GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

BADEM GÖZ KURDU

Anthonomus amygdali L.

 

BADEM GÖZ KURDU TANIMI

 

Badem göz kurdu erginleri 3,0–4,2 mm boyunda kahve renklidir. Üst kanatlar erkek bireylerde gri,dişilerde sarı renkli üç çizgi ile desenlenmiştir. Yumurtaları oval, süt beyaz renkte, 0,5-0,8 mm. boylarında olgun larvalar az çok silindir şekilli,4,8 -5,5 mm. boyunda ve beyaz renkli olup, baş kapsülleri kırmızımsı parlak kahverengidir.

 

Erginler kışı ağaç kabukları, taş, ölü yaprak altları veya toprağın yarık ve çatlaklarında geçirir. Günlük ortalama sıcaklık 7–8 C Maksimum sıcaklık 10–11 C ‘yi bulduğunda erginler kışlakları terk eder.

 

Şubat ayı ortasından mart ayı sonuna kadar olan bu zamanda beslenme ve uçuş bakımından aktiflik göstererek, tomurcuk filiz ve sürgünlerle beslenirler. Çiftleşerek yumurtalarını henüz tozlaşmakta olan çiçek tomurcukları içine bırakırlar. Bir dişi ömrü boyunca ortalama 25 yumurta bırakır.

 

Larvalar 2–4 haftada gelişerek aynı çiçek evinde pupa olur.

 

Genellikle mayıs ayı içinde pupa dönemi biter; çıkan erginler yaprak ve sürgünlerle kısa süre beslenerek yaz ortasına doğru kışlık yerlere çekilirler.

 

Larvalar bütün kış süresince tomurcukları yiyerek beslenir. Bahar aylarında önce pupa sonra ergin olur. Yılda bir döl verirler.

 

BADEM GÖZ KURDU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

 

Elma, armut, ahlat, badem, kestane, ayva, ceviz, gül, çitlembik

 

BADEM GÖZ KURDU ZARAR ŞEKLİ

 

Meyve göz kurtlarının larvaları çiçek tomurcukları içinde gelişip beslendikleri için zarar gören çiçek açılamaz, meyve bağlamaz.

 

Bu tip çiçekler kahverengileşir ve kuruyup kalır. Bakımsız bahçelerde yoğunluk kazanır. % 60 oranında çiçeklerde zararı bilinmektedir. Erginler çiçekler dışında taze yaprak, filiz ve sürgünlerle de beslenir.

 

BADEM GÖZ KURDU MÜCADELESİ:

 

Mekanik Mücadele:

 

Gözlerin patlamasından itibaren çiçek tomurcukları görülünceye dek, ağaçların altına çarşaf serip dalları sallayarak düşen erginler ve ergin çıkışından önce zarar görmüş çiçekler toplanıp imha edilmelidir.

Kışın ve budama sırasında yapılacak dal kontrollerinde zarar görmüş gözlerin bulunduğu dallar kesilerek ayıklanmalıdır.

 

Kimyasal Mücadele:

Bulaşık bilinen bahçelerde mart ayından itibaren 7–10 gün aralarında yapılan “survay” lerde bir ağaçta 10 zarar görmüş çiçek tomurcuğu varsa veya 100 darbede 30 ergin bulunmuşsa ilaçla mücadele yapılmalıdır.

Erginler faaliyete başlar başlamaz; eşiğe ulaşınca ilaçlama yapılır,en uygun zaman farekulağı dönemidir.

Çiçek tomurcukları görülmeye başladığı zaman ilaçlama bitirilmiş olmalıdır. İlaçlamalarda yüksek basınçlı,motorlu,pülverizatörlerden biri tercih edilmelidir.

ALMOND WOLF EYES

Anthonomus amygdala L.

 

DESCRIPTION OF ALMOND WOLF EYES

 

Almond eyes of the adult worms are colored coffee from 3.0 to 4.2 mm in length. Upper gray wings in males, in females has been designed with three yellow lines. Eggs are oval, milk white, 0.5-0.8 mm. Mature larvae are more or less cylindrical in length, 4,8 -5,5 mm. tall and white in color, bright reddish brown head capsules.

 

Adults overwinter tree bark, stones, dead leaves through the bottom or in soil cracks and crevices. Average daily maximum temperature 7-8 C Maximum temperature 10-11 C 't find adult when they leave for winter quarters. This flight also showed activity in terms of nutrition and mid-February until the end of March, and feed on buds and shoots sprout. They lay their eggs into mating that are not pollinated flower buds. Female lays an average of 25 eggs during a lifetime. The larvae become pupae in the same house developed flower 2-4 weeks. Usually pupal period ends in May; summer feeding in the middle of winter are soon drawn to the right place with the mature leaves and shoots. Larvae feed on buds during the whole winter. After the pupae become adults during the spring months ago. Give offspring a year.

 

WOLF EYES BE HARMFUL PLANTS by ALMOND

Apple, pear, pear, almonds, chestnuts, quince, walnut, rose, hackberry

 

WOLF EYES ALMOND LOSS METHOD

Fruit eye worm larvae are fed to develop and can not be damaged flowers in the flower buds, fruit does not connect.

 

Such flowers are brown and withered remains. Neglected gaining in intensity in the gardens. Loss in 60% of flowers are known. Mature fresh leaves flowers outside are fed well with sprouts and shoots.

 

WOLF EYES ALMOND STRUGGLE:

 

Mechanical Challenge:

 

Appears to burst from her eyes until flower buds, mature and adult emergence before falling under the tree branches waving linen pillowcase damaged flowers should be collected and destroyed. Branch pruning should be done during the winter and the controls are extracted by cutting the branches where the eyes are damaged.

 

Chemical Control:

 

7-10 days in the garden since March Dish made known, including "survay" s in a tree in flower buds damaged if there are 10 or 100 pulses in 30 adults has been found to fight drugs should be made. Adults begin to operate as soon as; threshold is reached, spraying is done, is the most appropriate time period pimpernel. When the flower buds begin to appear must be completed spraying. Studies of high-pressure drugs, motor, one of the sprayer should be preferred.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com