GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU

Spodoptera

 

ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 
 

 

• Çizgili yaprak kurdu ergininin kanat açıklığı 18-30 mm’dir.

 

• Ön kanatlar esmerimsi, kahverengiden açık gri renge kadar değişiklik gösterir.

 

• Arka kanatlar beyazımtırak, damarları ise koyu renklidir. Kanatların etrafı koyu kahverengi saçaklarla çevrilidir

 

• Yumurtalar beyaz renkli olup, yaklaşık olarak 0.4 mm çapındadırlar.

 

• Kümeler halinde bırakılan yumurtalar tüylerle örtülüdür.

 

• Larva renkleri genellikle yeşilimsi ve kahverengimsi bir görünüştedir. Yanlarında vücut boyunca uzanan bantlar bulunur.

 

• Kışı genellikle hareketsiz formda geçirirler.

 

• Kışlayan dölün kelebekleri nisan sonlarına doğru görülmeye başlarlar.

 

• Yumurtalarını genellikle yaprakların alt yüzüne, bazen de üst yüzüne kümeler halinde koyarlar.

 

• Larvalar gelişmelerini 10–35 gün arasında tamamlarlar.

 

• Olgunlaşan larvalar toprak içinde veya yüzeyinde hareketsiz döneme geçerler.

 

• Bölgelere göre değişmekle birlikte farklı konukçularda yılda 3–5 döl verebilir.

 

* Yumurtalar beyaz renkli olup, yaklaşık olarak 0.4 mm çapındadırlar.

* Kümeler halinde bırakılan yumurtalar tüylerle örtülüdür.

* Larva renkleri genellikle yeşilimsi ve kahverengimsi bir görünüştedir.

 

ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU ZARAR ŞEKLİ

 

• Gruplar halinde yaşayan ilk dönem larvalar, bulundukları yaprakların yiyerek yaprağı zar halinde bırakırlar.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma hat sanatı nasıl yapılır 1. bölüm

• Daha ileriki dönemlerde ise yaprağın tamamını yiyip bitirirler.

• Zarar derecesi bitkinin gelişme yoğunluğuna bağlı olarak %100 yakın olabilmektedir.

• Bu zararlı ülkemizde hemen her yerde görülmektedir.

 

ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

 

Pamuk, mısır, ayçiçeği, tütün, sebzeler, yabancı otlardan Horozibiği.

 

Mücadele Yöntemleri:

 

Biyolojik Mücadele

 

• Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

 

• Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele için gereksiz yapılan ilaçlamalar, doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açmaktadır.

 

Bu da zararlıların zarar oranını artırmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadeleye karar verirken dikkatli olunmalı, ilaç seçimine önem verilmelidir.

 

Kimyasal Mücadele

 

• Çizgili yaprak kurdu için, 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. İlaçlama, ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

 

• İlaç, günün serin saatlerinde yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanmalıdır.

 

ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Cyfluthrin 50 g/l EC 75 ml 14
Indoxacarb 30 % WG 12.5 g 3
Lufenuron 50 g/l EC 20 ml 35
Novaluron 100 g/l EC 20 ml 49
Teflubenzuron 150 g/l SC 40 ml 14

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

STRIPED LEAF WOLF

Spodoptera

 

STRIPED LEAF DESCRIPTION OF WOLF AND LIVING STYLE

• Striped leafhopper adult wingspan of 18-30 mm.

• The front wings Keisuke varies from brown to light gray.

• Rear wings whitish, the veins are dark. The sides of the wings is surrounded by a dark brown fringe

• Eggs are white, approximately 0.4 mm in diameter are required.

• eggs are deposited in clusters is covered with feathers.

• Larvae usually greenish and brownish colors are a seemingly. Bands located along the body sides.

• They spend the winter usually still form.

• Butterflies of the barracks progeny begin to appear towards the end of April.

• the underside of the leaves usually eggs, sometimes they put them into clusters upper face.

• The larvae complete development of between 10-35 days.

• Mature larvae are excreted in the soil in a dormant period or surface.

• Although in different hosts may vary according to the region of 3-5 generations per year.

* Eggs are white, approximately 0.4 mm in diameter are required.

* Eggs are deposited in clusters covered with feathers.

* Larval color is usually greenish and brownish in appearance.

 

STRIPED LEAF WOLF LOSS METHOD

• The first stage larvae that live in groups, they drop their leaves if the dice by eating the leaves.

• At a later period they devour the entire leaf.

• the degree of loss depending on the density of plant growth can be almost 100%.

• This is seen almost everywhere in our country harmful.

 

WOLF IS HARMFUL PLANTS Leaf Stripe by:

Cotton, corn, sunflower, tobacco, vegetables, Amaranth weeds.

 

Fighting Methods:

Biocontrol

• Necessary measures should be taken to increase the protection of natural enemies and events.

• unnecessary held sprayers for pest control in corn fields, natural enemies are affected negatively and leads to degradation of the natural balance. This increases the rate of loss is harmful. Therefore, one should exercise caution when deciding to chemical control, consideration should be given to drug selection.

 

chemical Control

• For striped leafhopper, 2-4 and 4-6 leaf stages of plant development field that will represent the 5 control points in a total of 25 plants by the larvae are considered to be side by side on the order of 5 plants. Spraying, an average of 2 larvae / plant is done.

• Drug in cooler times of the day should be administered as foliar spraying.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com