GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Hıyar Yetiştiriciliği


 

HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

Hıyar sıcağı seven bir bitki olmasına karşın hava sıcaklığının 35 Cnin üzerinde uzun süre devamı, bitkilerin gelişmesini ve mahsul verme gücünü azaltır. En uygun sera içi sıcaklık 25-28 C. Hıyarın meyve bağlaması için gerekli olan en düşük sıcaklık 15 0C olarak verilmekte ise de, 12 C nin altına düşürülmemesi genel bir tavsiyedir. Bu derecenin altında üretim yapılmak isteniyorsa seraların ısıtılması gerekir. Vejetasyon döneminde bitki

 için uygun nem % 70-80 dir. Orantılı nemin % 50 nin altına ve % 90 ın üzerine çıkması halinde nem ayarlamasını yapmak gerekir.

 

SERADA DİKİM

Hıyar fideleri 4. yaprak meydana geldiğinde fazla bekletilmeden hazırlanmış olan fide dikim yerlerine tek sıra olmak üzere sıra üzeri ve sıra arası 40 x 75 cm. mesafelerle dikilmelidir. Fidelerin dikimi esnasında toprak nemi (tav) yeterli olmalıdır. Dikim, havanın serin olduğu saatlerde yapılmalıdır.

 

ÇAPALAMA

Seraya dikilen fideler gelişmeye başlayınca bir hafta içinde birinci çapa, ondan bir süre sonra ikinci çapa yapılmalıdır. Bitkinin toprakla birleştiği kök boğazında kökler teşekkül etmeye başlayınca da boğaz doldurması yapılmalıdır.

 

ASKIYA ALMA

Hıyarlar 10-15 cm. boylanınca dip kısmından ileride bitkiyi boğmayacak şekilde genişçe olmak şartıyla bir düğüm atılır ve diğer tepedeki tele bağlanarak yapılır.

 

BUDAMA

Bitki boyu 30 cm. oluncaya kadar oluşan meyvelerin ve koltukların tamamı kesilmelidir. Bu dönemde bitkinin meyve vermesine müsaade edilmeyerek, alınan besin elementlerinin sadece bitkinin gelişmesi için harcamasını sağlamak gerekir. Yetiştirme sezonu boyunca bitkide oluşan tüm yaprak koltukları koparılırken ana gövdede de oluşan çiçeklere dokunulmamalıdır.

 

SULAMA

Sulama zamanının tayininde bitki yaprakların pörsümesi ve yaprak koltuklarının kolayca koparılamaması esas alınırken,bitkiye verilecek su miktarını tayininde ise; iki meme arasında bitki kök derinliğinde açılan çukurda su sızıntısı görülmesi esas alınmaktadır. Seralarda yaygın olarak uygulanan damla sulama metodu, bitkinin günlük su ihtiyacına günlük olarak cevap verebilmesi yanında, sulama ile gübrelemenin de birlikte yapılmasını mümkün kılmaktadır.

 

HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Hıyarda  potasyum noksanlığında yapraklar damarlar civarında mavimsi yeşil renkte, yaprak kenarları ise bronza kayan renk değişimleri vardır.

 

Genç yapraklar dalgalı bir hal alırlar.

 

Nekrozlu yapraklar sarımsı kahve ve kahverengine döner ve kenarlardan başlayarak kuruma görülür. Meyve yumuşak ve gövde tarafı ince olur. 

 
Hıyarda azot noksanlığında, gövde ince, sert ve lifsi yapılı olur.

Yapraklar genelde açık yeşil renkli, özellikle yaşlı yapraklar sarımsı olurlar.

Meyveler kısa, açık yeşil renkli ve çiçek burnu büzülmüş vaziyette olur.
 
Demir noksanlığının karakteristik belirtileri, demirin etkilediği metabolik reaksiyonların bozulmasından, büyüme ve klorofil sentezi için gerekli enerji transferinin kısıtlanmasından kaynaklanır. Demir noksanlığı belirtilerinin çok tipik olması ve bütün bitkilerde birbirine benzemesi, kolay tanınmasını sağlar. Bununla birlikte, birçok durum da demir noksanlığı ile beraber diğer bazı mikro besin elementlerinin (özellikle çinko ) noksanlığı aynı zamanda söz konusu olabilmekte, bu da tanınmayı güçleştirebilmekte. Yaprak analizleri, önemli ipuçları vermekle beraber, demir noksanlığının teşhisinde kesin bir kriter olarak ele alınması güçtür.
 
Hıyarda bor noksanlığında bitkisinde büyüme noktaları ölür. Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler.

Yaşlı yapraklar klorozludur. Boğum araları kısaldığından bitki boyu normalden kısa olur.
 
Hıyarda magnezyum noksanlığında, yaşlı yapraklarda, damarlar ve yaprak kenarlarında ince bir bant yeşil kalarak, yaprağın diğer kısımları sararır. Yaprakların kenarlarında kahverengi lekeler görülebilir. Budanmış bitkilerde ana gövde yeni sürgünlerin gereksinimini karşılayacak kadar magnezyum absorbe edemediği için, budanmadan sonra noksanlık görülme ihtimali yüksektir.
Hıyarda  fosfor noksanlığında yapraklar donuk koyu yeşil renkli ve küçük olurlar. Yapraklarda zaman zaman bronz renkli lekeler görülür.

Solgun ve sarkık bir şekilde dururlar veya erken ölürler. Gövde kısa ve incedir. Meyveler donuk yeşil renkli ve bronz lekelidir.

Yaşlı yaprakların ayasında, şeffaf görünümlü, kahverengi nekrozlar görülür ve yaprak saplan kurur.
 
Hıyarda mangan noksanlığına çok duyarlıdır. Noksanlık yapraklarda ağ şeklinde yeşilimsi sari veya tamamen sari kloroz şeklinde görülür. Başlangıçta en ince damarlar dahi yeşil renklerini korurlar. Sonraları ana damarlar dışında renk sarı ve sarımsı beyaza döner. Kahve renkli lekeler oluşur. Uç yapraklar neredeyse tamamen beyaz olurlar. Büyüme geriler ve yeni çıkan yapraklar küçük kalırlar.

 

 

Dekara atılacak gübre çeşidi ve miktarı toprak analizi sonuçlarına göre olmalıdır.

 

Üst Gübrelemeye Ne Zaman Başlanmalı ve Ne Kadar Verilmeli?

 

Toprak yapısına ve hava şartlarına göre değişirse de, genellikle ilk meyvelerin görülmesinden itibaren başlamak uygundur. Bitkinin gelişmesine ve mahsul yüküne göre sulamalarla birlikte 4 taksitte 1 dekara toplam 20 kg. Potasyum Nitrat, 16 kg. Amonyum Nitrat ve 3 kg. Magnezyum Nitrat verilmelidir. Bitkinin mikro element ihtiyacını karşılamak için mikro element ağırlıklı yaprak gübreleri kullanılmalıdır. Damla sulama sistemi ile uygulanacak gübre miktarları, uygulanacak su miktarı ile orantılıdır. Genel tavsiye, her 1 litre suyun içinde ortalama 0,3 gram saf NPK bulunması şeklindedir.

 

HASAT

Hasat her gün bıçakla yapılmalı, meyveler asılarak kopartılmamalıdır. Sıcak dönemlerde hasat sabah erken veya akşam saatlerinde yapılmalıdır. Hasada gelmiş meyveler vaktinde toplanmalıdır. Aksi takdirde üstte meyve tutumu engellenecektir.

 

 

Hıyar Hastalık ve Zararlıları

 

Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı ( Phytophthora Capsici)

Kabakgillerde Külleme Hastalığı (Erysiphe Cichoracearum, Sphaerotheca Fuliginea)

Hıyar Yaprak Lekesi (Ulocladium Cucurbitae)

Kabakgillerde Antraknoz (Colletotrichum Orbiculare)

Kabakgillerde Mildiyö Hastalığı (Pseudoperonospora Cubensis)

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı

(Phythium Spp.,Rhizoctonia Spp., Fusarium Spp.,Alternaria Spp., Sclerotinia Spp.)

Sebzelerde Beyaz Çürüklük (Sclerotinia Sclerotiorum)

Sebzelerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis Cinerea)

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi (Pseudomonas Syringae Pv.Lachrymans)

Hıyar Mozaik Virüsü (Cucumber Mosaic Cucumovirus- Cmv)

Karpuz Mozaik Virüsü (Watermelon Mosaic 2 Potyvirus- Wmv-2)

Kabak Mozaik Virüsü (Squash Mosaic Comovirus-Sqmv)

Kabak Sarı Mozaik Virüsü (Zucchini Yellow Mosaic Potyvirus-Zymv)

 

Sebzelerde Beyazsinek

   Tütün Beyazsineği (Bemisia Tabaci)

    Sera Beyazsineği (Trialeurodes Vaporariorum)

 

Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Sebzelerde Thripsler

Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus Latus)

Sebzelerde Yaprakbitleri

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, L. Bryoniae, L Huidobrensis, Phytomyza Horticola)

Kırmızı örümcekler

Sebzelerde Yaprak Pireleri (Empoasca Decipiens Paoli, Asymmetrasca Decedens (Paoli)

Karpuz Telli böceği (Henosepilachna Elaterii )

Kavun Kızıl Böceği (Rhaphidopalpa Foveicollis )

Tohum Sineği (Delia Platura)

Sebzelerde Pamuk Yaprak kurdu (Spodoptera Littoralis, S. Exiqua (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae)

Kök Ur Nematodları (Meloidogyne Spp.) 

 

GROWING CUCUMBER

 

Cucumber hot for a long time more than 35 Cn Although the air temperature loving plants, reducing the power to the growth of plants and crops. 25-28 C. The optimal temperature inside the greenhouse, which is given as the lowest temperature of 15 0C required for binding Cucumber fruit, it is recommended not to be reduced to below 12 an overall C. If production is to be made of the degree to be heated under the greenhouse. Suitable for plant vegetation period 70-80% humidity is. The relative humidity below 50% and the need to make adjustments in the event of the 90% humidity.

 

GREENHOUSE in SEWING

Cucumber seedlings prepared without standing for more than 4 leaf seedling planting occurs where the single row, including row and row spacing of 40 x 75 cm. should be planted at a distance. Soil moisture during the planting of seedlings (TAV) should be sufficient. Planting should be done during the hours when the weather is cool.

 

HOEING

Greenhouses planted seedlings began to flourish in the first anchor in a week, it should be done some time after the second anchor. The plant joins the land began to be formed roots in the root collar should be made of the filler neck.

 

SUSPEND

Cucumbers 10-15 cm. Longitude future plants from the bottom of a node to be widely provided to choke removed and connected to the other wire in the hill.

 

PRUNING

Plant height 30 cm. All of the seats and formed until the fruit should be discontinued. In this period by the plant would be allowed to give fruit, you must ensure that only expenditure for the development of plant nutrients taken. All seats are formed in the plant leaves during the growing season in koparılırk the main body consisting of flowers should not be touched.

 

IRRIGATION

Watering the plants when the leaves shrivel up and leaves the determination of the seat can not be easily detached essentially taken, in determining the amount of water to be given to the plant; root crops in pits dug in deep water leakage between the two breasts are based to be seen. Widely applied method of drip irrigation in greenhouses, in addition to respond to the plant's daily water needs on a daily basis makes it possible to perform together at fertilization and irrigation.

 

Top Fertilization When to Start and How Much Should Grant?

 

If the soil structure and also vary depending on the weather conditions, it is often convenient to start from the date of occurrence of the first fruits. According to plant growth and crop load in 4 installments with a total of 20 kg per hectare irrigation 1. Potassium nitrate, 16 kg. Ammonium nitrate, and 3 kg. Magnesium Nitrate should be given. Microelements weighted plant microelements foliar fertilizers should be used to meet the requirement. The amount of fertilizer to be applied by drip irrigation system is proportional to the amount of water to be applied. General advice average of 0.3 grams per 1 liter of water in the form of pure NPK available.

 

HARVEST

Harvesting should be done every day knives, not hanging fruit cut. Harvested during warm periods should be done in early morning or evening hours. Time has come to harvest fruits should be collected. Otherwise, top fruit will be blocked.

 

BE GROWING CUCUMBER DISEASES AND PESTS in

Root rot disease (Phytophthora capsici)

Mildew disease in cucurbits (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

Cucumber leaf spot (Ulocladium cucurbitae)

Cucurbits in Anthracnose (Colletotrichum orbiculare on)

Downy mildew disease in cucurbits (Pseudoperonospora Cubensis)

Root Rot in vegetable seedlings (Damping) Disease

(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.)

Vegetables in white rot (Sclerotinia sclerotiorum)

Dark gray in vegetable mold disease (Botrytis cinerea)

Cucumber Angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv.lachrymans)

Cucumber Mosaic Virus (CMV Cucumber Mosaic Cucumovirus-)

Watermelon Mosaic Virus (Watermelon Mosaic 2 Potyvirus- wmv-2)

Pumpkin Mosaic Virus (Squash Mosaic tymoviruses-Sqmv)

Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV Zucchini Yellow Mosaic potyvirus-)

 

Whitefly in vegetables

Tobacco Whitefly (Bemisia tabaci)

Greenhouse Whitefly (Trialeurodes vaporariorum)

Cutworm on vegetables (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Thrips in Vegetables

Yellow Tea Mite Vegetables (Polyphagotarsonemus Latus)

Aphids in Vegetable

Leafminer (Liriomyza trifolii, L. Bryoniae, L huidobrensis, Phytomyz to Horticola)

Red spiders

Leaf vegetables in Piraeus (Empoasca Decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)

Watermelon Wire beetle (Henosepilachn to elaterium of)

Melon Red Beetle (Rhaphidopalp to Foveicollis)

Seed Fly (Delia platura)

In vegetables, cotton leaf worm (Spodoptera littoralis, S. exigua (Research on Some Effects.) (Lepidoptera: Noctuidae)

Root knot nematodes (Meloidogyne spp.)

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com