GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Havuç Yetiştiriciliği


 

HAVUÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ

carrot breeding

 

Havuç bir serin iklim sebzesidir. Özellikle çimlenme ve sonrasındaki erken dönemde soğuklara karşı dayanıklı olması nedeniyle serin bölgelerimizde erken ilkbahar aylarında ılıman bölgelerimizde ise kış aylarında

 rahatça yetiştirilebilmektedir. Havuç yetiştiriciliğinde yağış ve nem çok olumlu etki yaparsa da sürekli yapış üretimi zora sokar, verim azalmasına neden olur.

 

Sıcaklık havuçta renk oluşumuna olumlu etki yapar. Soğuk ve yağışlı geçen üretim sezonlarında açık renk havuç elde edilir. 10-15 °C’lik sıcaklıklarda oluşan renk tatmin edici bir havuç rengi olmaz. Sıcaklık kök oluşumuna doğrudan etkili olup yüksek sıcaklıklarda havuç boyu kısa kalır. Düşük sıcaklıklarda ise havuç boyu çeşit özelliğini gösterse de bu defa renk ve havucun çapı kötü yönde gelişir. Daha uzun ve açık renkli havuçlar meydana gelir. Toprak rutubeti de havuç gelişmesine etki ederse de etkisi sıcaklığın etkisi kadar olmaz. Özellikle kuraklıkta yüksek sıcaklık ve rutubetle düşük sıcaklık birleşirse havuç üretimimi olumsuz yönde etiler. En iyi gelişme 20°C civarındaki sıcaklıklarda olur. Sıcak bölgelerde yapılan ilkbahar üretiminde bitkilerin önemli bir bölümünün yeterli büyüklükte havuç oluşturmadan generatif faza geçerek çiçeklendiği görülür.

 

TOPRAK İSTEĞİ

İklim istekleri açısından seçici olan havuç toprak istekleri bakımından da seçici bir bitkidir. Havuç üretiminin başarısında toprak yapısının önemli bir etkisi vardır. Toprağın yapısı toprağın derinliği toprakta köklerde zarar yapan zararlılardan bulunup bulunmadığı başarıyı etkiler. Hafif bünyeli topraklarda havuç üretimi uygun besleme ve bakım şartlarında çok iyi sonuç verir. Böyle topraklarda kültürel işlemler çok kolay ve ekonomik olduğu gibi elde edilen üründe yüksek kaliteye ulaşılır. Havuç derin bünyeli, serin, besin maddelerince zengin iyi işlenmiş toprak ister. İmparator grubu havuçlar derin bünyeli, killi kumlu topraklarda başarıyla üretilirler. Uygun çevre koşullarında killi topraklarda üretilen havuçlarda yüksek verime ulaşılabilmektedir. Ancak killi topraklarda üretilen havuçlarda yıkama önemli zorluklar çıkarır. Bu nedenle bu topraklarda yetiştirilen havuçlar konserve endüstrisinde kullanılır.

 

Taze olarak değerlendirilecek olan sofralık havuç üretimi ve erkenci havuç üretimi için hafifi karakterli topraklar tercih edilmelidir.

 

Toprak pH’sı havuç yetiştiriciliği açısından önem taşır. Havuç yüksek asitliğe karşı hassastır. pH 6-6.5 arasında değer taşıyan topraklar havuç yetiştiriciliği için ideal topraklardır. Toprak pH’sı 5’in altında olmamalıdır.

 

TOPRAK HAZIRLIĞI VE EKİM

Havuç yetiştirilmesinde toprak özelliklerinin başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisi olması nedeniyle yetiştirme yapacağımız tarlayı çok iyi incelemeli ve havuç yetiştirmeye uygun olduğunu tespit etmeliyiz. Ağı killi topraklardan toprak zararlılarınca bulaşık topraklardan özellikle de nematod ve tel kurdu bulaşık topraklardan mutlaka kaçınılmalıdır. Böyle topraklarda havuç üretimi son derece yanlış olur.

 

Havuç tohumlarının geç çimlenmeleri nedeniyle yabancı otlar hızla gelişerek yeni çimlenmekte olan havuç bitkilerinin gelişmesini yavaşlatır ve üzerini örterler. Bu nedenle seyreltme ve çapalama işlemleri de zorlaşır. Tarla seçiminde yabancı ot faktörüde çok büyük önem taşır.

 

Bütün bu hususlar dikkate alınarak havuç ekilecek toprağın çok iyi işlenerek ekime hazırlanması gerekir. Havuç tohumlarının küçük oluşu, geç çimlenmesi gibi özellikleri nedeniyle toprak inceltilerek tohumun toprakla temasının tam olması sağlanmalıdır.

 

Ekim dikkatli bir şekilde hazırlanarak inceltilen toprağa mibzerle yapılmalıdır. Ekim derinliği 2.5-3 cm olmalı bir dekar alana 600-800 gr tohum atılmalıdır. Ekilecek tohum miktarı sıra arası mesafesi olarak 25-30-40 cm’lik aralıklar verilir. Sıra üzeri seyreltme mesafesi ise 5-12 cm arasında değişir. Havuç tohumunun 10 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda çimlendiğini görüyoruz. Toprak sıcaklığı bu seviyenin altında ise tohum çimlenmez çimlenme süresi yeterli sıcaklık oluşuncaya kadar uzar. Havuç ekiminden sonra meydana gelerek kaymak bağlama da çimlenmeyi önemli ölçüde kötü yönde etkiler. Havuç tohumu zarar görmeden uzun süre toprakta kalabilir ve şartlar uygun olunca çimlenir. Bu uzun çimlenme süresi içinde yoğun yabancı ot gelişmesi olur. Yabancı ot çimlenme ve gelişmenin önüne geçmek için ekim sonrasında çimlenme öncesi yabancı ot ilacı kullanmak başarıyı arttırır.

 

BAKIM İŞLERİ

Çimlenme tamamlandıktan ve bitkiler 2-3 hakiki yapraklı olduktan sonra sıra üzerinde seyreltme yapılır. Çeşit özelliğine bağlı olarak sıra üzeri mesafeleri ayarlanır. Ancak bu seyreltme döneminde tarlada alıkonulacak bitkilerin köklerinin zarar görmemesine özen gösterilmelidir.

 

Seyreltme işçiliği önemli bir maliyet yükler. Bunun önlenmesi için ekimin pnömatik mibzerle, seyreltme sıklığında ve çimlenme güvü yüksek tohumla yapılması gerekir.

 

Seyreltme işleminden sonraki bakım işleri kaba otların elle alınması düzenli sulama ve mücadele işlerinden oluşur.

 

Havuç yetiştiriciliğinde azot yanında potasyum da büyük önem taşır. Bu iki besin elementi verim ve kaliteyi önemli ölçüde etkiler. Bitki nitrat formunda azotu tercih eder.

 

Potasyum ise havuçta şeker oranını arttırır. Havuç özellikle çimlenme ve gençlik döneminde tuza karşı son derece hassastır. Ekimle birlikte gübre verme bu nedenle yanlış olur. Böyle bir uygulama çimlenme aksaklıklarına yol açar. Sıralarda boşluklar oluşur. Havuç yetiştiriciliğinde organik gübreler tercih edilmeli, erken dönem de yoğun inorganik gübreden kaçınılmalıdır. Toprakta tav nedeniyle gübreleme ekimden bir hafta evveline kadar yapılmamışsa gübre vermeden ekim yapıp çimlenme tamamlanıp bitkiler 2-3 yapraklı olduklarında gübreleme yapmak daha doğru olur. Dekara 8-10 kg saf azot, 8-9 kg fosfor ve 12-16 kg potasyumlu gübre hesaplanarak ekimden en az iki hafta önce toprağın 10-15 cm derinliğine karıştırılmalıdır. Azotun yarısı ekim öncesinde diğer yarısı da bitkiler 3-4 hakiki yapraklı olduklarında uygulanırsa yıkanma yoluyla kayıp azalır.

 

SULAMA

Düzenli sulama havuçta kök gelişiminin primer ve sekonder de çok önemlidir. Primer dönemdeki susuzluk havuç boyunun kısa kalmasına, sekonder dönemdeki susuzluk havucun yeterli ölçüde kalınlaşmamasına ve ayrıca düzensiz sulama isse havucun çatlayarak pazarlanamaz hale gelmesine neden olur. Bu nedenle havuç yetiştiriciliğinde sulama başarıyı en çok etkileyen faktörlerden birisidir.

 

OLGUNLUK, HASAT VE DEPOLAMA

Havuçlarda olgunluk havucun çeşit özelliklerini kazandığı tarihten itibaren başlar ve hasat birkaç hafta sürebilir. Daha erken dönemde hasat edilen havuçlar cılız kalırlar, renkleri açık olur ve düşük düzeyde şeker içerdikleri için yeterince tatlı olmazlar. Çiğ olarak değerlendirilen sofralık havuçlarda hasat bu nedenle olgunlaşma tamamlanmadan yapılmamalıdır. Ancak pazarda boşluk varsa bunu doldurmak amacıyla havuçlar olgunlaşmasını tamamlamadan da hasat edilebilir. Havuçlarda olgunlaşma süresi çeşide göre değişir, erkenci çeşitlerde 8-10 hafta, Nantes gibi orta çeşitlerde 12 hafta, geç çeşitlerde 16-18 haftada hasat olgunluğuna ulaşılır.

 

Hasat, yetiştirilen çeşide, yetiştirme alanının genişliğine ve pazarlanacak havucun miktarına göre elle veya makineyle yapılır. Sofralık havuçlar birkaç adedi bir demet yapılarak yaprakları ile veya söküldükten sonra yaprakları kesilerek torbalar içerisinde pazarlanırlar. Söküldükten sonra uzun süre kapalı kaplar içinde muhafaza edilen havuçlarda açılaşma görülür. Bu nedenle uzun süreli muhafaza zorunlu ise havuçların temizlenerek dere kumu içinde serin bir ortamda muhafaza edilmesi gerekir.

 

Muhafaza sıcaklıkları sıfırın üzerindeki 3-50C’lik sıcaklıklardır. Söküldükten sonra muhafaza edilmesi düşünülen havuçlarda hasatın tam olgunlaşama gerçekleştikten sonra yapılması ve hasat sırasında havuçların yaralanmamasına özen gösterilmesi gerekir.

 

VERİM

Havuçlarda verim çeşide, ekim sıklığına ve hasat zamanına göre değişir. Orta erkenci çeşitlerde dekara verim 2.5-5 ton, geçci çeşitlerde ise 3-4 ton arasında değişir. Çok başarılı yetiştirmelerde bu değerler her iki grupta da 1 ton daha yüksek olabilir.

 

TOHUM ÜRETİMİ

Ülkemiz havuç tohumu üretimi için son derece elverişli ekolojik şartlara sahip olan ender ülkelerden birisidir. Ülkemizin bu avantajlarını kullanarak dünyada havuç tohumu üretiminde söz sahibi ülkelerden birisi olabiliriz.

 

Standart çeşitlerde tohum üretimi için önce pazarlanabilir özelliklere sahip havuçlar üretilir. Bunlar içersinden çeşit özelliklerini taşımayanlar seçilip ayrılır. Diğerleri kışı hafif d geçen yerlerde hemen tohumluk parseline 70-80cm sıra arası, 30 cm sıra üzeri mesafelerde havuçların üst kısmında 2-3 cm’ lik yaprak sapı kalacak şekilde traş edildikten sonra toprak yüzeyine 2-3 cm kalacak derinlikte dikilirler. İlkbaharda gelişen havuç başlangıçta yaprak, daha sonrada gövde ve çiçek özelliklerinde anlatıldığı şekilde gövde ve çiçek demetlerini geliştirerek tohumlarını olgunlaştırır. Havuç tohumu üretiminde potasyumlu gübreler başarıyı arttırır. Havuçlarda çiçek şemsiyeleri kademeli olarak meydana geldiği gibi tohumların meydana gelmesi ve olgunlaşmasıda kademeli olarak olur. Bu sebeple hasadın tohumlarını olgunlaştıran şemsiyelerin hasadı şeklinde kademeli olarak yapılması gerekir. 8-10 cm uzunluktaki sapı ile hasat edilen şemsiyeler gölge havadar bir yerde kurutularak harmanlanır. Bir dekar alandan 80-100 kg arasında tohum alındığı belirtilmektedir. Tarafımızdan yapılan çalışmalarda ise Manisa-Muradiye şartlarında Nantes grubu havuçlarda 1 dekar alandan 130 kg tohum elde edilmiştir. Bu değerler havı alınmamış tohumu ifade etmektedir. Havuçlarda ilk çiçeklerle ondan sonra meydana gelen çiçek gruplarından oluşan tohumların iriliklerinin farklı oluşu nedeniyle bu tohumlar kalibrasyona tabi tutulmadan eklenirlerse çimlenme farklılıkları oluşur. Bu durum üretimde başarısızlıklara yol açar. İşte bu sebeple hasat edilen tohumların hasattan sonra havları alınmalı ve mutlaka kalibrasyona tabi tutularak belli irilikteki tohumların bir grup oluşturması sağlanmalıdır.

 

Kış mevsimi donlu geçen bölgelerde ise tohumluk olarak ayrılan havuçlar donlu dönem geçinceye kadar kum içinde 3-5 °C sıcaklıklarda muhafaza edilmeli ve don tehlikesi kalktıktan sonra esas yererine açıklandığı şekilde dikilmelidirler.

 

 

Havuç Hastalık ve Zararlıları

 

Domates Öz (Gövde) Nekrozu Hastalığı

Enginar Yaş Çürüklüğü

Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Ve Karabacak Hastalığı

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı

Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı

Patates Adi Uyuz Hastalığı

Beyaz Çürüklükler

 

Havuç Sineği

Toprak Pireleri

CARROT BREEDING

 

Carrot is a cool climate vegetables. Especially in the early stages after germination and early spring in temperate regions in our region because of our cool while being resistant to cold can be grown easily in the winter. If the carrots growing in a very positive effect on precipitation and humidity will make it difficult to consistently adhere to production, causing yield reduction.

 

Temperature makes a positive impact on the formation of color in carrots. Cold and rainy season in the pale color of carrot production. Color satisfactory at temperatures of 10-15 ° C will not have a carrot color. Temperature has a direct effect on root formation at high temperatures for short stays long carrot. The diameter of this time in color and carrot carrots Although the feature-length varieties grow at low temperatures in a bad way. Longer and light carrots occurs. If soil moisture will affect the carrot as well as the development would not impact the effect of temperature. At high temperature and moisture, especially if the drought negatively coupled to the low temperature production of ethyl carrots. Development would be best at temperatures around 20 ° C. Large enough that a significant proportion of the plants in the spring production made in warmer areas through the creation of carrots is seen flowering in the generative phase.

 

Soil request

Climate requests are selective in terms of a plant carrots selective in terms of soil requirements. Has a significant impact on the success of the soil structure carrot production. Soil structure affects the success of the depth of soil pests that damage exists from the root in the soil. Carrot production in light textured soils gives very good results in the proper feeding and care practices. Such soils cultural operations are achieving high quality of the product obtained as it is very easy and economical. Carrots deep bodied, cool, whether treated soil rich in nutrients good. Emperor group deeply textured carrots are produced successfully in loamy sand soil. Appropriate environmental conditions of carrots produced in clay soils can be achieved with high efficiency. However wash carrots produced in clay soils create important challenges. Therefore carrots grown on these soils used in the canning industry.

 

Edible carrot production, which will be considered as fresh and mild character for early carrot production lands should be preferred.

 

Soil pH is important for growing carrots. Carrots are sensitive to high acidity. pH soils soils ideal for growing carrots carrying value between 6-6.5. Soil pH should be below 5.

 

SOIL PREPARATION AND OCTOBER

Carrots grown in soil properties due to the raising of the field will make one of the most important factors affecting the success must examine very well and we have determined that in accordance with carrots growing. Especially nematodes and wireworms of the network of soil clay soil zararlıların should always be avoided by washing the dishes soil. Carrot production on such lands would be very wrong.

 

Developed rapidly due to late germination of weed seeds carrot carrots slowed the growth of new plants being germinated and they cover up. Therefore dilution and hoeing operations more difficult. Weed factor by the Field selection is of paramount importance.

 

All these matters must be cultivated carrot considering soil preparation to planting very well processed. Due to the small carrot seed germination due to late thinning is full of features such as soil seed contact with the soil must be provided.

 

October soil seed drill should be done carefully prepared and thinned. 2.5-3 cm planting depth should be one hectare area of ​​600-800 grams seeds should be discarded. As well as the distance between the amount of seed to be sown 25-30-40 cm intervals are given. The distance varies between 5-12 cm row over dilution. We see that germinate at temperatures above 10 ° C of carrot seeds. Soil temperature is below this level is not germinated seed germination period is extended to a sufficient temperature to occur. Cream binding also occurred after the carrot seed germination came to affect significantly worse. Carrot seeds can remain for a long time without damaging the soil and germinate when conditions are suitable. This long period of intense weed germination development. After germination before planting to prevent weed germination and development increases the success of the use of herbicides.

 

MAINTENANCE WORKS

Germination completed and the plants well after dilution was carried out on 2-3 true leaves. Depending on the type property is set well above distances. However, care must be taken not to damage during this dilution of the roots of plants in the field will be retained.

 

Dilution loads a significant cost labor. Pneumatic seed drill for planting to prevent this, the trust must be made in the dilution frequency and high germination seeds.

 

Dilution of the next maintenance manual removal of rough grasses consists of regular irrigation and protection work.

 

Besides nitrogen, potassium is also of great importance in carrot production. The two nutrient significantly affect yield and quality. Plants prefer nitrate form of nitrogen.

 

Potassium increases the sugar content in carrots. Carrots are extremely vulnerable youth, especially during germination and salt. Therefore it would be wrong not with sowing and fertilizer. Such practice leads to germination disruptions. Consists of gaps in the sequence. Carrot cultivation of organic fertilizers should be preferred, early intensive inorganic fertilizers should be avoided. If canceled up to one week before planting in soil fertilization temper because germination is completed and whether planting without fertilizer plants would be more accurate to do when they are 2-3 leaf fertilization. Dekar 8-10 kg of pure nitrogen, 8-9 kg of phosphorus and potassium fertilizer 12-16 kg calculated at least two weeks before planting soil mix to a depth of 10-15 cm. The other half of the plants before planting half of the nitrogen loss is reduced through washing is applied at 3-4 true leaves.

 

IRRIGATION

Regular watering of primary and secondary carrot root development is also very important. Primary thirst carrots neck to remain in the short term, the carrot at the secondary thirst and also causes thickening of the sufficient period to become irregular watering Nissan marketed by cracking the carrot. Therefore, the success of irrigation farming is one of the factors that most affect the carrots.

 

Maturity, harvesting and storage

Carrots in the boiler starts from the date of maturity of the properties of carrot varieties and harvesting can take several weeks. Carrots are harvested earlier period, they remain weak, the colors are clear and sweet enough because they do not contain sugar low. Carrot harvest in the table therefore should not be considered as raw maturation is complete. But if you have to fill this gap in the market carrots can be harvested in the complete maturation. Carrots in the maturation period varies according to the variety, early varieties in 8-10 weeks, 12 weeks in the middle sort of like Nantes, harvest maturity is reached at 16-18 weeks late varieties.

 

Harvest, varieties grown, the width of the growing areas and will be marketed by the amount of carrots is done by hand or machine. Table made ​​a bunch of carrots with a few pieces of leaves or removed after they are marketed in bags cut leaves. After dismantling in closed containers that are kept in long-term recovery is seen in carrots. Therefore the mandatory long-term storage should be kept in a cool environment in the river sand cleaned carrots.

 

Storage temperatures are 3-50C'lik temperatures above zero. But after making the harvest ripens fully realized in maintaining considered after removing the carrot and care should be taken not to injure the carrots at harvest.

 

YIELD

Carrot varieties in yield varies according to the sowing and harvest time. Medium early varieties yield of 2.5-5 tons per hectare, while in late variety ranges from 3-4 tons. These values ​​can also be very successful in raising higher than 1 tonne in both groups.

 

Seed production

Our country is one of the few countries with extremely favorable ecological conditions for the production of carrot seeds. Using this advantage in the production of carrot seeds in our country we can be one of the leading countries worldwide.

 

Carrots are produced with marketable features in standard varieties for seed production before. These kinds of features selected from within those carrying leaves. Others winter light d last place in almost seed plots to 70-80cm row spacing, 30 cm row spacing in carrot top 2-3 cm leaves after being shaved so that the handle of the soil surface are planted at a depth that will remain 2-3 cm. Initially developed in the spring carrot leaf, as described later in the trunk of the body and the seeds ripen and flower characteristics by improving their flower bouquets. Carrot seed production potassium fertilizers increases success. Carrot in flower umbrellas occur gradually as the seeds will gradually occur and the fruition. Therefore, as the harvest of the seeds of the harvest ripening umbrella should be done gradually. The umbrellas were harvested at 8-10 cm long stalks with blended dried in an airy shade. Take the seeds from the area between 80-100 kg a hectare is reported. In the study conducted by our group Manisa-Muradiye conditions in Nantes carrots in 1 acres were obtained from 130 kg of seed. These values ​​represent the seed pile has not been received. Thereafter with the first flower of the carrot occur due to the different size of the resulting seed germination occurs from occurring group differences if they added flowers from seeds subjected to this calibration. This leads to failure in production. That is why after the harvest of the seeds should be harvested pile and create a group of a certain size must be provided in seeds subjected to calibration.

 

After the winter season frosty carrot seed is separated as in previous periods of frost should be kept 3-5 ° C in the sand until danger of frost has passed and should be planted up as described in the yerer basis.

 

CARROT COMMON DISEASES AND PESTS in GROWING

Tomato Extract (Body) Necrosis Disease

Artichoke Age Rot

Bacterial Soft Rot and Blackleg Disease

Root Rot in vegetable seedlings (Damping) Disease

Pepper Stem Blight Disease in Strait

Potato common scab disease

White rot in vegetables

Carrot fly

Soil fleas

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com