GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Narenciye yetiştiriciliği


 

TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

CITRUS GROWING Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

 

Narenciyelerin yayılmasını sınırlayan en önemli etmen düşük sıcaklıklardır. Gerek düşük, gerekse yüksek

 sıcaklıklar Narenciyelerde meyve verimliliğini ve kalitesini olumsuz etkiler. Narenciyeler düşük sıcaklıktan çok etkilenirler. Soğuğa en hassas tür limondur. Limon 0 C de, portakal -2 C de, altıntop -3 C de, mandarinler -4 C de zarar görürler. Don olayı uzun sürerse zararda buna bağlı olarak artar.

 

Don zararı ağacın meyveli yada meyvesiz olmasına göre değişir. Meyveli ağaç hemen ve daha çok donar. Narenciyelerde büyümenin başlaması için 12-13 0C sıcaklık gereklidir. Bu dönemde Narenciyelerin toprak üstü organlarında ( vejetatif aksam ) büyüme başlar.

 

NARENCİYEDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Citrus plant nutrient deficiency, symptoms, removal, fertilization

 

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

 

Narenciyede çinko noksanlığı

Citrus zinc deficiency


Narenciyede çinko noksanlığı, Narenciye ağaçlarında noksanlığı en çok görülen besin maddesi çinkodur.
Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, Narenciyelerde çok yaygındır. Yapraklarda 25 ppm'in altında Zn bulunması halinde belirtiler görülür.
Belirtiler, yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder. Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak de metleri oluşur.
Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır. Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür. Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.
 

Narenciyede potasyum noksanlığı

Potassium deficiency in citrus

 

Narenciyede potasyum noksanlığında, yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür.

Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar. Potasyum noksanlığı çeken ağaçlarda turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.

Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar. Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.

Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.

 
Narenciyede azot noksanlığı

Nitrogen deficiency in citrus


Narenciyede azot noksanlığı ağaçların büyüyememesine neden olur.

Donemdeki azot noksanlığı yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir.

Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve ağacın değişik yerlerinde düzensiz bir şekilde sürgünlerde ölme görülür.

Meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır.
 
Narenciyede bor noksanlığı

Boron deficiency in citrus


Narenciyede bor noksanlığında,  Narenciye türlerinin genç yapraklarında yarı şeffaf görünümlü lekeler oluşur. Damarlar kalın, çatlak ve mantarımsı yapıda olurlar.

Genç yapraklarda solma, içe doğru kıvrılma ve uçlardan başlayarak ölüm görülür. Sürgünlerde ve meyve sapında zamklanma görülür. Meyveler küçük ve sert olurlar. Meyve içinde kahverengi lekeler içte ve dışta zamk damlacıkları görülür.

Meyve susuz ve kalın kabukludur. Çiçek dökümü görülür.
 

Narenciyede magnezyum noksanlığı

Magnesium deficiency in citrus

 

Narenciyede magnezyum noksanlığında çeşitlerde görülen simptomlar, yaşlı yaprakların ana damar çevresinde renk açılması şeklinde başlar.

Gittikçe genişleyerek yaprak sararır.

Yaprak uçları ise yeşil renklerini korurlar. Yapraklarda erken dökülme olur.

Narenciyede demir noksanlığı

Iron deficiency in citrus

 

Narenciyede demir noksanlığında, Kloroz (sarılık) belirtileri meyve ağaçlarının genç yapraklarında hafif sarılıkla başlar. Damarların yeşil kalarak damar aralarının sarıdan sarımsı-beyaza kadar değişen renk açılmaları demir noksanlığının tipik belirtisidir.

 

Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak genç yapraklarda başlayan klorotik belirtiler, yaşlı yapraklarda hızla yayılır. Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür ve çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar. Hızla sararan ve lekelerle kaplanan yapraklar zamanla dökülürler. Kloroza yakalanmış ağaçlar hemen kurumaz. Ancak sarılık ve yaprak dökümü sonucunda asimilasyon alanı azalan bitkinin fızyolojik dengesi bozulur.

 

Gelişme yavaşlar, çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyerek verim düşüklüğüne yol açar ve önlem alınmazsa kuruma görülür. Noksanlığı belirlemek için toprak ve yaprak analizi yapılması uygundur.

 

Narenciyede fosfor noksanlığı

Phosphorus deficiency in citrus

 

Narenciyede fosfor noksanlığında  ağaçlar canlı durmayan donuk yeşil bir yaprak sistemi oluştururlar. Yaşlı yapraklarda nekrozlar görülür ve erken dökülür. Çiçeklenme çok zayıftır.

 

Meyve sayısı çok az, meyveler iri fakat eksi, kaba lifsi dokulu ve kalın süngerimsi kabukludur.

 

Narenciye çeşitlerinde görülen simptomlar, yaşlı yaprakların ana damar çevresinde renk açılması şeklinde başlar. Gittikçe genişleyerek yaprak sararır. Yaprak uçları ise yeşil renklerini korurlar.

Yapraklarda erken dökülme olur.

 

Narenciyede Mangan noksanlığı

Manganese deficiency in citrus

 

Narenciyede Mangan noksanlığına ait simptomlar magnezyum noksanlığına benzer. Yapraklarda damarlar arasında sararma görülür. Ancak magnezyum noksanlığında simptomlar önce yaşlı yapraklarda görülmesine karşılık, mangan noksanlığı genç yapraklarda görülür. Mangan noksanlığında damarlar arası kloroza ilave olarak, yapraklarda sarı noktalar halinde lekeler oluşur.

 

Mangan noksanlığının görülme sıklığı ve şiddeti mevsimsel koşullara da bağlıdır. Noksanlık genellikle soğuk ve yağışlı mevsimlerde şiddetli görülmektedir. Bu koşullarda kökün metabolik aktivitesi düşmekte ve mangan alımı azalmaktadır.

 

TURUNÇGİLLERDE - NARENCİYEDE YILLIK BAKIM
TEKNİK EKİBİMİZLE İRTİBAT KURUN
OCAK

Uçkurutan, Antraknoz, Turunçgil dal yanıklığı ve kahverengi meyve çürüklüğü'ne karşı ilaçlama yapılır.

 

Unlu bit, kırmızı kabuklu bit, yıldız koşnili, pas böcüsü, uyuz, tomurcuk akan tespit çalışmaları yapılır, gerekirse hasattan sonra ilaçlanır.

 

Aşın meyveli ağaçlarda, meyve yükünden kırılabilecek dallara verilmiş çatallar kontrol edilir, eksikse tamamlanır.

 

Meyve hasadına devam edilir.

 

Herhangi bir nedenle dökülen meyvelerin toplanmasına devam edilir.

 

Dona hassas çeşitlerin hasadı bitirilmelidir. Dondan korumak için ısıtma aygıtları bahçeye yerleştirilmeli veya sulama sistemleri gözden geçirilmelidir.

ŞUBAT

Bahçede zararlı tespit çalışmaları yapın; gerekirse hasattan sonra ilaçlayın.

 

Salyangoz, Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

 

Ağaçlarda gerekli budama yapılır.

AZOT  

Soğuk ve dondan zarar görmüş ağaçlarda budama yapmayın. Budanmak için geriye doğru kuruma zararının durmasını bekleyin.

 

Budamadan sonra Uçkurutan, Turunçgil dal yanıklığı, Antraknoz ve Kahverengi meyve çürüğüne karşı ilaçlama yapın.

 

GOLDEN DROP AZOT kullanılır.

MART

Azotlu gübre uygulaması bu ayın başında tamamlanmalıdır.

 

Çiçeklenme öncesi yapraktan GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN BORZİNC, GOLDEN KALSİYUM kullanılır.

 GOLDEN MIX le beraber uygulamalar yapın.

 

Salyangoz, Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

 

Gençleştirme çalışmaları yapılır.

 

Sulama gerekiyorsa suyun çok az verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

Açığa çıkan kalın köklere, ağaç gövdelerine ve kalın dallara %1 'lik Bordo Bulamacı sürülür veya püskürtülür.

NiSAN

Yetersiz toprak nemi ürün miktarını düşürebilir.

 

Çiçeklenme öncesi yapraktan GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN BORZİNC, GOLDEN KALSİYUM kullanılır. GOLDEN MIX le beraber uygulamalar yapın.

 

Bu nedenle toprak nemi kontrol edilmeli, gerekiyorsa sulamaya başlanmalıdır.

 

Topraktaki kireç giderici, pH düşürücü BOOLTEX kullanılır.

 

Tomurcuk akarına karşı mücadeleye başlanır.

Yaprak biti (Afit, Püseron) mücadelesi yapılır.

Kireç çözücü- pH düşürücü

Salyangoz, Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

 

Değiştirilmesine karar verilen çeşitlerin değiştirilmesi yapılır.

 

Özel bakım gerektiren ağaçlara gerekli teknik işlemler uygulanır.

Hormon uygulaması gerekiyorsa yapılır.

Yeşil gübre bitkileri (Baklagiller) ekilmişse bunların toprağa karıştırılma işlemlerine başlanır.

MAYIS

Ağaçların istediği miktarda sulama yapılır.

AZOT DEMİR

 

GOLDEN DROP AZOT gübrelemeye devam edilir.

 

Noksanlığı görülüyorsa GOLDEN MANGAN, GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN FERRİC, GOLDEN MAGNEZYUM, GOLDEN BORZİNC kullanılır.

 

TEKNİK EKİBİMİZLE İRTİBAT KURUN

 

GOLDEN MIX le beraber uygulamalar yapın.

  

Tomurcuk akarı, Çiçek güvesi, Uyuz mücadelesi yapılır.

 

Bu ayın sonuna doğru gerekiyorsa koşnillere karşı mücadele yapılır.

 

Yaprak biti mücadelesi yapılır.

HAZİRAN

Kimyasal yabancı ot mücadelesine başlanır.

Özel bakım gerektiren ağaçlara, teknik işlemlerin uygulanmasına devam edilir.

AZOT

 

GOLDEN DROP AZOT gübrelemeye devam edilir.

 

Noksanlığı görülüyorsa GOLDEN MANGAN, GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN FERRİC, GOLDEN MAGNEZYUM, GOLDEN BORZİNC kullanılmaya devam edilir.

 

GOLDEN MIX le beraber uygulamalar yapın.

TEKNİK EKİBİMİZLE İRTİBAT KURUN 

 

Hava yalakları açılır, sakız temizliği yapılır.

Gövdesi güneş ışığına açık olan ağaçların gövdelerine badana yapılır kağıt sarılır.

Gövde ve dallan güneş görmeyen ağaçların gövde ve dallarında yosun ve liken oluşmuşsa %1 'lik Bordo Bulamacı püskürtülür yada sürülür.

Yeşil gübreleme için ekilen bitkilerin (Baklagiller) toprağa karıştırılması bitirilmelidir.

Kuru dal budamasına başlanır.

Çeşit değişimine devam edilir.

Minneola Tanjelolarda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

TEMMUZ

Sulamaya devam edilir.

POTASYUM DENGELİ

 

GOLDEN DROP AZOT gübrelemeye devam edilir.

 

Noksanlığı görülüyorsa GOLDEN DROP DENGELİ, GOLDEN MANGAN, GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN FERRİC, GOLDEN MAGNEZYUM, GOLDEN BORZİNC kullanılmaya devam edilir.

 

Kimyasal metotla ot mücadelesine devam edilir.

Zararlı mücadelesine devam edilir.

 

Hava yalakları açılmamışsa açılır, çeşitli nedenlerle bozulan hava yalakları tamir edilir.

 

Kuru dal budamasına devam edilir.

Yere dökülen meyvelerde taşlaşma virüs hastalığı aranır.

Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

AĞUSTOS

Sulamaya devam edilir.

DENGELİ

 

GOLDEN DROP DENGELİ gübrelemeye devam edilir.

 

GOLDEN DROP POTAS, GOLDEN POTAS, GOLDEN KALSİYUM, kullanılır.

 

Nova bezeri çeşitlerde ÇATLAMAYA karşı potasyum- kalsiyum yapraktan uygulanır.

 

Kimyasal metotla ot mücadelesine devam edilir.

Zararlı mücadelesine devam edilir.

Hava yalakları açılmamışsa açılır, çeşitli nedenlerle bozulan hava yalakları tamir edilir.

Kuru dal budamasına devam edilir.

Yere dökülen meyvelerde taşlaşma virüs hastalığı aranır.

Minneola Tanjelolorda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

EYLÜL

Harnup güvesi, Koşniller ve Akarlar mücadelesi yapılır.

Akdeniz Meyve Sineği kontrolü yapılır, gerekiyorsa mücadele edilir.

Kimyasal yolla ot mücadelesine devam edilir.

Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

EKiM

Nova bezeri çeşitlerde ÇATLAMAYA karşı potasyum- kalsiyum yapraktan uygulanır.

Koşniller, Akdeniz Meyve Sineği, Yaprak Biti, Yaprak Piresi, Fare ve Diğer Kemirgenler mücadelesi yapılır.

Virüs ve virüs benzeri hastalıkların kontrolü yaptırılır.

Bazı çeşitlerin hasadını geciktirmek amacıyla hormon uygulaması yapılır.

Soğuk ve dondan korunma aygıtları bahçeye yerleştirilir.

Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

KASIM

GOLDEN ÇİNKO veya STOMA DYNAMO gübreleme yapılır.

 

Uçkurutan, Antraknoz, Turunçgil dal yanıklığı ve Kahverengi meyve çürüklüğü hastalıklarından

 korunmak için % 1 'lik Bordo Bulamacı uygulanır.

 

Akdeniz Meyve Sineği mücadelesine son verilir.

 

Dökülen meyveler bahçe dışına çıkarılıp imha edilmelidir.

 

Virüs ve virüs benzeri hastalıkların kontrolü sürdürülür.

 

Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

ARALIK

GOLDEN DROP POTAS, GOLDEN DROP FOSFOR  ve çiftlik gübresi uygulanır.

 

Düşük ve yüksek verimli ağaçlar tespit edilmelidir.

 

Kış ilaçlaması için gerekli hazırlıklar yapılır.

 

Dökülen meyveler bahçe dışına çıkarılıp yok edilir.

 

Fare ve diğer kemirgenlerle mücadeleye devam edilir.

 

Limonlarda gövde ve ana dal zamklanmalarına karşı kontrol ve mücadele yapılır.


BOOLTEX Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
       
GOLDENMIX®

Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,

meyve tutumunda 2. uygulama,

hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır. 

200-300 cc
       
GOLDEN ÇİNKO

Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.

125-150 cc
       
GOLDEN DROP

AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTAS    

Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı

2-3 kg
       
COMPLEX

Organik esaslı damla sulama ve salma sulama gübresi.

On beş gün aralıklarla. Bir boş, bir dolu sulama veya bölünmüş miktarlarda dolu sulama.

   

Dönüme

5-7 kg

 

Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.

 

Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

 

Limonlarda büyüme dönemi sıcaklığı 6-7 0C ye kadar düşer. Gelişme sıcaklığın yükselmesi ile artar. 18-20 0C ler arasında gelişme hızlanır. Büyüme 26-28 0C de tepe noktasına ulaşır. Bu dönemde fotosentez etkinliği en yüksek düzeye ulaşır.30 0C nin üstündeki sıcaklıklarda büyüme durur. Narenciyeler içinde yüksek sıcaklara en dayanıklı tür mandarinlerdir. Sonra altıntoplar, laymlar ve portakallar gelir. Yüksek sıcaklığa en dayanıklı tür limonlardır.

 

Narenciyeler için önemli bir diğer iklim faktörüde rüzgardır. Rüzgar hem şiddetiyle ( ağaçların kırılması, meyve dökümü ) hem de soğukluğuyla Narenciyelere zarar verir. Bu yüzden Narenciye bahçesi kurulacak yerlerin hakim rüzgarlara karşı korunması gerekir. Narenciye bahçeleri engebeli yerlerin korunmuş yamaçlarına tesis edilmeli yada dikimden önce bahçe kenarlarına rüzgar kıranlar dikilmelidir. Bunu için özellikle yayvan gelişen serviler 1 metre aralıklı olarak dikilmelidir.

 

TOPRAK İSTEKLERİ

Narenciyeler için uygun topraklar; hafif ve orta ağır yapıda, iyi drene olabilen, gevşek ve iyi havalanabilen kumlu, kumlu – tınlı, tınlı, killi – tınlı yapıdaki topraklardır. En ideali ise süzek ve iyi havalanabilen kumlu –tınlı

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 topraklardır. Narenciyeler için toprağın havalanması çok önemlidir. Çünkü Narenciye kökleri yüksek oranda oksijen ister, havasız kalırsa hemen boğulur. Narenciyelerde kökler 30-90 cm. derinliklerde bulunur. Toprağın havalanması düştükçe kökler toprak yüzeyine çıkarlar. Narenciye kökleri uygun ortamlarda yatay olarak 7-5 m. ye kadar yayılabilirler.

 

Narenciyelerde bahçe tesis edilecek toprak derinliği en az 1,5-2 m. olmalıdır. Bu derinliğe kadar geçirimsiz bir kil tabakası bulunmamalı, taban suyu sorunu olmamalıdır. Dikimden önce en az 120 cm.ye kadar 30 cm.lik derinlikler halinde mutlaka toprak numunesi alınmalı sonuca göre bahçe tesis edilmelidir. Bahçe tesis edilecek yerde eğim % 3 ve daha fazla ise toprakta teraslama yapılmalıdır.

 

Narenciyelerde toprak PH’sınında hafif asit olması istenir. İdeal PH 6 dır. PH 5 in altına indikçe ve 7,5 in üstüne çıktıkça biriken ağır metal ve elementlrin etkisi ile Narenciye kökleri zehirlenirler. Örneğin PH 5 in altına indikçe Mn bitkide fazla miktarda taşınır. PH 7,5 un üstüne çıktığında FE, Zn, Mn noksanlıkları ortaya çıkar.

 

Narenciyeler için tehlikeli bir durumda durgun sulardır. Durgun sular göllenme veya taban suyudur. Narenciyeler fazla suyu sevmezler. Eğer bir bahçede drenaj yok ise kış yağışları ve sulama suyu ile fazla su birikir. Durgun su ; tuzları, sülfatları, karbonatları vb. eriterek kök çevresinde oksijensiz, PH sı düşük ve tuzlu bir ortam oluşturur.

Don nedir
Bitkilerde don stresi
Dondan korunma yöntemleri
Meyvelerde don zararı ve korunma
Turunçgillerde don zararının önlenmesi

 

Narenciye bahçesi kurulacak yerde

Uygun iklim ( sıcaklı ve rüzgar )

Uygun toprak ( iyi havalanabilen, drenaja sahip, taban suyu sorunu olmayan, derin ve verimli, kumlu – tınlı yapıda olmalı ) Sulama için yeterli ve kaliteli su Uygun anaç seçimi çok önemlidir.

 

TOPRAK HAZIRLIĞI

 

Narenciye yetiştiriciliği için virüsten ari, sertifikalı fidan kullanılmalıdır. Dikimde önce bahçe tesis edilecek toprağın tesviyesi yapılmalı, pulluk tabanı olarak bilinen sert geçirimsiz tabakanın mutlaka kırılması gereklidir.

Sulama teknikleri
Damla Sulama
Yüzey Sulama
 Bu tabakanın kırılması için en uygun zaman toprakların kuru olduğu eylül ayıdır. Bahçe içerisinde mutlaka temiz su kaynağı olmalıdır.

 

Bahçenin kenarına çit çekilmelidir. Bahçe içini soğuk rüzgardan koruma için rüzgar kıranlar yapılmalıdır. Rüzgar kıranların kökü, bsin maddesine ortak olmaması için çok geniş yayılmamalıdır. En uygun bitki kavak ( servi ) dir. Kullanılacak servi dağınık taçlı ve herdem yeşil olmalıdır. Rüzgar kıranlar fidan dikiminden önc tesis edilmelidir.

Toprak
Toprak çeşitleri
Toprak işleme Teknikleri

 

Tesviyesi tamamlanmamış toprak dikimden önce ( ocak – şubat aylarında ) bir herbisitle ilaçlanmalıdır. Narenciyelere özel yabancı ot ilacı ile yabancı otlarla mücadele edilir.

Fidan Temini

 

Narenciye yetiştiriciliğinde fidan temini çok önemlidir. Çünkü fidan temini hatalı yapılırsa geriye dönüş mümkün değildir. Üreticilerimiz bu konuda çok hassas olmalıdırlar.Satın alınan fidanlarda, mutlaka virüs ve virüs benzeri hastalıklardan ari olduğunu belirten sertifika aranmalıdır.Sertifikalı üretim yapılan yerlerden fidan alınmalıdır.Genç dönemlerde fidanların virüs ve virüs benzeri hastalıkla bulaşık olduğu gözle görülmez.Bu hastalıklar birkaç yıl sonra ortaya çıkmaktadır.Eğer fidanlar virüs ve virüs benzeri hastalıklarla bulaşıksa, ileri dönemlerde;

Hastalık ve Zararli Donemleri
Elma hastalık ve Zararlı Donemleri
Kiraz hastalık ve Zararlı Donemleri.
Narenciye hastalık ve Zararlı Donemleri
Patates hastalık ve Zararlı Donemleri
Seftali hastalık ve Zararlı Donemleri

 

Meyve kalitesi bozulur.

Ürün azalır.

Ağacın ömrü kısalır.

Gelişim zayıflar.

Bazıları ileri devrelerde ölür.

 

Diğer hastalık ve zararlıların etkisi artar. Alınan fidanın, bahçe kurulacak arazinin toprak özelliklerine uygun anaçlar üzerine aşılanmış olması gerekir. Akdeniz bölgesinde anaç olarak turunç kullanılır. Ancak Çukurova bölgesinde yapılan denemelerde Carrizo strange turunçtan daha fazla performans göstermiştir. Fakat Carrizo anacı, Evocortis hastalığına (Cüceleşme virüs hastalığı) çok duyarlı olduğu ve PH sı yüksek topraklarda yetişmediği için turunç anacı kullanılmaktadır.

 

Turunç anacı da Tristeza (göçüren virüs hastalığı) virüs hastalığına karşı çok hassastır.Üç yapraklı kirece hassas

Bitkilerde stres
Kuraklik stresi
Tuz stresi
Sıcaklik stresi
Soguk stresi
Don stresi
Hastalik stresi
Su taşkını Fazla su stresi
Oksidatif stresi
Hava kirliliği stresi
Ağır Metal stresi
 olduğu için Akdeniz sahil şeridinde tavsiye edilmez.

 

Alınan fidanlarda anaç üzerine bölgemize uygun özellikler gösteren çeşitlerin aşılanmış olmasına dikkat edilmelidir.

 

Fidanların kök sisteminin ve toprak üstü kısımlarının iyi gelişmiş olması gerekir. Fidan kök boğazında kim hatasından kaynaklanan düğümün (deve boynu) olmaması gerekir.

 

Dikilecek fidanın kökü büyük ve topraklı olmalıdır. Torba fidan kullanıldığında darlıktan dolayı fidanın içe doğru kıvrılan fazla kökleri kesilmelidir. Vejetatif aksamı fazla gelişen fidanlar, fazla terleme ile su kaybı olmaması için 20-25cm den kesilmelidir.

 

DİKİM ÇUKURLARININ AÇILMASI

Narenciyelerde dikimde verilecek aralıklar seçilen türe ve çeşidin ağaç büyüklüğüne göre belirlenir. Dikim aralıkları ağaçların taç büyüklüğüne göre 5x5m ile 8x8m arasnda değişir. Dikim mesafeleri en az tür mandarinler olurken, en fazla tür altıntoplardır.

 

Limonlar6x6m

Mandarinler5x5m, 6x6m,

Portakallar7x7m yafa ve valencia (8x8m)

Altıntoplar7x7m veya 8x8m

Dikim Çukurlarının Açılması

 

Narenciyeler için kare, dikdörtgen ve üçgen dikim yapılabilir. Fakat yapılan dikim toprak işleme, sulama, ilaçlama gibi kültürel işlemlere engel olmamalıdır. Bunun için kare dikim tercih dilmelidir.

 

Seçilen türün ve çeşidin ağaç büyüklüğüne, arazinin eğimine ve uygulanacak kültürel işlemler düşünülerek dikim yapılacak yerler seçilir, işaretlenir ve çukur açımına geçilir.

Geniş bahçelerin tesisinde çukurlar burgu ile açılmalıdır. Fakat burgu ile çukur açarken yaş ve ağır yalpı topraklarda, çukurun yan duvarlarında kaymak tabakası oluşur. Bel veya kürek ile bu sert tabaka alınmalıdır.

Portakalın Faydaları
Grip Savar meyveler
Limonun Faydalari
Portakal receli.aspx
Tarçınlı Portakal reçeli
Limon reçeli
Mandalina reçeli
Greyfurt reçeli

 

Küçük alanlarda kazma ve kürek ile çukur açımı en yaygın yöntemdir. Açılacak çukurların ebatları genellikle toprağın yapısına göre değişir. Narenciye çeşitleri için 35-40cm çapında, 35-40cm derinliğinde çukurlar yeterlidir.

 

DİKİM

Narenciye fidanı dikilecek yerde sırt yapılır. Fidanlar dikilmeden önce çukura konacak harç hazırlanmalıdır. Bu amaç için iki kürek iyi yanmış çiftlik gübresi ve 200gr 3x15 gübresi kullanılabilir. Bu malzemeler açılan çukurun yanında toprak üstüne atılır ve yeterli miktarda yüzey toprağı ile karıştırılır. Çukurun içine bu karışımdan fidanın konacağı düzeye kadar doldurulur.

 

Plastik tüp içerisinde getirilen fidanlar 1 gün önce sulanmalıdır. Plastik torba iki taraftan kesilerek uzaklaştırılır. Fidanın kökleri kontrol edilir. Oluşan kazık kök dipte gelişmiş ve kıvrılmış ise bu kısım kesilerek uzaklaştırılır. Fidanların kök ve gövdesinde kullanılacak çakı, makas gibi tüm kesicilerin kullanmadan önce %2 lik Sodyum hipoklorid çözeltisi içerisine batırılarak sterilizasyonu gereklidir. Özellikle genç bahçelerde kesinlikle steril dilmemiş aletler kullanılmalıdır. Çünkü bölgemizde bulunan exocortis ve cachexia hastalıkları aşı gözleri ve kesici aletlerle taşınmaktadır. Bölgemizde en uygun dikim zamanı Şubat-Mart aylarıdır.

 

Köklerin temizlenmesinden sonra fidan taşla doldurulmuş toprak üzerine konularak dikim yapılır. Narenciye bitkisi derin dikilmemelidir. Dikimden sonra toprak sıkıştırılmalı, fidan başına en az 35-40 lt can suyu verilmelidir. Toprak kurumadan ikinci bir sulama yapılmalıdır. Dikim toprak tavlı iken yapılmalıdır.

 

DİKİM SONRASI YAPILACAK İŞLER

Fidanlar iyice tutuncaya kadar toprak tipine göre 10-15 günde bir sulanmalıdır. Fidanın dikiminden sonra dengeli ve sağlam bir tac oluşturmak amacıyla 60cm den tepe kesimi yapılmalıdır. Aşı noktası ile kesim yeri arasındaki mesafe 5-6cm olmalıdır.

Genç fidanların gövdeleri, güneşin zararından korumak amacıyla gazete kağıdı veya kalın kağıtla sarılmalıdır. Fidan büyüdükçe kağıt yerine kireç badanası yapılmalıdır. Yalnız kireç tek başına kullanıldığında çabuk yıkanan ve dökülen bir maddedir. Bunun için kirecin içerisine az miktarda beyaz tutkal karıştırılmalıdır.

 

 

Narenciye Hastalık ve Zararlıları

 

Cüceleşme Viroid Hastalığı (Citrus Exocortis Pospiviroid)

Dal Yanıklığı (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Gözenek Viroidi Hastalığı (Citrus Cachexia Viroid)

Kahverengi Çürüklük Ve Gövde Zamklanma Hastalığı (Phytophthora Citrophthora)

Kahverengi Leke (Alternaria Alternata F. Sp. Citri)

Kavlama Hastalığı (Citrus Psorosis-Associated Ophiovirus)

Limon Tıkanıklık Hastalığı (Lemon Sieve-Tube Necrosis)

Palamutlaşma Hastalığı (Citrus Stubborn Disease ) (Csd)

Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia Necatrix)

Satsuma Cüceleşme Virus Hastalığı (Satsuma Dwarf Nepovırus(Sdv)

Taşlaşma Hastalığı (Impietratura)

Tristeza Virüsü ( Citrus Tristeza Closterovirus (Ctv) )

Uçkurutan (Phoma Tracheiphila)

Yaprak Kırışıklık Virüsü (Citrus Crinkly Leaf İlarvirus)

Depo Çürükleri Hastalıkları

Yeşil Küf Çürüklüğü (Penicillium Digitatum)

Mavi Küf Çürüklüğü (Penicillium İtalicum)

 

Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis Capitata)

Truncgil Beyaz Sinegi

Gri Yumuşak Koşnil (Comlus Pseudomagnoliarum )

Harnup Güvesi (Ectomyelois Ceratoniae )

Kanlı Balsıra (Ceroplastes Rusci)

Truncgil Kirmizi Kabuklu Biti

Truncgil Kırmızı Örümceği (Panonychus Citri)

Limon Çiçek Güvesi (Prays Citri )

Truncgil Pamuklu Beyaz Sineği (Aleurothrixus Floccosus )

HasPas Böcüsü (Uyuz) (Phyllocoptruta Oleivora)

Sarı Kabuklu Biti (Aonidiella Citrina)

Truncgil Tomurcuk Akari (Aceria Sheldoni )

Torbalı Koşnil [Icerya Purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae)]

Trunçgil Unlu Biti (Planococcus Citri)

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes Beckii)

Truncgil Yaprak Biti

Yaprak Galeri Güvesi (Phyllocnistis Citrella)

Yaprak Pireleri (Empoasca Spp.)

Yıldız Koşnili(Ceroplastes Flpridensis )

 

CITRUS GROWING

 

The most important factor that limits the spread of citrus low temperatures. Both low and high temperatures can adversely affect both the efficiency and quality of citrus fruits. Citrus fruits are impressed by the low temperatures. Cold lemon is the most sensitive species. 0 C in lemons, oranges at -2 ° C, -3 C in grapefruit, mandarins also suffer -4 C. If frost damage for a long time increases accordingly.

 

Don loss depends on whether the fruit or non-fruit bearing trees. Fruit trees and more donor immediately. For the initiation of growth in citrus 12-13 0C is required. In this period of above-ground organs of citrus (vegetative parts) starts to grow.

Lemon in the growth period up to 6-7 0C temperature drops. Increases with the increase of growth temperature. Accelerated growth between 18-20 0C s. Growth reaches a peak at 26-28 0C.

Photosynthetic efficiency at high level during this period ulaşır.30 stops the growth at temperatures above 0C.

 

Are the most resistant to high temperatures in the type of mandarin citrus fruits. Then grapefruit are income Lyme and oranges. Lemon are the most resistant species to high temperatures.

 

An important factor by other climate for citrus fruits in the wind. Both the severity of the wind (breaking of the tree, fruit dump) with both cold damage to citrus. Therefore dominated by citrus gardens to be established must be protected against the wind. Facility should be preserved citrus groves on the slopes or uneven ground before planting wind breaks should be planted on the edge of the garden. For this particular service should be planted shallow evolving as 1 meter apart.

 

SOIL REQUIREMENTS

Suitable soils for citrus fruits; light and medium-heavy structure, which can be well-drained, loose and can be sandy, well-ventilated, sandy - loam, loam, clay - loam soils in the structure. The ideal strainer and well-ventilated -tınl sandy soils are capable of. Citrus fruits are very important for soil aeration. Because citrus roots like to oxygen at high rates, drowned immediately she suffocates. Citrus roots in the 30-90 cm. found in depth. Remove the roots and soil aeration decreases the soil surface. Citrus roots 7-5 m horizontally in a suitable environment. can span up.

 

Citrus plants in the garden will be at least 1.5-2 m soil depth. should be. Up to this depth there should not be an impermeable clay layer, ground water should not be an issue. Before planting in at least 120 cm up to 30 cm depth of soil samples should be taken according to the results must be garden plants. Garden plant will be located in the slope of 3% or more in terracing the land should be made.

 

In soil pH is slightly acid in citrus fruits is requested. Ideal PH 6 d. PH 7.5 in the top 5 in the bottom descended and exits, accumulated Citrus roots are poisoned with heavy metals and the effect of elementlr. For example, pH 5 in the amount of Mn is moved under vigorous plants. When the pH rises above 7.5 Fe, Zn, Mn deficiencies revealed.

 

Stagnant water is a dangerous situation for citrus fruits. Ponding or stagnant water is water base. Citrus fruits do not like excess water. If you do not have a garden with drainage in the winter rainfall and irrigation water accumulates excess water. Still water; salts, sulfates, carbonates, and so on. dissolving oxygen around the stem, provide a low pH water and brine environment.

 

Citrus groves in place to establish

Suitable climate (temperature and wind)

Proper soil (which is well ventilated, with drainage, ground water is not the problem, deep and fertile, sandy - loam should be constructed) adequate and quality water for irrigation appropriate rootstock selection is very important.

 

Fertilization

Nitrogen deficiency causes permanent inability to grow citrus trees. Done my nitrogen deficiency have yellow leaves with pale green and shows itself. The shoots are short, weak, thin and trees would be seen dead in an irregular manner in exile in various places. Fruits are small, light-colored, thick-skinned and would ripen early.

 

Boron deficiency in citrus fruits, young leaves of citrus species occurs in semi-transparent-looking stains. Thick veins, cracks and become corky structure. Fading in young leaves, death is seen starting from the ends curl inward. Glued are seen at the shoot and fruit stalks. Fruits are small and are hard. Brown spots inside and out gum drops seen in fruit. Dehydrated fruits and thick-skinned. Flower tissue occurs.

 

Zinc deficiency in citrus, zinc deficiency in citrus trees are the most common nutrients. The zinc deficiency is caused by excess phosphorus in particular, is very common in citrus. If no symptoms are seen below 25 ppm Zn in leaves. Symptoms include irregular shaped around the green veins, manifested as yellow spots. Shrunken, contracted and klorozl meter of leaves also occurs. Multi-node spacing reduced in exile. These images are seen more commonly in the direction of the trees facing south. Fruits anhydrous and are tasteless.

 

Phosphorus deficiency in citrus trees form a vibrant green leaves dull unceasing system. Necrosis seen in older leaves and poured early. Flowering is very weak. Very small number of fruits, berries large, but less coarse and fibrous texture is thick spongy rind.

 

Symptoms were observed in citrus varieties, color begins to form around the opening of the main veins of older leaves. By gradually expanding the yellowing leaves. Retain the green color of the leaf tips. Would be premature shedding of leaves.

 

Manganese deficiency symptoms are of citrus similar to magnesium deficiency. Visible yellowing between the veins in the leaves. However, in exchange for magnesium deficiency symptoms in older leaves before being seen, seen manganese deficiency in young leaves. Manganese deficiency in addition to the vessels from chlorosis, yellow spots on the leaf spots occur.

Manganese deficiency of incidence and severity depends on seasonal conditions. Deficiency often seen in severe cold and rainy seasons. Decreasing the metabolic activity of the roots under these conditions and manganese uptake is decreased.

 

Of potassium deficiency in citrus fruits, yellowish brown in color leaf edge necrosis occurs, is seen curled backwards and spills before they mature. Fruits are normally small, thin-skinned and become acidic. Potassium deficiency in the tree pulled the turgor pressure drops and water stress when plants absorb a loose-textured state. Weak resistance to drought and frost. Likewise plants against pathogens and soil conditions are much more sensitive to salt. In plant tissue and cell organelles appear abnormal developments. The formation of xylem and phloem tissue in the plant declined. Aspects of lignin deposition in tissues is reduced. As a result, the weakened body of potassium deficiency.

 

 

 

SOIL PREPARATION

 

Free antivirus for citrus farming, certified seedlings should be used. Before planting, garden plant soil leveling should be done, the hard impermeable layer known as the base must necessarily breaking plow. In order to break this layer is most appropriate when the soil is dry September. In the garden must be a clean water supply.

 

Should be drawn to the edge of the garden fence. Garden for breaking wind should be made for protection from cold winds. Wind breaks root of b're so should be wide spread to be partakers of the item. Optimal plant poplar (service) is. Scattered foliage and evergreens service to be used should be green. Wind breaks should be plant from planting ago.

 

Incomplete leveling soil before planting (January - February months) herbicides must be sprayed with a. With specific herbicides in citrus is weed control.

Seedling Supply

 

The supply of seedlings in citrus breeding is very important. If done incorrectly it is not possible because trees provide flashbacks. Our manufacturer in seedlings from the very sensitive olmalıdırlar.sat about it, absolutely viruses and virus-like diseases of the place made indicating certificate aranmalıdır.sertifikal production is free seedlings in the nursery alınmalıdır.genç period viruses and virus observed görülmez.b which is similar to the disease infectious disease are emerging several years later .If plants to contaminating viruses and virus-like diseases in advanced stages;

 

Fruit quality deteriorates.

The product is reduced.

Shortens the life of the tree.

Growth weakens.

In some advanced circuit dies.

 

The effect of other diseases and pests increases. Get seedlings, garden soil properties will be built on land must be grafted onto appropriate rootstocks. Sour orange rootstock is used as in the Mediterranean region. However, in experiments conducted in the Çukurova region showed more performance from Carrizo strange orange. But Carrizo rootstock, the Evocortis disease (dwarfism virus disease) is very sensitive and sour orange rootstock is used for growing in soil with high pH water.

 

Sour orange rootstock in Tristeza (Tristeza virus disease) is not recommended on the Mediterranean coastline is sensitive to very hassastır.üç leaved lime against virus diseases.

 

Onto rootstock cultivars showing suitable properties in our region should be considered to be grafted seedlings received.

 

Saplings of roots and aerial parts of the system must be well developed. Who seedlings root knot caused by an error in the throat (gooseneck) should not be.

 

Roots of the seedlings will be planted should be large and grounded. More inwardly curved roots of seedlings due to shortness seedlings when used bags should be discontinued. Vegetative parts more developed seedlings, 20-25cm should be discontinued for lack of water loss from sweating and more.

 

OPENING OF PLANTING PITS

In citrus planting intervals will be determined by the size of the selected species and varieties of trees. 5x5m and 8x8m spacing between the kind of varies depending on the size of the tree crown. Planting distances while at least kind of mandarins, grapefruits are the most abundant species.

 

Limonlar6x6m

Mandarinler5x5m, 6x6m,

Portakallar7x7m navel and valencia (8x8m)

Altıntoplar7x7m or 8x8m

Opening of planting pit

 

For citrus fruits square, rectangular and triangular planting done. But do the planting tillage, irrigation, should not interfere with cultural operations such as spraying. The square should be the preferred language for planting.

 

Selected species and varieties of tree size, the slope of the land and places will be planting in mind cultural action to be performed is selected, it is marked and passed the pit Volumes.

Pits large garden, the property must be filed with the auger. But when opening the pit with age and heavy yalp soil auger, creamy layer is formed on the side wall of the pit. This should be taken with a spade or shovel hard layer.

 

Small areas of open pit with my picks and shovels are the most common method. Usually varies according to the size of the hole will open soil structure. 35-40 for wide varieties of citrus, deep pits in 35-40 is sufficient.

 

PLANTING

Citrus trees will be planted made ​​back in place. Plants should be prepared to put in the mortar pit before planting. These two well burnt shovel manure and fertilizer 200g 3x15 used for this purpose. These materials are disposed of on land next to the pit opened and mixed with a sufficient amount of topsoil. Seedlings will be filled up to the level of this mixture into the pit.

 

The seedlings should be watered 1 day ago brought in a plastic tube. The plastic bag is removed by cutting from both sides. The roots of seedlings is checked. Resulting in improved foot and curled the taproot is removed by cutting this section. Roots and stems of young plants to be used in knives, 2% before use of all medications, such as scissors dipped into a solution of sodium hypochlorite sterilization is required. Especially in young orchards were absolutely sterile slitting tools should be used. Because our region is located exocortis diseases and cachexia vaccine is carried by the eyes and cutting tools. Our region is the most suitable time for planting in February-March.

 

Planting seedlings is done by placing stones on the root-filled soil after cleaning. Citrus plants should not be planted deeper. After planting, the soil must be compacted, life should be at least 35-40 liters of water per seedling. A second irrigation should be made from dry soil. Planting should be done when the soil annealed.

 

WORK TO BE DONE AFTER PLANTING

Plants should be watered thoroughly until 10-15 days depending on the type of soil it fits. After planting saplings in order to create a balanced and robust 60cm tac should be done with the top cut. The distance between the point of vaccine should be replaced with cut 5-6cm.

Young stems of seedlings, newspaper to protect from sun damage should be wrapped in paper or thick paper. Saplings should be done instead of lime whitewash paper grows. Single lime is quickly washed spilled material when used alone. This is to mix the lime into a small amount of white glue.

 

COMMON DISEASES AND PESTS in CITRUS GROWING

 

Viroid Dwarfing Disease (Citrus Exocortis Pospiviroid)

Field blight (Pseudomonas syringae pv. Syringae)

Viro pores were Disease (Citrus cachexia viroids)

Gums on brown rot and stem disease (Phytophthora citrophthora)

Brown Stain (Alternaria Alternate F. Sp. Citri)

Kavli renovation Disease (Citrus Psorosis-Associated Ophiovirus)

Congestion lemon Disease (Lemon Sieve-Tube Necrosis)

Palamutlaş the disease (Citrus Stubborn Disease) (CSD)

Rosellinia Root Rot Disease (Rosellinia necatrix)

Satsuma dwarfism Virus Disease (Satsuma Dwarf Nepovirus (SDV)

Calcification Disease (Impietratur A)

Tristeza Virus (Citrus Tristeza Closterovirus (CTV))

Uçkurut the (Phoma Tracheiphil A)

Wrinkle Leaf Virus (Citrus Leaf crinkly İlarvirus)

Warehouse Caries Disease

Green mold rot (Penicillium digitatum)

Blue mold rot (Penicillium italicum)

 

 

Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis Capitata)

Whitefly (Dialeurodes Citri)

Grey Soft Koşnil (Comlus I Pseudomagnoli)

Carob Moth (Ectomyelois ceratoniae)

Bloody Balsır to (the Russian Ceroplastes)

Bit of red crustaceans (a.auranti of)

Red spider mite (Panonychus citri)

Lemon Flower Moth (Prays citri)

Cotton whitefly (Aleurothrixus floccosus)

Rust mite (scabies) (Phyllocoptruta oleivora)

Yellow Shellfish Bit (Aonidiella Citrine)

Bud Mite (Aceria the Sheldon)

Bag Koşnil [Icery purchasi Mask. (Hom.: Margarodida A)]

Mealybug (Planococcus Citri)

Lepidosaphes ulmi (Lepidosaphes Beck)

Aphids

Leaf Moth Gallery (Phyllocnistis Citrell A)

Leafhoppers (Empoasca spp.)

Stars Koşnil (Ceroplastes Flpridensis)

 

.

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com