GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

BEYAZ SİNEK

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

 
 

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

 

BEYAZ SİNEK TANIMI VE YAŞAYIŞI:

 

• Erginleri 1 mm boyunda beyaz renktedir.

• Larvaları 0.3-0.7 mm boyundadır.

• Erginler bitkinin büyüme noktalarında ve taze yapraklarda larvalar yaprağın alt yüzünde bulunurlar.

• Yumurtadan çıkan larva çok hareketlidir.

• Kısa bir süre sonra hareketsiz bir devreye girer ve ergin oluncaya kadar hareketsiz dönemi devam eder.

• Seralarda mevsim boyunca görülebilirler.

• Yılda 9-15 döl verirler.

 

BEYAZ SİNEK ZARAR ŞEKLİ:

 

• Larva ve erginler bitki özsuyunu emerek beslenirler.

• Emgi sonucu yaprakta sararma meydana gelir.

• Zararlı beslenme sırasında tatlı bir madde salgıladığından yapraklar üzerinde siyah bir tabaka oluşur ve bu kısımlar özümleme yapamaz.

• Bu nedenle bitki zayıflar verim ve kalite düşer.

• Bitkilerdeki azot miktarının azalmasına neden olurlar. Bu durum bitki büyümesini olumsuz yönde etkiler.

• Virüs hastalıklarını taşırlar.

 

BEYAZ SİNEK ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma hat sanatı nasıl yapılır 1. bölüm

• En uygun konukçusu domates, patlıcan, hıyar olup; biber, kabak, kavun, fasulye gibi sebzelerde, tütün, pamuk ve süs bitkilerinde zarar yapar.

 

Ayrıca bamya, fasulye, patlıcan, patates, domates, biber, kabak, hıyar, marul ve lahana beyazsineğin zararlı olduğu bitkiler arasındadır.

 

BEYAZ SİNEK MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

 

Kültürel Önlemler:

 

• Beyazsinek kışı yabancıotlar geçirmektedir. Bu nedenle hasattan sonra tarla ve sera çevresindeki yabancıotlar doğal düşmanlar açısından incelenerek buna göre uygulama yapılmalıdır.

• Yeterince sulama yapılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.

• Seralardaki giriş-çıkış havalandırma erginlerin girmesini önlemek amacı kaplanmalı, nem ve sıcaklık

artışını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır.

 

BİYOTEKNİK MÜCADELE:

 

• Seraya fide dikimi ile birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm üzerinden asılır.

 

• İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra ise 10 m²’ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla ardışık olarak, tuzaklar aynı şekilde yerleştirilir.

 

• Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir.

 

KİMYASAL MÜCADELE:

 

• Yaprak başına 5 adet larva +pupa olduğunda ilaçlama yapılır.

 

BEYAZ SİNEK KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Acetamiprid %20   SP 30 g (tarla)
30 g
(sera)
3
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l EC 200 ml 7
Cypermethrin 200 g/l EC 40 ml 7
Cypermethrin 250 g/l EC 30 ml 7
Deltamethrin 25 g/l EC 100 ml 3
Fenpropathrin, 185 g/l   EC 100 ml 7
Imidacloprid 350g/l SC 100 ml (serada damla sulama) 7
Lambda cyhalothrin+ Buprofezin 20+100 g/l  EC 300 ml 7
Oxamyl, 100 g/l SL 6 lt (serada damla sulama) 3
Oxamyl, 240 g /l SL 2.5 lt (damla sulama) 3
Pirimiphos-methyl, 500 g/l   EC 200 ml 3
Pyridaben %20 WP 100 g 3
Pyriproxyfen 50g/l EC 100 ml (örtüaltI) 1
Thiamethoxam, 240 g/l SC 100 ml (serada damla sulama) 7
Pymetrozine %50 WG 30 g/l 3
Beauveria Bassiana SC 125 ml  -
Pyroxyfen 100g/l EC 50 ml (sera) 1

        

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

WHİTEFLY

 

Tobacco whitefly (Bemisia tabaci)

Greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum)

 

WHITE FLY DEFINITION AND LIVING is:

• Adult 1 mm neck are white.

• Larvae are 0.3-0.7 mm in length.

• Adults are found on the bottom side of the leaves, the larvae in the fresh plant growth and leaf spot.

• It is very moving larvae from the eggs.

• Shortly thereafter enters a quiescent period and continues until adult still occurs.

• can be seen throughout the season in greenhouses.

• Quarterly data are 9-15 offspring.

 

WHITE FLY LOSS METHOD:

• Larvae and adults feed by sucking the plant sap.

• yellowing occurs as a result of Emg leaves.

• Ensure that secrete a sweet substance occurs during a black layer on the leaf feeding pests and these parts are not assimilation.

• Therefore, the plant weakens productivity and quality decreases.

• reduce the amount of nitrogen in plants causes. This may adversely affect plant growth.

• carry the virus disease.

 

INSECT PESTS OF PLANTS THAT WHITE is:

• The most suitable host tomato, eggplant, cucumber is; peppers, squash, melons, vegetables such as beans, tobacco, cotton and ornamental plants do harm. In addition, okra, beans, eggplant, potatoes, tomatoes, peppers, zucchini, cucumber, lettuce and cabbage are among the plants that whitefly is harmful.

 

WHITE FLY FIGHTING PROCEDURES:

Cultural measures:

• spend on whitefly winter weeds. Therefore, after harvesting weeds around the field and greenhouse natural enemies should be done in terms of examining the application accordingly.

• Adequate watering should be done, should be avoided in excess.

• input-output ventilation in greenhouses should be covered to prevent the entry of mature purpose, humidity and temperature

Adequate ventilation should be made to prevent the increase.

 

Biotechnical Control:

• 1 yellow sticky traps per hectare plant hanging over 10-15 cm to determine the first flight with mature planting seedlings in the greenhouse.

• After the first flight of adults identified consecutively with the first pitfalls facing 10 m² 3 m interval, traps are placed in the same way.

• Traps are replaced with new ones get dirty.

 

Chemical control:

• When spraying is done larvae + pupae 5 pieces per sheet.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com