GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Karpuz Yetiştiriciliği


 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

GROWING WATERMELON Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Karpuz tek yıllıktır ve yerde sürünerek gelişir. Gövde yayılarak gelişir, merkezden etrafa doğru 2-4 m arasında

 yayılabilir. Ana gövde kendi haline bırakılıp 80-100 cm olunca, dipten 4-5 adet yan sürgün gelişir. Yuvarlak gövde ve üzeri hafif tüylü, gövde rengi yeşil ve yeşilin tonlarındadır. Yaprakları kısa, orta bazen de uzunca bir sapla gövdeye bağlı, yaprakları oldukça derin, dilimli 3-5 loptan oluşur. Yaprak rengi açık yeşil, yeşil ve koyu yeşil olurken, yaprak altı daha mat bir renktedir.

 

Karpuz yetiştirmek için en uygun topraklar akarsu kenarlarındaki milli topraklarla, su tutma kapasitesi yüksek kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu topraklardır. Yetiştirme dönemi kısa olan yerlerde ve erkencilik düşünüldüğünde hafif kumlu topraklarda yetiştiricilik yapılmalıdır. Kökleri narin olduğu için ağır topraklar tercih edilmez. Bu nedenle toprak derinliğinin fazla olması ve taban suyunun 1 m civarında bulunması karpuz için idealdir. Karpuz yetiştiriciliği yapılacak toprakların pH'ı 5-6.5 arasında olması tercih edilir. Hafif bünyeli kumlu topraklara iyi yanmış çiftlik gübresi ve diğer besin elementleri ilave edilerek yetiştiricilik yapılmalıdır.

 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEĞİ

Ağır toprak koşullarından hoşlanmaz. Kumlu-tınlı topraklardan hoşlanır, eğer toprak kumlu ise gübrelemeyle (özellikle hayvan gübresi) ile ıslah edilebilir. Toprak profilinin 1 m’den daha derin olması ve taban suyunun da 1 m’den daha aşağıda olması gereklidir.

Tohum çimlenmesi toprak sıcaklığından etkilenmektedir;15 C toprak sıcaklığında 15

günde, 20 C toprak sıcaklığında 5 günde ve 30 C toprak sıcaklığında ise 1-2 günde çimlenme olur.

 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Karpuzda  potasyum noksanlığında yapraklar damarlar civarında mavimsi yeşil renkte, yaprak kenarları ise bronza kayan renk değişimleri vardır.

 

Genç yapraklar dalgalı bir hal alırlar.

 

Nekrozlu yapraklar sarımsı kahve ve kahverengine döner ve kenarlardan başlayarak kuruma görülür. Meyve yumuşak ve gövde tarafı ince olur. 

 
Karpuzda azot noksanlığında, gövde ince, sert ve lifsi yapılı olur.

Yapraklar genelde açık yeşil renkli, özellikle yaşlı yapraklar sarımsı olurlar.

Meyveler kısa, açık yeşil renkli ve çiçek burnu büzülmüş vaziyette olur.
 
Demir noksanlığının karakteristik belirtileri, demirin etkilediği metabolik reaksiyonların bozulmasından, büyüme ve klorofil sentezi için gerekli enerji transferinin kısıtlanmasından kaynaklanır. Demir noksanlığı belirtilerinin çok tipik olması ve bütün bitkilerde birbirine benzemesi, kolay tanınmasını sağlar.

Bununla birlikte, birçok durum da demir noksanlığı ile beraber diğer bazı mikro besin elementlerinin (özellikle çinko ) noksanlığı aynı zamanda söz konusu olabilmekte, bu da tanınmayı güçleştirebilmekte.

Yaprak analizleri, önemli ipuçları vermekle beraber, demir noksanlığının teşhisinde kesin bir kriter olarak ele alınması güçtür.
 
Karpuzda bor noksanlığında bitkisinde büyüme noktaları ölür. Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler.

Yaşlı yapraklar klorozludur. Boğum araları kısaldığından bitki boyu normalden kısa olur.
 
Karpuzda magnezyum noksanlığında, yaşlı yapraklarda, damarlar ve yaprak kenarlarında ince bir bant yeşil kalarak, yaprağın diğer kısımları sararır.

Yaprakların kenarlarında kahverengi lekeler görülebilir. Budanmış bitkilerde ana gövde yeni sürgünlerin gereksinimini karşılayacak kadar magnezyum absorbe edemediği için, budanmadan sonra noksanlık görülme ihtimali yüksektir.
Karpuzda  fosfor noksanlığında yapraklar donuk koyu yeşil renkli ve küçük olurlar. Yapraklarda zaman zaman bronz renkli lekeler görülür.

Solgun ve sarkık bir şekilde dururlar veya erken ölürler. Gövde kısa ve incedir. Meyveler donuk yeşil renkli ve bronz lekelidir.

Yaşlı yaprakların ayasında, şeffaf görünümlü, kahverengi nekrozlar görülür ve yaprak saplan kurur.

 
Karpuzda mangan noksanlığına çok duyarlıdır. Noksanlık yapraklarda ağ şeklinde yeşilimsi sari veya tamamen sari kloroz şeklinde görülür. Başlangıçta en ince damarlar dahi yeşil renklerini korurlar. Sonraları ana damarlar dışında renk sarı ve sarımsı beyaza döner. Kahve renkli lekeler oluşur. Uç yapraklar neredeyse tamamen beyaz olurlar. Büyüme geriler ve yeni çıkan yapraklar küçük kalırlar.

 

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Dekara atılacak gübre çeşidi ve miktarı toprak analizi sonuçlarına göre olmalıdır.

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SICAKLIK İSTEĞİ

Sıcakları en fazla seven, düşük sıcaklıklardan en fazla etkilenen sebze türüdür. Yetiştiriciliği minimum 10-12 oC’nin altında kısıtlanır. Hava sıcaklığı 10 C’nin üstüne çıkmadan fide dikimi veya tohum ekimi yapılmamalıdır.

 

Tohum ekimi için toprak sıcaklığının 15 C’ye ulaşması beklenmelidir. 12 C’nin altında çimlenme olmaz. Yüksek sıcaklıktan fazla etkilenmez çünkü bir çöl bitkisidir. Optimum

sıcaklık isteği 27-30 C’dir, fakat 35-45 C’de zararlanmadan yetiştirilebilir. Daha yüksek sıcaklıklarda başta ilk meyve dökümleri, daha ileriki aşamalarda yapraklarda ve meyvede güneş yanıklıkları gibi zararlanmalar oluşabilmektedir.

 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE NEM İSTEĞİ

Nem bakımından pek seçici değildir. Yüksek veya düşük nemde zararlanmadan yetiştirilebilir. Kavun kadar hassas değildir, ancak nemin % 95’in üzerine çıkması durumunda mantarsal hastalıkların yayılması söz konusudur.

 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE IŞIK İSTEĞİ

Işığa bağımlı bir tür değildir ancak ışıktan hoşlanır. Işıklanmanın önemli etkisi çiçeklenme üzerinedir. Kavunda olduğu gibi kısa gün koşullarında dişi çiçek oluşumu, uzun gün koşullarında erkek çiçek oluşumu artar. Bir bitkide 50’ye yakın çiçek oluşur ve bitki bunlardan en fazla 3 tanesini besleyebilir.

 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK HAZIRLIĞI VE EKİM-DİKİM

Karpuz yetiştiriciliği yapılacak alanın çok iyi bir şekilde sürülmüş olması gereklidir.

Sonbahar aylarında pullukla derin sürüm yapılması gereklidir. Ekim-

Hastalık ve Zararli Donemleri
Elma hastalık ve Zararlı Donemleri
Kiraz hastalık ve Zararlı Donemleri.
Narenciye hastalık ve Zararlı Donemleri
Patates hastalık ve Zararlı Donemleri
Seftali hastalık ve Zararlı Donemleri
dikimden 15 gün önce 15-20 cm derinlikte işlenir. Fide ile yetiştiricilik yapılıyorsa fide dikilecek çukurlara organik gübre atılır, yada sıraya ekimde sıra üzerilerine organik gübre uygulaması yapılabilir.

 

Açıkta yetiştiricilikte sulamasız ocak usulü tohum ekiminde dekara 300 g tohum kullanılmaktadır. Tohum ekiminde pünomatik mibzer kullanılması durumunda ise bu oran 100 g/dekara düşmektedir. Tohum çıkışları olduktan sonra en iyi gelişen 1-2 tanesi bırakılır, gerisi kesilerek seyreltilir.

 

Açıkta geniş araziye elle veya mibzerle sıraya ekim yapılabildiği gibi, su sıkıntısı olan yerlerde ocak usulü ekim daha avantajlıdır. Fide ile yetiştiricilik ise asıl olarak erkencilikte kullanılır.

 

Tohumlar 2 gün önceden 25-30 oC’de ön çimlendirme yapıp sonra tohum ekimi yapmak

8-10 günlük bir erkencilik sağlayacaktır.

Karpuzun 6 dilimi
Karpuzu Ac karnına
Karpuzun Faydaları
Karpuz yiyin Stres atın
Karpuz reçeli

 

Karpuzda aralık ve mesafe oldukça geniştir. Aralık ve mesafeler, yetiştiriciliğin sulu

olup olmamasına göre değişim gösterir. Sıra arası 1,5- 3,5 m, sıra üzeri 0,5-1 m şeklinde

ekim-dikim yapılabilir.

 

Çift sıralı yetiştiricilik serada yapılmakta ve çift sıra arası 1 m, sıra arası 0,5 m, sıra üzeri 0,5 m olacak şekilde dikim yapılabilir. Buradaki yetiştiricilikte meyve ağırlığı 2 kg ve üzeri olan çeşitlerde meyveler fileye alınır, yada belli bir büyüklüğe ulaşınca yere indirilir.

Bitkilerde stres
Kuraklik stresi
Tuz stresi
Sıcaklik stresi
Soguk stresi
Don stresi
Hastalik stresi
Su taşkını Fazla su stresi
Oksidatif stresi
Hava kirliliği stresi
Ağır Metal stresi

 

Karpuz yetiştiriciliği, alçak tüneller altında fide elde etme ve don tehlikesi geçtikten sonra esas yerlerine topraklı olarak şaşırtılmasıyla gerçekleştirilir. Kullanılacak olan harç çiftlik gübresi, kum ve toprak karışımından elde edilmelidir. Harç hazırlığında kullanılan maddeler, karıştırılmadan evvel gerekiyorsa 1-1.5 cm.'lik eleklerden geçirilmelidir. Harç hazırlığında orman toprağı kullanılıyor ise geniş yapraklı orman ağaçlarının altındaki topraklar olmalıdır.

 

Eğer orman toprağı kullanılacak ise;

22 teneke yanmış, elenmiş büyükbaş çiftlik gübresi, 23 teneke orman toprağı ve 5 teneke ince sıva kumu

 

Bahçe toprağı kullanılacak ise;

 

Ekim 12x15 cm veya 15x15 cm ebadında plastik torbalara yapılır. Fazla suyu tahliye etmek için torbaların alt uçları ve orta kısmı 1 cm.'den makaslanır Her torbaya 1 adet tohum bırakılır, üzerine 1 cm.'lik kapaklık harç atılarak elle hafif bastırılır. Ekimden sonra süzgeçli kovayla hemen sulanıp üzeri örtülür. Fideler yüzeye çıktığında örtü hemen kaldırılmalıdır.

 

Alçak tünel altındaki fidelerin zarar görmemesi için fazla güneşli havalarda gölgelenmesi gerekmektedir. Havalandırmaya dikkat edilmeli ve hiçbir zaman hava cereyanında bırakılmamalıdır. Fide torbalarının yüzeyi zaman zaman kurşun kalem biçimindeki bir çöple hafifçe karıştırılmalıdır. Fideler 5-6 yapraklı, yaklaşık 20 cm boy ve kurşun kalem kalınlığında gövdeye ulaştıklarında dikime hazır olurlar.

 

Dikimden yaklaşık 1,5-2 ay önce fosforun tamamı (55-60 kg/da T.S.P.), potasyumun yarısı (60-65 kg potasyum sülfat) sürüm derinliğine verilmelidir. Geriye kalan potasın yarısı ile azotun tamamı dikimden sonra çapa ve suyla birlikte, 4-5'e bölünerek verilmelidir.

Dikim büyüklüğüne gelen fideler 150 m sıra arası ve 75 cm sıra üzeri mesafelerle dikilirler. Dikilen fidelere çanak yapılarak her fideye yaklaşık 2 litre cansuyu verilir. Toprağın çatlamaması için üzerine hafifçe kuru toprak çekilir.

 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIM İŞLERİ

Dikimden 8-10 gün sonra kaymak tabakasını kırmak ve yabancı otlar için hafif bir çapa yapılır. Toplam 3-4 çapa yapılır. İkinci çapa esnasında bitki kök boğazının ve meyvelerin suya temas etmemesi için boğaz doldurma işlemi yapılır.

 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

İlk su toprak ve havanın yağış durumuna göre değişmekle birlikte ilk meyveler 2-3 cm çaplandığında verilir. Şartlara göre 10-15 günde bir aşırı olmamak suretiyle sulama yapılır.

 

Fazla su hasat sonrası dayanım süresini ve tadını azaltılır. Bu yüzden yetiştiriciler fazla sudan kaçınmalıdır. Karpuz meyvelerinin irileşmesi döneminde toprakta yeterli suyun bulunmasını, hasada doğru ise azalmasını ister. Düzenli bir sulama yapılmazsa bitkilerde gelişme olumsuz yönde etkilenir. Düzensiz sulama meyvelerin olgunlaştığı dönemde olursa meyvelerde çatlamaya neden olur.

 

Geniş alanlarda en pratik sulama, yağmurlama sulamadır. Karpuz yağmurlama sulamaya çok iyi yanıt verir. Sulama tohum ekiminden ilk çiçeklenmeye kadar sulama artar, olgunlaşma döneminde su tüketimi azalır. Derim aşamasında sulama yapılmaz çünkü çatlamalara sebebiyet verebilir. Sera yetiştiriciliğinde damla sulama veya yüzey sulama yöntemleri uygulanabilir.

 

TOZLANMA VE DÖLLEMEYE YARDIM

Çiçek yapısından dolayı tozlanma için bal yada bombus arıları gibi polinatörler zorunludur. Erkek çiçeklerden dişi çiçeklere polen taşıması arılar vasıtası ile olur. Çiçekler sadece bir gün açık kalır. Tozlanmadan itibaren döllenmenin gerçekleşebilmesi için 24- 36 saat gereklidir. Yeterli bir meyve tutumu için, eğer çevrede yoksa, 4-5 dekara bir arı kovanı yerleştirilmesi yararlı olacaktır.

 

HASAT VE PAZARA HAZIRLAMA

Hasat zamanı meyve kabuk rengi parlaklaşması ve meyve sapındaki tüylerin dökülmesi, meyvenin sapa bağlandığı yerdeki kulakçığın ve sülüğün kuruması, meyvenin üzerine dokunulduğunda damarların belirgin hale gelmesi, meyveye vurulunca tok bir ses çıkarması ve şeker ve toplam suda çözünebilir kuru madde artışı, karpuzda hasat olgunluğunu gösteren kriterlerdendir.

 

Karpuz meyveleri ağırlıklarına ve boylarına göre 3kg’a kadar küçük boylu, 3-5 kg arası

orta boylu, 5-7 kg, büyük boylu, daha üzeri ise çok büyük boylu olarak sınıflanıp pazara sunulurlar.

 

MUHAFAZA

Derimden sonra normal koşullarda 20-60 gün saklanabilir. Daha fazla muhafaza edilirse koflaşma ve sulanma meydana gelir. İdeal olarak +4 C’de % 60-70 oransal nemde 3-4 ay muhafaza edilebilir. Depolamada karpuzlar üst üste fazla konmamalı ve depolarda fazla bekletilmeden satışa sunulmalıdır.

 

Karpuz Hastalık ve Zararlıları

 

Alternarya Yaprak Yanıklığı (Alternaria cucumerina (Ellis & Everh.) Elliott.  

Antraknoz Hastalığı (Coletotrichum lagenarium)  

Biber Mozayik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)   

Hıyar Mozaik Hastalığı (Cucumber mosaic cucumovirus- CMV) 

Kabak Mozaik Hastalığı (Squash mosaic comovirus-SqMV)  

Kabak Sarı Mozaik Hastalığı (Zucchini yellow mosaic potyvirus- ZYMV)

Külleme Hastalığı (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 

Mildiyö Hastalığı (Pseudoperonospora cubensis)  

 

Karpuz Telli böceği (Henosepilachna elaterii) 

Kavun Kızıl Böceği (Rhaphidopalpa foveicollis) 

Kavun Sineği (Myiopardalis pardalina)

Kırmızı örümcekler

Pamuk Yaprak kurdu (Spodoptera littoralis, S. exiqua (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) 

 

Sebzelerde Thripsler  

Tütün thripsi (Thrips tabaci),

Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis).

 

 

MELON FARMING

 

Watermelon is an annual and grows crawled on the floor. The body develops spread, around 2-4 m from the center can be spread right across. 80-100 cm when dropped off into its main body, side shoots develop from the bottom 4-5 pieces. Rounded body and slightly hairy above, body-color in shades of green and green. The leaves are short, medium and sometimes connected to the body for a long stalks, the leaves are quite deep, consists of sliced ​​3-5 lobes. Leaf color is light green, green and dark green while the leaves are six more matte colors.

 

National rivers edge with soil in the most suitable soils for growing watermelons, high water holding capacity of sandy-loam or loamy-sandy soils. The short growing seasons where practicable and earliness should be considered in light sandy soil made ​​farming. Heavy soils because it is delicate roots are not preferred. Therefore, the depth of soil and ground water is more than ideal for watermelon presence of about 1 m. The pH of the watermelon breeding ground to be preferred to be between 5-6.5. Light textured sandy soils should be made good by the addition of burnt aquaculture farm manure and other nutrients.

 

Soil request

Does not like the heavy soil conditions. Sandy-loam soil like that, if the sandy soil with fertilizers (especially manure) can be improved. Is deeper than 1 m of the soil profile and ground water must be lower than 1 m.

Seed germination is influenced by soil temperature, soil temperature of 15 ° C in 15

day, 5 days at 20 ° C soil temperature and soil temperature at 30 C, will germinate in 1-2 days.

 

TEMPERATURE REQUEST

Warm the most loving, the most affected vegetable crops from low temperatures. Breeding is restricted under a minimum of 10-12 ° C. Air temperature is 10 C on the planting of seedlings or should not be done without leaving the seeding.

 

The soil temperature for seed sowing should be expected to reach 15 C. No germination under 12 ° C. Unaffected by high temperatures because it is a desert plant. optimum

optional temperature is 27-30 C, 35-45 C but can be grown without harm produced. At higher temperatures the first fruit abscission in particular, in later stages, such as leaves and fruit blight of damages were in the sun may occur.

 

NEM REQUEST

Is not very selective in terms of moisture. Can be grown without injury in high or low humidity. Melons are not as sensitive, but the event of moisture above 95% is subject to the spread of fungal diseases.

 

LIGHT REQUEST

Light is not a species-dependent, but like light. Significant effect on flowering is over Lighted mania. Formation of female flowers short day conditions as in Melon, increases the formation of male flowers in long-day conditions. Consists of approximately 50 flowers and plants in a plant can supply up to a maximum of 3 of them.

 

SOIL PREPARATION AND planting

To be driven in a very good way to do farming field Watermelon is required.

Made deep plow in the autumn version is required. October to 15 days before planting processed at 15-20 cm depth. Seedlings will be planted with seedlings discarded organic manure pits aquaculture is to be made, or the planting rows upon rows of organic fertilizer application can be made.

 

Irrigated farming in the open hearth method of sowing seeds per hectare to 300 g are used. When using pneumatic drills in sowing the seed, the ratio is 100 g / da decreases. After developing seeds 1-2 outputs are best left to them, the rest is diluted cut.

 

As well as large land exposed to the sowing seed drill can be done manually or, hearth-style planting in areas with water shortages is more advantageous. The seedlings used mainly for farming and earliness.

 

2 days after seed sowing seeds do germinate in advance whether the front at 25-30 ° C are

8-10 will provide a daily earliness.

 

Range from watermelon and is quite large. Intervals and distances, raising the aqueous

will vary depending on whether. 1.5- 3.5 m row spacing, row 0.5-1 m in the form

planting can be done.

 

Double-row cultivation in the greenhouse and maintained double-row spacing of 1 m, 0.5 m row spacing, row planting can be done to be 0.5 m. 2 kg of fruit weight and fruit here in breeding varieties over the net is taken, or downloaded to the ground reaches a certain size.

 

Watermelon cultivation, mainly carried out by surprised as grounded in place after obtaining seedlings under low tunnels and frost. Farmyard manure slurry to be used should be obtained from sand and soil mixture. Materials used in preparing mortar, if necessary, prior to mixing should be from 1-1.5 cm sieve. The forest land should be used in mortar preparation of soils under broadleaf forest trees.

 

If the forest land to be used;

22 burnt tin, sifted cattle manure, forest soil and 5 tin tin 23 fine plaster sand

 

The garden soil to be used;

 

In October 12x15 cm or 15x15 cm made ​​in plastic bag. More bottom-end and mid-portion of the bag to drain the water shear than 1 cm each bag 1 seeds left, on the one hand pressed lightly thrown Lids cm mortar. Immediately after planting bucket strainer over sulanıp covered. Seedlings should be removed immediately when the surface cover.

 

More ghosting sunny weather to prevent damage to the seedlings under low tunnels are required. Attention should be paid to ventilation and should never be left in drafts. The surface of the seedling should be mixed gently from time to time a garbage bag in the form of a pencil. Seedlings with 5-6 leaves, when they reach about 20 cm in length and thickness of the body of the pencil is ready for planting.

 

All about 1.5-2 months before planting phosphorus (55-60 kg / TSP), potassium half (60-65 kg potassium sulfate) should be given to the version depth. After planting all of the nitrogen with the remaining half of the pot with anchor and water, should be divided into 4-5.

Planting seedlings which are planted with size 150 m row spacing and row spacing of 75 cm. Made dish for every seedling planted seedlings are given about 2 liters lifeline. Gently pulled onto dry land to soil cracking.

 

Maintenance Works:

8-10 days after planting to break the crust and is made of a lightweight anchor for weeds. Total 3-4 anchor is made. Sore throat to prevent contact with water the roots of the plants and fruit filling process is performed during the second anchor.

 

IRRIGATION

Water, soil and air, but vary according to the first rainfall with diameters of 2-3 cm when the first fruits are given. Irrigation is done by a not overly 10-15 days depending on circumstances.

 

The duration of the excess water resistance and reduced post-harvest taste. Therefore, growers should avoid excess water. The coarsening of watermelon fruits during the presence of sufficient water in the soil, whether it is correct, reduction of harvest. If there is a regular irrigation development in plants is affected negatively. If the fruit ripens during periods of irregular watering causes fruit cracking.

 

The most practical in large areas of irrigation, sprinkler irrigation. Watermelon sprinkler irrigation gives a very good response. Irrigation increases the irrigation from sowing to first flowering, ripening period, water consumption is reduced. Irrigation is not done because the skin can lead to cracking stage. Drip irrigation or surface irrigation methods can be applied in greenhouses.

 

Fertilization

Soil preparation during 4-5 tons / ha account by increasing the microbiological activity of farmyard manure application, soil, soil to provide trace elements and mineral nutrition regulations, changes in soil moisture blocking and has functions such as improving soil temperatures.

 

Phosphorus in the form of the entire base fertilizer, nitrogen and potassium 1/3 together phosphors,

1/3 the diameter of the first (see step first female flowers), 1/3 of the diameter after about one month from the first (apple fruit reaches the size) is given. But fertilizing according to soil analysis should be done.

 

Dekar type and amount of fertilizer to be taken must be based on the results of soil analysis.

 

Pollination and fertilization HELP

Flowers pollinators such as honey or bumble bees for pollination is essential due to the structure. Transport pollen from male flowers to female flowers will by means of bees. Flowers remain open for only one day. Pollination for fertilization to take place from 24- 36 hours is required. Enough for a fruit, if not around, it would be useful to place a hive of 4-5 hectares.

 

HARVEST AND MARKET PREPARATION

Harvest when fruit peel color loss of hair in brighter and fruit stalks, the atrium where the fruit's stem connected and leech dry when touching the fruit to become visible veins, removing a loud crack as the fruit struck and sugar and total soluble solids increase, watermelon is one indicator of the harvest maturity .

 

Small stature up to 3kg watermelon fruit according to their weight and height, 3-5 kg

medium height, 5-7 kg, great stature, the greater will be offered to the market as sınıflanıp of great stature.

 

STORAGE

After my skin is normally stored for 20-60 days. If more koflaş maintained and tearing occurs. Ideally, 60-70% relative humidity can be kept at +4 C for 3-4 months. Storage watermelon should be sold without issue should not be too much to stand in a row and store.

 

BE diseases and pests in watermelon

 

Alternary Leaf Blight (Alternaria cucumerina to (Ellis & Everh.) Elliott.

Anthracnose Disease (Coletotrich lagenarium)

Pepper Mosaic Virus Disease (Cucumber mosaic virus)

Cucumber Mosaic Disease (Cucumber mosaic cucumovirus- CMV)

Pumpkin Mosaic Disease (Squash mosaic Comovirus-sqmv)

Zucchini Yellow Mosaic Disease (Zucchini yellow mosaic potyvirus- ZYMV)

Powdery Mildew (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

Downy mildew (Pseudoperonospora cubensis)

 

Watermelon Wire beetle (Henosepilachn to elaterium of)

Melon Red Beetle (Rhaphidopalp to foveicollis)

Melon Fruit Fly (Myiopardalis pardalina)

Red spiders

Cotton leaf worm (Spodoptera littoralis, S. exigua (Research on Some Effects.) (Lepidoptera: Noctuidae)

 

Thrips in Vegetables

The tobacco thrips (Thrips tabaci),

Flower thrips is (Frankliniella occidentalis)

 

 

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com