GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ANASON GÜVESİ

Depressaria daucivorella Rag

 

ANASON GÜVESİ TANIMI :

Ergin grimsi vücut rengine sahip, kanat açıklığı 22-23 mm arasında değişen küçük bir kelebektir. Ön kanatlar

 
 
 grimsi kahverenginden hafif parlak kırmızıya kadar değişir. Üzerinde uzunluğuna yerleşmiş, koyu renkte pulların oluşturduğu çizgi şeklinde lekeler bulunur. Bu pullar kanatlara kumlu bir görünüş vermektedir. Ön kanatların uç kısımlarında bulunan saçak şeklindeki kıllar iyice gelişmiştir. Arka kanatlar açık gri ve hafitçe kırmızımsı renkli olup, kenarları uzun saçaklarla çevrilidir. Yumurtaları yassı, soluk limon sarısı veya soluk yeşil renkli olup uzunluğu 0.50 - 0.55 mm, genişliği 0.30 -0.40 mm' dir. Yeşilimsi gri renkli olan larvalar siyah nokta ve ince kıllarla kaplıdır, baş ve prothorax siyah renkli, vücudun yan kenarları tamamen sarımsıdır. Olgun larvanın boyu 18-20 mm arasında değişir. Pupa 10-12 mm uzunlukta olup, bir kokon içinde bulunur.

 

Anason güvesi kışı döllenmiş dişi kelebek olarak toprakta geçirir. İlkbaharda mart sonuna doğru kelebekler kışlama yerlerinden çıkıp bitkilerin yaprak ve çiçek demetlerine yumurta koyarlar. Bir dişi bir ay süre ile ortalama 200 yumurta bırakabilir. Bu yumurtaları 2 veya 3'lü sıralar halinde yerleştirirler. Bırakılan yumurtalar 9-10 gün veya 3 - 4 hafta içinde açılır. Çıkan larvalar yaprak içine girerek parankima dokusu ile beslenirler. İlk iki larva dönemi yaprak içinde meydana getirilen galerilerde geçer. Üçüncü dönemden itibaren yaprak içinden çıkar ve yaprak ucuna doğru giderek dışarıda beslenirler. Ancak bu tür beslenmelerini bir barınak içinde sürdürürler. Barınaklarını yaprak ucunda, yaprağı damar boyunca kıvırıp ipek iplikçiklerle bağlamak suretiyle yaparlar. Barınak içinde bulanan larvalar tüp şeklinde sayısız galeriler açabilirler. Ayrıca bu barınaklardan çıkarak da bitkinin çeşitli organlarını yiyebilirler. Zarar en çok mayıs ve haziran aylarında meydana gelir. Zira larva bu aylarda çiçek demetleri üzerinde ağ örerek henüz olgunlaşmamış tohumları yer. Bir ağ veya kıvrılmış yaprak içinde çok sayıda larva bulunabilir. Larva gelişmesini 35 - 40 günde tamamlar. Olgun hale gelen larva tahminen haziran veya temmuz ayı içinde, toprağın 2 - 3 cm derinliğinde veya yere düşmüş yapraklar arasında pupa olur. Pupa dönemi 18-25 gün sürebilir. Bu pupalardan temmuz ayı sonlarına doğru erginler çıkar ve birkaç gün beslendikten sonra tamamen hareketsiz kalırlar. Anason güvesi yılda bir döl vermektedir.

 

ANASON GÜVESİ YAŞAYIŞ :

Zararı, larvalar meydana getirir. Larvalar, yaprak, çiçek ve tomurcuklan yer, yapraklarda küçük delikler açar, buradan iki epidermis arasına girerek parankima dokusunu yemek suretiyle galeriler meydana getirirler. Yaprak damarlarına rastlayan bazı galeriler, bu damarların uzayıp genişlemesine neden olur. Ayrıca yaprakları damarlar boyunca kıvırarak ipeğimsi ağlarla birleştirirler. Çiçeklerde meydana getirilen zararlar oldukça önemlidir. Larvalar buralarda ağ örerek, bu ağlar içinde henüz oluşmak üzere olan çiçekleri yerler. Bu nedenle bitkinin tohum bağlamasını engellemiş olurlar. Ayrıca olgunlaşmak üzere olan tohumları da yiyerek verimin oldukça azalmasına neden olurlar.

 

Anason güvesinin Ege ve İç Anadolu bölgelerinde, özellikle İzmir, Muğla, Denizli illerinde bulunduğu saptanmıştır

 

ANASON GÜVESİ MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler :

Tarla temizliğine önem verilmeli, kıştan bahara çıkarken tarla otlu bırakılmamalı ve tarladaki bitki artıkları yok edilmelidir.

 

Zararlının biyolojisi dikkate alınarak meydana gelebilecek zararı azaltabilme veya elimine edebilme bakımından erken ekim yapılmasına dikkat edilmelidir

 

ANASON GÜVESİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arasındaki
süre (Gün)
Azinphos Methyl % 25 WP 160 ml  
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml  
Fenthion 535 g/l EC 100 ml  
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.  
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

 
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

 

ANISE MOTH

Depressari to daucivorell Rage

 

DESCRIPTION:

Adult body with a greyish color, is a small butterfly wingspan ranging from 22-23 mm. Front wings varies from grayish brown to red bright light. Settled on the length, has shaped spots formed by the stamp lines in bold. These stamps provide a sandy appearance to the wing. Shaped fringe of hairs found in the ends of the front wings are well developed. The rear wings are reddish colored light gray and hafit of edges is surrounded by a long fringe. Eggs are flat, pale lemon yellow or pale green in color and length 0:50 to 0:55 mm, width 0:30 to 0:40 mm, respectively. Greenish-gray larvae are covered with fine hairs and blackheads, black head and prothorax, the sides of the body is completely yellowish. Mature larvae vary in length between 18-20 mm. Pupa 10-12 mm in length is contained within a colonic.

 

Anise moth passes the winter in the soil as fertilized female butterflies. Towards the end of March in the spring of butterflies out of overwintering plants where they laid eggs on leaves and bunches of flowers. An average of 200 eggs a female can leave for a month. Place 2 or 3 of these eggs are in rows. Dropped eggs 9-10 days or 3 - opens within 4 weeks. The larvae are fed up with entering into the leaf parenchyma tissue. The first two instars passes in the galleries formed in the leaves. Remove the leaves from the third period and gradually feed through out towards the leaf tip. But they maintain their diet in such a shelter. Shelter in the leaf tip, leaf silk strands are made by connecting with Fold along the vein. The larvae that hatch can find shelter in open tubular numerous galleries. They can also eat various organs of the plant and pull away from the shelter. Most damage occurs in May and June. Because the larvae spin a web over floral immature seeds place in this month. Found a large number of larvae within a network or curled leaves. Larval development of the 35-40 day complete. Mature larvae becomes estimated in June or July, soil 2 - 3 cm in depth, the pupa or place among the fallen leaves. Pupa may take 18-25 days. After this the interest towards the end of July, pupae and adults fed a few days remain completely still. Anise year gives a moth offspring.

 

LIVING:

Loss brings larvae occur. The larvae, leaf, flower and bud place, it opens small holes in the leaves, they form galleries meal by entering here the parenchyma tissue between two epidermis. Some galleries coinciding with leaf veins, which causes blood vessels to expand on and on. It also leaves combine with silky network meandering along veins. The losses generated in the flowers is very important. Larvae around weaving webs, flowers occur in places that are yet to these networks. Therefore, a plant part can block the binding. In addition to the mature seed which cause reduction in yield quite eating.

 

Aegean and Central Anatolia regions of anise moth, especially Izmir, Mugla, Denizli has been found in the provinces

 

Cultural measures:

Fields should be given to the importance of cleanliness, while the spring than winter grassy fields and plants should not be left in the field should be no more.

 

Considering the biology of pests that may occur may be able to reduce or eliminate the damage done should be considered in terms of the early planting

 

 

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com