GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ELMA GÖVDE KURDU

(Synanthedon myopaeformis)

 

ELMA GÖVDE KURDU TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 

 

• Elma gövde kurdu’nun kelebekleri küçük, koyu lacivert siyah renkte olup, saydam olan kanatlarıyla arılara benzerler.

 

• Vücudun arka kısmında turuncu renkli bir bant bulunur.

 

• Olgun larva 1.5-2 cm uzunluğunda açık kahverengidir. Baş kahverengi ve ağız parçaları iyi gelişmiştir.

 

ELMA GÖVDE KURDU ZARAR ŞEKLİ

 

• Larvalar, elma ağaçlarının gövde ve kalın dallarının kambiyum kısmında beslenerek zarara neden olurlar.

 

Böylece ağaçların gelişmelerinin yavaşlamasına, yaprakların küçülüp, sararıp dökülmesine, meyvelerin kalitesinin bozulmasına ve hatta ağacın kurumasına neden olur.

 

ELMA GÖVDE KURDU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

 

Elmada zarar yapmaktadır.

 

ELMA GÖVDE KURDU MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

Kültürel Önlemler

 

• Bahçede sulama, gübreleme ve budama gibi işlemler zamanında ve tekniğine uygun yapılmalıdır.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap yontma heykel ve ahşap oyma rölyefde kullanılan aletler

 

Bu işlemler yapılırken ağaçları yaralamamaya özen gösterilmelidir.

 

Mekanik Mücadele

 

• Ağaç kabuklarındaki larvalar kış döneminde bıçakla temizlenmeli ve açılan yaralar macunla kapatılmalıdır.

 

Biyoteknik Mücadele

 

• Orta Anadolu Bölgesi koşullarında, pekmezli besi tuzakları ile Elma gövde kurdu erginleri cezbedilerek kitle halinde yakalanmakta ve zararlının popülasyonu düşürülebilmektedir.

 

Bunun için 100 ağaçlık bir bahçeye, 5 ağaca 1 pekmezli besi tuzağı (1 litre karışım için: 170 ml pekmez+ 830 ml su + 2-3 g ekmek mayası) ağaçlara ergin uçuş periyodu süresince asılarak üst üste en az 2 yıl yapılacak kitlesel tuzaklama ile zararlının larva populasyonu ekonomik zarar eşiği düzeyine getirilebilmektedir.

 

Kimyasal Mücadele

 

Mart veya nisan aylarında bir bahçede en az 20 ağacın gövde ve kalın dalları kontrol edilir ve bir ağaçta ortalama 5 adetten fazla canlı larva saptanırsa ilaçlama gerekir.

 

İlaçlama zamanı ise yumurta açılımına veya ilk ergin çıkışına göre saptanır.

 

ELMA GÖVDE KURDU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

  

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 125 ml 14
Methidathion 426 g/l EC 125 ml 21
       
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

APPLE WOLF BODY

(Synanthedon myopaeformis)

 

APPLE WOLF BODY DEFINITION AND LIVING STYLE

• Apple buff body of the butterfly are small, dark blue is black in color, similar to the bee and the wings that are not transparent.

• has an orange band on the back of the body.

• Mature larvae are light brown 1.5-2 cm in length. Brown head and mouth parts are well developed.

 

APPLE WOLF LOSS METHOD BODY

• The larvae, body and cause damage to apple trees by feeding on the cambium of the thick branches. Thus the tree of the deceleration of growth, the leaves shrink, wither loss of, deterioration of the quality of the fruit, and even cause the tree to dry.

 

APPLE WOLF BODY IS HARMFUL PLANTS are:

Apple has to do damage.

 

APPLE WOLF BODY COMBAT METHODS

Cultural Measures

• Garden irrigation, fertilization and pruning operations such as time and technology should be done accordingly. These transactions must be taken not to injure while trees.

 

mechanical Terror

• larvae in bark wounds should be cleaned and filed putty knife should be turned off during the winter.

 

biotechnical Control

• conditions in the Central Anatolia Region, molasses feed set up traps with apple body mass and adults were being caught cezbedilerek can be reduced if the pest population. For this purpose, 100 wooded garden, 5 trees 1 molasses feed trap (for 1 liter of mixture: 170 ml molasses + 830 ml of water + 2-3 g baker's yeast) during the adult flight period of the trees hanging in a row to be at least 2 years harmful by mass trapping larval

population can be brought to the economic damage threshold level.

 

chemical Control

If March or body of at least 20 trees in a garden in april and checked thick branch of a tree and an average of more than 5 pieces must live larvae detected pesticide. Medication time or the egg opening

is determined by the first adult emergence.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com