GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Muz Yetiştiriciliği


 

MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

Muz tropik iklim bitkisidir.  Yıllık ortalama sıcaklık 20 C nin üstünde, yıllık sıcaklık farkı 4-5 C yi geçmeyen mikro klima, nemli yerlerde yetişir.

 

Yıllık yağış miktarı 1000-2000 mm arasında olmalıdır. Yeterli yağışın alınamadığı durumlarda sulama yapılmalıdır. Nem % 60 üzerinde olmalıdır. Doygun nemin de hastalıkların yayılmaması, gelişmemesi için ortamdan uzaklaştırılması gereklidir.

 

Muz gölgeyi sever, yüksek ağaçların altı yetişmesi için en uygun alanlardır.

 

Sıcaklık 20 C derecenin altına düşmeye başladığında gelişme gerilemesi olmakta, 3 C de muz zarar görmektedir. – 4 C nin altında gövde zarar görmektedir.

 

Rüzgara karşı önlem alınmalıdır. Şiddetli rüzgar büyük yapraklarından dolayı muza büyük zarar vermektedir.  Yalancı gövdenin kırılmasına, ağaçların yıkılmasına neden olabilir.

 

Muz yeşil aksamın gelişme dönemi ve meyve gelişme döneminde yoğun şekilde besini ister. Muz yetiştiriciliğinde sadece organik gübre uygulaması yeterli olmaz. Mineral gübre uygulaması da yapılmalıdır. Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum gübrelemeleri yapılmalıdır.

 

Muzun azot ihtiyacı da fazladır. Özellikle yeşil aksam gelişmesi için azot gereklidir. ilk üç ay içerisinde, Yavru bitkilerin gözüktüğü ve büyümenin başladığı dönemde azot çok önemlidir. Gelişmenin başladığı ve bitkinin atağa geçtiği ilkbahar aylarında çok fazla azot kullanır. Azotun büyük bir kısmını ilk dönemde kullanır.  Azot kullanımı ile kuru madde miktarı arasında ilişki vardır, azot kullanımı arttıkça kuru madde miktarı azalır. Fosfor, kök gelişimi ve bitki besin maddesi alım kapasitesini artırtırır, salkım oluşumunu güçlendirir, tarak sayısını artırması yönünden de çok önemlidir.

Don nedir
Bitkilerde don stresi
Dondan korunma yöntemleri
Meyvelerde don zararı ve korunma
Turunçgillerde don zararının önlenmesi
 Fosforun topraktan alınabilmesi için ortamda yeteri kadar suyun bulunması ve toprak ph nın 5.5 - 7.0 arasında olması gerekir. Doğumdan bir ay kadar önce uygulanan fosfor uygulaması tarak sayısını arttırır. Fosfor noksanlığında, yaprak kenarları ölerek testere dişi görünümü alır.

 

Fosfor yeterli olduğunda tarak sayısı ve her taraktaki parmak sayısı artmaktadır. Fakat fosfor fazlalığıda parmakların oluşmasına ters etki yapmaktadır. Fosfor fazlalığı, tarak sayısını vede taraktaki parmak sayısını azaltmaktadır.

 

Fosfor meyve verimini artırmakta, ancak aşırı fosfor gübrelemelerinde verim azalmaktadır.

Fazla fosfor uygulanan topraklarda, çinkonun, demir ve alüminyum oksitlerince bağlanması ile birlikte bitkinin gelişmesini artırması, bitkide çinko yoğunlaşması kritik düzeyin altına düşerken, bitkide fosfor toksisitesi görülebilir. Diğer yandan bitkilerin çinko noksanlığı gösterdiği durumlarda, fosforlu gübrelerin kullanılması, bitkide fosfor toksisitesi (fazlalığı) gösterdiği gibi çinko noksanlığını da artırmaktadır.

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Potasyum, muz içinde çok önemlidir. Salkım oluşumu ve gelişimi için gerekli bir besin maddesidir, bitki büyümesini çabuklaştırır, verimi artırır. Yeterli oranda potasyum ile beslenen bitkilerde salkım ağırlığı artar,

Hastalık ve Zararli Donemleri
Elma hastalık ve Zararlı Donemleri
Kiraz hastalık ve Zararlı Donemleri.
Narenciye hastalık ve Zararlı Donemleri
Patates hastalık ve Zararlı Donemleri
Seftali hastalık ve Zararlı Donemleri
 parmaklar daha büyük olur ve meyvenin pazarda daha uzun süre dayanması sağlar. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını arttırır. Potasyum, bitki metabolizmasında fotosentez sonucu elde edilen besini, faydalı olacağı bölgelere taşınmasını sağlar. Bitkinin su dengesini ayarlar. Potasyum, azot ile birlikte ürünü artırır ve düzenli meyve tutumu ve olgunlaşması sağlar.

 

Potasyum eksikliğinde, yapraklar uçlardan başlamak üzere sararır. Bu sararma hızla gelişir, uçtan başlayarak yaprağın büyük bölümünü öldürür.

 

Düşük oranda potasyum alan bitkinin meyveleri şekilsiz olur. Salkımda çok az sayıda parmak oluşur.

 

Potasyum, ürünün renk ve aromasını, ağırlık ve kalitesini, irilik ve sertliğini belirler. Düşük potasyum oranında ise meyve lezzetsiz ve yavan olur.

 Çinko noksanlığı muz bahçelerinde en fazla görülen bitki besin noksanlığıdır. Çinko bitki besin noksanlığının nedenlerinden biride, fosfor fazlalığından kaynaklanır.

 

Çinko noksanlığında bitki bodur kalır. Yapraklar küçük ve dar olup, ikinci damarlar arası sarı-beyaz şeritler halindedir, daha sonra bunlar sarı-yeşil şeritlere dönüşür. Sarı şeritlerde uzun, kahverengi ölü benekler belirir. Çinko noksanlığı görülen bitkilerde oluşan salkımların parmakları küçük ve normal kıvrık şeklinden daha kıvrık olup, en belirli özellik de parmak uçlarının açık yeşil olmasıdır. Fazla miktarda kireçleme veya toprakta fosfor fazlalığı çinko eksikliğine neden olabilir.

 mangan noksanlığı belirtileri birbirlerine benzerlik gösterir. Hafif ve orta derecede noksanlık halinde, genç

Muz Bilinmeyenleri
Muzu Bol tüketin
 yapraklarda, damar aralarında hafif renk açılması ortaya Bu renk açılması oldukça hafif olup, ancak, yaprak ışığa tutulduğunda görülebilir derecededir. Noksanlığının daha şiddetli olması halinde renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsü alır. Daha sonraki aşamada, için yaprak yüzeyini beyazımsı sarı renkli nekrozlar kaplar. Demir eksikliği olan yapraklarda damarlar yeşil kalır, ancak damar araları sarıdır. Eksikliğin ilerlemesi halinde tam sararma ve sonra da kuruma görülür.

 

En ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya döner. Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler. Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.

 

Bazı bitkilerde yapraklarda kahverengi nekrozlar oluşabilir. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde yeni çıkan yapraklarda hiç klorofil bulunmadığı için yaprak beyaz bir renk alır. Kimi zaman demir noksanlığı belirtileri

Armut Ilaclama Programı
Baglarda Ilaclama Prog
Ceviz Ilaclama Programi
Elma Ilaclama Programi
Erik Ilaclama Programi
Kayisi Ilaclama Programi
Kiraz Visne Ilaclama Prog
Şeftali Ilaclama Programi
Şeftali yıllık bakımı
resimlerle anlatım
 magnezyum noksanlığı belirtileri ile karıştırılabilir.

 

Dikkat edilecek husus magnezyum noksanlığının yaşlı yapraklarda görülmesi, buna karşılık demir noksanlığının ise genç yapraklarda, bitkinin tepe kısımlarında, sürgün uçlarında görülmesidir.

 

Noksanlığın hafif olması durumunda, en son çıkan genç yapraklar başlangıçta sarımsı yeşil olur. Noksanlık ilerledikçe damarlar arasında renk tamamen sarıya döner. Damarlar ise kesin sınırlarla yeşil kalırlar.

 Toprakta genellikle bitki ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde kalsiyum bulunur. Özellikle kurak ve yarı kurak bölge topraklarında yıkanma olmadığı için, fazla doygunluk oranı yüksektir. Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum başta gelmektedir.

 

Kireçli ana materyal üzerinde oluşmuş kurak bölge topraklarında kalsiyum diğer bazı besin elementlerinin, özellikle mikro elementlerin alınmasında antagonisık etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir.

 

Türkiye topraklan da bu özellikler taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübreleme yapılmasına pek gerek duyulmamaktadır. Ancak asit karakter taşıyan yerlerde kireçleme amacıyla kalsiyumlu bileşiklerin kullanılması söz konusu olmaktadır.

 

Bununla birlikte bazı faktörlerin etkisiyle bitkilerde kalsiyum noksanlıkları görülmektedir. Bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır.

 

Muzda kalsiyum noksanlığında önce genç yapraklar aşağıya veya yukarıya doğru kırılır ve yaprak oluşması azalır.

 Magnezyum noksanlığının tipik belirtisi yaşlı yapraklarda damarlar arasında görülen sararmadır Primer ve

Toprak
Toprak çeşitleri
Toprak işleme Teknikleri
 sekonder damarlar (birinci ve ikinci damarlar) yeşil renklerini korurlar, üçüncü ve daha ince damarlar ve damarlar arası bölgelerde renk sararır. Yaprak bu haliyle benekli bir görüntüye sahip olur. Ekstrem durumlarda klorotik dokular ölerek kahverengi nekrozlar oluşturur.

 

Özellikle kumlu topraklarda, bitki gelişmesinin olgunluk dönemlerine doğru bitkilerde magnezyum noksanlığı sık görülür. Geç dönemde ortaya çıkan magnezyum noksanlığı ürün miktarında büyük bir azalmaya yol açmayabilir. Ancak özellikle yaprakları için yetiştirilen bitkilerde pazar kabiliyeti düşer. Toprak sıkışması, su altında kalma ve kuraklık etki ­noksanlığını şiddetlendirir. Bazı hallerde toprakta yeterli miktarda magnezyum bulunsa bile bitkilerde magnezyum noksanlığı görülebilmektedir. Toprak çözeltisinde yüksek miktarda bulunan hidrojen, potasyum, amonyum, kalsiyum gibi iyonlar magnezyum alımını azaltarak noksanlığa neden olabilmektedirler. pH 5 ve daha düşük olan topraklarda bulunan yüksek miktardaki alüminyum iyonları da magnezyum alımını azaltarak noksanlık yaratmaktadır.

 

Mağnezyum eksikliğinde etkilenen dört ve beşinci yapraklardır. Yaprak sapları ana gövdeden kopar, yaprağın ömrünün kısalmasına neden olur.

   

Bitki Besin Elementleri Arasındaki etkileşim

Bitki besin maddeleri arasında toprak içinde bitkilerin besin alımı yönünden çok ciddi rekabetler veya teşvikler vardır. Bu nedenle gübreleme proğramlarının hazırlanması ve uygulanmasına çok dikkat edilmelidir. Bitki Besin Maddesi kullanımının en fazla olduğu sera alanlarında, toprak analizi yaptırmadan, düzenli ve sağlıklı bir

Bitkilerde stres
Kuraklik stresi
Tuz stresi
Sıcaklik stresi
Soguk stresi
Don stresi
Hastalik stresi
Su taşkını Fazla su stresi
Oksidatif stresi
Hava kirliliği stresi
Ağır Metal stresi
 gübreleme proğramı uygulamak olumsuz sonuçlar verebilir.

 

TANK SIRALAMASI

SırasıylaÜRÜN ADIİÇERİK1GOLDEN WETPH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI2GOLDENMIXBİTKİ BESİNİ3İNSEKTİSİTBÖCEK İLACI4FUNGUSİTMANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) GOLDEN WETİlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler. İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler. 100 LİTRE SUYABOOLTEXToprak pH sını düşürür. Demir, Fosfor ve fosfatların alımını kolaylaştırır. Toprakta bulunan kireci bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çevirir, kireci giderir. (Yararlı toprak pH sı 6.4 tür )

SEZON BAŞINDA İLK SULAMADA UYGULAYIN....

DÖNÜME

1 KGGOLDENMIXYapraklar fare kulağı kadar olunca ilk uygulama yapılır. İkinci uygulama onbeş gün sonra uygulanır.100 LİTRE SUYA

200 ccGOLDEN ÇİNKOGözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (erken sonbaharda, yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.100 LİTRE SUYACOMPLEXOrganik Esaslı Damla sulama - Salama sulama gübresi.

İlk sulamada veya Meyve teşekkülünden hemen sonra.DÖNÜME

5 - 7 KGGOLDEN DROPGOLDEN DROP FOSFOR

Sezon Başında

golden drop dengeli

Sezon Ortasında

GOLDEN DROP POTAS 

Hasattan 45 gün önce

100 LİTRE SUYAGOLDEN POTASHasattan 45 gün önce veya potasyum eksikliği görüldüğünde.100 LİTRE SUYABitki Besin Noksanlıkları ve arazları ve NOKSANLIK RESİMLERİNİN TAMAMINI ANLATAN Domates yetiştiriciliğini İNCELEYİNİZ.

 

 

MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MUZUN TOPRAK PH sı İSTEĞİ

Muzun ideal PH isteği 6’dır. Ama 4,5 - 8,5 arasındaki pH'larda yetişebilir. Ülkemiz toprakları genelde kireçli bir yapıya sahip olduğu için genel olarak PH 7 ' nin, bazı bahçelerde PH 8 ‘in üstüne çıkmaktadır.  

 

Muzun geniş PH aralığında yetişmesine rağmen, toprak PH sı, tabandan verilen fosfor, demir ve fosfatların alımını zorlaştırdığı için muz tabandan verilen birçok bitki besinini alamamaktadır.

 

Yeterince alınamadığından bitki besinleri toprakta birikmekte, elementler arasında geçimsizliğe neden olmaktadır.

 

Gübrelerin içindeki elementlerin oranı ve bu oranların dengesi, Toprak Ph sı, fazla gübreleme ve farklı gübreler  ( Bir firmanın ürettiği, her üretilen ürünün birbirini takip ettiği ürünler yerine,  farklı firmaların ürettiği gübrelerin kullanılması, sezon başından sezon sonuna kadar aynı ziraat mühendisi yerine, farklı mühendislik hizmeti alınması, ( Ziraat müh. veya teknikerler bütün bir sezona göre gübreleme ve ilaçlama planlaması yapmaktadır. )  ile bozulduğu takdirde, elementler arası zıtlaşmadan kaynaklanan problemler ile karşı karşıya kalabiliriz.

 

Tek bir gıda maddesinin bile gereğinden fazla kullanılması diğer bir veya birden fazla bitki besin maddesinin alınmasına mani olabilir.

 

Yapılan son araştırmalarda elverişli toprak ph sının 6.4 olduğu ortaya konmuştur. Girdilerin çok yüksek olması veya verilen gübrelerin toprakta birikmemesi için toprak ph sına dikkat edilmelidir.

 

Bitki besin eksikliği sonucunda, bitki birçok arazlar gösterecektir.

 

Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar. Kuraklığa ve dona karşı  dayanıklılık zayıflar.

 

Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak  koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.

 

Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.

 

Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle bitkilerde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.

 

Özellikle sebze, meyve ve lif bitkilerinde potasyum noksanlığı kalite özelliklerini çok olumsuz etkiler.

 

Bor noksanlığı öncelikle bitkilerin büyüme noktalarına zarar verdiği için bitkilerde büyüme çok yavaşlar. Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur. Çiçek meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alırlar.

 

Demir noksanlığının giderilmesi de diğer iz elementlere göre daha zordur. Çünkü demirin bitkiye yarayışlılığını etkileyen, yukarıda da anlatıldığı gibi pek çok etmen vardır.

 

Yapılan her demir gübrelemesinden olumlu sonuç elde etmek her zaman mümkün olmayabilir.

 

Banana Cultivation

 

The banana plant is a tropical climate. The average annual temperature above 20 C, the annual temperature difference of 4-5 C exceeding microclimate, grows in damp places.

 

Annual rainfall should be between 1000-2000 mm. Watering should be done in cases where sufficient rainfall. Humidity should be above 60%. Saturated moisture from the spread of disease, it is necessary for the removal of the development.

 

Banana shade lovers are the most suitable areas for growing under high trees.

 

Temperature below 20 degrees C development happens when the decline begins to fall, damaging the 3 C sees bananas. - Sees hull damage below 4 C.

 

Precautions should be taken against the wind. Due to severe wind damage attaches great big banana leaf. False fracture of the body, can cause destruction of the trees.

 

Banana green part of my development during fruit development period and want to feed heavily. Only organic fertilizer application on banana cultivation is not enough. Mineral fertilizer application should be made. Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium and Magnesium fertilization should be done.

 

The nitrogen requirement is more than bananas. In particular, nitrogen is required for the development of green parts. first three months, it seems Puppies and plant growth in the period that begins nitrogen is very important. In spring, when the plant begins and development uses a lot of nitrogen to attack. Uses the most of the nitrogen in the first period. There is a relationship between the amount of dry matter by the use of nitrogen, the amount of dry matter increased use of nitrogen is reduced. Phosphorus, root growth and nutrient uptake capacity is artırtır, strengthens the cluster formation, in terms of increasing the number of comb is also very important. The presence of water in the environment in order to get enough soil phosphorus and soil pH at 5.5 - must be between 7.0. Phosphorus applied a month before application increases the number of card from birth. Of phosphorus deficiency, leaf edges takes the dying sawtooth appearance.

 

The number is phosphorus sufficient and increasing the number of comb fingers on each card. But redundancy in phosphorus counteracts the formation of fingers. Excess phosphorus, reducing the number of fingers in the number of comb and comb.

 

Phosphorus increased the fruit yield, but the yield is reduced in excessive phosphorus fertilization.

Excess phosphorus are applied to soil, zinc, iron and to increase plant growth with the binding of aluminum oxide, zinc concentration falls below a critical level in plants, phosphorus toxicity seen in plants. In cases in which zinc deficiency of plants on the other hand, the use of phosphorus fertilizer, phosphorus toxicity in plants (excess) as indicated by increases in the zinc deficiency.

 

Potassium is very important in bananas. Cluster is a nutrient necessary for the formation and development of plant growth will accelerate, enhance productivity. Adequate rate increases bunch weight in plants fed with potassium, fingers provide last longer in the market will be larger and fruit. Increases resistance to disease and pests. Potassium, as a result of photosynthesis of plant nutrient metabolism, they will be useful to be moved. Sets the plant water balance. Potassium increases the product with nitrogen and provides regular fruit set and ripening.

 

Of potassium deficiency, the leaves are yellowing starting from the end. This yellowing develops rapidly, kills most of the leaves starting from the end.

 

Low level of potassium is amorphous areas of the plant's fruit. Bunch occurs in a small number of fingers.

 

Potassium, product color and flavor, weight and quality, determines the size and hardness. Low potassium ratio becomes insipid and tasteless fruit.

  Zinc deficiency is the most common nutrient deficiency in plants banana plantations. One of the reasons why zinc plant nutrient deficiency is caused by excess phosphorus.

 

Zinc deficiency in plants remain stunted. The leaves are small and narrow, from the second vessel and of yellow-white streaks, can then be transformed into a yellow-green strip. The yellow ribbon has long, brown dead spots appear. Finger clusters consisting of zinc deficiency in plants in the form of a small and convoluted than normal curling, light green is the most specific feature of being in the fingertips. Liming or large amounts of excess phosphorus in the soil can lead to zinc deficiency.

  Manganese deficiency symptoms are similar to each other. In case of mild to moderate deficiency in young leaves, veins opening this color is very light tint them out of the opening, however, is very visible when the leaves exposed to light. In case of more severe deficiency increases the opening of leaf color and takes the network image. At a later stage, whitish yellow necrosis of the leaf surface for containers. With iron deficiency in leaf veins remain green, but the intermediate vessels are yellow. In case of complete lack of progress yellowing and then drying occurs.

 

Even the finest vessels in the section between the veins remain green color turns completely yellow. In broad-leaved green plant leaves show a network view on almost yellow background. Where the deficiency is very severe, the yellowing of the veins.

 

In some plants the leaves brown necrosis may occur. In case of deficiency newly emerging leaves no leaf chlorophyll he never gets too severe for white color. Sometimes confused with symptoms of magnesium deficiency symptoms of iron deficiency.

 

To be noted to occur in older leaves of magnesium deficiency, while in contrast, iron deficiency in young leaves, plant parts of the hill, is seen in the shoot tips.

 

If it is mild deficiency, young leaves become yellowish green initially latest. Turns completely yellow in color deficiency progresses veins. The veins remain green with clear boundaries.

  Usually found in soil calcium levels sufficient to meet the needs of the plant. Especially for arid and semi-arid regions of the earth being washed in excess saturation rate is high. Basic elements of calcium in the soil comes first.

 

Calcareous soils in arid regions formed on parent material of calcium some other nutrients, can be found in particular in obtaining large enough to impact antagonisık microelements.

 

Turkey is also grounded move these properties is not required to do so fertilizing the soil with calcium. However, in places with acid character for the purpose of liming is concerned the use of calcium compounds.

 

However, in plants under the influence of some factors seem to calcium deficiencies. The reduction occurring in fruits and storage organs of plants creates problems due to calcium deficiency calcium fluxes.

 

Young leaves and leaf upward breaks down or is reduced before the formation of calcium deficiency in bananas.

  Madiran typical symptom of Magnesium deficiency in older leaves yellowing between the veins seen in primary and secondary veins (first and second vessels) retain their green color, third and thinner veins and yellowing between the veins of color. Leaves will have spotted an image as it is. In extreme cases, dying creates brown chlorotic tissue necrosis.

 

Especially in sandy soils, magnesium deficiency in plants toward maturity period of plant development are common. Magnesium deficiency in the amount of the items appeared in the late stage may lead to a large reduction. However, market capability, especially in the plants grown for the leaves fall. Soil compaction, drought and deficiency exacerbates remain under water. In some cases, a sufficient amount of magnesium found in soil magnesium deficiency, even if the plant can be seen. Hydrogen present in high concentrations in the soil solution, potassium, ammonium, ions such as calcium are reducing the intake of magnesium deficiency can cause. The high amount of aluminum ions present in soil pH 5 or lower by reducing the magnesium deficiency creates intake.

 

Magnesium deficiencies are affected in the fourth and fifth leaves. The leaf stem severed from the main body causes the shortening of the life of the leaf.

   

Nutrient interactions between plants

In terms of plant nutrients in the soil between the plants nutrient uptake are very serious competition or incentives. Therefore you should be very careful preparation and implementation of programs fertilization. Plant Nutrient highest in the greenhouse area of use, the taking of soil analysis, fertilization regularly and apply a healthy program can give negative results.

 

RANKING OF TANKS

Sırasıylaür the ADIİÇERİK1GOL from WETPH DÜŞÜRÜCÜ- EMITTER YAPIŞTIRICI2GOLDENMIXBİT the BESİNİ3İNSEKTİSİTBÖCEK İLACI4FUNGUSİTMANT DRUGS (after mixing in a separate container) GOLDEN wetilaçl up water lowers the pH of water, prevent degradation of the drug. After applying the drug to spread medicines plant leaves and prevents flow through the leaves. 100 liters of water lowers the pH suyabooltextoprak. Iron facilitates the intake of phosphorus and phosphate. Lime in the soil can be taken by the plant converts calcium, removes lime. (Beneficial soil pH of 6.4 species)

APPLY AT THE BEGINNING OF THE FIRST SEASON IN IRRIGATION ....

Turning to

1 kggoldenmıxyaprak are done when the first application of the mouse ear. Fifteen days after the second application uygulanır.100 liters of water

200 ccgol from çinkogöz explode and when applied after flowering. The most important application of time after the fruit is harvested (in early autumn, the leaves fall from yet) is done. Next spring, the accumulation of zinc in the eyes of amenities and healthy new shoots sağlar.100 LITRE suyacomplexorganik Based Drip irrigation - irrigation fertilizer Salama.

Sonra.dönü immediately to the first irrigation or fruit formation

5-7 Phosphorus from DROPGOL from KGGOL DROP

season beginning

balanced golden drop

Mid-season

GOLDEN DROP LADLE

45 days before harvest

45 days ago from SUYAGOL potashasat 100 liters or potassium deficiency Nutritional deficiency of görüldüğünde.100 suyabit LITRE OF DESCRIBING THE FULL PICTURE DEFICIENCY and symptoms and refer to the tomato growing.

 

 

CULTURE BANANA BANANA on the soil pH REQUEST

The ideal pH is 6 bananas request. But 4.5 - can be grown in pH between 8.5. Our country's soil often has a calcareous structure in general for PH 7's, some garden PH 8 's stands out above.

 

Despite the growing bananas in the wide pH range, soil pH, phosphorus supplied from the base, not get a lot of plant nutrients from the banana base make it difficult for the intake of iron and phosphate.

 

It can not accumulate enough plant nutrients in the soil, causes incompatibility between the elements. GET A SIGNIFICANT ACCOUNTING

 

E BOOKS accounting for only businessmen programı.get I'm YAZILIMT

Agricultural Engineers, Technicians and Technician of Agriculture, Faculty of Agriculture Students, Provincial and District Directorates of Agriculture Technical Staff, Farmers and Breeders of Hobby Gardening Author

Garden and help in solving the problems they face in a field is the program.

 

 

The proportion of elements in the manure and the balance of this ratio, soil pH, excess fertilization and different fertilizers (produced by a company, rather than products that every manufactured product, follow each other, the use of manure produced by different companies, until the end of the season beginning of the season the same agricultural engineer, instead of different engineering services received, (Agricultural engineers. or technicians makes planning by fertilizing and spraying an entire season.) and if it fails, we may be faced with problems arising from the conflict between elements.

 

The use of a single food item may not unduly interfere with the receipt of the other one or more plant nutrients.

 

In recent research has revealed that favorable soil pH of 6.4. Too high given the inputs of fertilizer or soil pH test should be taken to avoid accumulation in soil.

 

As a result of the lack of plant nutrients, plants will show many symptoms.

 

Turgor pressure in plants suffering from potassium deficiency and water stress is reduced when plants absorb a loose-textured state. Weak resistance to drought and frost.

 

Likewise plants against pathogens and soil conditions are much more sensitive to salt.

 

In plant tissue and cell organelles appear abnormal developments. The formation of xylem and phloem tissue in the plant declined. Aspects of lignin deposition in tissues is reduced. As a result, the weakened body of potassium deficiency.

 

Potassium is a nutrient in plant quality affecting many aspects. Therefore potassium deficiency in plants can lead to various quality degradation characterized by the plant.

 

Especially fruits, vegetables and fiber quality characteristics of the potassium deficiency negatively affects plants too.

 

Boron deficiency is primarily for very slow growth in plants as harmful to plant growth point. Leaves and branches are easily broken, they get brittle structure. Deficiency dies if it is very severe growth points and growth stops completely. Flower and fruit formation is inhibited, leaves are curled, thickened, and take a dark blue-green color.

 

Iron deficiency is also more difficult to overcome than the other trace elements. Because iron is affecting the usefulness of the plant, there are many factors as described above.

 

Made from all iron fertilization may not always be possible to achieve positive results.

 

 

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com