Cunea)

Armut Kaplanı (Stephanitis Pyri)

Armut Kırmızı kabuklu Biti  (Epidiaspis Leperii)

Bakla Zınnı (Epicometis (=Tropinota) Hirta)

Erik İç kurdu (Cydia Funebrana)  

Erik Koşnili (Sphaerolecanium Prunastri)  

Erik Unlu Erik Unlu Biti

Kahverengi Koşnil (Parthenolecanium Corni)

Kırmızı Örümcekler  (Akarlar)  

Meyve Ağacı Dip kurtları (Capnodis Spp.)  

Meyve Testereli Arıları (Hoplocampa Spp.)

San Jose Kabuklu biti (Quadraspidiotus Perniciosus)  

Şeftali Güvesi (Anarsia Lineatella)

Tomurcuk Tırtılları  

Toprakaltı Zararlıları (Polyphylla Spp., Melolontha Spp., Anoxia Spp.) 

Yaprak bitleri  

Yaprak bükenler  

Yaprak Galeri güveleri

 

Meyve Göz kurtları

    Elma Göz kurdu (Anthonomus Pomorum L.)

    Badem Göz kurdu (A. Amygdali Hust.)

 

Yazıcı Böcekler

    Meyve Yazıcı böceği (Scolytus Rugulosus)

    Badem Yazıcı böceği (S. Amygdali ).

 

PLUM GROWING

 

Plum in the spring, which is resistant to the cold winter cold begins to decrease in strength with the warm weather. Increased sensitivity thoroughly flowering.

With closed buds -3.1 seen the tip of the petals in plum -1.1 C; opened with flowers -2.2 0.6 C; It is known that based on young fruit -1.1 -0.6 Celsius.

European plums in terms of winter rest period +7.2 C's more than 1000 hours under a chilling time they want. If this time is about 600 hours of Japanese plum.

 

PLANTING METHOD AND TIME OF PLUM GROWING in

When asked to self-fertile varieties take the place of several kinds of time in the garden if the garden will be installed in case of any kind should be placed in the garden a block. Partially self-fertile or self-sterile varieties of time to set up the garden with varieties must be planted to one another dusting. Pollinator ratio, the ratio of 1/9. Will be installed with more than two kinds of varieties 2'şer be arranged in 3 rows.

 

The most suitable pollinator varieties when selecting the type of good features as well as the flowering time of the ill-adapted to dusting each other, pollen of care high germination to have the power and the mutual pollination results in a high proportion of fruit varieties will develop to be selected to be displayed.

 

The number of pollinators, pollinator varieties for purpose in terms of economics and marketing should be adjusted according to whether an appropriate kind. Objectives of a suitable type is used as pollinators, just 1 row 2 as the main type duster. If the pollinator production purposes unsuitable for use as a kind of obligation should be established so that the first pollinator garden 8 main tree.

 

In addition, the garden should always be preferred instead of installing more than one type of closure garden varieties that use positive impact on the quantity and quality of fruit.

The last and most temperate rainy winter seedlings can be planted in areas without starting from the month of November-December. Planting can continue until the start of spring development cycle. The rainy or cold winter in the region made ​​at the beginning of the spring planting season.

 

PLUM GROWING SOIL PROCESSING in

Use of a continuous cover crops during the rainy meadow plants in the garden are taken. Of cover crops to grow are harvested. Rainfall in few areas, plum orchards should be kept constantly clean. Such areas are placed in the fall garden. As spring is applied for the second time in late February or March in the soil pan. After the third version made ​​irrigation channels open in May. Committed to anchor the base of the tree. Write gardens grass format should be preferred instead of plowing to disrupt grazing because if irrigation canals.

 

Erik roots deep tillage should be avoided in the near portion is spread on the soil surface.

 

Fertilization in plum

  Iron deficiency chlorosis symptoms arise in the case of Erik called or jaundice. Araz manifests itself more in terms of calcareous and nutrient poor soil. In particular symptoms are exacerbated during the rainy season.

In cases where the iron deficiency chlorosis resulted from green leaf veins, whereas tissue between veins yellow. Symptoms begin in young leaves, old leaves move towards. Once the edges of such a brown or reddish leaves are dry. Photosynthesis slows down due to the disruption of development, productivity decreases and eventually the tree may die.

Chlorosis, the surplus of lime taken to the plant body, which arises from the holding of free iron in the plant body. Acting as a catalyst in the formation of chlorophyll, iron, where lime can not be kept by this task.

Keeping the iron not only in the plant body. Iron II compounds in high calcareous soils. Is connected to ground and can not be transformed to the ferric compounds by the plant.

 

Nitrogen deficiency in the plum tree, the leaves are small, narrow, will light green. Older leaves may be yellowish orange or reddish purple and are shed early. Leaf stalks are branches with a view to form an acute angle, thin and short, and if it is seen that a very severe deficiency stems die. The shoot growth is weak. Number of flower buds and small, short duration of fertilization of flowers. Fruit color before ripening.

 

Boron deficiency in plum trees do similar studies of damages. Flowers wilt and suddenly they get damaged from the cold colors like black coffee. But they remain in this state for a period not fall branches. Frost damage but create the same image, frost flowers are poured immediately affected. Case of severe deficiency leaf emergence is delayed. Vegetative growth points dies, becomes short shoots, the leaves become small and distorted in shape. However, chlorosis of leaves is observed. Plum and pear fruit in large deformations and internal and external studies in corky observed. The fruits are smaller than normal and sometimes will crack. From boron deficiency leading foreign corky studies should not be confused with the pain spots leading from calcium deficiency disease. Pain after speckle or more branches or very late harvest occurs during storage.

 

Typical signs of zinc deficiency in plum trees, narrowed, smaller leaves and rosette formation. The reason for this measurement is the length between nodes are shrinking. Leaf edges are sometimes a volatile state. To stay green at the edges of the leaf surface veins, arteries develop plaques in the form of yellow mosaic between them. Very severe deficiency affects not only leaves, shoot growth continues normally. However, the situation is severe deficiency of shoot growth fully.

The number of fruit buds in exile reduced or disappear completely. Stone fruit from browning meat fruit appears.

  Plum trees in terms of their sensitivity to zinc deficiency vary greatly according to the types between.

 

Phosphorus deficiency in plum tree leaves in a small, dark green, purple, bronze or become stained. They stand upright branches will make connections with narrow moon is reddish petioles. Rarely has a leaf system. Occurs at the edges of older leaves dark brown necrosis. Early defoliation occurs. Few flowers and fruit. Fruits remain small and poured before they mature. Fruits lifeless color, hard and is often a tissue, they are tasteless. Excessive amount of phosphorus than nitrogen which case the flesh would still be coarse-grained.

 

Erik magnesium deficiency, especially in the older leaves of long shoots, including vessels, irregularly shaped, light green, yellow, grayish green spots sometimes occur. Spots between veins extending up to the leaf margins in some cases. Reddish brown spots quickly turn into necrosis. The leaves were then fade, curl, dry and fall early. Fruits become tasteless and odorless. Manganese deficiency in magnesium deficiency Golden Delicious varieties of plum trees more than duyarlıdırlar.erik symptoms are similar to each other. In case of mild to moderate deficiency in young leaves, veins opening this color is very light tint them out of the opening, however, is very visible when the leaves exposed to light. In case of more severe deficiency increases the opening of leaf color and takes the network image. At a later stage, the whitish yellow spots on the leaf surface for kaplar.erik potassium occurs at the edges of the leaf chlorosis and coffee brown in color deficiency and dry these areas. In contrast, the leaves may remain in this state for too long on the tree. Fruits are small and pale, become thick-skinned. The amount of sugar becomes less and taste sour. In potash deficiency in plum tree leaves start yellowing in firstly, then brown the leaves die completely dry. Potash deficiency in arid year would be more harmful. Potassium photosynthesis tree, which is an effect of making the starch and sugar components. Flowers prevents potassium periodicity due to play a role in the formation of the eyes.

 

Calcium ions taken up from the soil solution of transport is by means of root tips. Therefore, low temperature to prevent the formation of new roots, factors such as inadequate ventilation can cause deficiency by blocking calcium uptake.

Therefore it is difficult to reach the fruit previously adsorbed calcium is moved during the formation of the fruit Me phloem. Calcium ions are taken up from the soil occur in the fruit xylem road circuit in the fruit reach the fruit of calcium deficiency if the damage can be seen.

Her lack of appropriate methods to prevent the loss of calcium in common fruits, Golden CA leaves is sprayed directly into the fruit.

However, this process should be done after fertilization during fruit growth and should be repeated several times.

In this way, the fruit can be prevented occurrence of damage due to calcium deficiency.

 

The amount of fertilizer to be given to Erik duly garden tillage, soil character, tree growth, strength, age, crop depends on the amount received. The amount of fertilizer must be determined to be given to the top with soil and leaf analysis.

Before being planted seedlings should be made a basic fertilization in plum orchards. After planting the garden should be fertilized every year.

Plum trees phosphorus is necessary to take power with strong roots in the soil. Phosphorus serves to increase growth and crop trees. Be an element moving so little phosphorus fertilizer should be taken to give the area where the root issues

 

The amount of fertilizer to be given to the plum tree, nutrients in the soil condition, soil type, tree age, the amount of product received varies depending on the development status of ecological zones and trees. The leaves will be determined according to the amount of manure and soil analysis is the most appropriate method.

 

Nitrogenous fertilizers should be given at the end of winter before the start of spring development. Plum trees nitrogen and sulfate, and are responsive to the nitrate form. The price factor should be taken into consideration when choosing a fertilizer. However pH should avoid using ammonium sulfate soils with less than 6.5. The urea should be used in soils with soil pH below 5.0. Nitrogen fertilizer is not recommended to apply after mid-June. Late in the fruit reduces the formation of color applications, causing elongation of shoots in the autumn and the winter cold increases to harm produced.

 

Phosphorus and potash fertilizers at the beginning of winter, between rows of fruit-bearing trees, young trees should be given in such a way that the projections around the crown.

 

Chemical fertilizers as well as 50 kg per tree farm manure burned well over 2 years (for fruiting trees) should be given. It is also useful to green manuring.

 

Irrigation of plum

Annual rainfall of 750 mm in the last plums can be grown without irrigation. Rainfall is mandatory watering places falls below this figure. Plums they fringes as they are rooted in their water requirements and shallow roots are more developed than their deep-rooted fruit trees. P. cerasifera types drought between existing species are based on the most. From the second half of May, in the Aegean region of a plum garden watered during the period 8-12 days until the autumn rains. Watering is carried out in various ways. Furrow irrigation, pots, pans or furrow-pot method, used in combination with one of the ways. Irrigation systems of land property, selected according to their wealth of water resources. Drip irrigation and sprinkler systems came into today's mini-applications.

  

Plum rootstocks in GROWING

Pen onto rootstocks; tree shape and size, adaptation to various soil and climatic conditions, crops and crop quality and quantity of sleep is influenced in terms of resistance to various diseases and pests. Rootstocks used in fruit cultivation as generative and vegetative divided into two groups according to the way it is produced.

Crashes of various types as rootstocks for plums and plum rootstock clones with peach, apricot and almond rootstocks crashes are used.

 

PLUM FRUIT GROWING in DILUTION

From a Japanese plum with plum flower buds in some flowers that occur 1-3 is overloaded. The dilution is done by hand or chemicals.

Plum fruit is small dilution hands are costly. Late June is applied after dilution hand cast in maturing varieties. In others, young fruit dump should be made expires. Green fruit is consumed each collection can also be harvested at intervals plum fruit on trees, replaces dilution.

Dilution with Erik in substance was as successful as the Eriklar. Some of these chemicals are dnoc'l compound. Elgetol with this active ingredient is sprayed at 70-80% flowering trees. Furthermore, lime sulfur been tried for this purpose. This is the chemical concentration of 6-7% and 50-60% is excreted into the trees in the flowering phase.

 

HARVEST

Best collection maturity; full size of the fruit of the tree, which they derive their color, and the flesh is sweeter when they are full. The main tree is in fruit ripeness said that much progress will be collected for the markets close on. For distant markets, harvesting should be done earlier.

 

Plum harvest time, upper and ground fruit firmness change in color, looking at the amount of water-soluble dry substance or from full bloom to harvest is determined by looking at the time.

Drying fruit is a plum flew the amount of water on extremely mature trees are harvested after wrinkled. Some of wrinkled plum tree falls to the bottom of. These are collected from the ground. In the remaining fruit on the tree are harvested by hand or machine.

 

STORAGE

Plums are stored in optimal C to 0 C or -0.5. This temperature for 3-4 weeks in the European plums, Japanese plums, also be able to store 7-8 weeks. Low temperature inside obscuration Erik controlled atmosphere conditions can be stored at 4-8 C for the aforesaid period.

 

PLUM COMMON DISEASES AND PESTS in GROWING

Armillaria Root Rot Disease (Armillaria mellea)

Bacterial Canker, and glued on (Pseudomonas syringae pv. Syringae)

Erik Rust (Tranzscheli the Pre-spinosad A)

Cell Disease in Plum (Prune the Taphrina)

Crown gall disease (Agrobacterium tumefaciens)

Monilya (Mummy) disease (Monilia laxa)

Sitospor cancer in Stone Fruits (Cytospora spp.)

Leaf Delen (CIL) Disease (Coryneum beijerinkii)

 

 

Yellow tree borer (Zeuzer to the Pyre)

Golden Butterfly (Euproctis chrysorrhoea)

American white butterfly (Hyphantria cunea)

Tiger Pear (Stephanitis Pyre of)

Pear Red shelled Bit (Epidiaspis Lepere of)

Pods Zinni (Epicometis (= Tropinot A) Hirte)

Erik dwarfism Virus (Prune Dwarf İlarvirus (PDV)

Erik Internal moth (Cydia funebrana)

Erik Koşnil (I Prunastr of Sphaerolecani)

Leaf Spot Disease Virus (Purunus Necrotik Ring Spot Virus)

Brown Koşnil (Parthenolecanium Cornu)

Red Spiders (Mites)

Dip Fruit Tree worms (Capnodis spp.)

Fruit Saw Bees (Hoplocampa spp.)

San Jose Shellfish bit (Quadraspidiotus perniciosus)

Oriental Virus Disease (Plum Pox)

Peach Moth (Anarsia lineatella)

Caterpillars are buds

Underground pests (Polyphylla spp., Melolontha spp., Anoxia spp.)

Aphids

Leaf Flexor

Leaf Gallery moths

 

Fruits Eye wolves

Apple Eye weevil (Anthonomus I Pomar L.)

Eyes almond moth (A. Amygdala The Hustler.)

 

Printer Insects

Fruit Printer beetle (Scolytus Rugulosus)

Almond Printer beetle (S. Amygdala is)

 

 

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com