GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 
Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Kavun Yetiştiriciliği

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİ

melon farming

 

Kavun tek yıllık bir bitkidir. Gövdesi tüylü, kolları sarılıcı ve yaprakları 5 lobludur. Kavun bitkisi iki tip çiçeğe sahiptir. Bunlar erkek ve dişi çiçekler veya erselik çiçeklerdir. Erkek çiçekler ana kollar üzerinde, dişi veya

 erselik çiçekler ise yan kollar üzerinde bulunur. Kavunda polenlerin taşınmasında bal arıları önemli rol oynarlar

 

Kavun, tek yıllık bir bitkidir. Yerde sürünerek gelişen bir türdür. Örtüaltı yetiştiriciliği sayesinde tırmanarak da gelişebilir. Tohumları 15 C nin üzerindeki sıcaklıklarda

ortalama 8-10 günde çimlenir ve ilk başta bitki kazık kök oluşturur, ondan sonra gelişir.

İlk çimlenme olayından sonra 3-4 yaprak oluşana kadar bitki dik bir şekilde gelişir, daha sonra sürünerek gelişmesine devam eder.

 

Ekimden 35 gün sonra ilk dişi çiçek, bundan 35 gün sonra ilk hasat, bundan 30 gün sonra hasat sonudur. Yetişme süresi ortalama 100 gündür, kışlık kavunlarda ise bu süre 150 güne kadar çıkabilir.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ

Kavun, ılık ve sıcak iklim bitkisidir. Uzun yetişme süresi boyunca güneşli, sıcak ve kuru bir hava ile yeterli toprak nemi ister. Nemli bölgelerde mantari hastalıklara yakalanma ihtimali yüksektir. İlkbaharda soğuk tehlikesinin tamamen ortadan kalktığı ve toprak sıcaklığının

15 C’nin üzerine çıktığı zaman tohum ekimi yapılmalıdır. Kavun yetiştiriciliği için pH’sı 6-7 olan, derin, geçirgen, humus ve besin maddelerince zengin, kumlu tınlı veya tınlı kumlu topraklar tercih edilmelidir. Sonbaharda toprak derince sürülmelidir. Bu sürümle dekara 3-4 ton çiftlik gübresi verilmelidir. Çimlenmedeki olumsuzlukları en az düzeye indirmek için İlkbaharda tarla tekrar sürülür, diskaro çekildikten sonra sürgü geçirilir ve tohum ekimi yapılır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Kavunda  potasyum noksanlığında yapraklar damarlar civarında mavimsi yeşil renkte, yaprak kenarları ise bronza kayan renk değişimleri vardır.

 

Genç yapraklar dalgalı bir hal alırlar.

 

Nekrozlu yapraklar sarımsı kahve ve kahverengine döner ve kenarlardan başlayarak kuruma görülür. Meyve yumuşak ve gövde tarafı ince olur. 

 
Kavunda azot noksanlığında, gövde ince, sert ve lifsi yapılı olur.

Yapraklar genelde açık yeşil renkli, özellikle yaşlı yapraklar sarımsı olurlar.

Meyveler kısa, açık yeşil renkli ve çiçek burnu büzülmüş vaziyette olur.
 
Demir noksanlığının karakteristik belirtileri, demirin etkilediği metabolik reaksiyonların bozulmasından, büyüme ve klorofil sentezi için gerekli enerji transferinin kısıtlanmasından kaynaklanır. Demir noksanlığı belirtilerinin çok tipik olması ve bütün bitkilerde birbirine benzemesi, kolay tanınmasını sağlar. Bununla birlikte, birçok durum da demir noksanlığı ile beraber diğer bazı mikro besin elementlerinin (özellikle çinko ) noksanlığı aynı zamanda söz konusu olabilmekte, bu da tanınmayı güçleştirebilmekte. Yaprak analizleri, önemli ipuçları vermekle beraber, demir noksanlığının teşhisinde kesin bir kriter olarak ele alınması güçtür.
 
Kavunda bor noksanlığında bitkisinde büyüme noktaları ölür. Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler.

Yaşlı yapraklar klorozludur. Boğum araları kısaldığından bitki boyu normalden kısa olur.
 
Kavunda magnezyum noksanlığında, yaşlı yapraklarda, damarlar ve yaprak kenarlarında ince bir bant yeşil kalarak, yaprağın diğer kısımları sararır. Yaprakların kenarlarında kahverengi lekeler görülebilir. Budanmış bitkilerde ana gövde yeni sürgünlerin gereksinimini karşılayacak kadar magnezyum absorbe edemediği için, budanmadan sonra noksanlık görülme ihtimali yüksektir.
Karpuzda  fosfor noksanlığında yapraklar donuk koyu yeşil renkli ve küçük olurlar. Yapraklarda zaman zaman bronz renkli lekeler görülür.

Solgun ve sarkık bir şekilde dururlar veya erken ölürler. Gövde kısa ve incedir. Meyveler donuk yeşil renkli ve bronz lekelidir.

Yaşlı yaprakların ayasında, şeffaf görünümlü, kahverengi nekrozlar görülür ve yaprak saplan kurur.
 
Karpuzda mangan noksanlığına çok duyarlıdır. Noksanlık yapraklarda ağ şeklinde yeşilimsi sari veya tamamen sari kloroz şeklinde görülür. Başlangıçta en ince damarlar dahi yeşil renklerini korurlar. Sonraları ana damarlar dışında renk sarı ve sarımsı beyaza döner. Kahve renkli lekeler oluşur. Uç yapraklar neredeyse tamamen beyaz olurlar. Büyüme geriler ve yeni çıkan yapraklar küçük kalırlar.

 

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Dekara atılacak gübre çeşidi ve miktarı toprak analizi sonuçlarına göre olmalıdır.

 

Başarılı bir kavun yetiştirmek için organik maddesi yüksek toprakları sevdiğinden çiftlik gübresi uygulanmalıdır. Çiftlik gübresi sonbaharda derin sürümden sonra dekara 3-4 ton atılarak kültüvatör ile karıştırılmalıdır. Çiftlik gübresi; toprağın mikrobiyolojik aktivitesini arttırır, mineral beslemeyi düzenler, toprak nemindeki değişmeleri dengeler, toprak sıcaklığını arttırır. Gübrelemenin sağlıklı olması için toprak tahlili yaptırmak gerekmektedir. Uzun yıllar yapılan gözlemlere göre dekara 15 kg nitrojenli, 30 kg fosforlu ve 20 kg potasyumlu gübre verilir.

 

Magnezyum, hem fidelikte hem de ilk çiçeklenmede verilebilir. Gübreler, haftalık olarak verilir. Fakat genelde fosfor taban gübresi olarak verilir. Azot ve Potasyumun 1/3 ü taban,

1/3 ü ilk dişi çiçek oluşumunda (ilk çapada yani dikimden 3-4 hafta sonra), 1/3’ ü 2. çapalamadan hemen önce (meyveler ceviz büyüklüğünde iken) verilir.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE NEM

Yüksek nemden hoşlanmaz. Optimum % 60-70 olmasını ister. Aşırı nemde fungal ve bakteriyel hastalıklar başlar. Ayrıca aşırı nem vejetatif gelişmeyi hızlandırır ve daha fazla yaprak oluşur. Düşük nemde trips ve kırmızı örümcek gibi zararlılar ile külleme gibi fungal hastalıklar görülür.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOHUM EKİMİ

Tarlaya direkt ekim Karadeniz Bölgesi’nde Nisan’ın ikinci yarısında yapılmalıdır. Ekim iki şekilde yapılır:

 

1- Ocak Usulü Ekim:

Sıra arası 1,5-2m sıra üzeri 1-1,5m olacak şekilde ocaklar belirlenir. Ocakların genişliği 40-50cm çapında derinliği 15-20cm olmalıdır. Ocakların diplerine 5-10cm toprakla karıştırılmış çiftlik gübresi konulur. Her ocağa 3-4 tohum atılır ve tohumlar 3-4 cm derinlikte kalacak şekilde gübreli toprakla örtülür. Hafifçe bastırılır ve süzgeçli kovayla can suyu verilir. Uygun koşullarda en geç 10-12 gün içerisinde toprak yüzeyinde görülmeye başlanır. Toprak yüzeyine çıkıp 2-3 yapraklı iken ocakta seyreltme yapılır. Her ocakta 1 veya 2 bitki bırakılır.

 

2- Çizgi Usulü Ekim:

Bu usulde hazırlanmış tarlada çeşitlerin gelişme ve yayılma kuvveti ve toprak karakterine göre 1,5-3m ara ile açılır. Çizilerin derinliği 5-6cm olmalıdır. 1m ara ile 2-4 tohum bırakılır.

Tırmıkla üstü kapatılır ve hafifçe toprak bastırılır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TORBALI FİDE ÜRETİMİ

Direk tohum ekiminden başka naylon torbalarda sera veya plastik örtü altında yetiştirilebilir. Don tehlikesi geçince arazideki yerlerine dikilir. Torbalar torf toprağı veya fide harcı ile doldurulur. (Harç yapmak için hacim olarak 1 ölçü bahçe toprağı, 1 ölçü iyi yanmış ahır gübresi ve 1 ölçü kum iyice karıştırılır).Her torbaya 1-2 adet tohum bırakılır. Bu torbalar seralar veya yüksek tünellere konarak süzgeçli kovalarla sulanır. Torbalarda yetişen fidelerin zaman zaman yabancı otları alınır ve sulaması yapılır. Naylon torbalara yapılacak ekim araziye dikim tarihinden 3-4 hafta önce yapılır. Bitkiler 3-4 yaprak olduğunda tarlaya aktarılır. Plastik torbalardan fideler çıkarılırken fide toprağının dağılmamasına özen gösterilmelidir. Dikimden sonra mutlaka can suyu verilmelidir.

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Bitkinin büyümesine ve gelişmesine göre değişir. Sulama için sıraların yanında karıklar açılarak karıklara su verilebilir.

 

Ocaklar tek tekte sulanabilir. Sulama zamanı ve sayısı toprak tipine, su tutma kapasitesine ve bitkilerin büyüme dönemine göre değişir. Meyve oluşum döneminden sonra sulamalar sıklaştırılmalıdır. Bu devreden itibaren 12-15 ünde bir sulama yapılmalıdır. Sulamalarda 0- 90 cm toprak derinliği tarla kapasitesine getirilmelidir. Meyve olgunlaşma döneminde sulamalara dikkat edilmelidir. Bitkiler ve meyveler sulama suyuna mümkün olduğu kadar temas ettirilmemelidir. Sulamalarda karık ve damla sulama yöntemleri kullanılabilir. Düzenli sulama yapılan yerlerde daha iri ve bol ürün alınsa da kurak şartlarda yetiştirilen kavunlar daha tatlıdır.

 

Dikimden sonra can suyu verilir. Kavunlarda ekimden ilk çiçeklenmeye ve meyvenin irileşmesine kadar fazla su ihtiyacı vardır. Bu safhadan olgunlaşmaya kadar gittikçe azalır. Örtüaltında mutlaka olarak damla sulama yapılmalıdır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIM İŞLERİ

Bitkiler 4-5 yapraklı iken birinci çapa yapılır. 2-3 hafta ara ile çapalamaya devam edilir. Her kök üzerinde köke en yakın 2-4 meyve bırakılıp, diğerleri kesilerek seyreltme yapılır. Bitkiler gelişip etrafa kol salmaya başlayınca her dal üzerinde 4-5 yapraktan itibaren uç alma yapılabilir. Böylece besin maddeleri bitkinin devamlı olarak uzamasına yardım edeceği yerde bitki üzerinde mevcut meyvelerin irileşmelerinde kullanılacaktır.

Yabancı otla mücadele, kollar tarlayı sarıp çapaya müsaade etmediği devreye kadar devam etmelidir.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA:

Çoğunlukla serada veya tünel yetiştiriciliğinde yapılır. Açıkta budama hemen hemen hiç yapılmaz. Fidelerde ikinci veya üçüncü göz üzerinden tepe alma budaması yapılır. Tepe alma yapılmadığında, 7-8. boğumdan sonra dişi çiçek oluşumu başlar, fakat ikinci veya üçüncü göz üzerinden tepe alma yapıldığında dişi çiçeklerin hemen iki yaprak üzerinden çıkması sağlanır. 2 yaprak üzerinden tepe alma yapılır, bu iki yaprak koltuğundan süren sürgünlerin iyi ve kuvvetli olanı bırakılır, diğeri koparılır. Bırakılan koltuk ana gövde şeklinde yetiştirilir.

İkinci budama şekli ise uç almadır. Meyve tutumundan sonra, meyveden sonra iki yaprak bırakılır ve uç alınır. Amaç meyveden sonra gelişen kısmın boşa büyüyüp enerji ve besin maddesi kaybını önlemektir. Üçüncü budama şekli yaprak budamasıdır. Hem sıkışıklık yapan (havalanma ve nemi ayarlamak için), hem de altta toprağa yakın yaşlı yaprakların alınmasıdır. Alçak tünellerde budamanın faydası vardır. Bu budamanın verim ve kaliteye önemli etkisi vardır. 3-4 yaprak üzerinden tepe alma budaması ve gelişen diğer dallarda gelişerek, her bir koltukta birer meyve bırakılır ve iki yaprak üzerinden uç alma yapılır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOZLANMA VE DÖLLENME:

Sabah erken saatlerde (07:00-10:00) arılarla yapılır. Çiçeklerdeki hem erkek hem de dişi nektar keseleri büyük olduğundan böceklerle (arı vb.) tozlanma daha kısa olur.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MALÇLAMA

Özellikle sera yetiştiriciliğinde mutlaka yapılmalıdır. İlkbahar ürün yetiştiriciliğinde 0,05 mm kalınlığında saydam polietilen plastikler malç olarak kullanılır.

Malçlar mevsim boyunca bırakılmaz; kavunlar belli bir büyüklüğe ulaştığında alt tarafı gölgeleyeceğinden, ışık toprağa ulaşmaz. Bu aşamada malç kaldırılır. Nemi ve sıcaklığı muhafaza edeceğinden yabancı ot çıkışını teşvik edebilir. Bu nedenden dolayı ilkbaharda malç sökülür.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASAT

Kavunların tohum ekiminden hasadına kadar 80-120 gün geçer. Tam olgunluğa gelen meyveler sabah elle veya bıçakla kesilerek hasat edilir. Hasat olgunluğuna gelen kavunda

aranan özellikler aşağıdaki gibidir:

•  Olgun kavunlar, karpuzların aksine ağırlaşır.

•  Meyve saplarının dibindeki iki küçük kulakçık kurur.

•  Dip kısmından hafif bir yumuşama ve koku başlar.

•  Kabuk rengi parlaklaşır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MUHAFAZA

Kavunlar 4-6 oC sıcaklıkta %85-90 oransal nemde 10-15 gün muhafaza edilir. Kışlık kavunlarda muhafaza ile ilgili henüz çalışma yapılmadığından muhafazası hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AMBALAJLAMA

Tek tek karton veya tahta kutulardan (standart 40 x 60 cm) yararlanılır. İriliğe göre 7-15 tane kavun dizilir. Meyvelerin birbirine değip kızışmasını önlemek için kartondan bölme veya kağıtlar ince ince kırılıp aralarına konur. Ayrıca tek tek fileye de konulabilir.

 

Kavun Hastalık ve Zararlıları

 

Solgunluk,

Külleme,

Antraknoz,

Mozaik Virüsü,

Tel Kurtları,

Yaprak Biti,

Kırmızı

Örümcek,

Kavun Kızıl Örümceği,

Kavun Telli Böceği,

Kavun Sineği

 

Önlem olarak sağlıklı tohum ve fide kullanmalıdır.

Dayanıklı çeşitlerle yetiştiricilik yapılmalıdır.

Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.

Münavebe yapılmalıdır. Yetiştiricilik döneminde yabancı ot mücadelesi yapılmalı ve fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.

Hasattan sonra bitki artıkları tarlada bırakılmamalıdır. Tarım kuruluşlarındaki teknik talimatlara göre kimyasal mücadele yapılır.

 

 

MELON FARMING

 

Melon is a perennial plant. Hairy body, arms wrapping and a 5-lobed leaves. Melon plant has two types of flowers. These are the male and female flowers or hermaphrodite flowers. Male flowers on the main arms, female or hermaphrodite flowers is located on the side arms. Honey bees play an important role in the transport of pollen in Melon

 

Melon is a perennial plant. Developing a kind of creeping on the ground. Greenhouse farming can develop climbed through. Seeds in temperatures above 15 C

an average of 8-10 days to germinate and form root crops pile first, then develop.

The first event until germination occurs after 3-4 leaves grow upright on the plant, then crawled development continues.

 

35 days after planting the first female flower, that is 35 days after the first harvest, the harvest is the end of 30 days thereafter. Growth is the average duration of 100 days, while in winter melon can be extended up to 150 days.

 

CLIMATE AND SOIL GROWING DEMAND MELON in

Melon is the warm and hot climate plants. Sunny throughout the long growing period, whether there is enough soil moisture with hot and dry weather. Fungus in damp areas are likely to get caught. It had disappeared completely and the soil temperature in the spring of cold danger

When it exceeds 15 C, sowing should be done. PH 6-7 for melon cultivation, deep, permeable, rich in nutrients and humus, sandy loam or sandy loam soils are preferred. In autumn, the soil should be driven deep. This release should be 3-4 tons per hectare of farm manure. Germination negative field is applied again in the spring to minimize the level slider is passed drawn harrows and sowing is done after.

 

Melon cultivation in the NEM

Does not like high humidity. Optimum want it to be 60-70%. Fungal and bacterial diseases in excessive moisture begins. It also speeds up the excess moisture and vegetative growth occurs more leaves. Fungal diseases such as powdery mildew and pests such as thrips and red spider but low humidity is seen.

 

Melon seed sowing in GROWING

Field in the Black Sea region, direct seeding should be done in the second half of April. Planting is done in two ways:

 

October 1- January Procedure:

Row row between 1.5-2 furnace are determined to be 1-1.5. Width 40-50 cm in diameter should be 15-20cm depth of mine. Stirred to the depths of January 5-10cm soil fertilizer on the farm. Each cooker 3-4 seeds are discarded and seeds covered with soil fertilized so that the depth of 3-4 cm. Gently pressed and strainer bucket, water can be given. Latest within 10-12 days begin to appear on the soil surface in favorable conditions. While dilution is carried out 2-3 leaves to the soil surface on the stove. Each stove 1 or 2 plants left.

 

2- Line Procedure October:

Kind in the field of development and spread prepared by this method according to the soil strength and character opens with call 1.5-3. The depth of the drawing must be 5-6cm. Search 1m is left with 2-4 seeds.

Raking is closed and slightly above ground is suppressed.

 

MELON BAG PRODUCTION IN SEEDLING GROWING

Poles can be grown from seed under greenhouse in another plastic bag or plastic wrap. Location of the land is planted to proceed danger of frost. The bags are filled with peat or soil mortar seedlings. (Volume 1 part garden soil to make mortar, burnt manure and 1 part 1 part fine sand mixed thoroughly) 1-2 pieces of each will be bag seed is dropped. These bags are watered with bucket strainer placed in greenhouses or high tunnels. Occasionally grown seedlings in bags of weeds and watering will be done. The planting is done in polythene bags will be 3-4 weeks before the date of planting land. 3-4 leaves when the plants are transferred to the field. Plastic bags must be taken from seedlings collapse of the seedling soil being removed. After planting, water must be given life.

 

Melon cultivation in FERTILIZERS

Nitrogen deficiency in the melon, thin body, it is made ​​of tough and fibrous. The leaves are usually light green, especially older leaves become yellowish. Fruit short, light green and floral nose would have collapsed state.

 

Dead spots in the plant boron deficiency on melon growth. Young leaves are grayish coffee colored curved inwards and quickly die. Older leaves are klorozl. Early maturity is shorter plant height will be shorter than usual.

 

Leaves are dark green and dull in phosphorus deficiency in melon are small. I also bronze-colored spots appear on the leaves. Pale and flabby stop in the way or die early. The body is short and thin. Fruits are stained pale green and bronze. In the months of old leaves, transparent-looking, brown necrosis are seen, and petioles dry.

 

In magnesium deficiency in melon, old leaves, a thin band in the veins and leaf margins remain green, and other parts of the leaf yellowing. Brown spots on the edges of the leaves can be seen. Because pruned enough to meet the needs of new shoots in the main body of the plant can not absorb magnesium, deficiency is likely to occur after pruning.

 

The melon is very sensitive to manganese deficiency. Network in the form of leaf deficiency chlorosis seen as greenish yellow or completely yellow. Initially, the thin veins retain their green color even. Then the color turns white and yellow outside the main veins. Brown spots occur. End leaves are almost completely white. Growth declined and new leaves remain small.

 

Potassium deficiency on melon leaves bluish-green color around the veins, leaf edges are floating color changes to bronze, respectively. Young leaves turn to a floating state. Necrotic leaves appear dry and brown and the edges starting from the returns to yellowish brown. Fruit becomes soft and thin body side.

 

Because of the high soil organic matter like a melon farm fertilizer to cultivate successful should be applied. After deep version of farmyard manure must be mixed with fall 3-4 tons per hectare is thrown cultivator. Farmyard manure; increases the microbiological activity of the soil, mineral supply designs, compensates for changes in soil moisture, the soil temperature increases. Fertilization is necessary to have a soil analysis to be healthy. 15 kg of nitrogen per hectare according to the observations made for many years, is given 30 kg of phosphorus and 20 kg of potassium fertilizer.

 

Magnesium, both in the first flowering seedling can be given. Fertilizers are given weekly. But usually given as a phosphorus fertilizer base. Nitrogen and Potassium 1/3 base,

1/3 of the first female flower formation (in the first 3-4 weeks after planting ie anchors), 1/3 2nd hoeing immediately before (when the walnut-sized fruit) is given.

 

In MELON FARMING IRRIGATION

Depends on the plant growth and development. Besides the well opening and furrow irrigation water supplied to the furrow.

 

January can be watered individually. Watering time and number of soil type, depends on the capacity to retain water and plant growth period. Then should be more frequent watering during fruit formation. This reputation from a watering should be done in 12-15 deactivated. 0- 90 cm soil depth in irrigation should be brought to field capacity. Attention should be paid to irrigation during fruit ripening. Plants and fruits should be kept dry as possible to irrigation water. In furrow irrigation and drip irrigation methods are available. Regular watering melons grown in arid conditions where possible get bigger and abundant product is made ​​sweeter.

 

After planting, water can be given. Planting of melons the first flowering and fruit until the coarsening needs more water. This phase up to mature gradually decreases. Drip irrigation should be made absolute in the greenhouse.

 

MELON FARMING MAINTENANCE WORKS

While the 4-5 leaf plants are made of first anchor. Will continue to be anchors with an interval of 2-3 weeks. Each root root on fruit dropped off to the nearest 2-4, dilution is done by cutting others. Plants can be developed and began to take tips from the release arm around 4-5 leaves on each branch. Thus, the available nutrients in the fruit on the plant location will help the plant continuously widened mAlArIndA extension will be used.

Foreign weed control arms must continue until the circuit does not permit the field to anchor pallets.

 

In MELON FARMING PRUNING:

Mostly done in the greenhouse or tunnel farming. Exposed almost no pruning is not done. Second or third eye over the hill to get pruning is done in seedlings. When the crown is getting done, 7-8. After knuckle female flower formation begins, but when taking second or third eye teeth to go over the hill just over two leaves of the flower is provided. 2 sheets are made take over the hill, this time from the two leaves of the shoots good and strong seat is left, the other is broken. Dropped seat is grown as the main body.

The second is taking shape pruning tips. After the fruit, then the fruit is left is taken two leaves and ends. The aim is to prevent the waste of fruit growing part after the loss of energy and nutrients to grow. Third leaf pruning is a form of pruning. Both made ​​jam (to adjust the ventilation and humidity), as is the removal of old leaves near the bottom soil. There are the benefits of pruning in low tunnels. This has important effects on yield and quality pruning. Developed over the hill take 3-4 leaf pruning and growing in other branches, leaving a fruit and is made to take a seat at each end via two leaves.

 

MELON FARMING in pollination and fertilization on:

Early morning hours (07: 00-10: 00) is done by bees. In both male and female flowers with insects is a great nectar sacs (bees etc.) Pollination will be shorter.

 

Mulching in melon cultivation

Must be done, especially in greenhouses. 0.05 mm thick transparent polyethylene plastics are used as mulch in the spring cropping.

Mulch will not be released throughout the season; melons will reach a certain size when the bottom of the shadows, the light does not reach the ground. At this stage, the mulch is removed. Will retain moisture and temperature can promote weed out. For this reason the mulch is removed in the spring.

 

Melon cultivation in HARVEST

Of melons from seed to harvest 80-120 days pass. Fully mature fruits are harvested from hand cut or stabbed morning. From the melon harvest maturity

required properties are as follows:

• Mature melons, watermelons Unlike heavier.

• two small tabs at the bottom of the fruit stalk dries.

• begins with a slight softening and smell the bottoms.

• Skin color becomes brighter.

 

STORAGE melon cultivation in

Melons 4-6 ° C temperature is maintained at 85-90% relative humidity at 10-15 days. Relating to housing in the winter melon are currently no precise information about the preservation work is done.

 

Melon cultivation in Packaging

From individual cardboard or wooden box (a standard 40 x 60 cm) is used. According to the grain size 7-15 melons are stacked. Cardboard or paper to prevent the chamber from each other fruits are subject to interim değip escalation of finely broken. You can also put in a single file.

 

COMMON DISEASES AND PESTS in MELON FARMING

wilt,

Powdery mildew,

anthracnose,

Mosaic Virus,

Wireworms,

Aphids,

red

spiders,

Melon Red Spider,

Stranded melon beetle,

Melon Fly

 

As a precaution should use healthy seeds and seedlings.

Aquaculture should be made with resistant varieties.

Diseased plants should be removed and destroyed.

Rotation should be performed. Breeding period of weed control than nitrogen fertilization should be done and should be avoided.

Plant residues should not be left in the field after harvest. Chemical control is carried out according to the technical instructions in agricultural organizations.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com