GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Kiraz Yetiştiriciliği


 

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

CHERRY BREEDING Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Kiraz ağaçları sıcak bir büyüme sezonu, kış mevsiminde belli bir süre dinlenme, yağmursuz bir çiçeklenme ve

 hasat dönemini severler.  Kiraz, soğuklama ihtiyacı yüksek bir meyve türüdür. 1000 saatin üstünde soğuklama ister. Bu ihtiyacı karşılanmaz ise düzensiz çiçeklenme ve çiçek silkmeleri görülür.  Yaklaşık 1000 m. rakım yetiştiricilik için idealdir.

 

Kış soğuklarının –20 ºC’ nin altına düştüğü yerlerde kiraz yetiştiriciliği yapılmamalıdır.  Aşırı yaz sıcakları çift pistil oluşumunu, dolayısıyla ikiz meyveyi teşvik ettiği için istenmemektedir. Çünkü böyle meyvelerin pazar değeri yoktur. Kiraz yetiştiriciliğinde iklim faktörlerinden en önemlisi sıcaklıktır. Çiçek tomurcukları –2,4 °C’ ye kadar dayanabildikleri halde, açmış çiçekler –2°C’ de donarlar. Vişnelerin odunsu kısımları ise –40 °C’ ye kadar dayanabilirler. Vişneler düşük sıcaklıklara kirazlardan daha fazla dayanırlar. İlkbaharda çiçeklenme kirazlardan daha sonra olduğu için vişne çiçeklerinin ilkbahar geç donlarından zarar görme olasılığı daha düşüktür.

 

Kirazlar için kış dinlenme istekleri vişnelerden daha önemli olup, dinlenmeden çıkabilmeleri için yeterli kış soğuğu almaları gerekmektedir. Soğuklama ihtiyaçları karşılanmamış kirazların çiçeklenmelerinde gecikme ve düzensizlikler görülmektedir. Lambert, Napolyon ve Bing gibi yüksek soğuklanmaya ihtiyaç gösteren kiraz çeşitlerinde daha belirgindir.

 

Kirazlarda kış dinlenme isteklerini yeterince karşılayamayışı döllenme yönünden de sorun yaratmaktadır. Ilık geçen kışlardan sonra, düşük soğuklama ihtiyacı gösteren çeşit, yüksek soğuklama ihtiyacı gösteren çeşitten daha erken çiçeklendiğinden, bu iki çeşit birbirini tozlayıp dölleyemezler. Vişneler ise, kendine verimli olduğu için, bu konuda bir sorun yoktur. Genel olarak kiraz ve vişnelerde +7,2 °C’ nin altında soğuklama süresi 1100-1700 saattir.

 

KİRAZ BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Cherry plant nutrient deficiency, symptoms, removal, fertilization

 

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Kirazda çinko noksanlığı

Cherry zinc deficiency

 

Kirazda çinko noksanlığında, Ağaçlarda, küçük yapraklılık veya rozetleşme gözlenir. Belirtilere yeni gelişen kısımlarda rastlanır. Sürgünlerin boğum araları, sürgün ucuna doğru kısalır. Yapraklar, normal şeklini kaybederek, şiddetli kuraklığa maruz kalmış gibi kurur ve dökülür. Meyve tutumu etkilenir. Meyveler ufak kalır ve deforme olur.

 

Bu noksanlığa, topraktaki çinko yetersizliği, aşırı fosfor neden olabilir.

PH’sı yüksek ve kolay yıkanan hafif topraklarda sık rastlanır. Tedavi için, toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan, çinko içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır.

 

Kiraz ağaçlarında çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır. Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur. Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur. Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur. Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.

 

Kirazda potasyum noksanlığı

Cherry potassium deficiency

 

Kirazda potasyum noksanlığında, yaşlı yaprakların kenarlarında, yanıklık şeklinde gözlenir. Yaprakların uçları kıvrılır.

Yaprak ayasındaki nekrotik alanlar, sağlam dokudan belirgin bir sınır çizgisiyle ayrılır. Kurak mevsimlerde, belirtinin şiddeti de artar.

Meyve gözü oluşumu çok azalır. Bu noksanlığa, topraktaki potasyum yetersizliği, topraktaki katyon değişim kapasitesinin düşük olması neden olabilir.

Kiraz, kaysı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyve ağaçlarında potasyum noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren simptomlara neden olur.

Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.

 

Kirazda azot noksanlığı

Cherries in nitrogen deficiency

 

Kirazda azot noksanlığında, meyveler koyu renkli olurlar. Genel olarak, yeşil aksamın gelişiminde bir gerilemeye, yaprak renginde solmaya neden olur. Söz konusu noksanlık, büyüme mevsiminin sonunda daha da belirgindir. Meyveler, genel olarak küçük kalır ve erken olgunlaşır. Bu noksanlığa; toprakta azot ve organik madde yetersizliği, düşük toprak sıcaklığı, düşük fosfor miktarı ve aşırı kuraklık neden olabilir.

Kirazda azot noksanlığının belirtileri yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur. Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler. Yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür. Sürgün gelişimi zayıftır. Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır. Meyveler olgunlaşmadan renklenirler. Kirazda meyveler koyu renkli olurlar.

Kirazda azot noksanlığında yapraklar kısa ve sarımsı yeşil renkli olurlar. Dallar ince gelişirler. Genellikle çiçek bol olmakla birlikte, meyve sayısı az ve meyveler küçük olur.

 
Kirazda bor noksanlığı

Cherry boron deficiency


Kirazda bor noksanlığında, en dikkat çekici belirti meyvelerdedir. Meyve etinde kahverengileşme ve mantarlaşmalar olur. Ya da noktalar görülür. Meyve kabuğunda da çatlamalar ve mantarlaşmalar görülür. Olgunlaşma gayri nizami olur. Vejetatif büyüme olumsuz yönde etkilenir. Tepe tomurcuğu ve sürgünler geriye doğru ölür. Yapraklarda kıvrılmalar gözlenir. Yan gözlerden, yeni sürgünler meydana gelirse de bunların ucundaki tomurcuklar da hızla ölür. Bu noksanlığa, topraktaki bor yetersizliği, düşük PH, aşırı kireç uygulamaları, aşırı kuraklık, aşırı yağış neden olabilir. Kolay yıkanan organik maddece fakir topraklarda sıkça görülür. Golden Bor zinc, ağaçların taç izdüşümlerinde açılan 20- 25 cm. derinlik ve genişlikteki karıklara 40-50 litre su ile verilmelidir. Toprakta kirecin belli oranlardan yüksek olması, PH’nın uygun olmaması, aşırı yağış ve aşırı kuraklık, acil düzeltilmesi gereken akut noksanlık hallerinde, yapraktan uygulamalar yapılmalıdır. Araştırmalar, yaprak uygulamalarının toprak uygulamalarından daha etkili olduğunu göstermiştir.
 
Kirazda magnezyum noksanlığı

Cherries in magnesium deficiency


Kirazda magnezyum noksanlığında, yaşlı sürgünlerin koyu yeşil, gevşek dokulu yapraklarında ve damar aralarında, klorotik ve nekrotik alanlar oluşur. Büyüme mevsiminin sonuna doğru belirtilerin şiddeti artar ve nekrotik alanlar siyah bir renk alır. Yapraklarda delikler oluşur. Sürgün ucundaki yaprakların renkleri açılır. Yaprakların dökülmesi hızlanır. Bu noksanlığa, topraktaki magnezyum yetersizliği, aşırı potasyum ve kalsiyum, aşırı yağış neden olabilir.

Kirazda bakır noksanlığı

Cherries in copper deficiency

 

Kirazda bakır noksanlığında, geriye doğru ölüm ve cadısüpürgesi olarak karakterize edilir. Sürgün uçlarında geriye doğru ölüm, yeni gelişen kısımların çalımsı bir hal alması, çift tomurcuk oluşumu ve zamklanma başlıca belirtileridir. Ayrıca yapraklar küçük, klorotik veya nekrotik lekeli ve noktalar halinde pigmentli olabilir.

 

Bakır noksanlığının bir diğer özelliği, bitkilerin generatif gelişmesinin, yani çiçek ve meyve oluşumu, vegetatif gelişmeye göre daha fazla etkilenmesidir.

 
 
Kirazda fosfor noksanlığı

Cherries in phosphorus deficiency


Kirazda fosfor noksanlığında, önce koyu yeşil renkli olan sürgün diplerindeki olgun yapraklar, daha sonra kahverengine döner.

Yaprak damarları ve sapları menekşe rengindedir. Belirtiler, aktif büyüme devresinde en belirgin şekilde gözlemlenir.

Bu noksanlığa, topraktaki organik madde yetersizliği, soğuk ve nemli koşullar, asit yapılı topraklar neden olabilir.


 
Kirazda mangan noksanlığı

Cherry manganese deficiency


Kirazda mangan noksanlığında, Yaşlı yapraklarda sararmaya neden olur. Ancak sürgünlerin ucundaki genç yapraklar yeşil kalır. Uç sürgünlerin büyümeleri bittiğinde bu noksanlık gözlemlenebilir. Mangan noksanlığı, genç yapraklarda görülmeyişi ile demir noksanlığından, damar aralarında nekrozlara neden olmayışı ile de magnezyum noksanlığından ayrılabilir.

Kirazda demir noksanlığı, bu fizyolojik hastalık, yapraklarda hafif sararma şeklinde başlar. Önce damar araları sararır, fakat damarlar yeşil kalır. Sonra yaprağın tamamı sararır. Yaprakların kenarları, kahverengi kırmızımtırak renk alarak kurur. Hasta yapraklar daha sonra dökülebilir. Yapraklar normalden daha küçük kalır. Sürgünler kısa kalır ve uçlardan geriye doğru kuruma başlar. Ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve meyve verimi azalır.

 

Önlem alınmadığı taktirde ağaçlar kuruyabilir.

 

Demir noksanlığı, özelikle kireçli topraklarda büyük problemdir. Sararma, ya toprakta yeteri kadar demir elementi bulunmamasından veya toprakta yeteri kadar demir mevcut olduğu halde, demirin kireçli toprak tarafından tutulması nedeniyle bitki tarafından alınamamasından ileri gelir.

 

Sorunun çözümünde kültürel önlem olarak:

• Ağır ve çok kireçli topraklarda bahçe tesis edilmemeli;

• Böyle topraklarda, PH’yı düşürmek veya toprak yapısını, bazik karakterden asit karaktere dönüştürmek için, bol ahır gübresi ve gerekiyorsa ticari gübreler kullanılmalı;

• Kireçli toprağa sahip olan yerlerde, kirece dayanıklı çeşitler ve anaçlar dikilmeli;

• Taban suyu yüksek ise drenaj kanalları açılarak, yeraltı suyu seviyesi düşürülmeli ve toprak işlenmeli;

• Sulama aralıkları, toprak karakterine göre çok iyi ayarlanmalıdır.

 

Kloroz hastalığının kimyasal mücadelesi, demirli preparatlar kullanılmak suretiyle yapılır. Ancak buna karar verebilmek için, toprak ve yaprak analizleri yapılmalıdır. Bu hastalığa karşı, toprak ve yapraktan olmak üzere,

 

İki şekilde uygulama yapılabilir.

 

Toprak uygulaması :

İlk klorotik lekeler görüldüğünde yapılır. Kullanılacak demirli bileşiğin miktarı, ağacın yaşına ve taç izdüşümünün büyüklüğü göre ayarlanır. Uygulama sırasında ağaçların gövdelerinin etrafında, taç izdüşümü yarıçapının 1/4’ü kadar uzaktan bir daire daha çizilir ve burası 5 cm derinlikte kazılır. Demirli preparat, kazılan yere kuru olarak veya 1- 4 teneke suda eritilerek verilir. Sonra kazılan toprakla üzeri örtülür ve normal sulama yapılır. Sulama 10-15 gün arayla, 3 defa tekrarlanır.

 

Yaprak uygulaması :

Demir noksanlığı belirtisi gösteren ağaçlara, çiçek taç yaprakları döküldükten 1-2 gün sonra yaprak uygulaması yapılır.

 

Yaprak ilaçlaması, Klorozun şiddetine göre, 10-15 gün arayla, 2-4 defa tekrarlanır. Kloroz durumu bilinmeyen ağaçlarda ise sararma belirtisi görülür görülmez uygulama yapılır ve aynı aralıklarla sürdürülür. Yaprak uygulamalarında yapraklar iyice ıslatılmalıdır.

 

Kiraz ve vişne bahçelerinde özellikle ilk kuruluş devresinde dekara 2-3 ton yanmış çiftlik gübresi verilmesi ve bunun 2 yılda bir tekrarlanması ağaçların gelişmesi açısından yararlıdır. Dikimi izleyen ilk yıllarda, yani ağaçların teşekkülü esnasında çok kuvvetli gübre verilmesi sakıncalıdır. Çünkü kuvvetli vegatatif gelişme gösterir ve meyve teşekkülü gecikir. Ancak verime yatmış ağaçlarda durum farklı olup, bunlara her yıl yukarıda belirtilen çiftlik gübresi dışında yapılacak toprak ve yaprak analizleri doğrultusunda inorganik gübre verilmelidir.

 

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Kiraz ve vişne yetiştiriciliğinde, yağışın yıl içinde düzenli olarak yayılması en uygun olanıdır. Genel olarak 600 mm yağış alan yerlerde kiraz, 400 mm yağış alan yerlerde ise vişne yetiştiriciliği sulamaya gerek kalmadan

Hastalık ve Zararli Donemleri
Elma hastalık ve Zararlı Donemleri
Kiraz hastalık ve Zararlı Donemleri.
Narenciye hastalık ve Zararlı Donemleri
Patates hastalık ve Zararlı Donemleri
Seftali hastalık ve Zararlı Donemleri
 yapılabilir. Kiraz ve vişnelerde çiçeklenme ve meyve oluşumu esnasında havaların yağışlı gitmesi istenmez. Çünkü çiçeklenme zamanında yoğun yağmur döllenmeyi güçleştirir ve mantar zararının artmasına neden olur. Yine meyve olgunlaşması esnasında yağabilecek yağmur meyvelerin çatlamasına neden olarak, Pazar değerini düşürür.

 

Kirazlar 5-6 yaşında verime geçerler, ancak tam ve ekonomik olarak verime yatmaları 10-12 yıldır. Her ne kadar 100 yıl yaşasalar da ekonomik ömürleri 25-30 yıldır. Vişnenin ekonomik ömrü ise 15-20 yıldır.

 

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEKLERİ

İyi drene edilmiş, derin, havalanabilen ve yaz aylarında düzenli olarak sulanabilen topraklar kirazlar için

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 en uygun topraklardır. İyi drenaja sahip olmayan fakir topraklarda ağaç zayıf gelişir ve seyrek meyve dalları meydana gelir. Yine kuru topraklarda meyveler küçük kalır. Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde kökler yüzlek kalır ve ağacın gelişimi yavaş olur. Bu gibi durumlarda ise ağacın kuraklık ve dondan etkilenme riski artar.

 

Vişneler ise, toprak açısından daha toleranslıdır. Vişneler kuru, kumlu veya kireçli topraklarda da yetiştirilebilirler. Özellikle idris anacının kullanıldığı yerlerde vişnelerin kuraklığa dayanmaları artar. Vişne için de en ideal toprak kiraz yetiştiriciliğine uygun olan topraklardır.

 

ÇOĞALTILMASI

En uygun çoğaltma metodu, aşı ile çoğaltmadır. En uygun aşı şekli ise, durgun göz aşısıdır. Fidanlıklarda durgun göz aşısına ilk önce yabani kiraz çöğürlerinden başlamak gerekir. Genellikle idrislerde vegetatif gelişme daha uzun sürdüğünden yani anaç geç zamanlara kadar kabuk verdiğinden aşıya daha geç başlamak ve bu işi sonbaharın başına kadar sürdürmek mümkündür. Durgun gözaşısının başlama zamanı aşı gözlerinin olgunlaştığı, bitirme zamanında anacın kabuk verme durumuna göre düzenlenebilir.

 

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAHÇE TESİSİ

Don nedir
Bitkilerde don stresi
Dondan korunma yöntemleri
Meyvelerde don zararı ve korunma
Turunçgillerde don zararının önlenmesi

Kapama kiraz ve vişne bahçesi tesis ederken, özellikle kirazlarda iyi bir dikim planlaması gerekmektedir. Vişnelerde döllenme sorunu olmadığından tek çeşitle de bahçe tesis edilebilir. Ancak ikinci bir çeşit verimi daha çok arttırır. Kirazlar kendine kısır olduğundan ana çeşitler, dölleyici çeşitten hiçbir zaman iki sıradan fazla uzakta olmamalıdır. Bu ilkeyi dikkate alarak gerek döllenme gerekse hasat ve pazarlama kolaylıkları için; bahçeye erkenden geçe doğru olacak şekilde en az 4-5 çeşit, hatta en iyisi de 7-8 çeşit dikilmelidir.

 

Dikim aralıklarını toprak durumu, anaç, sulama ve gübreleme gibi koşullar belirler. Ancak genel olarak kullanılan dikim aralıkları, yabani kiraz üzerine aşılı kirazlarda 8 x 8, 8 x 6 veya 7 x 7; idris üzerine aşılı kirazlarda 6 x 6, 5 x 6; Stockton Morello klon anacı üzerine aşılı kirazlarda ise 3 x 4 m’ ye kadar düşmektedir. Vişne çöğürü üzerine aşılı vişnelerde 4 x 4, 3 x 4 m olmaktadır.

Sulama teknikleri
Damla Sulama
Yüzey Sulama

 

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Yıllık yağışın 600 mm ve üzerinde olduğu yerlerde kirazı 400 mm ve üzerinde ise, vişneyi sulamaya gerek yoktur. Ancak bu yağışların altında ki yerlerde ise yılda 2 – 3 kez sulama yapılması vegetatif ve generatif gelişme açısından yararlı olacaktır.

 

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA

Kiraz ve vişneler taçlarının gelişimi açısından farklılıklar gösterir. Kiraz çeşitleri genellikle dikili büyüyen bir taç oluştururken, vişne çeşitleri daha yayvan bir taç şekli oluşturur. Bu nedenle kirazlar için piramit veya modifiye lider (değişik doruk dallı) sistem uygulanırken, vişneler genellikle modifiye lider ( değişik doruk dallı sistem şeklinde taçlandırılır. Yaygın olarak uygulanan ise her ikisinden de modifiye lider sistemdir. Modifiye lider

Kirazin Faydaları
Kiraz marmeladı nasıl
Kiraz Agacida şifa kay
Kiraz Aspirinden faydalı
Kiraz Bobrek ağrısına
Vişne reçeli nasıl yapılır
 sisteminde genel esaslar elma ve armuttakinin aynısıdır. Ancak kirazlarda, çatal dalların yarılmaya hassasiyeti nedeniyle kuvvetli çatı dalların oluşturulmasına özel bir dikkat göstermek gerekir.

 

Fidanlar, tercihen 1.5-2 cm. çapında, 150-200cm. boyunda, bir yaşlı ve kuvvetli olmalıdır. Bu fidanların tepeleri 90-107cm. den vurulur. Lider haricinde seçilen 4 yan dalın ana gövde üzerinde birbirlerinden 30cm. aralıkta ve ana gövde ile aralarındaki açının 45-60° olması gerekir. Çatı teşekkül ettikten sonra, ağaçlar çiçeğe yatıncaya kadar çok az budanmalıdır. Özellikle genç kiraz ağaçlarında dalların yukarıya doğru gelişme eğilimi vardır. Bu bakımdan yan dalların gelişmesine özel bir dikkat göstermek gerekir. Kısaca gerek kiraz gerekse vişne ömrü boyunca hafif budama ister.

 

 

Kiraz Hastalık ve Zararlıları

Cherry pests and diseases

 

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı   (Armillaria Mellea)

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma Hastalığı (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Erik Pası (Tranzschelia pruni-spinosae )  

Kiraz Yaprak Kıvrılma Virüs Hastalığı   (Cherry Leafroll Nepovirus)

Kök Kanseri Hastalığı  (Agrobacterium Tumefaciens)

Monilya (Mumya) Hastalığı  (Monilia Laxa)

Pfeffinger Virüs Hastalığı  (Avrupa Cherry Rasp Leaf )

Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia Necatrix)

Sert Çekirdeklilerde Halkalı Leke Virüs Hastalığı (Prunus Necrotic Ringspot Ilarvirus)

Yaprak Delen (Çil) Hastalığı  (Stigmina Corpophila)

Kiraz Yaprak Lekesi

 

Ağaç Kızıl kurdu  (Cossus Cossus)

Ağaç Sarı kurdu  (Zeuzera Pyrina)  

Armut Kaplanı  (Stephanitis Pyri)

Bakla Zınnı  (Epicometis (=Tropinota) Hirta)  

Çamur atan  (Agalmatium Flavescens)

Dut Kabuklu Biti (Pseudaulacaspis Pentagona)  

Kırmızı Örümcekler  (Akarlar)

Kiraz Sineği (Rhagoletis Cerasi)  

Kiraz Siyah Yaprak biti (Myzus Cerasi)

Kiraz Sülüğü (Caliroa Limacina)  

Meyve Ağacı Dip kurtları (Capnodis Spp.)

 

Meyve Göz Kurtları

    Elma Gözkurdu (Anthonomus pomorum L.)

    Badem gözkurdu (A. amygdali Hust.)

 

Şeftali Virgül Kabuklu Biti (Nilotaspis Halli)

 

Yaprak bükenler

    Adi Yaprak bükücüsü  (A.Xylosteanus)

    Elma Yaprak bükeni  (Archips Rosanus)

 

Yaprak Galeri güveleri  

    Kiraz Yaprak Galeri güvesi (Lyonetia Clerkella)

 

Yazıcı Böcekler

    Meyve Yazıcı böceği (Scolytus Rugulosus)

 

Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria Oleae)

 

Tomurcuk tırtılları

    Yaprak Yeşil tırtılı (Hedya Nubiferana)

    Kırmızı Tomurcuktırtılı (Spilonota Ocellana)

    Küçük Tomurcukgüvesi (Recurvaria Nanella)

 

CHERRY BREEDING

 

Cherry trees in a warm growing season, winter rest for a certain time, and the likes a rainless period of flowering and harvest. Cherry, a kind of fruit chilling requirements is high. Whether over 1000 hours of chilling. If this requirement is not met is seen shaking of irregular flowering and flower. Approximately 1000 m. Ideal for aquaculture altitude.

 

-20 ºC cold winter's where it should not fall under the cherry cultivation. Extreme summer temperatures double pistil formation, is undesirable because it encouraged twin fruit. Because there is no market value of such fruit.

 

The most important climatic factor is the temperature in cherry production. Flower buds -2,4 ° C, although they can withstand up, opened flowers -2 ° C donors. The woody parts of Cherry -40 ° C can stand up. Cherries are more resistance to low temperatures of the cherry. The cherry blossom in late spring after flowering cherry in the spring because it is more vulnerable to damage from frost is lower.

 

Requests for winter recreation is more important than sour cherries, are required to be able to get enough out of the rest of the winter cold. Chilling requirements were not met in cherry blossom is seen delays and irregularities. Lambert, Napoleon and needs to be more pronounced in high-chilling varieties of cherries like Bing.

 

Karşılayamayış enough requests in the rest of the winter cherry, pose problems in terms of fertilization. After the warm last winter, showing the kind of low chilling requirement, since the earlier flowering varieties of high chilling requirement, these two types tozlayıp fertilize each other. The Cherries, because it is self-fertile, there is no problem about it. Overall in cherries and cherry +7.2 ° C below the 1100 to 1700 hours of chilling time.

 

Cherry and sour cherry breeding regularly spread of rainfall during the year is the most appropriate. Overall 600 mm rainfall contained in cherries, is located at 400 mm of rainfall can be done without the need for watering cherry cultivation. Go to the rainy weather during flowering and fruit formation in cherry and sour cherry undesirable. Because flowering time, making it difficult to heavy rain causes the increase of fertilization and fungal damage. Causing cracking of rain during fruit ripening fruit can burn again, reducing its market value.

 

Cherries 5-6 years pass efficiency, but as a full bed and economic efficiency of 10-12 years. Although the economic life of 25-30 years if they live 100 years. The economic life of 15-20 years, Cherry.

 

REQUESTS FOR BREEDING GROUND in cherry and sour cherry

Has been well-drained, deep, off and land can be watered regularly during the summer months is a land most suitable for cherries. Non-poor soil with good drainage and rare fruit trees occurs develops weak branches. It remains dry land in small fruits. Remains exposed roots where high water and development of trees slow. In such cases, the risk of infection is increased drought and frost tree.

 

The cherries are more tolerant in terms of territory. Dried cherries can be grown in sandy or chalky soil. In particular, increases to withstand drought where the use of the cherry rootstock Idris. The lands are suitable for the most ideal breeding ground for Cherry cherry.

 

Breeding of cherries and cherry FERTILIZERS

 

Potassium deficiency in cherry, at the edges of older leaves is observed as blight. The curled edges of the leaves. Necrotic areas in the leaf blade are separated by a clear border line of healthy tissue. In the dry season, the greater the severity of symptoms. Fruit bud formation is much reduced. This deficiency of potassium deficiency in the soil may be due to the low cation exchange capacity of the soil.

 

Cherry, apricot and potassium deficiency in leaf curl in stone fruit trees such as peach and cause symptoms that appear with reddish brown spots. Killed in shoot tips, measurement and weak flower is smaller fruits than normal.

 

  Of manganese deficiency in cherry causes yellowing of older leaves. However, the young leaves at the ends of shoots remain green. This lack of growth can be observed when the bit end exile. Manganese deficiency, iron deficiency görülmeyiş from young leaves, the vessel may be separated from the magnesium deficiency including lack cause necrosis.

 

In magnesium deficiency in cherry, dark green shoots of the elderly, in loose leaf tissue and blood vessels, including, chlorotic and necrotic areas are formed. Growing season increases the severity of symptoms and necrotic areas towards the end of a color is black. Holes appear in the leaves. Colors of the leaves on the shoot tip opens. Will accelerate the shedding of leaves. This deficiency in magnesium deficiency in the soil, excessive potassium and calcium can cause heavy rainfall.

 

Phosphorus deficiency in cherry, dark green shoots before the mature leaves in the bottom, then turns brown. Is violet leaf veins and stems. Symptoms are most clearly observed in the active growth stage. This deficiency in, lack of organic matter in the soil, cold and damp conditions can cause soil made ​​acid.

 

Of zinc deficiency in cherry and cherry, in the trees, or small yapraklılık rozetleş are observed. Encountered in developing new parts for the symptoms. Intermediate nodes of the shoot, shorter towards the shoot tip. Leaves lost its normal shape as it dries exposed to severe drought and poured. Fruit is affected. Fruits remains small and deformed.

 

This deficiency in zinc deficiency in the soil can cause excessive phosphorus.

Are common in high pH soils, mild and easily washed. For treatment, soil and leaf analysis must be carried out, according to the results of analysis of soil and foliar zinc-containing fertilizer application should be made.

 

Typical signs of zinc deficiency in the cherry tree, narrowed, smaller leaves and rosette formation. The reason for this measurement is the length between nodes are shrinking. Leaf edges are sometimes a volatile state. To stay green at the edges of the leaf surface veins, arteries develop plaques in the form of yellow mosaic between them. Very severe deficiency affects not only leaves, shoot growth continues normally. However, the situation is severe deficiency of shoot growth fully. The number of fruit buds in exile reduced or disappear completely. Stone fruit from browning meat fruit appears.

 

Boron deficiency in cherry, fruit of the most striking symptoms. Flesh browning and becomes corky studies. Or the dots are visible. Fruit cracking and corky bark also seen studies. Becomes irregular ripening. Vegetative growth is affected negatively. Apical bud and shoots backwards dies. Are observed in the leaves curl. Side eyes, buds are also rapidly die in the end they also occur if new shoots. This deficiency to boron deficiency in the soil, low pH, excess lime applications, extreme drought, heavy rainfall may cause. Easy washed occurs often in poor soil organic matter. Golden Bor zinc, opened in projection of tree crown 20- 25 cm. in the furrow width and depth should be given with 40-50 liters of water. A higher rate of certain lime in the soil is not suitable pH, excessive rainfall and severe drought in the acute deficiency must be corrected urgent cases, foliar applications should be made. Research has demonstrated that effective than soil application of foliar application.

 

Copper deficiency in cherry, is characterized as backward and cadısüpürge death. Shoot tips backwards in death, to receive a portion of the boy grows in emerging state, double bud formation and the main symptoms are glued on. Also the leaves are small, can be pigmented or as chlorotic and necrotic spots stained.

 

Another aspect of copper deficiency, the generative growth of plants, flowers and fruit that is affected more by vegetative development.

 

Nitrogen deficiency in cherry, fruits are dark. In general, a decline in the green part of my development, causing the leaves to fade in color. These deficiencies are even more pronounced at the end of the growing season. Fruits remains generally small and matures early. This deficiency; lack of nitrogen and organic matter in the soil, low soil temperature could cause severe drought and low phosphorus content.

 

The symptoms of nitrogen deficiency in cherry leaves are small, narrow, will light green. Older leaves may be yellowish orange or reddish purple and are shed early. Leaf stalks are branches with a view to form an acute angle, thin and short, and if it is seen that a very severe deficiency stems die. The shoot growth is weak. Number of flower buds and small, short duration of fertilization of flowers. Fruit color before ripening. Fruits are dark cherry.

 

Leaves become yellowish green color in cherry short and nitrogen deficiency. Branches grow thin. Although generally there are plenty of flowers, fruit and small fruit are small number.

 

Cherries in iron deficiency, this physiological disease begins as mild yellowing of leaves. First vein yellowing breaks, but the veins remain green. Then, the entire leaf yellowing. The edges of the leaves, dry brownish reddish color. The patient then leaves spill. Remain smaller than normal leaves. Shoots are short and flew backwards from the start drying out. Trees weakened from year to year and reduced fruit yield.

 

Trees may dry out if measures are not taken.

 

Iron deficiency is a major problem especially in calcareous soils. Yellowing, or enough iron elements in the soil or lack of enough iron, although it is present in the soil, taken up by plants due to failure to come forward by keeping iron calcareous soils.

 

Cultural measures in resolving the problem as:

• Heavy and very calcareous soils should be garden plant;

• In such soils, soil pH to decrease or structure, to convert characters acid from basic character, if you need plenty of manure and commercial fertilizers should be used;

• In places with calcareous soils, lime-tolerant varieties and rootstock should be planted;

• Ground water is high by opening the drainage channels, underground water level must be reduced and the soil must be handled;

• Irrigation intervals should be adjusted according to the soil character very well.

 

Chemical control of chlorosis disease is done by using ferrous preparations. However, in order to decide this, soil and leaf analysis should be performed. Against this disease, including the soil and leaves,

 

It can be applied in two ways.

 

Soil application:

First chlorotic spots made ​​in the lead. The amount of iron compound to be used is adjusted to the size and the age of the tree crown projection. Around the trunk of the tree during application, the radius of the crown projection fourth more distantly drawn up in a circle and place excavated in 5 cm depth. Ferrous preparations, dry place excavated or 1- 4 cans is given dissolved in water. Then covered with soil excavated over and done regular watering. Watering every 10-15 days, repeated three times.

 

Leaf application:

The tree shows signs of iron deficiency, poured flower petals leaves 1-2 days after application is made.

 

Leaf spraying, depending on the severity of chlorosis, every 10-15 days, repeated 2-4 times. Chlorosis symptom of the condition is seen in an unknown tree yellowing application is made invisible and maintained the same intervals. Leaves must be thoroughly soaked in foliar applications.

 

Organizations, especially in the first half of cherry and sour cherry 2-3 tons per hectare garden manure be burned and it is useful for the development of a repetition of tree 2 years. In the first years following planting, ie, during the formation of the tree is objectionable be very strong fertilizer. Vegatatif because it shows strong growth and fruiting is delayed. However, the situation is different in yield or trees, they should be given every year inorganic fertilizer soil and leaf analysis to be carried out in accordance with the above mentioned farm fertilizer.

 

REPRODUCTION

The most appropriate method of replication is replication by vaccination. The most appropriate form of the vaccine, the vaccine is still observed. First need to start the stagnant budding of wild cherry seedlings in nurseries. Vegetative growth that usually take longer to start later in Idris ie up to the time the vaccine is given shell rootstocks late and this work continues until the beginning of autumn is possible. Gözaşı of stagnant time-out of the eyes of the mature start, finish time making situations can be arranged according to the rootstock bark.

 

GARDEN PLANTS GROWING in cherry and sour cherry

While cherry and cherry garden plant closing is required, especially in planning and planting a good cherry. Because there can be only varieties of cherry pollination problems in the garden plants. However, a second kind of yield increases more. The main varieties of cherries is self-sterile, should never be more than two rows away from the pollinator varieties. Need for fertilization, harvesting and marketing facilities, taking into account this principle; garden early pass at least 4-5 varieties to be true, even the best varieties should be planted 7-8.

 

Planting range of soil conditions, rootstock, determines conditions such as irrigation and fertilization. But overall spacing used, grafted onto wild cherry in cherry 8 x 8, 8 x 6 or 7 x 7; Idris cherry grafted onto a 6 x 6, 5 x 6; In Stockton Morello cherries grafted onto rootstock clones 3 x 4 m up to fall. Grafted on sour cherry seedlings in 4 x 4 is 3 x 4 m.

 

In FARMING IRRIGATION AND CHERRY CHERRY

Cherry where annual rainfall is 600 mm or 400 mm and over, the cherry is no need for irrigation. However, if these rains in places under a year 2-3 times irrigation will be beneficial in terms of vegetative and generative growth.

 

CHERRY CHERRY GROWING AND PRUNING in

Cherries and cherry show differences in the development of the crown. Cherry varieties are usually planted when creating a growing crown creates a more prolate shape of a crown cherry varieties. Therefore pyramid or modified leader for cherries (different peak branched) system is applied, cherries are usually modified leader (is crowned as different peaks branched system. The most commonly applicable is modified leader system from both. The general principles of the modified leader system is identical to that in apples and pears. However, cherry, because of the sensitivity of the crotch cleavage should give special attention to the establishment of strong roof branches.

 

Saplings, preferably 1.5-2 cm. diameter, 150-200cm. in length should be an old and strong. These seedlings 90-107cm hills. also shot. Leaders from each other except on the main body 30cm 4 side branches selected. angle between them and the main body should be in the range 45-60 °. After the formation of the roof, trees should be pruned up to yatınca little flower. Especially in young cherry tree branches are upward development trend. This should give special attention to the development of the minor maintenance. In short, whether both need light pruning during the cherry cherry life.

 

CHERRY COMMON DISEASES AND PESTS in GROWING

 

Armillaria Root Rot Disease (Armillaria mellea)

Bacterial gums on Cancer and Disease (Pseudomonas syringae pv. Syringae)

Erik Rust

Cherry Leaf Curl Virus Disease (Cherry leafroll nepoviruses)

Crown gall disease (Agrobacterium tumefaciens)

Monilya (Mummy) disease (Monilia laxa)

Pfeffingen Virus Disease (European Cherry Rasp Leaf)

Rosellinia Root Rot Disease (Rosellinia necatrix)

Leaf Spot Disease Virus in Hard Core (Prunus necrotic ringspot Ilarvirus)

Leaf Delen (CIL) Disease (Stig to Corpophil A)

Leaf spot disease (Blumeriell to Jaap)

 

 

Adi leaves bender (a.xylosteanus)

Red tree borer (Cossus Cossus)

Yellow tree borer (Zeuzer to the Pyre)

Tiger Pear (Stephanitis Pyre of)

Pods Zinni (Epicometis (= Tropinot A) Hirte)

Assign mud (Agalmati I flavescens)

NEW apple leaf curl (Archips Rosanus)

Red Spiders (Mites)

Cherry Fruit Fly (Rhagoletis Cerasi)

Black cherry aphid (Myzus Cerasi)

Leeches of Cherry (Caliro to limacina)

Dip Fruit Tree worms (Capnodis spp.)

Leaf Gallery moths

Cherry Leaf Gallery moth (Lyonetia clerkella)

Leaf Flexor

Fruit Insects Printer Printer beetle (Scolytus Rugulosus)

Olive Crusted Bit (Parlatori to Olea)

Saplings of fruit trees and underground pests (Polyphylla spp., Melolontha spp., Anoxia spp.)

Dudu Bit Shellfish (Pseudaulacaspis Pentagon)

Peach Lepidosaphes ulmi (Nilotaspis Hallie)

Fruit Eyes Wolves

Bud caterpillars

Leaf Green caterpillar (Hedy until the Nubifer)

Red Tomurcuktırtıl of (Spilonot until the Ocell)

Small Tomurcukgüve of (Recurvari to Nanell A)

 

 

 

 

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com