GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

AĞUSTOS BÖCEĞİ

(Klapperichicen (=Chloropsalta) Viridissima)  

 

AĞUSTOS BÖCEĞİ TANIMI ve YAŞAYIŞI         

Erginleri açık yeşil renkli olup, boyları ortalama 34- 35 mm’dir.

Yaz ayları boyunca bağlarda erkeklerin sürekli ses çıkarmaları ve yanlarına yaklaşıldığında hemen uçmalarıyla kolayca tanınırlar.

Ergin çıkışları haziran sonlarında başlar, temmuz ortalarında en fazlaya ulaşır, ağustos başlarında sona erer.

Zararlının nimfleri, asma kökleriyle beslenir.

Nimfler gelişmesini 5 yılda tamamlar ve bu süre içinde toprak altında kalırlar.

Beş yılda 1 döl verir.

 

AĞUSTOS BÖCEĞİ ZARAR ŞEKLİ

Dişiler yumurtalarını bir yıllık sürgünlere açmış olduğu deliklere bırakırlar. Bu delikler sürgünlerin büyümesiyle genişler ve 5-6 cm uzunluğunda çatlaklar oluşur. Fakat bu çatlaklar sürgünlerin kurumasına neden olmaz.

Asma ağustosböceği’nin esas zararını nimfler yapar. Bunlar asma köklerinin öz suyunu emmek imagesiyle sürgünlerin zayıflayıp bodur kalmasına, boğum aralarının kısalmasına, yaprakların küçülmesine ve sararıp dökülmesine neden olur. Asmanın kökleri emgi nedeniyle siyahlaşıp çürür. Sonuç olarak asma çalılaşır ve zamanla ölür.

 

AĞUSTOS BÖCEĞİNİN ZARAR VERDİĞİ BİTKİLER

Tek konukçusu asmadır.

 

AĞUSTOS BÖCEĞİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler:

Asma köklerinin özsuyunu emmek imagesiyle asmayı zayıflatıp verimi düşürdüğü için, öncelikle bağların bakımını (budama, gübreleme, toprak işleme vb.) iyi yaparak, kuvvetli bulundurmak gerekir. Bunun için bağlar bilinçli olarak gübrelenmeli ve toprak işlemesi zamanında yapılmalıdır.

 

Mekanik Mücadele:

Asma sürgünlerinde yumurta bırakılmış yara izleri gözle kolaylıkla görülebilir. Yumurtaların açılmasından önce, bu yara yerlerinin altından dalların kesilmesi imagesiyle bir mekanik mücadele uygulanmalıdır.

Bunun için bağda tesadüfen seçilen asmalardan alınan 100 adet yumurta bırakılmış dalda, yumurta rengi incelenir. Eğer %50’den fazla dalda yumurtalar pembe renk almışsa dal kesme işlemine geçilir.

Kesilen dallar güneş altında en az 24 saat bırakılır ve suyu çekilen dallardaki yumurtaların ölmesi sağlanır. Dal kesme işlemine genellikle ağustosta başlanır ve 12- 13 gün içinde bitirilir.

Ayrıca, sabahın erken saatinde uyuşuk halde bulunan erginlerin elle toplanması da yararlıdır. Bu da haziranın son haftasından başlayıp temmuz sonuna kadar devam eder. Asma ağustosböceği nimflerinin gelişmelerini 5 yılda tamamladıkları göz önünde bulundurularak, bu zararlı ile bulaşık bir bölgede yapılacak mücadelenin üst üste en az 5 yıl devam etmesi gerekir.

 

AĞUSTOS BÖCEĞİ KİMYASAL MÜCADELESİ

Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.

 

SUSPENDED cicada

(Klapperichic that (= Chloropsalt A) viridissi me)

 

DEFINITION AND LIVING is:

Ergin are light green in color, sizes are averages 34- 35 mm.

easily recognized when the right to fly the summer months of continuous audio extraction and approached the man in the vineyards along the side.

adult emergence begins in late June, reaching a maximum in mid-July, and ends in early August.

Pests nymphs, feeding on vine roots.

nymphs complete development of 5 years and during this time they remain under the ground.

Five years gives one offspring.

 

LOSS METHOD:

Females leave the hole where the egg was opened one year old shoots. These holes and cracks expands with the growth of the shoots are 5-6 cm long. However, these cracks do not cause drying of exile.

Suspended cicada makes the essential damage the nymphs. They suck the sap from the roots of the vine shoots with weakened by having to squat, the shortening of intermediate nodes leads to the shrinking of the leaves turn yellow and fall. Because the roots of the vine EMG siyahlaşıp rot. As a result, the vine is bunchy and die in time.

 

PLANTS IS HARMFUL:

A single host is suspended.

 

Cultural Control Methods Precautions:

In order to reduce the yield weaken the vine by vine roots suck the sap, the first care of the vineyard (pruning, fertilization, tillage, etc.) By doing good, you need to keep strong. Should fertilization and tillage consciously connect to it must be made on time.

 

Mechanical Challenge:

observe the scars left on vine shoots eggs can easily be seen. Before the opening of the egg should be applied by a mechanical failure of struggle under these wounds where branches. This is taken from the vineyard to 100 eggs deposited randomly selected vine branches, egg color are examined. If more than 50% of eggs in the branches started to get pink if cutting branches. The cut branches left at least 24 hours under the sun and water are provided in the drawn branch of the eggs die. Cutting the branches usually start in August and be completed within 12- 13 days.

It is also useful in the manual collection of mature located lethargic despite the early hour of the morning. This continues until the end of July starting from the last week in June. Suspended cicada nymphs considering the developments they have completed 5 years, on top of the fight will take place in a dish with these pests must continue for at least 5 years.

 

Chemical control:

chemical control against this pest is not recommended.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com