GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Mercimek Yetiştiriciliği


 

MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

lentil cultivation

 

Yazlık mercimek için ekim zamanı erken ilkbahardır. Mart ayı başlarından başlayarak Nisan ayının başlarına kadar yapılan ekimlerden yüksek verim elde edilmiştir. Ekim geciktikçe verimde azalma meydana gelir. Yabancı ot

 kontrolünün yapılması verimi artırır, bunun için çeşitli herbisitler bulunmaktadır. Bunların bir kısmında ekimden hemen sonra bitkiler çıkış yapmadan kullanılır. Bunun için ilgili mercilere danışmakta fayda vardır.

Her zaman için mibzerle yapılan ekim serpme olarak yapılan ekimden daha iyi sonuç vermiştir.

 

MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME: 

 

Yazlık mercimekler için en uygun gübre dozu saf madde olarak 2-4 kg/da azot, 5-6 kg P2O5 kg/da . Yabancı ot sorunu nedeni ile ekim geç yapılıyor ise bu miktar daha da azaltılmalıdır. Yağışı biraz daha bol olan bölgelere tavsiye edilen miktarlarda azot vermek yararlı olacaktır. Yazlık mercimekte azotu yüksek dozlarda kullanmaktan ve bitkiyi kurak tehlikesine sokabilecek aşırı vejatatif gelişmeye teşvik etmekten kaçınmak gerekir.

 

MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM SIKLIĞI:    

Yazlık mercimekte dekara atılacak tohum miktarı ekilecek tohumun iriliğine göre değişiklik gösterir. Çiftçilerimizin Sultani olarak isimlendirdikleri yeşil mercimeklerde bu miktar dekara 8-11kg arasında değişiklik gösterir. Taneli küçük kırmızı mercimeklerde ise bu miktar çok daha az 5-7 kg/da civarındadır. Tohumluğun çimlenmesi iyi ve temiz ise m2'ye 175-225 tane yeterli olacaktır.

 

KIŞLIK MERCİMEK:

Mercimekte Kışlık ve Yazlık çeşitler birbirinden farklıdır. Yazlık olan çeşitler kışlık olarak ekilirler ise soğuktan zarar göreceklerinden hiçbir verim elde edilemez. Kışlık çeşitlerin kıştan ve soğuktan etkilenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kışlık mercimek ekimini sınırlayan en önemli faktör yabancı otlardır. Mevcut yabancı ot öldürücüler ile etkili bir yabancı ot kontrolü yapılamamakta buda verimin düşmesine neden olmaktadır. Yabancı ot mücadelenin iyi yapıldığı durumlarda kışlık mercimekler yazlık mercimeklere göre en az % 50 veya daha fazla verim artışı sağlarlar.

 

MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM ZAMANI        

Kışlık mercimekler Sonbaharda ekilir, en uygun ekim zamanı Ekim ayıdır. Kışa çıkışlarını tamamlayarak giren mercimeklerden daha iyi verim alınmıştır. Ekimin geç yapılması, verimin azalmasına istenilen verimin elde edilememesine neden olur.

Mercimek Koftesi

 

MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME:   

 Kışlık mercimekler için en uygun gübre dozu saf madde olarak 3-4 kg/da azot, 6-7 kg P2O5 kg/da. Fazla miktarda gübre verilmesi verimi artırmamış aksine azaltmıştır.

 

MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM SIKLIĞI:

Kışlık mercimekte dekara atılacak tohum miktarı ekilecek tohumun iriliğine göre değişiklik gösterir. Tohumluğun çimlenmesi iyi ve temiz ise m2'ye 250-300 tane yeterli olacaktır. Buda iri taneli pul mercimeklerde 10-12 kg/da civarındadır.

 

 

MERCİMEK HASTALIK VE ZARARLILARI

Fasulye Adi Mozaik Nekroz Virüsü

 

Fasulye Adi Mozaik Virüsü

Fasulye Adi Yaprak Yanıklığı

Fasulye Antraknozu Hastalığı

Fasulye Hale Yanıklığı

Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığı

Fasulye Pası Hastalığı

Fasulye Sarı Mozaik Virüsü

Mercimek Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı

Mercimek Mildiyösü Hastalığı

Nohut Antraknozu Hastalığı

Sebzelerde Tütün Mozaik Virüsü 

 

Baklagil Tohum Böcekleri

Kapsül Kurtları

Kırmızı örümcekler

Mantolu Böcek

Mercimeklerde Tebeşirleşme Etmenleri

Mercimekte Apion

Sebzelerde Danaburnu

Sebzelerde Pamuk Yaprak kurdu

Sebzelerde Sarı Çay Akarı

Sebzelerde Yaprak Pireleri

Sebzelerde Yaprakbitleri

Sebzelerde Yeşil kurt

Tohum Sineği

Toprak Pireleri

Yaprak Galeri Sinekleri

 

Lentil Breeding

 

Summer is the time for early spring planting lentils. Starting from early March until the beginning of April with the planting of high yield were obtained. Reduction in efficiency occurs in late October. Fulfillment of weed control increases productivity, various herbicides for this. Some of these are used in making out the plants immediately after planting. It is useful to consult the relevant authorities to do so.

Always distribute seed for the planting of the seed drill has been made ​​to give better results.

 

Lentils in GROWING FERTILIZERS:

Summer lentils for optimum fertilizer dose as pure substances 2-4 kg / ha of nitrogen, 5-6 kg P2O5 kg / ha. If this is done because of late sowing weed problems this amount should be reduced further. Precipitation will be helpful to give a little more abundant nitrogen in the region to the recommended amount. Nitrogen in summer and lentil plants use high doses need to avoid encouraging excessive vegetative development could put the arid danger.

 

Lentil Breeding in SOWING:

Summer will be thrown into the lentil seeds per hectare amount varies according to size of the seed. Green lentil farmers Sultani they named this amount varies between 8-11kg per hectare. In the small-grained red lentils this amount is much less 5-7 kg / ha is about. Seed germination and clean would be good enough if one m2'ye 175-225.

 

Winter lentil:

Lentils are different varieties of winter and summer. Summer as winter varieties which are cultivated to produce any yield they will not be damaged by the cold. Affected by the cold of winter and winter varieties is certainly not the case. The most important factor limiting the winter sowing lentils are weeds. Buddha can not be made ​​available effective weed control with herbicides has led to a drop in efficiency. Winter lentil Where do they provide good weed control at least 50% or more increase in efficiency compared to summer lentils.

 

GROWING THE PLANTING TIME MERCİMEK

Winter lentils are planted in the fall, October is the best planting time. Better yield output of winter lentil who completed the study. Delay in October, causes decreased yield of the desired performance can not be obtained.

 

Lentils in GROWING FERTILIZERS:

  Optimal fertilizer dose for Winter lentil as a pure substance of 3-4 kg / ha of nitrogen, 6-7 kg P2O5 kg / ha. Unlike much reduced amount of fertilizer to increase yield.

 

Lentil Breeding in SOWING:

The amount to be taken in Winter lentil seeds per hectare varies according to the size of the seed. Seed germination and clean would be good enough if m2'ye 250-300. Buddha in coarse flake lentils 10-12 kg / ha is about.

 

 

Lentil Diseases and Pests in SEEN GROWING

Common bean leaf blight

Bean Anthracnose Disease

Hale bean blight

Bean Root Rot Disease

Bean rust disease

Lentil Root Rot Disease

Downy mildew disease of lentils

Chickpea Anthracnose Disease

Bean Common Mosaic Virus

Bean Common Mosaic Necrosis Virus

Bean Yellow Mosaic Virus

Tobacco Mosaic Virus Vegetables

Apion in lentils

Bean Seed Bugs

Mantolu Insects

Leaf vegetables in Piraeus

Soil fleas

Factors in chalking Lentils

Kimilians of mulberry

Bean was Pentatomi

Cutworm Vegetables

Capsule Wolves

Red spiders

Cotton Leaf founded in vegetables

Yellow Tea Mite Vegetables

Seed Fly

Leafminer

Green Vegetables wolf

Aphids in Vegetable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com