GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

BAĞ MAYMUNCUKLARI VE ASMA HORTUMLUBÖCEĞİ

(Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. Sulcatus, O. Anatolicus, O.

 
 
 
 

Ligustici, O. turca, O. Aurifer, O. Carceli, O. rugosostriatus,

Megamecus shevketi, M. albomarginatus)

 

BAĞ MAYMUNCUKLARI VE ASMA HORTUMLUBÖCEĞİ  Tanımı ve Yaşayışı:

● Genel olarak siyah ve koyu kahve renkli, türlere göre değişmekte olup, 5-15 mm boyundadırlar.

● Ağız parçaları kısa ve geniş, hortum şeklinde olup uçları ikiye ayrılmış gibi göründüğünden üçgene benzer.

● Rahatsız edildiklerinde kendilerini sırt üstü yere atıp hareketsiz durarak ölü taklidi yaptıklarından “Maymuncuk” adını almışlardır.

● İlkbaharda gözler uyanmaya başlarken asmalara tırmanarak zarara başlar.

● Gündüzleri asmaların dibinde, toprakta, yarık ve çatlaklarda, kabuk altlarında gizlenip, geceleri faaliyete geçerler.

 

Zarar şekli:

● Erginler ilkbaharda badaha sonraları yaprakları yemek suretiyle zarar meydana getirir.

● Maymuncukların zararına uğrayan bir bağ uzaktan bakıldığında, don vurmuş gibi görünür.

● Yapraklardaki zararı, kenarlarını yarım yuvarlak, damar aralarını sadece yaprak damarları kalacak şekilde yemek suretiyle olur.

● Yaprak tipik bir dantel görünümü alır. Larvalar asmaların kökleri ile beslenirler.

● Yoğun larva hücumuna uğrayan asmalar cılız kalıp verimden düşebilir.

● Özellikle yeni kurulmuş bağlardaki zararı önemlidir.

 

Zararlı Olduğu Bitkiler:

● Asmadan başka birçok kültür bitkisinde, sebze, meyve, zeytin, kuşburnu, şeker pancarında vs. zararlıdırlar. O. sulcatus zeytinde, O. anatolicus kayısı ve vişnede, O. turca erik ve

elmada da tespit edilmiştir.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma hat sanatı nasıl yapılır 1. bölüm

 

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

● Bağın içinde ve çevresinde zararlının kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli, bağ yabancı otlu bırakılmamalıdır.

 

Mekanik Mücadele:

 

● Asma gövdelerine yapılacak silikonize elyaf uygulaması, bağlarda kış budaması sırasında, henüz gözler uyanmadan ve zararlı ergin çıkışı gerçekleşmeden yapılmalıdır. Bağ maymuncuğu ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda budama sırasında asmanın kavlamış kabukları sıyrıldıktan sonra her omcaya ve her terbiye direğine, yerden 50-60 cm yüksekliğe

silikonize elyaf bağlanmalıdır. Silikonize elyafın, çepeçevre yaklaşık 20 cm genişlikte parçalar halinde ortasından iple asma gövdesine bir kez bağlanması yeterlidir.

 

Kimyasal Mücadele:

 

● Erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bağlara haftanın iki günü gidilerek, bağın dört köşesinden ve bir de ortasından olmak üzere beş yerinden seçilen toplam 25 asmanın 10’unda zararlı veya zararı saptanırsa kimyasal mücadele önerilir.

Asmaların tümüyle ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. Özellikle gözlerin ve kök boğazlarının da ilaçla kaplanmış olması gerekir. Zararlının gece faaliyet göstermesi dolayısıyla, ilaçlamanın akşamüstü yapılması daha uygundur.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Alpha cypermethrin 100 g/l EC 30 ml 7
Lambda-cyhalothrin 50g/l CS 25 ml 7
Monocrotophos 400 g/l SC 125 ml 21
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Jimmy VINEYARD AND SUSPENDED weevil

(Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. sulcatus, O. anatolicus, O.

Ligusticum, O. turca, O. Aurif, O. Carcel, O. rugosostriatus,

Megamecus shevket, M. albomarginatus)

 

Description and household of:

● In general, black and dark brown, varies according to the species, have a length of 5-15 mm.

● short and wide mouth parts, similar to triangle shaped hose ends that seem to be divided.

● When they are disturbed they do still throw themselves to the ground, dead standing back "Maymuncuk" took its name.

● starts to hurt climbing vine eyes begin to wake up in the spring.

● During the day at the bottom of the vine, soil, in cracks and crevices, hid in the lower crust, and begins operations at night.

 

Loss type:

● Adults constitutes badah after damage by eating the leaves in spring.

● When a bond has suffered a loss of Master-distance, looks like frost hit.

● damage to the leaves, the edges of the half-round, it will only stay that way by eating the leaf veins veins.

● is typical leaf lace view. Larvae feed on the roots of the vine.

● When subjected to intense attack larvae may fall from the vine yield undersized mold.

● damage is important especially in the newly formed bond.

 

Plants that are harmful:

● the further number of crop plants of grapevine, vegetables, fruits, olives, rose hips, sugar beet etc. They are harmful. O. sulcatus in olive, apricot and cherry anatolicus O., O. round of plum and

also found in apples.

 

Fighting Methods:

Cultural measures:

● Look in and around the barracks can be harmful should be no place shelters, grassy foreign bonds will not be released.

 

Mechanical Challenge:

● siliconized fiber application be made to the vine trunk during winter pruning in the vineyards, the eyes should not have made the realization of awakening and harmful adult emergence. Jimmy bonds with dishes that are known after peeling chipped bark of the vine in the vineyard pruning during each and every training Omca mast height of 50-60 cm from the ground

siliconized fibers must be connected. Siliconized fiber, once connected to a rope hanging all around the middle of the body in about 20 cm in width are sufficient.

 

Chemical Control:

● In early spring, by going two days a week to bond known to be infested with pests during pest output, if looked at from the four corners and a mid including five over the selected total 25 suspended in 10 harmful or loss of detectable chemical control is recommended.

Care must be taken to apply on the vine altogether. In particular, the drugs must be covered their eyes and root collar. Thus showing the harmful activities of the night, do drugs afternoon mania is more appropriate.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com