GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ELMA İÇ KURDU

(Cydia pomonella)

 

ELMA İÇ KURDU TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 
 

 

• Ergin gri renkli yaklaşık 10mm uzunluğunda, her iki kanat ucunda üçgen şeklinde çikolata renginde leke bulunur.

 

• Yumurta 1–1,2 mm çapında oval şekilde, başlangıçta süt beyazı renginde ve mumumsu görünümdedir.

 

Yumurta geliştikçe orta kısmında kırmızımsı bir halka görülür, açılmadan hemen önce ise gelişmiş larva açıklıkla izlenebilir.

 

• Gelişimini tamamlayıp elmayı terk eden olgun larva 15–20mm uzunluğunda beyazımsı pembe görünümündedir.

 

• Erginin yumurta bırakması için akşam alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki gün 15°C’nin üzerinde olması gerekmektedir.

 

ELMA İÇ KURDU ZARAR ŞEKLİ

 

• Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır.

 

ELMA İÇ KURDU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

 

• Elma, armut, ayva, ceviz, erik, kayısı ve şeftali.

 

ELMA İÇ KURDU MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

Kültürel Önlemler

 

• Öncelikle elma bahçelerinin, elma iç kurdunun diğer konukçusu olan armut, ayva ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmelidir.

 

• Elma ağaçlarının altına dökülen meyveler toplanıp uzaklaştırılmalı, ambalaj ve depolama yerleri elma bahçelerinin kenarına kurulmamalıdır.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap yontma heykel ve ahşap oyma rölyefde kullanılan aletler

 

• Bahçenin sürümüne özen gösterilmeli ve ağaç gövdelerine haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılmalı, bunlara gelen larvalar haftalık kontrollerle imha edilmelidir.

 

ELMA İÇ KURDU BİYOTEKNİK MÜCADELE

 

Kitle yakalama yöntemi, düzenli ve izole edilen bahçeler  ile popülasyonun düşük olduğu (2–3 diyapoz larva / ağaç) bahçelerde etkilidir.

 

Ergin uçuş periyodu boyunca her ağaca 1 adet cinsel çekici tuzak rüzgâr yönünde ve  yerden 1,5–2 m yüksekliğe asılır ve kapsüller 4–6 haftada bir değiştirilir.

 

Kimyasal Mücadele

 

• Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

 

Bunun için kışlayan ve yazlık döllerin ergin çıkış ve uçuş süresi ile yumurtaların bırakılması ve açılışlarının izlenmesi gerekir. Bunların kesin olarak saptanması için cinsel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, 500 (25x20) meyve kontrolü ve tuzak bant yöntemlerinden yararlanılır.

 

Bu yöntemlerden elde edilen veriler esas alınarak, Elma içkurduna karşı birinci döle 20 gün aralıkla 2, ikinci döle karşı ise 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama yeterli olmaktadır.

 

ELMA İÇ KURDU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

  

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Alphacypermethrin 100 g/l EC 20 ml 14
32.000 u/mg Bacillus thuringiensis WG 100 g  -
Bifenthrin 100 g/l EC 20 ml 21
Chlorpyrifos Ethyl 250 g/l SC 275 ml 35
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 150 ml 14
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 150 ml 14
Cypermethrin 200 g/l  EC 25 ml 7
Cypermethrin 250 g/l EC 20 ml 7
Deltamethrin 25 g/l EC 10 ml 3
Diflubenzuron, % 25 WP 40 g 14
Diflubenzuron 480 g/l  SC 20 ml 14
Esfenvalerate 50 g/l EC 10 ml 7
Esfenvalerate 200 g/l  EC 5 ml 7
Fenpropathrin 185 g/l EC 15 ml 7
Fenthion, 525 g/l EC 150 ml 21
Flufenoxuron, 50 g/l DC 100 ml 28
Gamma- Cyalothrin 60 g/l  CS 10 ml 14
Hexaflumuron,100 g/l EC 50 ml 28
Lambda Cyalothrin 50 g/l EC 20 ml 3
Methidathion 426 g/l EC 100 ml 21
Methoxyfenozide 240 g/l SC 60 ml 14
Novaluron 100 g/l EC 60 ml 21
Omethoate 565 g/l SL 100 ml 21
Phosalone, %30 WP 100 g 14
Phosalone, 350 g/l EC 200 ml 14
Phosmet %50 WP 150 g 14
Tau-fluvalinate, 240 g/l FL 30 ml 14
Teflubenzuron, 50 g/l SC 100 ml 14
Thiachloprid 240 g/l SC 40 ml 14
Triflumuron %25 WP 40 g 42
Zetacypermethrin 100 g/l  EW 15 ml 7

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Codling moth

(Cydia pomonella)

 

Codling moth DESCRIPTION AND LIVING STYLE

• adult in gray about 10mm in length, has chocolate brown triangular spots on each wing tip.

• Eggs in 1-1.2 mm in diameter oval shape is initially milky white color and waxy in appearance. Egg develops a reddish ring is seen in the middle part, traceable to advanced larval span just before the opening.

• leave the apples that mature larvae complete their development is whitish pink 15-20mn long view.

• on top of evening twilight temperature to release mature eggs must be two days at 15 ° C.

 

Codling moth LOSS METHOD

• Direct larvae that damage fruit, berries drilling in the open galleries in the interior, leaving contaminants by eating the fleshy part and the core house.

 

Codling moth that BE HARMFUL PLANTS:

• Apples, pears, quince, walnut, plum, apricot and peach.

 

Codling moth control methods

Cultural Measures

• First of apple orchards, apple pear with other hosts inside the wolf, attention must be established as mixed with fruit trees such as quince and walnuts.

• spilled fruit has been collected under the apple trees must be removed, packaging and storage areas should not be installed on the edge of the apple orchard.

• Should pay attention to the garden and the tree trunk to release in early June should wrap corrugated tapes trap, larvae from their weekly checks should be destroyed.

 

Codling moth Biotechnical Control

Mass capture method, with the regular population and isolated gardens is low (2-3 diapause larvae / tree) is effective in the gardens.

Each tree during the adult flight period 1 sex pheromone traps are hung to 1.5-2 m above the wind changed direction and location, and 4-6 capsules a week.

 

chemical Control

• targets in the fight against codling moth, trees taking the drug during the checkout larvae hatched larvae of each generation is to kill before entering the fruit. To do this with adult emergence and flight duration of winters and summer offspring should be monitored for the release of eggs and landing. Their sexual pheromone traps to determine precisely, the sum of effective temperatures, 500 (25x20) benefited from the fruits band control and trap method. This method is based on data obtained from, at an interval of 20 days to the first generation Apple against içkurd 2, the second generation

If this is done, including a total of 3 to 1 against drugs and this application is usually sufficient.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com